2010-02 Venus blir aftonstjärna

h1. Dyker upp i slutet på februari

Det var ett tag sedan vi kunde beskåda Venus som aftonstjärna sist. Nu är det dags igen. Vår grannplanet börjar kvällsförställningen någon gång vid månadsskiftet februari/mars i mellersta Sverige. Längst i söder sker detta någon vecka tidigare och längst i norr någon vecka senare.
Men mera spektakulärt blir det nog först under andra halvan av mars och i april när Venus fortfarande står en bra bit över horisonten när det har blivit mörkt.

h1. Inte världens bästa föreställning i år

Den här gången bjuder Venus bara på en halvbra föreställning som aftonstjärna. Den står inte så där jätte högt över horisonten när det blir mörkt. I norr drar sig aftonstjärnan dessutom redan i början på sommaren tillbaka i samband med allt ljusare nätter.


Kan användas i södra Götaland

Kan användas i norra Götaland, Svealand och södra Norrland

Kan användas i norra Norrland

Grafiken visar Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut, dvs. när solen står 6 grader under horisonten och de ljusaste stjärnor träder fram. Positionerna är utsatta var femte dag och datumsmarkeringar var tionde.