2012-09-13 Månen nära Venus

h1. Venus får besök av månens skära


Grafiken visar Venus och månens position vid den nautiska gryningens början, ungefär 1 ½ timmar före soluppgången. Grafiken gäller egentligen exakt för Borlänge men kan användas i stort sett hela landet. Den 12:e står månen till höger om Venus, den 13:e finns månen nedanför morgonstjärnan.

Bookmark the permalink.

One Response to 2012-09-13 Månen nära Venus

  1. JtK says:

    Jag tycker verkligen den här sidan är fantastisk! Jag tackar för att du håller den aktiv.

  • Solens och månens upp- och nedgång i Norrköping

    2018-03-19 sol upp:06.01 sol ned:18.07 måne upp:07.06 måne ned:20.30