2012-10-12 Månens skära nära Venus

h1. Venus får besök av månens skära


Grafiken visar Venus och månens position vid den nautiska gryningens början, ungefär 1 ½ timmar före soluppgången. Grafiken gäller egentligen exakt för Borlänge men kan användas i stort sett hela landet. Den 12:e står månen en bit till höger om Venus, den 13:e finns månen en bit nedanför morgonstjärnan. Tänk på att månen har förstorats en del för illustrationens skull.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Solens och månens upp- och nedgång i Norrköping

    2018-09-19 sol upp:06.33 sol ned:19.04 måne upp:17.21 måne ned:--.--