Venus och månen syns tillsammans på kvällen

Redan den 26:e, alltså på Annandagen, kan du se månens smala skära en bit till höger om Venus. Den 27:e står månen en bit ovanför Venus och kvällen därpå finns månen redan en bra bit bort från Venus – ovanför till vänster.
De närmaste månaderna blir det ytterligare ett antal tillfällen där båda kan beskådas på kvällshimlen.
Glöm inte att jämföra Venus även med Jupiter, som finns högre upp på himlen mot sydost vid samma tidpunkt.

2011-12-27 Månen ovanför Venus på kvällshimlen
Grafiken visar månens och Venus position på himlen sett från Borlänge den 26:e, 27:e och 28 december vid den borgerliga skymningens slut, vilket är ungefär en timme efter solnedgång. Grafiken kan dock användas i större delen av landet. I södra Sverige står Venus och månen något högre över horisonten, i norra delen av landet lägre.

André Franke