Merkurius bjuder på årets enda kvällsvisibilitet i slutet på februari och i början på mars. Trots att den solnära planeten inte hamnar särskilt långt ifrån solen så blir det för oss nordbor en förhållandevis gynnsam föreställning på kvällen. Tyvärr finns det denna gång inga ljusa planeter direkt i närheten men Venus och Jupiter kan visa dig vägen till den svårobserverade planeten. Missa inte detta tillfälle, annars får du väntar ett år till nästa föreställning…

En kort men bra kvällsvisibilitet

Den snabba planeten ryser genom stjärnbilden Vattumannen och hamnar den 27:e i Fiskarna. Merkurius når då nästan upp till himmelsekvatorn, dit solen kommer först vid vårdagjämningen. Därmed står den solnära planeten betydligt nordligare än solen. Redan den 5 mars är vinkelavståndet till solen som störst med lite drygt 18 grader (största östliga elongation). Trots att det är ganska litet (Merkurius kan komma upp till nästan 28 grader ifrån solen) så bjuder den solnära planeten på årets enda kvällsvisibilitet.
Som lättast syns Merkurius alldeles i slutet på februari och alldeles i början på mars för att den är som ljusast då.
Därefter kan du upptäcka Merkurius först allt senare – dels för att solen går ner senare men dels också för att den blir ljussvagare. Inne i den andra veckan i mars blir det snabbt svårare att hitta Merkurius och någon gång efter den 9:e blir den osynlig för blotta ögat. Men med kikare kan du säkert hitta den i några dagar till. Den 11:e blir Merkurius stillastående och rör sig därefter retrograd, dvs. mot solens rörelse genom djurkretsen. Vinkelavståndet till solen krymper snabbt och redan den 21:e står den snabba planeten i undre konjunktion med solen (hitom solen).

2012-02-25 till 2012-03-14 Merkurius på kvällshimlen sett från Kiruna, Stockholm och Malmö
Grafiken visar Merkurius position på himlen för Malmös, Stockholms och Kirunas latitud när solen står 9 grader under horisonten. Det är ungefär en timme efter solnedgång i södra Sverige och ca 1 ½ timmar efter solnedgång i Kirunatrakten. Trots att Kirunabor befinner sig drygt 12 grader nordligare än Malmöbor så står Merkurius ändå bara 2 grader lägre över horisonten vid den här tidpunkten.

Venus och Jupiter visar vägen

Eftersom Merkurius alltid står lågt på en rätt så ljus himmel på våra breddgrader så kan det vara bra att veta var man ska leta efter den. Även om det inte finns några ljusa planeter direkt i närheten så får vi ändå lite hjälp. Om du förlänger den tänkta linjen mellan Jupiter och Venus mot horisonten så vet du i alla fall ungefär var Merkurius måste finnas.

2012-02-28 Merkurius, Venus, Jupiter och månen på kvällen sett från Stockholm
Grafiken visar Merkurius position i förhållande till Venus och Jupiter när solen står 9 grader under horisonten, alltså ungefär en timme efter solnedgången. Grafiken gäller egentligen exakt för Stockholm men kan användas i större delen av landet. De röda prickarna markerar ekliptikan – jordens banplan i dess närhet alla andra planeter och månen finns.

Öster om solen men synligt i väster

Oftast dyker det upp en förvirring när man läser att Merkurius befinner sig öster om solen (största östliga elongation nämndes i texten ovan) men att den då ska vara synligt på kvällen i väster. Tänk dig tidpunkten då solen passerar i söder mitt på dagen och Merkurius då öster om den. Den står då alltså mot sydost på himlen och har inte passerat söder än. Det gör den först senare. Den hänger alltså efter solen och går ner efter solen och syns så på kvällshimlen.

André Franke