Venus rör sig snabbare genom djurkretsen än Jupiter. Därför minskar vinkelavståndet mellan dessa två ljusa planeter dag för dag. Den 13 mars har Venus kommit ikapp Jupiter och därefter ökar vinkelavståndet mellan Aftonstjärnan och solsystemets största planet igen.

Som närmast varandra den 13 mars

2012-03 Vinkelavståndet mellan Venus och Jupiter
Grafiken visar vinkelavståndet mellan Venus och Jupiter. Du ser hur avståndet minskar fram till den 13 mars 2012. Därefter ökar vinkelavståndet lika snabbt igen.

Venus passerar förbi Jupiter

2012-03 Venus rörelse relativ till till Jupiter (vid den nautiska skymningens slut sett från Stockholm)
Grafiken visar Venus rörelse relativ till Jupiter dagarna runt den 13 mars vid den nautiska skymningens slut (ca 1 ½ timmar efter solnedgången)

8 mars 2012

2012-03-08 kl 19:01 Venus och Jupiter sett från Stockholm vid den nautiska skymningens slut
Grafiken visar Venus och Jupiters position på himlen vid den nautiska skymningens slut, ca 1 ½ timmar efter solnedgången. Grafiken gäller egentligen exakt för Stockholm men kan användas i större delen av landet.

13 mars 2012

2012-03-13 kl 19:14 Venus och Jupiter sett från Stockholm vid den nautiska skymningens slut

18 mars 2012

2012-03-18 kl 19:26 Venus och Jupiter sett från Stockholm vid den nautiska skymningens slut

23 mars 2012

2012-03-23 kl 19:40 Venus och Jupiter sett från Stockholm vid den nautiska skymningens slut

När möts de igen?

Venus och Jupiter möts i snitt var 13:e månad. I år råkar dock Venus och Jupiter komma sig nära ännu en gång – nämligen alldeles i början på juli på morgonhimlen. Det blir dock inte så spektakulärt för att dem möts lågt över horisonten på en rätt ljus himmel. Dessutom blir det minimala avståndet mellan dem något större än nu i mars (4,8 grader istället för 3 grader).
2012-07-01 kl 03:07 Venus och Jupiter nära varandra

Vill man ha en liknande föreställning som denna gång så får man vänta till mars 2023 och då står båda bara 0,7 grader ifrån varandra.
På morgonhimlen blir det ett mycket nära sammanträffande i augusti 2014 – fastän på en rätt så ljus himmel.

En mera fullständig lista med alla möten mellan Venus och Jupiter kommer jag att lägga upp vid ett senare tillfälle.

André Franke