Månens färd förbi Jupiter och Venus

Månens smala skära kan du kanske hitta redan den 23:e strax efter solnedgången lågt över horisonten i väster. På kvällen den 24:e är det inga problem att hitta månen för då går den ner först ner det är mörkt. Den 25:e finns månen till höger om Jupiter och den 26:e snett nedanför Venus. Kvällen därpå står månen mellan Aldebaran (oxens öga) och Plejaderna (Sjusyskon).

2012-03-26 kl 20:48 Venus och Jupiter får besök av månen (sett från Stockholm)
Grafiken visar Venus, Jupiters och månens position på kvällen vid den nautiska skymningens slut, ungefär 1 ½ timmar efter solnedgången. Månens position är inritat för kvällarna 24-27 mars, medan stjärnhimlen samt Venus och Jupiters position egentligen gäller exakt den 26:e (Venus rör sig en bra bit framför stjärnhimlen på 4 dagar). Även denna gång har jag valt att visa hur det kommer att se ut från Stockholm men det skiljer sig inte mycket runtom i landet.

25 mars – månens skära nära Jupiter

2012-03-25 kl 20.45 Månens skära nära Jupiter (vid den nautiska skymningens slut, sett från Stockholm)
Grafiken visar en förstoring på Jupiter och månen när de möts på kvällen den 25 mars. Månens smala skära står då ca 3 ½ grader till höger om solsystemets största planet. Månen visas skalenlig på bilden.

26 mars – månens skära nära Venus

2012-03-26 kl 20.48 Månens skära nära Venus (vid den nautiska skymningens slut, sett från Stockholm)
Grafiken visar en förstoring på Venus och månen när de möts på kvällen den 26 mars. Månens skära står då ca 2 ½ grader snett nedanför Aftonstjärnan. Månen visas skalenlig på bilden.

André Franke