Jupiter tar farväl på kvällshimlen och den återkommer först i sommar på morgonhimlen – och då åter i Venus sällskap. Men nu gäller det att säga adjö och om du kanske redan har tappat bort Jupiter så får du nu en sista chans att hitta solsystemets största planet innan den hamnar alldeles för nära solen.

Månens smala skära snett ovanför (till vänster) om Jupiter

Bästa tiden för några platser i landet:
Göteborg kl 21:25
Visby kl 20:59
Stockholm kl 21:09
Sundsvall kl 21:33
Umeå kl 21:34

2012-04-22 kl 21:10 Månens smala skära nära Jupiter sett från Malmö
Grafiken visar månens, Jupiters och Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut (ca 40 minuter efter solnedgången). Grafiken gäller egentligen exakt för Malmö men kan användas i stora delar av södra Sverige. Månens smala skära finns snett till vänster ovanför Jupiter. Båda finns rätt nära horisonten där himlen fortfarande är rätt ljus. Kikare kan vara bra att ha till hands. Venus kan visa vägen – Jupiter och månen hittar du om du drar en tänkt linje från Venus snett ner mot horisonten där solen finns. Jupiter står vid denna tidpunkt ungefär åt samma håll där solen har gått ner fastän lite högre upp över horisonten.

Ju längre norrut man befinner sig desto större blir utmaningen att hitta Jupiter. I höjd med Östersund ska man fortfarande kunna hitta månens smala skära med blotta ögat men Jupiter är definitivt ett gränsfall. Troligen behövs kikare.
2012-04-22 kl 21:51 Månens smala skära nära Jupiter sett från Östersund
Grafiken visar månens, Jupiters och Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut (ca 1 timme efter solnedgången). Grafiken gäller egentligen exakt för Östersund men kan användas i stora delar av mellersta Sverige/södra Norrland.

2012-04-22 kl 21:10 Månens smala skära nära Jupiter sett från Malmö genom kikare
Så här ungefär ser det ut i kikare från södra Sverige. Månens avstånd till Jupiter är ungefär tre måndiametrar. Avståndet och månens skenbara diameter är skalenligt.

André Franke