Venus får besök av månens skära

2012-09-12 Månens skära nära Venus vid den nautiska gryningens början sett från Borlänge
Grafiken visar Venus och månens position vid den nautiska gryningens början, ungefär 1 ½ timmar före soluppgången. Grafiken gäller egentligen exakt för Borlänge men kan användas i stort sett hela landet. Den 12:e står månen till höger om Venus, den 13:e finns månen nedanför morgonstjärnan.

André Franke