Venus får besök av månens skära

2012-10-12 och 13:e Månen nära Venus sett från Borlänge
Grafiken visar Venus och månens position vid den nautiska gryningens början, ungefär 1 ½ timmar före soluppgången. Grafiken gäller egentligen exakt för Borlänge men kan användas i stort sett hela landet. Den 12:e står månen en bit till höger om Venus, den 13:e finns månen en bit nedanför morgonstjärnan. Tänk på att månen har förstorats en del för illustrationens skull.

André Franke