Grafikerna visa planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut, dvs. när solen står 6 grader under horisonten och de ljusaste stjärnor börjar bli synlig, för olika latituder i norra Europa.

Planeternas höjd över horisonten (55°n)

Planeternas höjd över horisonten (60°n)

Planeternas höjd över horisonten (65°n)

Planeternas höjd över horisonten (70°n)

Man ser tydligt hur Venus dominerar kvällshimlen i början av året. Senare dyker även Saturnus upp och Merkurius ger ett kort gästspel under andra halvan av april och i början på maj. Långt i norr når solen aldrig så långt under horisonten (ljusblå period).
Kvällshimlen är planetfattig i höst – enbart Jupiter kan observeras och det främst från landets södra del.

André Franke