Planeter på morgonhimlen

Grafiken visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga gryningens början. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var du kan hitta en planet – den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt.

2015 Planeternas höjd över Malmös horisont på morgonen
Sett från södra Sverige är det glest med planeter på morgonhimlen i början på året. Jupiter syns bara alldeles i början på året medan Saturnus syns fram till sommaren. På sensommaren och fram till slutet av året kryllar det av planeter på morgonhimlen. För det mesta syns tre eller till och med fyra planeter samtidigt. Venus, Mars och Jupiter syns i stort sett från september fram till årsskiftet. Merkurius ger ett gästspel i oktober medan Saturnus dyker upp alldeles i slutet på året igen.

2015 Planeternas höjd över Kirunas horisont på morgonen
Från norra Sverige har man inte många planeter på morgonhimlen i början på året. Här är det Jupiter som du kan se fram tills det blir för ljust i början på maj. Aftonstjärnan Venus ger till och med ett litet gästspel på morgonhimlen… När de ljusa sommarnätterna är över gäller ungefär samma som för södra Sverige.

Planeter på kvällshimlen

Grafiken visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga skymningens slut. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var du kan hitta en planet – den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt.

2015 Planeternas höjd över Malmös horisont på kvällen
Fram till sommaren kan du se ganska många planeter på kvällen. Merkurius syns möjligtvis i mitten på januari och vid månadsskifte april maj. Venus dominerar kvällshimlen åtminstone fram till midsommar. Ljusa Jupiter syns i skymningen från februari och den försvinner tillsammans i skymningsljuset i början på juli. Mars kan du också hitta på kvällshimlen och den försvinner någon gång i början på april. Saturnus dyker upp i slutet på maj och syns fram till hösten.

2015 Planeternas höjd över Kirunas horisont på kvällen
För norra Sveriges del har man en liknande situation fram till början på maj. Därefter har man de ljusa nätterna och resten av året blir det fritt av planeter på kvällshimlen.

Merkurius

Merkurius observationsmöjlighet från norra Europa år 2015
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Den solnära planeten syns i mitten på januari en kort stund efter solnedgången lågt över horisonten mot sydväst från södra och mellersta Sverige. I slutet på april och i början på maj återkommer Merkurius efter solnedgången i nordväst. På morgonhimlen syns Merkurius från mitten i oktober till slutet på oktober en kort stund före soluppgången lågt över horisonten mot öster eller sydost. Det är årets bästa möjlighet för att kunna se den solnära planeten även långt uppe i norr.

2015 Merkurius sett från Malmö och Kiruna under hela året
En förklaring till grafiken hittar du här.

Venus

Venus observationsmöjlighet från norra Europa år 2015
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Venus är aftonstjärna fram till sommaren. I norr dyker den upp dock först senare i januari i sydväst. På våren står den tidvis ganska högt över horisonten i väster och strålar så att man inte kan gå miste om den. Någon gång i maj drar den sig tillbaka i norr och i juli blir den även osynlig i söder. I början på september blir Venus morgonstjärna och förblir så fram till årsskiftet. Även på morgonhimlen står Venus tidvis rätt högt på himlen mot sydost och strålar.

2015 Venus sett från Malmö och Kiruna under hela året
En förklaring till grafiken hittar du här.

Mars

Mars observationsmöjlighet från norra Europa år 2015
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Den röda planeten kan ses fram till våren på kvällshimlen mot sydväst eller väster. Därefter blir den osynlig fram till hösten. Då dyker den upp på morgonhimlen i öster och står i december redan mot söder vid den borgerliga gryningens början.

2015 Mars sett från Malmö och Kiruna under hela året
En förklaring till grafiken hittar du här.

Jupiter

Jupiter observationsmöjlighet från norra Europa år 2015
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Solsystemets största planet lyser ganska starkt och syns bäst på natten i början på året. Jupiter står i opposition i början på februari, vilket betyder att den går upp vid solnedgången i ostnordost och går ner vid soluppgången i västnordväst – mittemot solen. Den drar en ganska hög bana på himlen. På våren syns den mycket bra på kvällen, dock bleknar den snabbt i norr och där den blir osynlig redan i maj. I södra Sverige syns Jupiter i bästa fall en bit in i juli i väster. Under andra septemberhalvan dyker Jupiter upp på morgonhimlen i öster igen och syns allt längre och bättre fram till slutet på året.

2015 Jupiter sett från Malmö och Kiruna under hela året
En förklaring till grafiken hittar du här.

Saturnus

Saturnus observationsmöjlighet från norra Europa år 2015
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Ringplaneten syns i början av året enbart på morgonhimlen, på tidiga våren även på efternatten. Den står mittemot solen i slutet på maj och syns då hela natten. På sommaren och tidiga hösten kan man se Saturnus fortfarande från södra Sverige. Allra längst i norr blir det svårt i år att få syn på den vackra planeten för att den drar en ganska låg bana över horisonten. Största chanserna har man på morgonen på våren att få syn på den.

2015 Saturnus sett från Malmö och Kiruna under hela året
En förklaring till grafiken hittar du här.

André Franke