2016-01-24 kl. 02.46 (30,8’)
2016-02-22 kl. 19.20 (30,0’)
2016-03-23 kl. 13.01 (29,5’)
2016-04-22 kl. 07.24 * (29,4’) årets minifullmåne
2016-05-21 kl. 23.15 * (29,7’)
2016-06-20 kl. 13.02 * (30,3’)
2016-07-20 kl. 00.57 * (31,1’)
2016-08-18 kl. 11.27 * (31,9’)
2016-09-16 kl. 21.05 * (32,8’) partiell förmörkelse i jordens halvskugga
2016-10-16 kl. 06.23 * (33,3’)
2016-11-14 kl. 14.52 (33,5’) årets superfullmåne
2016-12-14 kl. 01.06 (33,2’)

Tidsangivelser i svensk normaltid, * svensk sommartid
Inom parentes anges månens diameter i bågminuter. Värdet gäller för en fiktiv observatör i jordens mittpunkt. Månens skenbara storlek varierar från plats till plats och den är i de flesta fall något större än värdet som anges ovan.

André Franke