Kommer du ihåg den?

Förmörkelsen inträffade före min tid – men det skulle vara roligt om du, som var med om förmörkelsen, kunde höra av dig och skriver några rader om hur du upplevde solförmörkelsen.

Området, där solen blev helt förmörkat av månen

Kartan nedan visar hur många procent av solskivans yta täcktes av månen vid tidpunkten, där solförmörkelsen var som störst.
Totalitetens varaktighet var upp till drygt 2 1/2 minuter.
I miniprogrammet (som kräver att Java är aktiverad hos dig) kan du ta fram hur solförmörkelsen såg ut vid olika platser.

Totalitetszon över södra Sverige 1954
André Franke