Planeterna på kvällshimlen

Diagrammen nedan visar planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut.
Det är tidpunkten när solen står 6 grader under horisonten och de ljusaste stjärnor börjar bli synlig.
Eftersom det är rätt så stora skillnader mellan södra och norra Sverige, visas diagrammen för olika latituder i norra Europa.

2010 Planeternas höjd över horisonten för 56n

2010 Planeternas höjd över horisonten för 60n

2010 Planeternas höjd över horisonten för 64n

2010 Planeternas höjd över horisonten för 68n

Jupiter syns fram till mitten av februari på kvällshimlen. Mars syns från mitten av januari strax efter solnedgång och försvinner i norr redan i maj; längst i söder håller sig Mars på kvällshimlen en bit in i juli. Venus blir aftonstjärna i februari och försvinner redan i maj i Norrland medan den kan ses fram till augusti längst i söder. Merkurius syns rätt bra på kvällen i slutet på mars och under första aprilhalvan. Saturnus finns med på kvällshimlen från mitten av mars tills de ljusa nätterna börjar i norr. I söder syns den en bit in på sommaren.

Långt i norr når solen aldrig så långt under horisonten (ljusblå period).

Kvällshimlen är planetfattig i höst – enbart Jupiter kan observeras.

Vilken latitud som kan användas i vilken del av Sverige framgår av följande grafik:
Nordeuropas indelning i olika latitudintervall

André Franke