Alldeles i slutet på december och i början på januari har du möjligheten att se tre planeter och månen på morgonhimlen. Merkurius, Venus och Saturnus syns mot söder och månen finns också i samma trakter. Dessutom finns även Spica, Jungfruns ljusaste stjärna med.

Bästa observationstiden ungefär en timme före soluppgång

2010-12-31 Planetmingel på morgonhimlen
Bilden visar planeternas och månens positioner ca en timme före soluppgång runt den 31 december 2010. Grafiken gäller egentligen exakt för Stockholm men kan användas i södra delen av landet. I norr står planeterna lite lägre över horisonten och där blir det svårt att upptäcka Merkurius, vilket redan kan vara lite svårt i höjd med Stockholm. Längre söderut står planeterna något högre på himlen och där borde det vara lättare att även få syn på den solnärmsta planeten.

André Franke