Stor förvirring och vilseledande uppgifter

Nu är det alltså dags igen för nästa solförmörkelse. Som så ofta verkar även här gälla ”bigger is better” – alltså ”större är bättre”. Men är det också mera rätt?
Som så ofta är det nog inte riktigt fallet…

Vad är då rätt? 85,8 % eller dock bara 79,9 %

Solförmörkelsen nära SkellefteåDet är som så ofta en definitionsfråga. Men just i det här fallet går det lite huller om buller när man läser olika artiklar och uppsatser. Ibland verkar det som om att många inte ens känner till skillnaden mellan dessa definitioner eller helt enkelt blanda ihop begreppen. Detta kan leda till en viss förvirring.
Jag ska försöka förklara vad som är skillnaden och vad som gäller.

Förmörkelsens storlek är 0,8576

Förmörkelsens storlek 85,8% nära SkellefteåDen här siffran beror på en astronomisk definition. Den anger hur mycket av solens diameter kommer att skymmas av månen. Siffran översätts gärna i publikationer till procent och då anges värdet 85,8%. Alltså 85,8% av solens diameter försvinner bakom månen.
Så långt så bra. Skriver man att 85,8% av solen skyms av månen blir det dock vilseledande och avser man solskivans yta då blir det faktiskt fel.
Skyms verkligen som mest 85,8% av solytan? Svaret är definitivt Nej!

Förmörkelsens största yttäckning eller bortskymning är 79,9%

Förmörkelsens yttäckning 79,9% nära SkellefteåHur kommer det sig? Vad är det för skillnad och vad beror det på?
Till en början kan det nog vara lite svårt att inse att siffrorna ska vara olika. Jag nöjer mig förstås inte med förklaringen: ”Det är så”.
Bilder säger mer än tusen ord och därför kör jag min förklaring med hjälp av några bilder.

Storlek och bortskymning 0%Bilden intill höger visar solen (gult) och månen (grått) i rätt storleksförhållande till varandra. Månens skenbara diameter vid denna förmörkelse är något mindre än solens men det är bara av mindre betydelse. I den här bilden berör månen precis solen. Den skymmer ingenting av solen. Förmörkelsens storlek är alltså 0,0 – eller 0%. Men även yttäckningen av solen är 0% – det skyms ingenting av solen än. Här är värdena ju detsamma! Det stämmer och det är i princip ett av de få undantagen.

Bild på solen: Storlek 50% och bortskymning 38,4%Titta nu på bilden intill höger. Hur mycket av solen skyms av månen? Vad gissar du? 30%, 40% eller kanske 50%? Tycker du att halva solen är borta? Troligen gör du inte det.
Vid en sådan förmörkelse skulle det nog dyka upp följande uppgifter: 50 % eller 38,4% av solen skyms. Det sistnämnda värdet närmare 40 % stämmer troligen bättre överens med det du hade själv gissat.

Förmörkelsens storlek 50%
Här kan du se vad det beror på. Förmörkelsens storlek kommer att anges med 0,5 eftersom exakt halva diametern av solen täcks av månen.
Det kan kallas för 50% men blir då skulle man kunna tro att det är halva solen som försvinner.

Skillnad mellan storlek och yttäckning

Halva solen hade varit bortskymt om även de röda ytorna hade varit borta. Men de skyms inte av månen för att den är rund.
Så den andel solyta som skyms av månen är mindre än den andel som täcks av solens diameter.

Förmörkelsens yttäckning 38,4%För att vara exakt så täcks i det här fallet 38,4% av solens yta, ytan som jag markerade rött och vitt i bilden intill höger. Beräkningen är lite mer komplicerat för att kommer fram till denna yta. Det skulle kunna vara en av anledningarna till varför detta värde inte nämns lika ofta. (Men det är nog mest “Störst är bäst”-effekten)

I det här fallet uppnår skillnaden alltså nästan 12% och går inte att missa. Om du fick intrycket som jag att det täcks ungefär 40% av solen när du såg bilden längre upp, så håller du säkert med mig att definitionen ”förmörkelsens storlek” som ger 0,5 (eller 50%) är vilseledande. Detta pga. Att man skulle kunna tro att det är 50% av solen som försvinner, vilket inte är fallet. Att ange det kanske lite mindre spektakulära värdet ”bortskymning/yttäckning av solen” 38,4% hade varit bättre.
Det är också detta värde som ansvara för minskningen av solens strålning vilket för mig är ytterliggare ett skäl för att föredra detta värde eller denna definition.

Till sist över till Skellefteå eller solens maximal bortskymda andel. I början på artikeln ser du samma tre bilder som ovan fast för Skellefteå. Här är skillnaden inte fullt lika stor mellan båda definitioner men den är med 6 % fortfarande rätt påtaglig.

André Franke