Kategori: På himlen 2014

På himlen i juli 2014

På himlen i juli 2014

I juli 2014 syns Mars och Saturnus fortfarande på kvällshimlen från södra Sverige men båda syns inte särskilt bra. Jupiter är osynlig och Merkurius kan möjligen ses från sydligaste Sverige under ett par dagar i slutet på månaden. Venus syns lite bättre på morgonen.
På himlen i juni 2014

På himlen i juni 2014

I juni 2014 syns Mars och Jupiter fortfarande på kvällshimlen fastän allt sämre. Jupiter blir under månadens lopp osynligt med början i norr. Saturnus syns på kvällen från landets södra hälft och Venus syns lite bättre på morgonhimlen i slutet på månaden och även detta bara från landets södra del.
På himlen i maj 2014

På himlen i maj 2014

I maj 2014 syns Merkurius från södra Sverige på kvällshimlen. Venus är svårt att se på morgonhimlen. Däremot syns Mars, Jupiter och Saturnus bra - åtminstone upp till mellersta Sverige. I norr blir nätterna snabbt ljusare och kortare och där blir det allt svårare att titta på planeterna.
På himlen i april 2014

På himlen i april 2014

I april 2014 blir det allt svårare att se morgonstjärnan Venus. Mars står mittemot solen och syns hela natten. Jupiter syns bäst på kvällen och även på natten. Saturnus syns bäst på efternatten men i slutet på månaden även på sena kvällen.
På himlen i mars 2014

På himlen i mars 2014

I mars 2014 kan du fortfarande se Venus som morgonstjärna. Mars syns bra på natten och på morgonen och Saturnus enbart på morgonen. Solsystemets största planet Jupiter är förts ute på kvällen och syns större delen av natten.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.