Kategori: Visibilitetsdiagram

Visibilitetsdiagram för ljusa planeter för norra Europa

Visibilitetsdiagram för ljusa planeter för norra Europa

Förklaring till visibilitetsdiagrammet för de ljusa fem planeterna för norra Europa
Så använder du planeternas visibilitetsdiagram

Så använder du planeternas visibilitetsdiagram

På NAK:s hemsida publiceras varje månad visibilitetsdiagram för planeterna och några ljusa stjärnor. Nu var det dags för att komma med en lite mer utförlig beskrivning för att så många som möjligt ska kunna dra nytta av mina diagram. Det följer med en massa exempel hur och för vilka ändamål du kan använda diagrammen.
Så använder du månens visibilitetsdiagram

Så använder du månens visibilitetsdiagram

På NAK:s hemsida publiceras varje månad visibilitetsdiagram för månen. Det är jag som tar fram diagrammen och det kan vara på plats att ge en mer utförlig beskrivning hur och för vilka ändamål man kan använda visibilitetsdiagrammet för månen.
Vad avgör om en planet eller ett annat objekt kan observeras?

Vad avgör om en planet eller ett annat objekt kan observeras?

Vad är det egentligen som avgör om en planet eller ett annat objekt är synlig för blotta ögat eller inte?