Så tolkar du diagrammet

Syftet med diagrammet:

Man ska kunna få svar direkt på frågan om ett objekt är synlig eller inte från en vald plats i norra Europa. Man får dessutom svar om observationsmöjligheterna är bättre eller sämre någon annanstans eller hur observationsförhållanden varierar med tiden.
Läs mer om klassindelningen som jag använder mig av

Beskrivning av diagrammet: Venus observationsmöjlighet från norra Europa år 2014

Överst står det för vilket objekt diagrammet gäller och vilket år som avses. I det här fallet är det alltså ett diagram för planeten Venus för hela året 2014.
Nedanför rubriken ser du årets månader från januari till december. Till vänster i diagrammet ser du för vilka latituder diagrammet gäller – från 52 grader nord till 72 grader nord. För att enkelt kunna se hur Sverige och de enstaka län eller till och med orterna ligger till i förhållande till jordens breddgrader finns det en karta till höger i diagrammet. Den är centrerad runt Sverige och omfattar av en del av våra grannländer.

Två exempel:

Exempel på ett visibilitetsdiagram för norra Europa
1) Om du nu vill ta reda på hur Venus syns från Malmö 2014 så gör du så här:
För dig är bara den information intressant som ligger på samma breddgrad eller latitud som Malmö. Eftersom Malmö ligger på ungefär 55,6 graders nordlig latitud – så är bara det område intressant för dig som är inramat med blått – strax nedanför latitud 56 grader nord.
I den delen av grafiken som tillhör januari så ser du i den blå rutan för Malmö färgarna gul, orange, gul och ljus grön. Nästan hela februari är mörk grön, och i slutet på mars byter färgen från ljus grön till gul osv. Vad innebär det nu i praktiken?
Venus syns först allt sämre i januari för att sedan blir mycket bra synlig inom bara några veckor. Den ploppar upp nästan bokstavligen på himlen igen – så att en del kommer att reagerar om det plötsligt finns en ljus prick på himlen där det inte har funnits någon för bara någon vecka sedan. Från Malmö syns Venus mycket bra under större delen av februari. Därefter blir förhållanden mer ogynnsamma och i maj klassas den som halvbra – men du ser att det inte är långt ifrån dåliga förhållanden – det orange färgade område börjar inte mycket längre norrut. Du ser också att observationsmöjligheterna förbättras igen – i slutet på juli och större delen på augusti syns Venus bra igen – men inte lika bra som i februari. Därefter försämras förhållanden igen och senast i mitten på oktober blir det omöjligt at hitta Venus med blotta ögat. Troligen behövs det redan en halv månad tidigare kikare för att kunna hitta den. Venus blir åter synlig i december – men om den är morgonstjärna eller aftonstjärna framgår inte av diagrammet.
Men diagrammet kompletteras alltid med ett annat diagram som ger dig även svar på frågan var på himlen och när du kan se objektet.
2014 Venus sett från Malmö och Kiruna under hela året
Här ser du att Venus är morgonstjärna under större delen av 2014 (de flesta månadssiffrorna finns till vänster i diagrammen – 2,3,4,7,8,9)

Exempel på ett visibilitetsdiagram för norra Europa
2) För Kirunas del fungerar det likadant:
Nu är det den information som är intressant för dig som ligger i den övre blå rutan. Kiruna ligger ungefär 67,9 graders nordlig latitud och därför är området strax nedanför 68 grader nord intressant för dig. Du ser på en gång att färgarna skiftar bara mellan orange, gul och röd. Grön färg förekommer 2014 inte alls. Observationsmöjligheterna från Kiruna är mycket mer begränsade och mer ogynnsamma än för resten av landet. Om du skulle råka se ett ljust objekt på himlen som du har reagerat på – så kan du vara säker på att det inte var Venus – särskilt inte på våren eller senhöst/vinter 2014 – då kan du vara extra säker på att det inte var Venus.