Så tolkar du grafiken

Syftet med diagrammet:

Man ska kunna få svar direkt på frågan när ett objekt syns på himlen och var man kan hitta det. Du får svar på frågan om objektet i frågan syns bäst på morgonen, mitt i natten eller på kvällen och om det syns bättre i södra Sverige än i norra Sverige.

Beskrivning av diagrammet:

Grafikens översta del avser Malmös horisont och den nedre delen Kirunas. I södra Sverige är förhållanden i allmänhet mer gynnsam och planeterna syns längre och högre på himlen än i norra Sverige.
2014 Venus sett från Malmö och Kiruna under hela året

Den 1:e i varje månad är markerad med en prick samt tillhörande månadssiffra – om planeten befinner sig över horisonten. Prickens storlek ska antyda planetens ljusstyrka. Den 15:e i varje månad har markerats med ett streck.
I grafiken ovan handlar det om observationsmöjligheterna för Venus 2014. Du hittar för Malmös del en 2:a, 3:a och 4:a över horisonten i sydost. Prickarna för 1 februari och 1 mars sammanfaller i denna grafik. Venus syns alltså på morgonen före soluppgången i gryningen. Du hittar ingen 5:a och 6:a – för Venus ligger risigt till just då. Men siffrorna 7,8 och 9 hittar du mellan ost och nordost – och det är då du ska kunna hitta Venus igen. Du hittar 1:an i sydväst. Venus syntes på kvällen alldeles i början på året. Och du hittar ännu en prick där i närheten: Venus dyker upp alldeles i slutet på året igen – nästan på samma ställe. För Kiruna är förhållanden mycket mer ogynnsamma som du ser.

2014 Jupiter sett från Malmö och Kiruna under hela året
På vänster sida visas planeternas position på morgonhimlen vid den borgerliga gryningens början. Har planeten då redan passerat sin högsta position i söder, så visas istället dess högsta höjd över horisonten när den passerar i söder. Planeten observeras då som bäst under efternatten eller tidigare på morgonen när solen står djupare än 6 grader under horisonten.
Står planeten i söder mitt på natten så befinner den sig mittemot solen, alltså i opposition och i mitten av grafiken. Då syns planeten i regel som bäst och befinner sig över horisonten ungefär från solnedgång till soluppgång, alltså hela natten. Planeten är då oftast också ljusast eftersom den står närmast jorden.
I grafiken ovan ser du att 1:an ligger ganska nära oppositionslinjen – Jupiter står alltså i början på januari 2014 i opposition till solen och syns därmed hela natten.
Därefter syns planeten bäst på sena kvällen eller förnatten. När planeten redan har passerat söder innan det har hunnit bli mörkt så visas istället planetens position på himlen vid slutet av den borgerliga skymningen (på höger sida i grafiken).
I grafiken ovan ser du hur Jupiter försvinner på kvällshimlen på våren och dyker upp morgonhimlen under hösten.

2014 Mars sett från Malmö och Kiruna under hela året
De yttre planeterna rör sig i regel från vänster till höger genom diagrammet (med vissa undantag, se Mars i Malmö i slutet på året). Mars, Jupiter och Saturnus dyker i regel upp på morgonhimlen, går upp allt tidigare och syns efter ett tag hela natten då de står i opposition mot solen. Därefter går de ner allt tidigare och syns till slut enbart på kvällen innan de försvinner helt i skymningsljuset.

2014 Merkurius sett från Malmö och Kiruna under hela året
De inre planeterna Merkurius och Venus syns antingen på morgon- eller kvällshimlen och kan inte stå i opposition. De finns för det mesta någonstans i närheten av där solen har gått ner eller där solen kommer att gå upp.