Planeternas höjd över horisonten på morgonen 2009

Grafikerna visa planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början, dvs. när solen står 6 grader under horisonten och de ljusaste stjärnor börjar bleknar på en allt ljusare himmel, för olika latituder i norra Europa.

Morgonhimlen är ganska planetfattig under första halvåret. Till en början syns *Saturnus* som dock drar sig tillbaka till kvälls och natthimlen. I landets norra del syns *Venus* i mars som morgonstjärna trots att den egentligen fortfarande är aftonstjärna. Detta beror på att Venus står mycket nordligare än solen. På sommaren syns *Jupiter* från landets södra del, där även *Venus* kan ses lågt över horisonten. På sensommaren och hösten syns morgonstjärnan även från nordligare breddgrader. På hösten är det klart *Mars* som står till bäst men även *Saturnus* finns med på morgonkulan och i början på oktober ger även snabba *Merkurius* ett kort gästspel.

Bookmark the permalink.

One Response to Planeternas höjd över horisonten på morgonen 2009

  1. Där satt Mars ja! 🙂

  • Solens och månens upp- och nedgång i Norrköping

    2018-09-19 sol upp:06.33 sol ned:19.04 måne upp:17.21 måne ned:--.--