2012-09-07 Venus i linje med Castor och Pollux

Nu när dagarna blir kortare behöver man inte kliva upp mer mitt i natten men ändå rätt tidigt på morgonen för att kunna se ljusa Venus. Just nu bjuder himlen på en vacker konstellation när Venus håller på passera söder om tvillingparet Castor och Pollux.