På himlen i februari 2018

Hitta rätt direkt

| Månens och planeternas färd på stjärnhimlen | Stjärnkarta | Solen | Skymning och gryning | Månen | Månen ockulterar Regulus | Månen ockulterar Aldebaran | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus och Neptunus | Planeternas utseende och lysande |


Månens och planeternas färd på stjärnhimlen

Fyra stjärnkartor visar himlens stjärnbilder en bit söder och norr om himmelsekvatorn med deras officiella gränser (streckade linjer). Det används astronomernas koordinatsystem med rektascension (avståndet från vårdagjämningspunkten – motsvarande longitud på jorden och avståndet från nollmeridianen) och deklination (avståndet från himmelsekvatorn, motsvarande latitud på jorden och avståndet från ekvatorn). Projektionen motsvarar den som används i en del kartböcker med himlens stjärnbilder.

Varje stjärnkarta täcker ett område som månen passerar under 8 dygn. På detta sätt kan hela månens färd framför stjärnhimlen under hela månaden visas med fyra kartor.

Månens position har ritats in för varje dag. Den gäller antingen på kvällen (k), på natten (dubbla datum), på morgonen (m) eller mitt på dagen – beroende på när månen skulle kunna ses som bäst. Positionerna för de ljusa planeterna och solen har ritats in för hela månaden. Den aktuella positionen då månen står som närmast en planet har ritats in med en tjockare prick och har försetts med namnet på planeten. Det är just då det kan bli vackra konjunktioner.

Lite mer info

 • Kartorna har försetts med olika bakgrundsfärger. De blir därmed en kombination av himmelskarta och visibilitetsdiagram. Stjärnor och stjärnbilder på mörkgrå bakgrund syns definitivt inte och befinner sig för nära eller under horisonten när solen står under horisonten. Även skymningen och gryningen antyds genom ljusa färger. Stjärnor som syns bra ska finnas framför en mörkblå bakgrundsfärg.
 • Kartorna är en kompromiss. De ska gälla i en månad – men observationsmöjligheterna variera förstås en del under månadens gång. Bakgrundsfärgen, som står för visibiliteten, gäller exakt vid det datumet som anges intill månen (alltså i en smal lodrätt remsa runt månen).
 • Även det grå/svarta området är en kompromiss - den gäller för rätt ljusa stjärnor. De allra ljusaste objekten (som månen och Venus) syns ibland även när de befinner sig i det grå/svarta området. För svaga stjärnor skulle det grå/svarta området vara ännu större.

[minimera]

 

Månens och planeternas rörelse 1/2-8/2 2018

Månens och planeternas rörelse 1/2-8/2 2018

1–8 februari: Månen rör sig söderut från gränstrakterna Kräftan/Lejonet sydvart till Vågen och avtar. Den passerar nära Jupiter den 8:e

Månens och planeternas rörelse 9/2-16/2 2018

Månens och planeternas rörelse 9/2-16/2 2018

9–16 februari: Månen rör sig genom djurkretsens södra del från Skorpionen till Vattumannen och avtar. Den passerar nära Mars den 9:e och nära Saturnus den 11:e och det syns på morgonhimlen.

Månens och planeternas rörelse 15/2-22/2 2018

Månens och planeternas rörelse 15/2-22/2 2018

15–22 februari: Månen rör sig mot nordligare trakter från Stenbocken/Vattumannen till Oxen och tilltar.

Månens och planeternas rörelse 22/2-28/2 2018

Månens och planeternas rörelse 22/2-28/2 2018

22-28 februari: Månen rör sig genom djurkretsens norra del från Oxen till Lejonet och tilltar.


Planeternas rörelse nära solen – dag för dag

Månens och planeternas rörelse nära solen i februari 2018

Månens och planeternas rörelse nära solen i februari 2018

Den animerade grafiken visar hur det egentligen skulle se ut om man gjorde en karta för varje dag under hela månaden. Här ser du hur det grå/svarta området flyttas tillsammans med solen och hur månen och planeterna rör på sig. Alla objekt till höger om solen syns på morgonen och de till vänster på kvällen. Du ser hur stjärnorna försvinner i skymningsljuset och hur de dyker upp i gryningen.

Planeternas rörelse mittemot solen – dag för dag

Månens och planeternas rörelse mittemot solen i februari 2018

Månens och planeternas rörelse mittemot solen i februari 2018

Den animerade grafiken visar hur det ser ut mittemot solen. Det som syns mitt i grafiken passerar himlen i söder precis när solen står som lägst under horisonten i norr mitt i natten. Allt i den vänstra delen av grafiken syns bättre på efternatten och morgonen och allt i den högra delen syns bäst på kvällen och förnatten.

Åter till toppen


Stjärnkarta i mitten av månaden mitt i natten

 

Stjärnkartan är en så kallad fisheye-projektion – den visar alltså hela himlen på en gång. Kanten motsvarar horisonten och mittpunkten motsvarar punkten på himlen som befinner sig rakt över ditt huvud (zenit). Vid kanterna visas väderstreck – norr (N), öster (Ö), söder (S) och väster (V). Så som kartan publiceras här visar den stjärnhimlen mot söder – precis så som du ser himlen när du tittar mot söder. Tittar du mot väster så måste du rotera kartan ett kvarts varv medsols så att ”V” hamnar i underkanten av grafiken.

Lite mer info

 • Kartan gäller egentligen för en viss tidpunkt och en viss plats. Den kan dock i många fall användas även en bit norr och söder om platsen som den egentligen är avsedd för.
 • Den kan också användas i början på månaden fast då en timme senare och i slutet på månaden fast då en timme tidigare.
 • Kom ihåg att månens och planeternas positionerna bara gäller för det datumet som anges i grafiken

[minimera]

Längre ner finns ytterligare två stjärnkartor - en som gäller på kvällen vid den astronomiska skymningens slut och den andra vid den astronomiska gryningens början. Kartorna fattas dock under de ljusa månaderna då solen inte når 18 grader under horisonten. Då visas istället kartor för tidpunkten då den borgerliga skymningen slutar och då den borgerliga gryningen börjar.

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden mitt i natten

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden mitt i natten

Den rödprickade linjen är ekliptikan – solens skenbara bana framför stjärnhimlen. Ekliptikan går genom 13 stjärnbilder varav 12 stycken är kända som djurkretstecken. Det är jordens omloppsbana projicerad mot himlen. Längs ekliptikan brukar man hitta månen och planeterna. Den vitprickade linjen är himmelsekvatorn - det är jordens ekvator projicerad på himlen.
Eftersom det alltid finns halva ekliptikan över horisonten – så syns även i regel hälften av djurkretsens stjärnbilder. I nordväst är Väduren redan på väg ner i horisontdiset. Oxen med Aldebaran finns i väster. Fortsätter vi åt vänster eller österut längs ekliptikan så hittar vi Tvillingarna med Castor och Pollux högt i sydväst. Kräftan, som just passerat söder, är en stjärnbild med bara svaga stjärnor. Rätt högt i söder eller åt sydsydost finns Lejonet med Regulus. Du kan kontrollera riktningen med hjälp av Karlavagnens stjärnor. Karlavagnen finns nästan rakt över ditt huvud (nästan i mitten av kartan). Följer vi den röda linjen (ekliptikan) mot horisonten i sydost så passerar vi ytterligare en av djurkretsens stjärnbilder: Jungfrun med Spica. Även för att hitta Spica finns det än liten vägvisare. Följer du en tänkt båge från Karlavagnens handtag så passerar du först en av himlens ljusaste stjärnor - Arcturus i Björnvaktaren (Boo). Förlänger du den tänkta båge så träffar man på Spica. Vinterns stjärnbilder är på väg ner i sydost. Den så kallade Vintersexkanten – som består av Capella, Pollux, Procyon i Lilla hunden, Sirius i Stora Hunden, Rigel i Orion och Aldebaran – finns där. När du tittar mot norr, så får du vrida kartan med 180 grader. Som sagt så finns Karlavagnen (en del av Stora Björnen) rakt över ditt huvud. Pilen visar vägen mot Polstjärnan som finns i Lilla björnen. I nordost finns delar av Sommartriangeln kvar, nämligen Deneb i Svanen och Vega i Lyran. Cassiopeja eller himlens ”W” är på väg ner i nordväst.

Planeter som befinner sig över horisonten mitt i natten: Inga
Månen över horisonten mitt i natten: 1:e till 6:e och 22:e till 28:e – se även under rubrik månen.

 

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska skymningens slut

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska skymningens slut

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska gryningens början

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska gryningens början

Åter till toppen


Solen

Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Stenbocken|16/2|Vattumannen|
|prograd|
Deklinationen ökar från -17° till -8°.

Solens bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Solens bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Solen skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i februari 2018

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i februari 2018

Soluppgångarna flyttas fram med lite drygt en timme till strax före kl 07 under månadens lopp medan solnedgångarna försenas med drygt en timme till nästan halv sex på kvällen. Dagens längd överskrider därmed 10-timmarsgränsen under fjärde februariveckan.

Solens visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Åter till toppen


Här hittar du animerade kartor för innevarande månad

Vill du kunna se hur tiderna för soluppgången eller solnedgången ändras under pågående månad? Grafiska animationer på solens uppgångar, solens nedgångar, dagens längd och antal timmar med dagsljus för norra Europa för den aktuella månaden finns här (sidan öppnas i en ny flik).
Vill du se en grafisk animation för en särskild månad får du än så länge gå in på de särskilda månadstexterna för 2017 där de gamla ligger kvar – och de skiljer sig inte mycket från år till år.

Här hittar du kartor för innevarande dag:
Kartor som visar dagens soluppgång och solens nedgång över norra Europa

Kartor som visar dagens månuppgång och månens nedgång över norra Europa
Kartor som visar dagens och nattens längd samt dagsljus i norra Europa
Kartor som visar dagen tidpunkter för gryningen och skymningen över norra Europa

Du hittar även tabeller för ett stort urval av platser runtom i Sverige med
Solens upp- och nedgångar för hela året
Månens upp- och nedgångar för hela året
Väderstreck för månens upp och nedgång för hela året
Vinkeln (azimut) för månens upp och nedgång för hela året
Tider för den borgerliga gryningen och skymningen för hela året
Tider för den nautiska gryningen och skymningen för hela året
Tider för den astronomiska gryningen och skymningen för hela året

Åter till toppen


Skymning, gryning och månsken

Ibland är det viktigt att kunna bedöma om det är ljust eller mörkt ute, om månen lyser upp natthimlen eller inte. Det kan du ta reda på här.

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken i februari 2018

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken i februari 2018

Skymning, gryning, månljus och mörka nätter: Diagrammet visar när solen går ner (röda pilar neråt) och hur himlen blir mörkare under kvällen. Tidpunkterna för den borgerliga/nautiska/astronomiska skymningen har markerats med ljusblå/mellanblå/mörkblå punkter. Man ser också vilka nätter som är helt mörka och vilka nätter som lyses upp av månen. Mest påtagligt blir det förstås vid fullmåne. Diagrammet visar också hur det blir ljusare på morgonen – när den astronomiska, nautiska och borgerliga gryningen börjar och när solen slutligen går upp (röda pilar uppåt). Månens upp- och nedgångar har markerats med vita pilar. Månens faser har ritats in för varannan dag just vid tidpunkten då den passerar i söder. Dagarna däremellan anges istället höjden över horisonten när den passerar som högst i söder.
Mer om hur du tolkar diagrammet kan du få reda här.

Månens visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Skymningen och gryningen varar olika länge beroende på årstid – det har du säkert lagt märke till. Speciellt på våren och hösten blir det mörkt ganska fort efter solnedgången medan det dröjer mycket längre på Sommaren och faktiskt lite längre även på vintern. Det hela beror på hur pass brant solen går ner vid horisonten – alltså vinkeln mellan solens dagliga bana på himlen och horisonten.

Skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping i februari 2018

Skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping i februari 2018

Skymningens och gryningens varaktighet: Diagrammet visar skymningens och gryningens varaktighet i timmar och minuter och gäller för Norrköpings breddgrad, dvs. ungefär 58,6 grader nordlig latitud för en månad åt gången. Datum anges uppe och nere i grafiken och timmar och minuter till höger och vänster. Man skiljer mellan den borgerliga, nautiska och astronomiska skymningen / gryningen. Den borgerliga/nautiska/astronomiska skymningen/gryningen slutar/börjar ca 40-45 minuter/ 1 timme 30 minuter/ 2 timmar 15 minuter efter solnedgången/före soluppgången.

Här hittar du skymningens och gryningens varaktighet för hela året
Diagrammet som visar skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping under hela året har flyttats till en annan sida. Där det finns liknande diagram för ett antal olika breddgrader – från ekvatorn ända upp till jordens norra pol.
Följ denna länk och så öppnas sidan med skymningens och gryningens varaktighet på norra halvklotet i en ny flik.

Åter till toppen


Månen

Månens faser

Månens extrema avstånd till jorden

2018-02-11 kl. 15:16 405.698,1 km fjärmast (29,45')
2018-02-27 kl. 15:40 363.935,5 km närmast (32,83')

(geocentriska värden, dvs. för en fiktiv observatör i jordens centrum)

Månens skenbara diameter:

Månens geocentriska och lokala diameter (sedd från Norrköping) i februari 2018

Månens geocentriska och lokala diameter (sedd från Norrköping) i februari 2018

Mer information om månens skenbara diameter

Grafiken visar månens skenbara diameter sedd från jordens centrum (vit linje) och från Norrköping (gul linje).
Det geocentriska värdet nämns i så gått som alla sammanhang när det skrivs om månens skenbara diameter på himlen. Men detta värde gäller för en fiktiv observatör i jordens centrum. För alla observatörer på jordytan varierar månens skenbara diameter en hel del under dygnets lopp. För ibland befinner vi oss närmare månen och ibland fjärmare – jämförd med den fiktiva observatören i jordens centrum. Befinner sig månen långt norr om himmelsekvatorn då hamnar vi närmare månen större delen av dygnet. Det är tvärtom när månen drar en låg bana över himlavalvet för då är dess skenbara diameter mindre än för en fiktiv observatör i jordens centrum. Hamnar månen nordlig samtidigt som den står som närmast jorden (eller sydlig när den är fjärmast jorden) – får månens lokala skenbara diameter de största extremvärdena.

[minimera]

 

Månens första visibilitet på kvällen

Månens sista visibilitet på morgonen

 

Månkalendern – (nästan) allt om månen dag för dag

Månens faser, upp- och nedgångar samt åt vilket håll den gör det, när månen passerar söder och hur högt den då står över horisonten, belyst andel och skenbar diameter samt vilken stjärnbild den befinner sig i det är sammanfattningsvis det som ingår i kalendern. Grafiken visar förstås också månens fas för varje dag i månaden. Alla uppgifter i denna grafik exakt för Norrköping. Längre ner kan du dock hämta kalendern för ett antal andra platser runtom i landet.

Månen sedd från Norrköping i februari 2018

Månen sedd från Norrköping i februari 2018

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mer om månkalendern
Lite mer information om månkalendern
 • Datum anges uppe till vänster i varje ruta.
 • Månens fas och lutning gäller exakt när månen passerar söder. Klockslag till det anges nedanför månen.
 • Till höger om denna uppgift nämns månens höjd över horisonten och till vänster stjärnbilden som månen befinner sig i. Det används av platsskäl de latinska förkortningarna - som t.ex. Gem för Gemini - Tvillingarna. Månen hamnar inte bara i de 12 kända djurkretstecken utan även i en del kanske mer udda stjärnbilder som t.ex. Sextanten (Sex), Orion (Ori) - men bara i dess allra nordligaste del), Ormbäraren (Oph) eller Valfisken (Cet).
 • Månens belysta andel i procent anges ovanför månen.
 • Månens skenbara diameter vid denna tidpunkt anges längst uppe till höger i rutan.
 • När månen går upp och ner anges längre ner i rutan. Då visas också hur månen lutar just när den går upp eller ner. Nedanför bilderna ser du var månen kommer att gå upp eller ner - väderstreck och azimut i grader (N:-180°/180°, Ö:-90°, S:0°,V:90°).

Åtminstone en gång i månaden passerar månen inte söder under ett helt dygn och vid andra tillfällen sker ingen upp- eller nedgång under ett dygn. Då visas förstås inte detta fenomen och så står det i stället att fenomenet ej inträffar. När det gäller solen är vi vana vid att den först går upp på morgonen, därefter passerar söder på dagen och slutligen går ner på kvällen (i regel i alla fall). Månen gör det vissa dagar. Men eftersom den rör sig runt jorden så sker passagen i söder ungefär 50 minuter senare för varje dag. Detta har till följd att månen kan gå ner först, går upp senare på dagen och inte hinner passera söder alls. Eller så passerar den först söder, går ner och går upp sedan. Längre norrut kan månen till och med går upp eller ner två gånger om dagen men det sker bara ytterst sällan. Månen kan alltså gott och väl gå ner först och upp sedan. Tidpunkten för månens uppgång anges alltså alltid till vänster, tidpunkten för månens nedgång till höger och passagen i söder däremellan ovanför båda dessa uppgifter. Det gäller sedan bara att kolla tiderna och ordna dessa i kronologisk ordning. Det är det fenomenet som sker först med det tidigaste klockslag osv. Diagrammet tar dessutom hänsyn till om himlen i verkligheten är ljus eller mörk. Så ska du enkelt kunna se om månen är lätt eller svårt att hitta. En smal skära syns svårt på dagen eller månen är svårare att upptäcka när den går upp eller ner när himlen är ljus. Däremot syns även månens tunna skära bra när himlen är mörk och då kan du dessutom se jordskenet på månen - jorden reflekterade ljus som lyser upp månens mörka del - liksom fullmånen lyser upp våra mörka nätter.

[minimera]


[minimera]

Månens position på himlen under hela dygnet

Vill du veta om och var du kan hitta månen? Här får du svaret. Ett diagram som anger för varje dag och klockslag var månen finns (åt vilket väderstreck den står och hur högt över horisonten den befinner sig och vilken månfas vi har). Datum anges till höger och vänster och klockslag ovanför och nedanför i svensk sommartid.

Månens position på himlen under hela dygnet i februari 2018

Månens position på himlen under hela dygnet i februari 2018

Grafiken visar månfaserna för varannan dag precis vid tidpunkten då månen passerar i söder och numera även vid dess uppgång och nedgång. Dagarna däremellan anges höjden över horisonten när den står mot söder – 0 grader skulle betyda att månen då står precis vid horisonten och 90 grader att den skulle befinner sig rakt ovanför ditt huvud. Månen når dock inte dessa extremvärden i Norrköping när den passerar i söder, som du kan se. Värdena pendlar mellan ca 12 och 50 grader – så ibland drar månen ungefär samma bana på himlen som solen på sommaren och ibland samma bana som solen på vintern – fastän allt detta under en månad. Siffrorna 5, 10 och 15 anger när månen når just denna höjd över horisonten.
Det du kan se är att månen passerar ungefär 50 minuter senare i söder varje dag och att den då också kan luta en del – beroende på om den är på väg mot nordligare eller sydligare trakter i djurkretsen.

Månens position på kvällshimlen

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i februari 2018

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i februari 2018

Månens position efter solnedgången: Grafiken visar månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut. Höjden över horisonten anges i grader till vänster i grafiken och väderstrecken hittar du längs horisonten. En höjd på 10 grader uppfattas i allmänhet som en bra bit över horisonten, 30 grader som halvhögt på himlen och 60 grader som mycket högt. I norra Sverige står månen i vanliga fall lägre över horisonten (gäller väderstreck från öster över syd till väst) och för platser söder om Norrköping gäller att månen står i regel något högre över horisonten.

Månens position mitt i natten

Månens position på himlen mitt i natten i februari 2018

Månens position på himlen mitt i natten i februari 2018

Månens position när det är som mörkast mitt i natten: Grafiken visar månens position på himlen när det är som mörkast, dvs. när solen står som djupast under horisonten i norr mitt i natten – om du skulle vara vaken då…

Månens position på morgonhimlen

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i februari 2018

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i februari 2018

Månens position före soluppgången: Grafiken visar månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början. Du ser hur månen hamnar en bra bit längre åt vänster (österut) på himlen morgon efter morgon.

Åter till toppen


Månen ockulterar Regulus

Månen ockulterar Regulus på tidiga kvällen den 1 februari 2018

Månen ockulterar Regulus på tidiga kvällen den 1 februari 2018

På tidiga kvällen den 1 februari ockulterar månen stjärnan Regulus i Lejonet. Regulus är Lejonets ljusaste stjärna och den hamnar på plats 22 bland de ljusaste stjärnorna. Trots att Regulus är förhållandevis ljus så kommer det att bli svårt att se ockultationen för att månen är rätt ljus. En kikare är troligen ett måste.

Hålltider för ockultationen:
Norrköping: 18:48:53 – 19:12:01

Månen och Regulus den 1 februari kl. 18:45 - strax innan månen ockulterar stjärnan

Månen och Regulus den 1 februari kl. 18:45 – strax innan månen ockulterar stjärnan

Månen och Regulus den 1 februari kl. 19:15 - strax efter att månen har slutat ockultera stjärnan

Månen och Regulus den 1 februari kl. 19:15 – strax efter att månen har slutat ockultera stjärnan

För andra platser runt om i landet kan du ta fram tiderna här:

2017-02-01 Tiden då månen börjar ockultera Regulus sedd från Sverige

2017-02-01 Tiden då månen börjar ockultera Regulus sedd från Sverige

2018-02-01 Tiden då månen slutar ockultera Regulus sedd från Sverige

2018-02-01 Tiden då månen slutar ockultera Regulus sedd från Sverige

Åter till toppen


Månen ockulterar Aldebaran

Månen ockulterar Aldebaran på tidiga kvällen den 23 februari 2018

Månen ockulterar Aldebaran på tidiga kvällen den 23 februari 2018

På tidiga kvällen den 23 februari ockulterar månen stjärnan Aldebaran i Oxen. Aldebaran är Oxens ljusaste stjärna och den hamnar på plats 14 bland de ljusaste stjärnorna. När Aldebaran börjar försvinna bakom månens mörka rand i skymningen är det fortfarande rätt så ljust ute. Men Aldebaran ska då redan kunna ses ganska bra med blotta ögat. Men att ha en kikare till hands är ju aldrig fel. Trots att Aldebaran är förhållandevis ljus så kan det vara lite svårt att se slutet på ockultationen när den dyker upp bakom månens ljusa rand. Detta för att månen är fortfarande rätt ljus i förhållande till Aldebaran. Här rekommenderas en kikare.

Hålltider för ockultationen:
Norrköping: 18:01:31 – 19:10:35

Månen och Aldebaran den 23 februari kl. 18:00 - strax innan månen ockulterar stjärnan

Månen och Aldebaran den 23 februari kl. 18:00 – strax innan månen ockulterar stjärnan

Månen och Aldebaran den 23 februari kl. 19:12 - strax efter att månen har slutat ockultera stjärnan

Månen och Aldebaran den 23 februari kl. 19:12 – strax efter att månen har slutat ockultera stjärnan

För andra platser runt om i landet kan du ta fram tiderna här:

2018-02-23 Tiden då månen börjar ockultera Aldebaran sedd från Sverige

2018-02-23 Tiden då månen börjar ockultera Aldebaran sedd från Sverige

2018-02-23 Tiden då månen slutar ockultera Aldebaran sedd från Sverige

2018-02-23 Tiden då månen slutar ockultera Aldebaran sedd från Sverige

Åter till toppen


Månen nära Jupiter

Månen nära Jupiter på morgonen den 8 februari 2018 kl. 02:10

Månen nära Jupiter på morgonen den 8 februari 2018 kl. 02:10

Månen passerar nära Jupiter på efternatten den 8 februari 2018. Avståndet ökar redan när båda går upp mot sydost strax efter kl. 02. De syns förstås bättre när de har kommit upp en bit högre över horisonten men samtidigt ökar även avståndet mellan dem. Månens diameter och avståndet till Jupiter visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare.

Månen nära Mars

Månens tjocka skära nära Mars på morgonen den 9 februari 2018 kl. 07:10

Månens tjocka skära nära Mars på morgonen den 9 februari 2018 kl. 07:10

Månen passerar nära Mars på morgonen den 9 februari 2018. Båda hittar du rakt mot söder ca 12 grader över horisonten. Månens diameter och avståndet till Mars visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare. Avståndet mellan dem minskar ytterligare något vid 07-tiden men Mars bleknar då redan.

Månen nära Saturnus

Månens skära nära Mars på morgonen den 11 februari 2018 kl. 06:50

Månens skära nära Mars på morgonen den 11 februari 2018 kl. 06:50

Månen passerar nära Saturnus på morgonen den 11 februari 2018. Båda hittar du rakt mot sydsydost ca 6 grader över horisonten strax före kl. 07. Månens diameter och avståndet till Saturnus visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare. Avståndet mellan dem minskar ytterligare något vid denna tidpunkt men Saturnus bleknar då redan. Så bästa tidpunkten för att kunna se båda är nog en halvtimme tidigare.

Månen nära Venus – månens skära dock osynlig

Månens skära nära Venus på kvällen den 16 februari 2018 kl. 17:20

Månens skära nära Venus på kvällen den 16 februari 2018 kl. 17:20

Månen passerar nära Venus på kvällen den 16 februari 2018. Venus hittar du mot västsydväst ca 2 grader över horisonten. Månen står vid kl. 17:20 redan nära horisonten. Månens diameter och avståndet till Mars visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare. Månens mycket tunna skära är dock osynlig från våra breddgrader. Från norra Afrika och söderut finns det en chans att även kunna se månen.


 

Åter till toppen


Merkurius

Elongationen minskar från 12°V i början av månaden till 2,0° kring den 17/2 (i samband med övre konjunktionen med solen) och ökar till 10°Ö fram till slutet av månaden.
Ljusstyrkan ökar från mag -0,6 i början av månaden till -1,7 kring den 18/2 (i samband med övre konjunktionen med solen) och avtar till -1,3 fram till slutet av månaden.
|-0,6 1/2|-0,8 6/2|-1,1 11/2|-1,6 16/2|-1,6 21/2|-1,4 26/2|
Fasen ökar från 95% i början av månaden till 99,8% kring den 17/2 (i samband med övre konjunktionen med solen) och minskar till 93% fram till slutet av månaden.
Skenbara diametern minimal 4,8" kring den 9/2.
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Stenbocken|16/2|Vattumannen|
|prograd|
Merkurius i övre konjunktion med solen den 16/2 kl. 15.13 men passerar 2,14° söder om den.
Deklinationen ökar avsevärt från -22° till -5°.
Merkurius når dess största sydliga ekliptikala läge den 12/2 kl. 00 med -2,09°.

Merkurius bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Merkurius bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Merkurius skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i februari 2018

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i februari 2018

Diagrammet för att snabbt kunna se om planeten i fråga är synlig för blotta ögat (grönt) eller inte (rött). Grafiken gäller för en månad och för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet även syns på dina breddgrader om du nu inte råkar bo just i Norrköping. Titta längs breddgraden du bor på. Merkurius är osynlig denna månad.

Visibilitetsdiagram för Merkurius i februari 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Merkurius i februari 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen går ner (röda pilar) och när Merkurius går ner (ljusblå pilar). Den solnära planeten går ner efter solnedgången först efter den 19 februari. I slutet av månaden går solen ner ungefär kl. 17:20 och Merkurius mindre än en timme senare. De röda prickarna antyder den bästa tiden då man skulle kunna leta upp solsystemets innersta planet med kikaren (röd betyder osynlig för blotta ögat). Jag rekommenderar dock att inte göra det förrän solen har gått ner. Den 28:e har man kanske chans vid kl. 17:40 att hitta Merkurius med hjälp av kikaren. Den står då mindre än 5 grader över horisonten. (Svarta pricken strax efter kl. 17:e0 anger att den just då befinner sig 5 grader över horisonten)

Merkurius visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Åter till toppen


Venus

Elongationen ökar från 6°Ö till 12°Ö.
Ljusstyrkan ligger runt mag -3,9.
Fasen minskar från 100% till 98%.
Skenbara diametern är runt 10".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Stenbocken|8/2|Vattumannen|
|prograd|
Deklinationen ökar från -17° till -4°.
Venus når dess största sydliga ekliptikala läge den 15/2 kl. 21 med -1,46°.

Venus bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Venus bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Venus skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat i februari 2018

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat i februari 2018

Grafiken visar om Venus är synlig för blotta ögat eller inte i norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Venus startar sin kvällsvisibilitet i februari med början i landets södra del. Förhållanden blir sakta bättre under månadens lopp.

Venus position på himlen strax efter solnedgången sedd från Norrköping i februari 2018

Venus position på himlen strax efter solnedgången sedd från Norrköping i februari 2018

Grafiken visar himlen mot västsydväst strax efter solnedgången i februari 2018. Aftonstjärnan hamnar sakta men säkert lite högre upp på himlen med varje kväll som går.


Visibilitetsdiagram för Venus i februari 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Venus i februari 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen går ner (röda pilar som pekar neråt) och när Venus går ner (ljusblå pilar som pekar neråt). Venus går ner lite senare än solen – i slutet på månaden lite drygt en timme. Experter kan försöka att spåra den redan runt eller strax efter den 5:e. Bästa tiden är då egentligen redan strax före eller vid solnedgången – så var försiktig när du observerar. Från och med 25:e kan även mer ovana observatörer försöka att leta upp aftonstjärnan strax efter solnedgången. För vana observatörer är det då redan ganska lätt att hitta den. Förhållanden klassas då som halvbra med den bästa observationstiden 20-30 minuter efter solnedgången (gula prickar i diagrammet).

Venus visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Åter till toppen


Mars

Elongationen ökar från 69°V till 80°V.
Ljusstyrkan ökar från mag +1,2 till +0,8.
Fasen minskar från 91% till 89%.
Skenbara diametern ökar något från 6" till 7".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Skorpionen|8/2|Ormbäraren|
|prograd|
Deklinationen minskar från -20° till -23°.

Mars bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Mars bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Mars skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat i februari 2018

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat i februari 2018

Grafiken visar om Mars är synlig för blotta ögat eller inte från norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Mars syns halvbra upp till södra eller mellersta Norrland. Vana observatörer kan hitta vår röda granne ganska lätt medan det kan vara svårt för nybörjare att identifiera Mars – för den lyser än så länge inte särskilt starkt. I norr blir förhållanden allt sämre och från norra Norrland är den osynlig för att den står alldeles för sydlig på himlen.

Mars (och Jupiters/Saturnus) position på morgonhimlen vid den nautiska gryningens början sedd från Norrköping i februari 2018

Mars (och Jupiters/Saturnus) position på morgonhimlen vid den nautiska gryningens början sedd från Norrköping i februari 2018

Grafiken visar morgonhimlen mot sydsydost och söder i februari 2018 vid den nautiska gryningens början. Det är tidpunkterna som markerats med mellanblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan. Mars finns en bit över horisonten men hamnar allt lägre under månadens lopp. Avståndet till Jupiter ökar allt mer (den syns uppe till höger i grafiken alldeles i början på månaden). Samtidigt så närmar sig vår röda grannplanet en annan kändis – ringplaneten Saturnus. Den syns lågt över horisonten snett nedan till vänster om Mars i slutet på månaden.

Visibilitetsdiagram för Mars i februari 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Mars i februari 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när Mars (ljusblå pilar) och när solen (röda pilar) går upp denna månad. Mars går upp strax efter kl. 03:30 i början på månaden och strax före kl. 03:30 i slutet. Ungefär 20 minuter efter att den har gått upp kan man börja leta efter den. 45 minuter efter dess uppgång ska det inte vara några problem att kunna hitta den. Bästa tiden (gula prickar->halvbra) är vid 06-tiden i början på månaden och vid 05-tiden i slutet. Mars når som högst över horisonten strax före soluppgången – ca 11 grader i början på månaden och inte ens 9 grader i slutet. De svarta prickarna antyder när Mars når 5 respektive 10 grader över horisonten. Efter den 11:e når den inte längre 10 grader över horisonten. Ungefär 1 timme och 15 minuter innan solen går upp börjar den sakta blekna i gryningen och ungefär 40 minuter före soluppgången (vid den borgerliga gryningens början) blir den osynlig.

Mars visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mars, Jupiters och månens position på himlen mot sydsydost och söder på morgonen den 9 februari 2018 kl. 06:00 (sedd från Norrköping)

Mars, Jupiters och månens position på himlen mot sydsydost och söder på morgonen den 9 februari 2018 kl. 06:00 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Mars, Jupiters och månskärans position på himlen mot sydsydost och söder på morgonen den 9 februari 2018 kl. 06:00. Jupiter lyser ganska starkt mitt i Vågen. Lite snett nedanför en bra bit till vänster hittar du månen ovanför Mars som i sin tur står ovanför Antares – Skorpionens ljusaste stjärna. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Jupiter

Elongationen ökar markant från 81°V till 107°V.
Ljusstyrkan ökar från mag -2,0 till -2,2.
Fasen minimal 99,2% kring den 11/2.
Skenbara diametern ökar från 36" till 39".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Vågen|
|prograd|
Deklination runt -17°.

Jupiters bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Jupiters bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Jupiters skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat i februari 2018

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat i februari 2018

Grafiken visar om Jupiter är synlig för blotta ögat eller inte i norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Jupiter syns i stort sett bra från hela landet och från sydligaste Sverige efterhand mycket bra.

Jupiters (och Mars) position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i februari 2018

Jupiters (och Mars) position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i februari 2018

Grafiken visar himlen mot söder och sydsydväst vid den borgerliga gryningens början. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan (ca 40 minuter innan solen går upp). Jupiter hamnar lite lägre över horisonten under månadens gång.

Visibilitetsdiagram för Jupiter i februari 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Jupiter i februari 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när när Jupiter går upp (ljusblå pilar som pekar uppåt) och solen går upp (röda pilar som pekar uppåt). Solsystemets största planet går upp vid kl. 02:15 i början på månaden och ungefär kl. 00:45 i slutet. Bästa tiden för att se Jupiter är runt 05-tiden. Men solsystemets största planet kan ses från strax efter att den har gått upp fram till soluppgången. Den passerar som högst ca 14 grader över horisonten i söder strax efter kl. 06 i början på månaden och strax före kl. 05 i slutet.

Jupiters visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mars, Jupiters och månens position på himlen mot sydsydost och söder på morgonen den 8 februari 2018 kl. 06:00 (sedd från Norrköping)

Mars, Jupiters och månens position på himlen mot sydsydost och söder på morgonen den 8 februari 2018 kl. 06:00 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Mars, Jupiters och månens position på himlen mot sydsydost och söder på morgonen den 8 februari 2018 kl. 06:00. Jupiter lyser ganska starkt mitt i Vågen. Lite snett nedanför en bra bit till vänster hittar du månen ovanför Mars som i sin tur står ovanför Antares – Skorpionens ljusaste stjärna. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Månen ockulterar γ Lib eller  Zuben Elakrab just på morgonen den 8 februari 2018. Stjärnans magnitud är 3,9. Den går att se med blotta ögat i vanliga fall – men så nära ljusa månen kan det vara ett problem. Hålltiderna för Norrköping är kl. 04:27:39 – kl. 05:43:01. Mest intressant blir det när stjärnan träder fram bakom månens mörka rand. Ha en kikare till hands!

Månen och Zuben Elakrab den 8 februari kl. 05:45 - strax efter att månen har slutat ockultera stjärnan

Månen och Zuben Elakrab den 8 februari kl. 05:45 – strax efter att månen har slutat ockultera stjärnan

Åter till toppen


Saturnus

Elongationen ökar avsevärt från 37°V till 63°V.
Ljusstyrkan ligger runt mag +0,6.
Skenbara diametern ökar lite grann från 15" till 16".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Skytten|
|prograd|
Deklination runt -22°.
Saturnus når dess största sydliga ekliptikala läge den 21/2 kl. 22 med +0,88°.
Saturnusringarnas öppning ligger runt +26,0°.

Saturnus bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Saturnus bana framför stjärnhimlen i februari 2018

Saturnus skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat i februari 2018

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat i februari 2018

Grafiken visar om Saturnus är synlig för blotta ögat i norra Europa eller inte. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Saturnus förblir osynlig från stora delar av landet. I södra Sverige förbättras förhållanden däremot till halvbra under månadens lopp.

Saturnus position på himlen när solen befinner sig 9 grader under horisonten sedd från Norrköping i februari 2018

Saturnus position på himlen när solen befinner sig 9 grader under horisonten sedd från Norrköping i februari 2018

Grafiken visar Saturnus position på himlen mot sydost och sydsydost när solen befinner sig fortfarande 9 grader under horisonten (alltså ungefär lite drygt en timme före soluppgången). Saturnus står lågt över horisonten på en ljus himmel.

Visibilitetsdiagram för Saturnus i februari 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Saturnus i februari 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när Saturnus (ljusblå pilar) och solen (röda pilar) går upp i februari. Ringplaneten går upp kl. 06:15 i början på månaden och strax efter kl. 04:30 i slutet. Solen går upp vid 08-tiden i början på månaden och strax före kl. 07 i slutet. Ungefär runt den 8:e börjar Saturnus blir synlig för blotta ögat. Bästa observationstiden är då vid kl. 06:30. Men förhållanden är svåra och ringplaneten syns ganska dålig. Förhållanden förbättras dock sakta under månadens lopp.

Saturnus visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Saturnus och månskärans position på himlen mot sydost på morgonen den 11 februari och 12 februari 2018 kl. 06:30 (sedd från Norrköping)

Saturnus och månskärans position på himlen mot sydost på morgonen den 11 februari och 12 februari 2018 kl. 06:30 (sedd från Norrköping)

Månens tunna skära passerar nära Saturnus den 11:e och 12:e på morgonhimlen. Det är då du ska passa på – för då är det mycket lättare att hitta Saturnus. Särskilt morgonen den 11:e rekommenderas för att månens skära är då lättare att hitta för mer ovana observatörer.

Åter till toppen


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid/normaltid beroende på vilken som gäller.


Hitta rätt direkt

| Månens och planeternas färd på stjärnhimlen | Stjärnkarta | Solen | Skymning och gryning | Månen | Månen ockulterar Regulus | Månen ockulterar Aldebaran | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus och Neptunus | Planeternas utseende och lysande |

1 svar

 1. Jakob Nagy skriver:

  Hade riktigt bra väder förhållanden på kvällen den 5 februari. Letade efter Venus och hittade henne 4 min innan solen gick ner med hjälp av min lilla fältkikare. Försökte finna Venus utan optisk hjälp men lyckades inte trots fin hög luft. Jakob

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.