På himlen i maj 2018

Hitta rätt direkt

| Månens och planeternas färd på stjärnhimlen | Stjärnkarta | Solen | Skymning och gryning | Månen | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus och Neptunus | Planeternas utseende och lysande |


Månens och planeternas färd på stjärnhimlen

Fyra stjärnkartor visar himlens stjärnbilder en bit söder och norr om himmelsekvatorn med deras officiella gränser (streckade linjer). Det används astronomernas koordinatsystem med rektascension (avståndet från vårdagjämningspunkten – motsvarande longitud på jorden och avståndet från nollmeridianen) och deklination (avståndet från himmelsekvatorn, motsvarande latitud på jorden och avståndet från ekvatorn). Projektionen motsvarar den som används i en del kartböcker med himlens stjärnbilder.

Varje stjärnkarta täcker ett område som månen passerar under 8 dygn. På detta sätt kan hela månens färd framför stjärnhimlen under hela månaden visas med fyra kartor.

Månens position har ritats in för varje dag. Den gäller antingen på kvällen (k), på natten (dubbla datum), på morgonen (m) eller mitt på dagen – beroende på när månen skulle kunna ses som bäst. Positionerna för de ljusa planeterna och solen har ritats in för hela månaden. Den aktuella positionen då månen står som närmast en planet har ritats in med en tjockare prick och har försetts med namnet på planeten. Det är just då det kan bli vackra konjunktioner.

Lite mer info

 • Kartorna har försetts med olika bakgrundsfärger. De blir därmed en kombination av himmelskarta och visibilitetsdiagram. Stjärnor och stjärnbilder på mörkgrå bakgrund syns definitivt inte och befinner sig för nära eller under horisonten när solen står under horisonten. Även skymningen och gryningen antyds genom ljusa färger. Stjärnor som syns bra ska finnas framför en mörkblå bakgrundsfärg.
 • Kartorna är en kompromiss. De ska gälla i en månad – men observationsmöjligheterna variera förstås en del under månadens gång. Bakgrundsfärgen, som står för visibiliteten, gäller exakt vid det datumet som anges intill månen (alltså i en smal lodrätt remsa runt månen).
 • Även det grå/svarta området är en kompromiss - den gäller för rätt ljusa stjärnor. De allra ljusaste objekten (som månen och Venus) syns ibland även när de befinner sig i det grå/svarta området. För svaga stjärnor skulle det grå/svarta området vara ännu större.

[minimera]

 

Månens och planeternas rörelse 1/5-8/5 2018

Månens och planeternas rörelse 1/5-8/5 2018

1–8 maj: Månen rör sig genom djurkretsens södra del från Vågen till Stenbocken och avtar. Den passerar nära Jupiter natten mellan den 30/4 och 1/5. Den passerar nära Mars på morgonen den 5:e och nära Saturnus den 6:e.

Månens och planeternas rörelse 9/5-16/5 2018

Månens och planeternas rörelse 9/5-16/5 2018

9–16 maj: Månen rör sig norrut från Stenbocken till Oxen och avtar fram till mitten av månaden.

Månens och planeternas rörelse 17/5-24/5 2018

Månens och planeternas rörelse 17/5-24/5 2018

17–24 maj: Månen rör sig från djurkretsens norra del i Oxen sydvart till Jungfrun och tilltar. Den passerar söder om Venus på kvällen den 17:e.

Månens och planeternas rörelse 24/5-31/5 2018

Månens och planeternas rörelse 24/5-31/5 2018

24-31 maj: Månen rör sig söderut från Jungfrun till Ormbäraren och Skytten och tilltar.


Planeternas rörelse nära solen – dag för dag

Månens och planeternas rörelse nära solen i maj 2018

Månens och planeternas rörelse nära solen i maj 2018

Den animerade grafiken visar hur det egentligen skulle se ut om man gjorde en karta för varje dag under hela månaden. Här ser du hur det grå/svarta området flyttas tillsammans med solen och hur månen och planeterna rör på sig. Alla objekt till höger om solen syns på morgonen och de till vänster på kvällen. Du ser hur stjärnorna försvinner i skymningsljuset och hur de dyker upp i gryningen.

Planeternas rörelse mittemot solen – dag för dag

Månens och planeternas rörelse mittemot solen i maj 2018

Månens och planeternas rörelse mittemot solen i maj 2018

Den animerade grafiken visar hur det ser ut mittemot solen. Det som syns mitt i grafiken passerar himlen i söder precis när solen står som lägst under horisonten i norr mitt i natten. Allt i den vänstra delen av grafiken syns bättre på efternatten och morgonen och allt i den högra delen syns bäst på kvällen och förnatten.

Åter till toppen


Stjärnkarta i mitten av månaden mitt i natten

 

Stjärnkartan är en så kallad fisheye-projektion – den visar alltså hela himlen på en gång. Kanten motsvarar horisonten och mittpunkten motsvarar punkten på himlen som befinner sig rakt över ditt huvud (zenit). Vid kanterna visas väderstreck – norr (N), öster (Ö), söder (S) och väster (V). Så som kartan publiceras här visar den stjärnhimlen mot söder – precis så som du ser himlen när du tittar mot söder. Tittar du mot väster så måste du rotera kartan ett kvarts varv medsols så att ”V” hamnar i underkanten av grafiken.

Lite mer info

 • Kartan gäller egentligen för en viss tidpunkt och en viss plats. Den kan dock i många fall användas även en bit norr och söder om platsen som den egentligen är avsedd för.
 • Den kan också användas i början på månaden fast då en timme senare och i slutet på månaden fast då en timme tidigare.
 • Kom ihåg att månens och planeternas positionerna bara gäller för det datumet som anges i grafiken

[minimera]

Längre ner finns ytterligare två stjärnkartor - en som gäller på kvällen vid den astronomiska skymningens slut och den andra vid den astronomiska gryningens början. Kartorna fattas dock under de ljusa månaderna då solen inte når 18 grader under horisonten. Då visas istället kartor för tidpunkten då den borgerliga skymningen slutar och då den borgerliga gryningen börjar.

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden mitt i natten

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden mitt i natten

Planeterna finns (nästan) alltid nära ekliptikan - linjen som har ritats in på kartan med röda prickar. Det är därför ekliptikan också kallas för himlens "motorväg". Det är samtidigt solens väg genom djurkretsen med de kända namnen på stjärnbilderna som används även som stjärntecken. Man kan också säga att detta är en projektion av jordens omloppsbana på himlen. Eftersom det alltid finns halva ekliptikan över horisonten så syns även i regel hälften av djurkretsens stjärnbilder. Lågt i nordväst syns fortfarande tvillingparet Castor och Pollux medan själva stjärnbilden Tvillingarna håller på gå ner i horisontdiset. Kräftan, som också befinner sig rätt lågt över horisonten i nordväst, är en stjärnbild med bara svaga stjärnor som troligen knappt går att se längre. Inte mycket högre över horisonten hittar man Lejonet med Regulus i väster. Lejonet går även att hitta med hjälp av Karlavagnen, som finns mycket högt över horisonten i väster, snett över ditt huvud. Följer vi den röda linjen mot söder så passerar vi ytterligare en av djurkretsens stjärnbilder: Jungfrun med Spica i sydväst. Även för att hitta Spica finns det än liten vägvisare. Följer du en tänkt båge från Karlavagnens handtag, så passerar du först en av himlens ljusaste stjärnor - Arcturus i Björnvaktaren högt på himlen mot sydväst. Förlänger du den tänkta båge så träffar man på Spica. I horisontdiset i söder finns Vågen, som kan vara svårare att hitta. Speciellt Vågens sydligaste stjärnor går nog knappt att se utan kikare. Skorpionens nordligaste stjärnor samt Antares kan du hittar lågt över horisonten mot sydsydost medan Skytten inte har kommit upp över horisonten än. Ovanför Skorpionen och Skytten i sydost hittar man Ormbäraren, djurkretsens 13:e stjärnbild, som inte finns bland stjärntecken. Ormbäraren bär förstås en orm, som också syns. När du tittar mot norr, så får du vrida kartan med 180 grader. Du ser att Karlavagnen (en del av Stora Björnen) finns högt på himlen (nästan mitt på stjärnkartan). Pilen visar vägen mot Polstjärnan som finns i Lilla björnen. Cassiopeja eller himlens ”W” hittar du snett nedanför Polstjärnan i nordost. I öster kan du hitta Sommartriangeln, som består av Deneb i Svanen, Vega i Lyran och Altair i Örnen.

Planeter som befinner sig över horisonten mitt i natten: Jupiter i söder
Månen över horisonten mitt i natten: 1:e till 4:e och 19:e till 31:e – se även under rubrik månen.

 

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den borgerliga skymningens slut

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den borgerliga skymningens slut

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den borgerliga gryningens början

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den borgerliga gryningens början

 

Åter till toppen


Solen

Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Väduren|14/5|Oxen|
|prograd|
Deklinationen ökar från +15° till +22°.

Solens bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Solens bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Solen skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i maj 2018

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i maj 2018

Solens uppgångar sker allt tidigare, i början på månaden vid kl. 05, i slutet vid kl. 04. Solnedgångarna försenas från ca kl. 20:45 till ca kl. 21:45. På morgonen den 17 når solen en sista gång djupare än -12 grader under horisonten. Därefter slutar den nautiska skymningen inte längre och observationer av ljussvaga objekt försvåras eller blir helt enkelt omöjligt framöver.

Solens visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Åter till toppen


Här hittar du animerade kartor för innevarande månad

Vill du kunna se hur tiderna för soluppgången eller solnedgången ändras under pågående månad? Grafiska animationer på solens uppgångar, solens nedgångar, dagens längd och antal timmar med dagsljus för norra Europa för den aktuella månaden finns här (sidan öppnas i en ny flik).
Vill du se en grafisk animation för en särskild månad får du än så länge gå in på de särskilda månadstexterna för 2017 där de gamla ligger kvar – och de skiljer sig inte mycket från år till år.

Här hittar du kartor för innevarande dag:
Kartor som visar dagens soluppgång och solens nedgång över norra Europa

Kartor som visar dagens månuppgång och månens nedgång över norra Europa
Kartor som visar dagens och nattens längd samt dagsljus i norra Europa
Kartor som visar dagen tidpunkter för gryningen och skymningen över norra Europa

Du hittar även tabeller för ett stort urval av platser runtom i Sverige med
Solens upp- och nedgångar för hela året
Månens upp- och nedgångar för hela året
Väderstreck för månens upp och nedgång för hela året
Vinkeln (azimut) för månens upp och nedgång för hela året
Tider för den borgerliga gryningen och skymningen för hela året
Tider för den nautiska gryningen och skymningen för hela året
Tider för den astronomiska gryningen och skymningen för hela året

Åter till toppen


Skymning, gryning och månsken

Ibland är det viktigt att kunna bedöma om det är ljust eller mörkt ute, om månen lyser upp natthimlen eller inte. Det kan du ta reda på här.

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken i maj 2018

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken i maj 2018

Skymning, gryning, månljus och mörka nätter: Diagrammet visar när solen går ner (röda pilar neråt) och hur himlen blir mörkare under kvällen. Tidpunkterna för den borgerliga/nautiska/astronomiska skymningen har markerats med ljusblå/mellanblå/mörkblå punkter. Man ser också vilka nätter som är helt mörka och vilka nätter som lyses upp av månen. Mest påtagligt blir det förstås vid fullmåne. Diagrammet visar också hur det blir ljusare på morgonen – när den astronomiska, nautiska och borgerliga gryningen börjar och när solen slutligen går upp (röda pilar uppåt). Månens upp- och nedgångar har markerats med vita pilar. Månens faser har ritats in för varannan dag just vid tidpunkten då den passerar i söder. Dagarna däremellan anges istället höjden över horisonten när den passerar som högst i söder.
Mer om hur du tolkar diagrammet kan du få reda här.

Månens visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Skymningen och gryningen varar olika länge beroende på årstid – det har du säkert lagt märke till. Speciellt på våren och hösten blir det mörkt ganska fort efter solnedgången medan det dröjer mycket längre på Sommaren och faktiskt lite längre även på vintern. Det hela beror på hur pass brant solen går ner vid horisonten – alltså vinkeln mellan solens dagliga bana på himlen och horisonten.

Skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping i maj 2018

Skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping i maj 2018

Skymningens och gryningens varaktighet: Diagrammet visar skymningens och gryningens varaktighet i timmar och minuter och gäller för Norrköpings breddgrad, dvs. ungefär 58,6 grader nordlig latitud för en månad åt gången. Datum anges uppe och nere i grafiken och timmar och minuter till höger och vänster. Man skiljer mellan den borgerliga, nautiska och astronomiska skymningen / gryningen. Den borgerliga/nautiska/astronomiska skymningen/gryningen slutar/börjar ca 50 minuter/ 2 timmar 5 minuter/ inte alls efter solnedgången/före soluppgången i början på månaden. I slutet på månaden ökar varaktigheten till 70 minuter för den borgerliga gryningen och skymningen. Den nautiska skymningen övergår i gryningen efter den 17:e, dvs. den slutar aldrig mer för att solen inte längre når 12 grader under horisonten. I början på månaden varar den halva natten lite längre än 4 timmar och i slutet är den bara drygt 3 timmar lång – dvs. nattens hela längd har då krympt till ungefär 6 timmar.

Här hittar du skymningens och gryningens varaktighet för hela året
Diagrammet som visar skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping under hela året har flyttats till en annan sida. Där det finns liknande diagram för ett antal olika breddgrader – från ekvatorn ända upp till jordens norra pol.
Följ denna länk och så öppnas sidan med skymningens och gryningens varaktighet på norra halvklotet i en ny flik.

Åter till toppen


Månen

Månens faser

Månens extrema avstånd till jorden

2018-05-06 kl. 02:33* 404.460,3 km fjärmast (29,54')
2018-05-17 kl. 23:05* 363.772,7 km närmast (32,85')

(geocentriska värden, dvs. för en fiktiv observatör i jordens centrum)

Månens skenbara diameter:

Månens geocentriska och lokala diameter (sedd från Norrköping) i maj 2018

Månens geocentriska och lokala diameter (sedd från Norrköping) i maj 2018

Mer information om månens skenbara diameter

Grafiken visar månens skenbara diameter sedd från jordens centrum (vit linje) och från Norrköping (gul linje).
Det geocentriska värdet nämns i så gått som alla sammanhang när det skrivs om månens skenbara diameter på himlen. Men detta värde gäller för en fiktiv observatör i jordens centrum. För alla observatörer på jordytan varierar månens skenbara diameter en hel del under dygnets lopp. För ibland befinner vi oss närmare månen och ibland fjärmare – jämförd med den fiktiva observatören i jordens centrum. Befinner sig månen långt norr om himmelsekvatorn då hamnar vi närmare månen större delen av dygnet. Det är tvärtom när månen drar en låg bana över himlavalvet för då är dess skenbara diameter mindre än för en fiktiv observatör i jordens centrum. Hamnar månen nordlig samtidigt som den står som närmast jorden (eller sydlig när den är fjärmast jorden) – får månens lokala skenbara diameter de största extremvärdena.

[minimera]

 

Månens första visibilitet på kvällen

Månens sista visibilitet på morgonen

 

Månkalendern – (nästan) allt om månen dag för dag

Månens faser, upp- och nedgångar samt åt vilket håll den gör det, när månen passerar söder och hur högt den då står över horisonten, belyst andel och skenbar diameter samt vilken stjärnbild den befinner sig i det är sammanfattningsvis det som ingår i kalendern. Grafiken visar förstås också månens fas för varje dag i månaden. Alla uppgifter i denna grafik exakt för Norrköping. Längre ner kan du dock hämta kalendern för ett antal andra platser runtom i landet.

Månen sedd från Norrköping i maj 2018

Månen sedd från Norrköping i maj 2018

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mer om månkalendern
Lite mer information om månkalendern
 • Datum anges uppe till vänster i varje ruta.
 • Månens fas och lutning gäller exakt när månen passerar söder. Klockslag till det anges nedanför månen.
 • Till höger om denna uppgift nämns månens höjd över horisonten och till vänster stjärnbilden som månen befinner sig i. Det används av platsskäl de latinska förkortningarna - som t.ex. Gem för Gemini - Tvillingarna. Månen hamnar inte bara i de 12 kända djurkretstecken utan även i en del kanske mer udda stjärnbilder som t.ex. Sextanten (Sex), Orion (Ori) - men bara i dess allra nordligaste del), Ormbäraren (Oph) eller Valfisken (Cet).
 • Månens belysta andel i procent anges ovanför månen.
 • Månens skenbara diameter vid denna tidpunkt anges längst uppe till höger i rutan.
 • När månen går upp och ner anges längre ner i rutan. Då visas också hur månen lutar just när den går upp eller ner. Nedanför bilderna ser du var månen kommer att gå upp eller ner - väderstreck och azimut i grader (N:-180°/180°, Ö:-90°, S:0°,V:90°).

Åtminstone en gång i månaden passerar månen inte söder under ett helt dygn och vid andra tillfällen sker ingen upp- eller nedgång under ett dygn. Då visas förstås inte detta fenomen och så står det i stället att fenomenet ej inträffar. När det gäller solen är vi vana vid att den först går upp på morgonen, därefter passerar söder på dagen och slutligen går ner på kvällen (i regel i alla fall). Månen gör det vissa dagar. Men eftersom den rör sig runt jorden så sker passagen i söder ungefär 50 minuter senare för varje dag. Detta har till följd att månen kan gå ner först, går upp senare på dagen och inte hinner passera söder alls. Eller så passerar den först söder, går ner och går upp sedan. Längre norrut kan månen till och med går upp eller ner två gånger om dagen men det sker bara ytterst sällan. Månen kan alltså gott och väl gå ner först och upp sedan. Tidpunkten för månens uppgång anges alltså alltid till vänster, tidpunkten för månens nedgång till höger och passagen i söder däremellan ovanför båda dessa uppgifter. Det gäller sedan bara att kolla tiderna och ordna dessa i kronologisk ordning. Det är det fenomenet som sker först med det tidigaste klockslag osv. Diagrammet tar dessutom hänsyn till om himlen i verkligheten är ljus eller mörk. Så ska du enkelt kunna se om månen är lätt eller svårt att hitta. En smal skära syns svårt på dagen eller månen är svårare att upptäcka när den går upp eller ner när himlen är ljus. Däremot syns även månens tunna skära bra när himlen är mörk och då kan du dessutom se jordskenet på månen - jorden reflekterade ljus som lyser upp månens mörka del - liksom fullmånen lyser upp våra mörka nätter.

[minimera]


[minimera]

Månens position på himlen under hela dygnet

Vill du veta om och var du kan hitta månen? Här får du svaret. Ett diagram som anger för varje dag och klockslag var månen finns (åt vilket väderstreck den står och hur högt över horisonten den befinner sig och vilken månfas vi har). Datum anges till höger och vänster och klockslag ovanför och nedanför i svensk sommartid.

Månens position på himlen under hela dygnet i maj 2018

Månens position på himlen under hela dygnet i maj 2018

Grafiken visar månfaserna för varannan dag precis vid tidpunkten då månen passerar i söder och numera även vid dess uppgång och nedgång. Dagarna däremellan anges höjden över horisonten när den står mot söder – 0 grader skulle betyda att månen då står precis vid horisonten och 90 grader att den skulle befinner sig rakt ovanför ditt huvud. Månen når dock inte dessa extremvärden i Norrköping när den passerar i söder, som du kan se. Värdena pendlar mellan ca 12 och 50 grader – så ibland drar månen ungefär samma bana på himlen som solen på sommaren och ibland samma bana som solen på vintern – fastän allt detta under en månad. Siffrorna 5, 10 och 15 anger när månen når just denna höjd över horisonten.
Det du kan se är att månen passerar ungefär 50 minuter senare i söder varje dag och att den då också kan luta en del – beroende på om den är på väg mot nordligare eller sydligare trakter i djurkretsen.

Månens position på kvällshimlen

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i maj 2018

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i maj 2018

Månens position efter solnedgången: Grafiken visar månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut. Höjden över horisonten anges i grader till vänster i grafiken och väderstrecken hittar du längs horisonten. En höjd på 10 grader uppfattas i allmänhet som en bra bit över horisonten, 30 grader som halvhögt på himlen och 60 grader som mycket högt. I norra Sverige står månen i vanliga fall lägre över horisonten (gäller väderstreck från öster över syd till väst) och för platser söder om Norrköping gäller att månen står i regel något högre över horisonten.

Månens position mitt i natten

Månens position på himlen mitt i natten i maj 2018

Månens position på himlen mitt i natten i maj 2018

Månens position när det är som mörkast mitt i natten: Grafiken visar månens position på himlen när det är som mörkast, dvs. när solen står som djupast under horisonten i norr mitt i natten – om du skulle vara vaken då…

Månens position på morgonhimlen

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i maj 2018

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i maj 2018

Månens position före soluppgången: Grafiken visar månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början. Du ser hur månen hamnar en bra bit längre åt vänster (österut) på himlen morgon efter morgon.

Åter till toppen


Månen nära Saturnus

Månen nära Saturnus den 5 maj 2018 kl. 01:40

Månen nära Saturnus den 5 maj 2018 kl. 01:40

Månen passerar nära Saturnus på efternatten den 5 maj 2018. Båda hittar du efter denna tidpunkt strax ovanför horisonten mot sydost – när Saturnus börjar lämna horisontdiset. Avståndet mellan dem ökar då redan. Båda syns förstås bättre senare men då är avståndet mellan dem ännu större. Månens diameter och avståndet till Saturnus visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare.

Månen nära Mars

Månen nära Mars på morgonen den 6 maj 2018 kl. 04:40

Månen nära Mars på morgonen den 6 maj 2018 kl. 04:40

Månen passerar nära Mars på morgonen den 6 maj 2018. Båda hittar du mot sydsydost när Mars bleknar i gryningen. Avståndet mellan dem minskar då fortfarande. Månens diameter och avståndet till Mars visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare. Båda syns förstås bättre tidigare på morgonen men då är avståndet mellan dem förstås större.

Månen nära Regulus

Månen nära Regulus den 22 maj 2018 kl. 02:00

Månen nära Regulus den 22 maj 2018 kl. 02:00

Månen passerar nära Regulus på efternatten den 22 maj 2018. Avståndet minskar då fortfarande när båda närmar sig horisonten i västnordväst i gryningen. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare.

Månen nära Jupiter

Månen nära Jupiter på kvällen den 27 maj 2018 kl. 21:30

Månen nära Jupiter på kvällen den 27 maj 2018 kl. 21:30

Månen passerar nära Jupiter på kvällen den 27 maj kl. 21:30. Avståndet är vid denna tidpunkt ungefär som minst. Månens diameter och avståndet till Jupiter visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare.

 

Åter till toppen


Merkurius

Elongationen minskar från 27°V till 6°V.
27°V 1/5|26°V 6/5|24°V 11/5|21°V 16/5|18°V 21/5|13°V 26/5|7°V 31/5|
Ljusstyrkan ökar tydligt från mag +0,3 till -1,7.
+0,3 1/5|+0,1 6/5|-0,1 11/5|-0,3 16/5|-0,6 21/5|-1,0 26/5|-1,5 31/5|
Fasen ökar markant från 46% till 97%.
Planetskivan till 50% belyst den 3/5 (tilltagande).
Planetskivan till 75% belyst den 19/5 (tilltagande).
Skenbara diametern minskar från 8" till 5".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Valfisken|1/5|Fiskarna|15/5|Valfisken|16/5|Väduren|26/5|Oxen|
|prograd|
Deklinationen ökar tydligt från +3° till +21°.
Merkurius når dess största sydliga ekliptikala läge den 6/5 kl. 02 med -3,01°.

Merkurius bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Merkurius bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Merkurius skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i maj 2018

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i maj 2018

Diagrammet för att snabbt kunna se om planeten i fråga är synlig för blotta ögat (grönt) eller inte (rött). Grafiken gäller för en månad och för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet även syns på dina breddgrader om du nu inte råkar bo just i Norrköping. Titta längs breddgraden du bor på. Merkurius förblir osynlig från våra breddgrader.

Visibilitetsdiagram för Merkurius i maj 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Merkurius i maj 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när Merkurius går upp (ljusblå pilar) och när solen går upp (röda pilar) . Den solnära planeten går upp före solen men skillnaden är mindre än en kvart – vilket är alldeles för kort för att kunna se den solnära planeten.

Merkurius visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Åter till toppen


Venus

Elongationen ökar från 27°Ö till 34°Ö.
Fasen minskar från 89% till 80%.
Skenbara diametern ökar från 11" till 13".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Oxen|19/5|Tvillingarna|
|prograd|
Deklinationen ökar från +22° i början av månaden till +25,1° kring den 22/5 och minskar en aning fram till slutet av månaden.
Venus står som närmast solen den 16/5 kl. 00 med 0,7184 astronomiska enheter.

Venus bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Venus bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Venus skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat i maj 2018

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat i maj 2018

Grafiken visar om Venus är synlig för blotta ögat eller inte i norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Venus syns till en början bra från större delen av landet men framförallt i norr försämras förhållanden en hel del under månadens lopp.

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i maj 2018

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i maj 2018

Grafiken visar himlen mot västnordväst och nordväst vid den borgerliga skymningens slut, ca 1 timme efter solnedgången. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan. Aftonstjärnan står en bit över horisonten men hamnar närmare horisonten mot slutet av månaden.


Visibilitetsdiagram för Venus i maj 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Venus i maj 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen går ner (röda pilar som pekar neråt) och när Venus går ner (ljusblå pilar som pekar neråt). Venus går ner ungefär tre timmar senare än solen. Som tydligast briljerar aftonstärnan strax efter kl. 22:30 i början på månaden och strax efter kl. 23:15 i slutet (gröna prickar). Bästa observationstid ska tolkas som tidpunkten då kontrasten mellan Venus och himlen är som störst, dvs. planeten framhävs som tydligast mot bakgrunden. Men med lite tur hittar du Venus redan vid solnedgången (eller till och med innan dess) och aftonstjärnan syns nästan fram tills den går ner.

Venus visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Venus och månskärans position på himlen mot västnordväst på kvällen den 17 maj 2018 kl. 22:45 (sedd från Norrköping)

Venus och månskärans position på himlen mot västnordväst på kvällen den 17 maj 2018 kl. 22:45 (sedd från Norrköping)

På kvällen den 17 maj 2018 syns Venus bra på himlen mot västnordväst kl. 22:45. Vid denna tidpunkt syns också månens tunna skära snett nedanför till vänster om aftonstjärnan. Säkert en vacker vy! Med lite tur hittar du även stjärnan Elnath – som ligger i gränstrakten mellan stjärnbilderna Oxen och Kusken.

Åter till toppen


Mars

Elongationen ökar från 107°V till 125°V.
Ljusstyrkan ökar tydligt från mag -0,4 till -1,2.
Fasen ökar från 88% till 91%.
Skenbara diametern ökar från 11" till 15".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Skytten|15/5|Stenbocken|
|prograd|
Deklinationen ökar en aning från -23° till -22°.
Höstdagjämning på Mars - hösten börjar på Mars norra halvklot den 22/5.

Mars bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Mars bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Mars skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat i maj 2018

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat i maj 2018

Grafiken visar om Mars är synlig för blotta ögat eller inte från norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Mars syns halvbra upp till norra Götaland och syns dålig från södra Svealand. Förhållanden förbättras i södra och mellersta Sverige något under månadens lopp. Längre norrut är förhållanden ännu sämre och redan från södra Norrland är den osynlig för att den står alldeles för sydlig på himlen.

Mars position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i maj 2018

Mars position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i maj 2018

Grafiken visar morgonhimlen mot sydsydost i maj 2018 vid den borgerliga gryningens början. Det är ca 1 timme innan solen går upp. Mars befinner sig lågt över horisonten och hamnar nästan på samma ställe.

Visibilitetsdiagram för Mars i maj 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Mars i maj 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när Mars (ljusblå pilar) och när solen (röda pilar) går upp denna månad. Mars går upp strax före kl. 03 i början på månaden och vid kl. 01:30 i slutet. Ungefär 20 minuter efter att den har gått upp kan man börja leta efter den. 45-60 minuter efter dess uppgång ska det inte vara några problem att kunna hitta den – i alla fall i slutet på månaden. Bästa tiden (gula prickar->halvbra) är strax före kl. 03 under månadens sista vecka. De svarta prickarna antyder när Mars når 5 grader över horisonten. Ungefär lite drygt 1 timme före soluppgången börjar den sakta blekna i gryningen och ungefär 20 minuter före soluppgången blir den osynlig (i slutet på månaden syns Mars fram till soluppgången). Trots att Mars vinkelavståndet till solen ökar och att den blir ljusare så syns den inte speciellt bra – vilket beror på dess sydliga position på himlen.

Mars visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mars, Saturnus och månens position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 6 maj 2018 kl. 03:15 (sedd från Norrköping)

Mars, Saturnus och månens position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 6 maj 2018 kl. 03:15 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Mars, Saturnus och månens position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 6 maj 2018 kl. 03:15. Månen hittar du snett ovanför till höger om Mars. Saturnus står lite högre upp på himlen en bra bit åt höger. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Jupiter

Elongationen ökar från 171°V i början av månaden till 178,7° kring den 9/5 (i samband med oppositionen) och minskar till 155°Ö fram till slutet av månaden.
Ljusstyrkan ligger runt mag -2,5.
Fasen maximal 99,8% kring den 1/6.
Skenbara diametern ökar i början på månaden bara lite till 44,7" kring den 10/5 (i samband med oppositionen) och minskar en aning fram till slutet av månaden.
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Vågen|
|retrograd|
Jupiter i opposition med solen den 9/5 kl. 09.37.
Jupiter står som närmast jorden den 10/5 kl. 13 med +4,3998 astronomiska enheter.
Deklinationen ökar något från -16° till -15°.

Jupiters bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Jupiters bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Jupiters skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat i maj 2018

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat i maj 2018

Grafiken visar om Jupiter är synlig för blotta ögat eller inte i norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Jupiter syns till en början bra eller mycket bra från stora delar av landet men förhållanden försämras under månadens lopp. Längst i norr blir den osynlig mot slutet av månaden.

Jupiters position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i maj 2018

Jupiters position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i maj 2018

Grafiken visar himlen mot sydväst vid den borgerliga gryningens början, ca 1 timme före soluppgången. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan. Jupiter hamnar lite lägre över horisonten under månadens gång – den är på väg ner på morgonen.

Jupiters position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i maj 2018

Jupiters position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i maj 2018

Grafiken visar himlen mot sydost och söder vid den borgerliga skymningens slut. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan (ca 60 minuter efter att solen har gått ner). Jupiter hamnar allt högre upp över horisonten under månadens gång.

Visibilitetsdiagram för Jupiter i maj 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Jupiter i maj 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när när Jupiter går upp (ljusblå pilar som pekar uppåt alldeles i början på månaden) och när den går ner (ljusblå pilar som pekar neråt). Den visar också när solen går ner och upp (röda pilar som pekar neråt och uppåt). Solsystemets största planet går upp ungefär kl. 21:15 i början på månaden och redan före solnedgången efter den 5:e. Den går ner efter soluppgången fram till ungefär mitten av månaden och därefter strax före solen kommer upp över horisonten. Bästa tiden för att se Jupiter är vid kl. 01. Men solsystemets största planet kan ses från strax efter att den har gått upp fram till soluppgången i början på månaden och ungefär från solnedgången tills ungefär 20 minuter innan den går ner i slutet på månaden. Den passerar som högst ca 15 till 16 grader över horisonten i söder strax efter kl. 01 i början på månaden och redan vid kl. 23 i slutet.

Jupiters visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Jupiters och månens position på himlen på sena kvällen den 27 maj 2018 kl. 23:30 (sedd från Norrköping)

Jupiters och månens position på himlen på sena kvällen den 27 maj 2018 kl. 23:30 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Jupiters och månens position på himlen mot söder på sena kvällen den 27 maj 2018 kl. 23:30. Jupiter lyser ganska starkt mitt i Vågen och månen finns lite snett ovanför till höger om solsystemets största planet. Snett ner till vänster om dem syns Antares – Skorpionens ljusaste stjärna. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Saturnus

Elongationen ökar markant från 122°V till 153°V.
Ljusstyrkan ökar från mag +0,4 till +0,2.
Skenbara diametern ökar en aning från 17" till 18".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Skytten|
|retrograd|
Deklination runt -22°.
Saturnus når dess största nordliga ekliptikala läge den 2/5 kl. 19 med +0,89°.
Saturnusringarnas öppning ligger runt +25,6°.

Saturnus bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Saturnus bana framför stjärnhimlen i maj 2018

Saturnus skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat i maj 2018

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat i maj 2018

Grafiken visar om Saturnus är synlig för blotta ögat i norra Europa eller inte. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Saturnus förblir i stort sett osynlig från norra Svealand och södra Norrland och norrut. I södra Sverige är förhållanden halvbra till bra längst i söder.

Saturnus position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i maj 2018

Saturnus position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i maj 2018

Grafiken visar Saturnus position på himlen mot sydsydost och söder vid den borgerliga gryningens början. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan (alltså ca 60 minuter innan solen går upp). Det är ungefär tidpunkten då ringplaneten bleknar framför en allt ljusare himmel. Saturnus hamnar sakta lite högre upp på himlen.

Visibilitetsdiagram för Saturnus i maj 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Saturnus i maj 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när Saturnus (ljusblå pilar) och solen (röda pilar) går upp. Ringplaneten går upp strax efter kl. 01:30 i början på månaden och ungefär kl. 23:30 i slutet. Solen går upp vid kl. 05 i början på månaden och vid kl. 04 i slutet. Ca 20-30 minuter efter att Saturnus har gått upp börjar den synas lågt över horisonten och den bleknar ungefär vid den borgerliga gryningens början.

Saturnus visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mars, Saturnus och månens position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 5 maj 2018 kl. 03:15 (sedd från Norrköping)

Mars, Saturnus och månens position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 5 maj 2018 kl. 03:15 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Mars, Saturnus och månens position på himlen mot sydsydost på morgonen den 5 maj 2018 kl. 03:15. Månen står strax till vänster om Saturnus som i sin tur befinner sig snett ovanför till höger om Mars. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid/normaltid beroende på vilken som gäller.


Hitta rätt direkt

| Månens och planeternas färd på stjärnhimlen | Stjärnkarta | Solen | Skymning och gryning | Månen | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus och Neptunus | Planeternas utseende och lysande |

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.