På himlen i mars 2018

Hitta rätt direkt

| Månens och planeternas färd på stjärnhimlen | Stjärnkarta | Solen | Skymning och gryning | Månen | Månen ockulterar Aldebaran | Merkurius | Planetduon Merkurius och Venus | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus och Neptunus | Planeternas utseende och lysande |


Månens och planeternas färd på stjärnhimlen

Fyra stjärnkartor visar himlens stjärnbilder en bit söder och norr om himmelsekvatorn med deras officiella gränser (streckade linjer). Det används astronomernas koordinatsystem med rektascension (avståndet från vårdagjämningspunkten – motsvarande longitud på jorden och avståndet från nollmeridianen) och deklination (avståndet från himmelsekvatorn, motsvarande latitud på jorden och avståndet från ekvatorn). Projektionen motsvarar den som används i en del kartböcker med himlens stjärnbilder.

Varje stjärnkarta täcker ett område som månen passerar under 8 dygn. På detta sätt kan hela månens färd framför stjärnhimlen under hela månaden visas med fyra kartor.

Månens position har ritats in för varje dag. Den gäller antingen på kvällen (k), på natten (dubbla datum), på morgonen (m) eller mitt på dagen – beroende på när månen skulle kunna ses som bäst. Positionerna för de ljusa planeterna och solen har ritats in för hela månaden. Den aktuella positionen då månen står som närmast en planet har ritats in med en tjockare prick och har försetts med namnet på planeten. Det är just då det kan bli vackra konjunktioner.

Lite mer info

 • Kartorna har försetts med olika bakgrundsfärger. De blir därmed en kombination av himmelskarta och visibilitetsdiagram. Stjärnor och stjärnbilder på mörkgrå bakgrund syns definitivt inte och befinner sig för nära eller under horisonten när solen står under horisonten. Även skymningen och gryningen antyds genom ljusa färger. Stjärnor som syns bra ska finnas framför en mörkblå bakgrundsfärg.
 • Kartorna är en kompromiss. De ska gälla i en månad – men observationsmöjligheterna variera förstås en del under månadens gång. Bakgrundsfärgen, som står för visibiliteten, gäller exakt vid det datumet som anges intill månen (alltså i en smal lodrätt remsa runt månen).
 • Även det grå/svarta området är en kompromiss - den gäller för rätt ljusa stjärnor. De allra ljusaste objekten (som månen och Venus) syns ibland även när de befinner sig i det grå/svarta området. För svaga stjärnor skulle det grå/svarta området vara ännu större.

[minimera]

 

Månens och planeternas rörelse 1/3-8/3 2018

Månens och planeternas rörelse 1/3-8/3 2018

1–8 mars: Månen rör sig söderut från Lejonet till Skorpionen och avtar. Den passerar nära Jupiter den 7:e

Månens och planeternas rörelse 9/3-16/3 2018

Månens och planeternas rörelse 9/3-16/3 2018

9–16 mars: Månen rör sig genom djurkretsens södra del från Ormbäraren till Vattumannen och avtar. Den passerar nära Mars den 10:e och nära Saturnus den 11:e och det syns på morgonhimlen.

Månens och planeternas rörelse 17/3-24/3 2018

Månens och planeternas rörelse 17/3-24/3 2018

17–24 mars: Månen rör sig mot nordligare trakter från Vattumannen till Tvillingarna och tilltar. Den passerar söder om Venus på kvällen den 18:e.

Månens och planeternas rörelse 24/3-31/3 2018

Månens och planeternas rörelse 24/3-31/3 2018

24-31 mars: Månen rör sig från djurkretsens norra del i Tvillingarna ner mot Jungfrun och tilltar.


Planeternas rörelse nära solen – dag för dag

Månens och planeternas rörelse nära solen i mars 2018

Månens och planeternas rörelse nära solen i mars 2018

Den animerade grafiken visar hur det egentligen skulle se ut om man gjorde en karta för varje dag under hela månaden. Här ser du hur det grå/svarta området flyttas tillsammans med solen och hur månen och planeterna rör på sig. Alla objekt till höger om solen syns på morgonen och de till vänster på kvällen. Du ser hur stjärnorna försvinner i skymningsljuset och hur de dyker upp i gryningen.

Planeternas rörelse mittemot solen – dag för dag

Månens och planeternas rörelse mittemot solen i mars 2018

Månens och planeternas rörelse mittemot solen i mars 2018

Den animerade grafiken visar hur det ser ut mittemot solen. Det som syns mitt i grafiken passerar himlen i söder precis när solen står som lägst under horisonten i norr mitt i natten. Allt i den vänstra delen av grafiken syns bättre på efternatten och morgonen och allt i den högra delen syns bäst på kvällen och förnatten.

Åter till toppen


Stjärnkarta i mitten av månaden mitt i natten

 

Stjärnkartan är en så kallad fisheye-projektion – den visar alltså hela himlen på en gång. Kanten motsvarar horisonten och mittpunkten motsvarar punkten på himlen som befinner sig rakt över ditt huvud (zenit). Vid kanterna visas väderstreck – norr (N), öster (Ö), söder (S) och väster (V). Så som kartan publiceras här visar den stjärnhimlen mot söder – precis så som du ser himlen när du tittar mot söder. Tittar du mot väster så måste du rotera kartan ett kvarts varv medsols så att ”V” hamnar i underkanten av grafiken.

Lite mer info

 • Kartan gäller egentligen för en viss tidpunkt och en viss plats. Den kan dock i många fall användas även en bit norr och söder om platsen som den egentligen är avsedd för.
 • Den kan också användas i början på månaden fast då en timme senare och i slutet på månaden fast då en timme tidigare.
 • Kom ihåg att månens och planeternas positionerna bara gäller för det datumet som anges i grafiken

[minimera]

Längre ner finns ytterligare två stjärnkartor - en som gäller på kvällen vid den astronomiska skymningens slut och den andra vid den astronomiska gryningens början. Kartorna fattas dock under de ljusa månaderna då solen inte når 18 grader under horisonten. Då visas istället kartor för tidpunkten då den borgerliga skymningen slutar och då den borgerliga gryningen börjar.

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden mitt i natten

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden mitt i natten

Den rödprickade linjen är ekliptikan – solens skenbara bana framför stjärnhimlen. Ekliptikan kallas också för himlens "motorväg" - här färdas i stort sett de flesta planeterna och månen. Det är solens väg genom djurkretsen med de kända namnen på stjärnbilderna som används även som stjärntecken. Eftersom det alltid finns halva ekliptikan över horisonten så syns även i regel hälften av djurkretsens stjärnbilder. I nordväst är Oxen med Aldebaran redan på väg ner i horisontdiset. Halvhögt i väster hittar vi Tvillingarna med de ljusa stjärnorna Castor och Pollux. Kräftan, som befinner sig halvhögt i sydväst, är en stjärnbild med bara svaga stjärnor. Rätt högt i söder eller sydsydväst passerar Lejonet med Regulus. Du kan hitta Lejonet med hjälp av Karlavagnens stjärnor. Karlavagnen finns rakt över ditt huvud mitt i natten. Följer vi den röda linjen mot horisonten i sydost så passerar vi ytterligare en av djurkretsens stjärnbilder: Jungfrun med Spica. Även för att hitta Spica finns det än liten vägvisare. Följer du en tänkt båge från Karlavagnens handtag så passerar du först en av himlens ljusaste stjärnor - Arcturus i Björnvaktaren. Förlänger du den tänkta båge så träffar man på Spica. I horisontdiset i sydost är vågen på väg upp. När du tittar mot norr, så får du vrida kartan med 180 grader. Du ser att Karlavagnen (en del av Stora Björnen) finns rakt över ditt huvud (mitt på stjärnkartan). Pilen visar vägen mot Polstjärnan som finns i Lilla björnen. I nordost finns delar av Sommartriangeln kvar, nämligen Deneb i Svanen och Vega i Lyran. Cassiopeja eller himlens ”W” hittar du nästan nedanför Polstjärnan i norr. Lågt över horisonten i söder eller sydväst kan du försöka hitta Vattenormen, Bägaren och Korpen.

Planeter som befinner sig över horisonten mitt i natten: Jupiter på väg upp i sydost
Månen över horisonten mitt i natten: 1:e till 7:e och 22:e till 31:e – se även under rubrik månen.

 

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska skymningens slut

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska skymningens slut

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska gryningens början

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska gryningens början

Åter till toppen


Solen

Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Vattumannen|12/3|Fiskarna|
|prograd|
Solen når vårdagjämningspunkten den 20/3 kl. 17.15 och passerar himmelsekvatorn norrut.
Deklinationen ökar från -8° till +4°.

Solens bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Solens bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Solen skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i mars 2018

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i mars 2018

Solen går upp strax före kl 7 i början på månaden och bara en halv timme tidigare i slutet på månaden. Det är övergången till sommartid den 26:e, som gör att det inte händer så mycket på morgonsidan på en månad. På kvällen sker däremot ett stort hopp från 17:30-tiden till 19:30-tiden sista mars. Sommartiden gör också att den astronomiska skymningen flyttas till strax efter kl 22 i slutet på månaden och observationer måste ske betydligt senare på kvällen. I början på mars är det däremot redan före kl 20 tillräckligt mörkt ute för att kunna leta upp svaga objekt på himlen. Dagens längd (från soluppgång till solnedgång) ökar från 10 ½ till drygt 13 timmar. Antal timmar med dagsljus (från den borgerliga gryningens början till den borgerliga skymningens slut) ökar från ca 12 till 14 ½ timmar.

Solens visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Åter till toppen


Här hittar du animerade kartor för innevarande månad

Vill du kunna se hur tiderna för soluppgången eller solnedgången ändras under pågående månad? Grafiska animationer på solens uppgångar, solens nedgångar, dagens längd och antal timmar med dagsljus för norra Europa för den aktuella månaden finns här (sidan öppnas i en ny flik).
Vill du se en grafisk animation för en särskild månad får du än så länge gå in på de särskilda månadstexterna för 2017 där de gamla ligger kvar – och de skiljer sig inte mycket från år till år.

Här hittar du kartor för innevarande dag:
Kartor som visar dagens soluppgång och solens nedgång över norra Europa

Kartor som visar dagens månuppgång och månens nedgång över norra Europa
Kartor som visar dagens och nattens längd samt dagsljus i norra Europa
Kartor som visar dagen tidpunkter för gryningen och skymningen över norra Europa

Du hittar även tabeller för ett stort urval av platser runtom i Sverige med
Solens upp- och nedgångar för hela året
Månens upp- och nedgångar för hela året
Väderstreck för månens upp och nedgång för hela året
Vinkeln (azimut) för månens upp och nedgång för hela året
Tider för den borgerliga gryningen och skymningen för hela året
Tider för den nautiska gryningen och skymningen för hela året
Tider för den astronomiska gryningen och skymningen för hela året

Åter till toppen


Skymning, gryning och månsken

Ibland är det viktigt att kunna bedöma om det är ljust eller mörkt ute, om månen lyser upp natthimlen eller inte. Det kan du ta reda på här.

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken i mars 2018

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken i mars 2018

Skymning, gryning, månljus och mörka nätter: Diagrammet visar när solen går ner (röda pilar neråt) och hur himlen blir mörkare under kvällen. Tidpunkterna för den borgerliga/nautiska/astronomiska skymningen har markerats med ljusblå/mellanblå/mörkblå punkter. Man ser också vilka nätter som är helt mörka och vilka nätter som lyses upp av månen. Mest påtagligt blir det förstås vid fullmåne. Diagrammet visar också hur det blir ljusare på morgonen – när den astronomiska, nautiska och borgerliga gryningen börjar och när solen slutligen går upp (röda pilar uppåt). Månens upp- och nedgångar har markerats med vita pilar. Månens faser har ritats in för varannan dag just vid tidpunkten då den passerar i söder. Dagarna däremellan anges istället höjden över horisonten när den passerar som högst i söder.
Mer om hur du tolkar diagrammet kan du få reda här.

Månens visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Skymningen och gryningen varar olika länge beroende på årstid – det har du säkert lagt märke till. Speciellt på våren och hösten blir det mörkt ganska fort efter solnedgången medan det dröjer mycket längre på Sommaren och faktiskt lite längre även på vintern. Det hela beror på hur pass brant solen går ner vid horisonten – alltså vinkeln mellan solens dagliga bana på himlen och horisonten.

Skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping i mars 2018

Skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping i mars 2018

Skymningens och gryningens varaktighet: Diagrammet visar skymningens och gryningens varaktighet i timmar och minuter och gäller för Norrköpings breddgrad, dvs. ungefär 58,6 grader nordlig latitud för en månad åt gången. Datum anges uppe och nere i grafiken och timmar och minuter till höger och vänster. Man skiljer mellan den borgerliga, nautiska och astronomiska skymningen / gryningen. Den borgerliga/nautiska/astronomiska skymningen/gryningen slutar/börjar ca 40-45 minuter/ 1 timme 30 minuter/ 2 timmar 15 minuter efter solnedgången/före soluppgången. I slutet på månaden varar den astronomiska gryningen/skymningen redan 2 timmar och 30 minuter.

Här hittar du skymningens och gryningens varaktighet för hela året
Diagrammet som visar skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping under hela året har flyttats till en annan sida. Där det finns liknande diagram för ett antal olika breddgrader – från ekvatorn ända upp till jordens norra pol.
Följ denna länk och så öppnas sidan med skymningens och gryningens varaktighet på norra halvklotet i en ny flik.

Åter till toppen


Månen

Månens faser

Månens extrema avstånd till jorden

2018-03-11 kl. 10:12 404.678,4 km fjärmast (29,53')
2018-03-26 kl. 19:14* 369.114,8 km närmast (32,37')

(geocentriska värden, dvs. för en fiktiv observatör i jordens centrum)

Månens skenbara diameter:

Månens geocentriska och lokala diameter (sedd från Norrköping) i mars 2018

Månens geocentriska och lokala diameter (sedd från Norrköping) i mars 2018

Mer information om månens skenbara diameter

Grafiken visar månens skenbara diameter sedd från jordens centrum (vit linje) och från Norrköping (gul linje).
Det geocentriska värdet nämns i så gått som alla sammanhang när det skrivs om månens skenbara diameter på himlen. Men detta värde gäller för en fiktiv observatör i jordens centrum. För alla observatörer på jordytan varierar månens skenbara diameter en hel del under dygnets lopp. För ibland befinner vi oss närmare månen och ibland fjärmare – jämförd med den fiktiva observatören i jordens centrum. Befinner sig månen långt norr om himmelsekvatorn då hamnar vi närmare månen större delen av dygnet. Det är tvärtom när månen drar en låg bana över himlavalvet för då är dess skenbara diameter mindre än för en fiktiv observatör i jordens centrum. Hamnar månen nordlig samtidigt som den står som närmast jorden (eller sydlig när den är fjärmast jorden) – får månens lokala skenbara diameter de största extremvärdena.

[minimera]

 

Månens första visibilitet på kvällen

Månens sista visibilitet på morgonen

 

Månkalendern – (nästan) allt om månen dag för dag

Månens faser, upp- och nedgångar samt åt vilket håll den gör det, när månen passerar söder och hur högt den då står över horisonten, belyst andel och skenbar diameter samt vilken stjärnbild den befinner sig i det är sammanfattningsvis det som ingår i kalendern. Grafiken visar förstås också månens fas för varje dag i månaden. Alla uppgifter i denna grafik exakt för Norrköping. Längre ner kan du dock hämta kalendern för ett antal andra platser runtom i landet.

Månen sedd från Norrköping i mars 2018

Månen sedd från Norrköping i mars 2018

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mer om månkalendern
Lite mer information om månkalendern
 • Datum anges uppe till vänster i varje ruta.
 • Månens fas och lutning gäller exakt när månen passerar söder. Klockslag till det anges nedanför månen.
 • Till höger om denna uppgift nämns månens höjd över horisonten och till vänster stjärnbilden som månen befinner sig i. Det används av platsskäl de latinska förkortningarna - som t.ex. Gem för Gemini - Tvillingarna. Månen hamnar inte bara i de 12 kända djurkretstecken utan även i en del kanske mer udda stjärnbilder som t.ex. Sextanten (Sex), Orion (Ori) - men bara i dess allra nordligaste del), Ormbäraren (Oph) eller Valfisken (Cet).
 • Månens belysta andel i procent anges ovanför månen.
 • Månens skenbara diameter vid denna tidpunkt anges längst uppe till höger i rutan.
 • När månen går upp och ner anges längre ner i rutan. Då visas också hur månen lutar just när den går upp eller ner. Nedanför bilderna ser du var månen kommer att gå upp eller ner - väderstreck och azimut i grader (N:-180°/180°, Ö:-90°, S:0°,V:90°).

Åtminstone en gång i månaden passerar månen inte söder under ett helt dygn och vid andra tillfällen sker ingen upp- eller nedgång under ett dygn. Då visas förstås inte detta fenomen och så står det i stället att fenomenet ej inträffar. När det gäller solen är vi vana vid att den först går upp på morgonen, därefter passerar söder på dagen och slutligen går ner på kvällen (i regel i alla fall). Månen gör det vissa dagar. Men eftersom den rör sig runt jorden så sker passagen i söder ungefär 50 minuter senare för varje dag. Detta har till följd att månen kan gå ner först, går upp senare på dagen och inte hinner passera söder alls. Eller så passerar den först söder, går ner och går upp sedan. Längre norrut kan månen till och med går upp eller ner två gånger om dagen men det sker bara ytterst sällan. Månen kan alltså gott och väl gå ner först och upp sedan. Tidpunkten för månens uppgång anges alltså alltid till vänster, tidpunkten för månens nedgång till höger och passagen i söder däremellan ovanför båda dessa uppgifter. Det gäller sedan bara att kolla tiderna och ordna dessa i kronologisk ordning. Det är det fenomenet som sker först med det tidigaste klockslag osv. Diagrammet tar dessutom hänsyn till om himlen i verkligheten är ljus eller mörk. Så ska du enkelt kunna se om månen är lätt eller svårt att hitta. En smal skära syns svårt på dagen eller månen är svårare att upptäcka när den går upp eller ner när himlen är ljus. Däremot syns även månens tunna skära bra när himlen är mörk och då kan du dessutom se jordskenet på månen - jorden reflekterade ljus som lyser upp månens mörka del - liksom fullmånen lyser upp våra mörka nätter.

[minimera]


[minimera]

Månens position på himlen under hela dygnet

Vill du veta om och var du kan hitta månen? Här får du svaret. Ett diagram som anger för varje dag och klockslag var månen finns (åt vilket väderstreck den står och hur högt över horisonten den befinner sig och vilken månfas vi har). Datum anges till höger och vänster och klockslag ovanför och nedanför i svensk sommartid.

Månens position på himlen under hela dygnet i mars 2018

Månens position på himlen under hela dygnet i mars 2018

Grafiken visar månfaserna för varannan dag precis vid tidpunkten då månen passerar i söder och numera även vid dess uppgång och nedgång. Dagarna däremellan anges höjden över horisonten när den står mot söder – 0 grader skulle betyda att månen då står precis vid horisonten och 90 grader att den skulle befinner sig rakt ovanför ditt huvud. Månen når dock inte dessa extremvärden i Norrköping när den passerar i söder, som du kan se. Värdena pendlar mellan ca 12 och 50 grader – så ibland drar månen ungefär samma bana på himlen som solen på sommaren och ibland samma bana som solen på vintern – fastän allt detta under en månad. Siffrorna 5, 10 och 15 anger när månen når just denna höjd över horisonten.
Det du kan se är att månen passerar ungefär 50 minuter senare i söder varje dag och att den då också kan luta en del – beroende på om den är på väg mot nordligare eller sydligare trakter i djurkretsen.

Månens position på kvällshimlen

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i mars 2018

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i mars 2018

Månens position efter solnedgången: Grafiken visar månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut. Höjden över horisonten anges i grader till vänster i grafiken och väderstrecken hittar du längs horisonten. En höjd på 10 grader uppfattas i allmänhet som en bra bit över horisonten, 30 grader som halvhögt på himlen och 60 grader som mycket högt. I norra Sverige står månen i vanliga fall lägre över horisonten (gäller väderstreck från öster över syd till väst) och för platser söder om Norrköping gäller att månen står i regel något högre över horisonten.

Månens position mitt i natten

Månens position på himlen mitt i natten i mars 2018

Månens position på himlen mitt i natten i mars 2018

Månens position när det är som mörkast mitt i natten: Grafiken visar månens position på himlen när det är som mörkast, dvs. när solen står som djupast under horisonten i norr mitt i natten – om du skulle vara vaken då…

Månens position på morgonhimlen

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i mars 2018

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i mars 2018

Månens position före soluppgången: Grafiken visar månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början. Du ser hur månen hamnar en bra bit längre åt vänster (österut) på himlen morgon efter morgon.

Åter till toppen


Månen ockulterar Aldebaran

Månen ockulterar Aldebaran strax efter midnatt natten mellan den 22 och 23 mars 2018.

Månen ockulterar Aldebaran strax efter midnatt natten mellan den 22 och 23 mars 2018.

Natten mellan den 22 och 23 mars 2018 ockulterar månen stjärnan Aldebaran i Oxen. Aldebaran är Oxens ljusaste stjärna och den hamnar på plats 14 bland de ljusaste stjärnorna. När Aldebaran börjar försvinna bakom månens mörka rand håller månen att gå ner över Sverige. Slutet av ockultationen kan bara ses från nordvästra Sverige. Att ha en kikare till hands är aldrig fel. Trots att Aldebaran är förhållandevis ljus så kan det vara lite svårt att se slutet på ockultationen när den dyker upp bakom månens ljusa rand.

Månen och Aldebaran den 23 februari kl. 00:15 - strax innan månen ockulterar stjärnan

Månen och Aldebaran den 23 februari kl. 00:15 – strax innan månen ockulterar stjärnan

För andra platser runt om i landet kan du ta fram tiderna här:

2018-03-23 Tiden då månen börjar ockultera Aldebaran sedd från Sverige

2018-03-23 Tiden då månen börjar ockultera Aldebaran sedd från Sverige

Grafiken ovan anger när Aldebaran försvinner bakom månens rand och hur högt över horisonten stjärnan då befinner sig (matematiskt utan refraktion). Som mest befinner sig Oxens ljusaste stjärna 6 grader över horisonten sedd från Norrlandsfjällen. På Öland och Gotland och i sydostligaste Götaland har befinner den sig redan under horisonten.

2018-03-23 Tiden då månen slutar ockultera Aldebaran sedd från Sverige

2018-03-23 Tiden då månen slutar ockultera Aldebaran sedd från Sverige

Åter till toppen


Månen nära Jupiter

Månen nära Jupiter på morgonen den 7 mars 2018 kl. 07:00

Månen nära Jupiter på morgonen den 7 mars 2018 kl. 07:00

Månen passerar nära Jupiter på morgonen den 7 mars 2018. Avståndet minskar fortfarande när Jupiter bleknar i gryningsljuset vid kl. 07. Månens diameter och avståndet till Jupiter visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare.

Månen nära Mars

Månens tjocka skära nära Mars på morgonen den 10 mars 2018 kl. 03:40

Månens tjocka skära nära Mars på morgonen den 10 mars 2018 kl. 03:40

Månen passerar nära Mars på morgonen den 10 mars 2018. Båda hittar du strax efter deras uppgång mot sydost strax före kl. 04. Månens diameter och avståndet till Mars visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare. Båda syns förstås bättre senare på morgonen men då har avståndet ökat ytterligare.

Månen nära Saturnus

Månens tjocka skära nära Saturnus på morgonen den 11 mars 2018 kl. 04:20

Månens tjocka skära nära Saturnus på morgonen den 11 mars 2018 kl. 04:20

Månen passerar nära Saturnus på morgonen den 11 mars 2018. Båda hittar du mot sydsydost kl. 04:20 – en kort stund efter att de har gått upp. Avståndet mellan dem ökar då redan. Månens diameter och avståndet till Saturnus visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare.

Månen nära Venus – månens skära dock osynlig

Månens skära nära Venus på kvällen den 18 mars 2018 kl. 19:00

Månens skära nära Venus på kvällen den 18 mars 2018 kl. 19:00

Månen passerar nära Venus på kvällen den 16 februari 2018. Venus hittar du mot väster ca 3 grader över horisonten. Månen står vid kl. 19:00 redan nära horisonten. Månens diameter och avståndet till Mars visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare.

Åter till toppen


Merkurius

Elongationen ökar från 10°Ö i början av månaden till 18,4° kring den 15/3 (i samband med den största östliga elongationen) och minskar till 3°Ö fram till slutet av månaden.
10°Ö 1/3|14°Ö 6/3|17°Ö 11/3|18°Ö 16/3|17°Ö 21/3|12°Ö 26/3|4°Ö 31/3|
Ljusstyrkan sjunker avsevärt från mag -1,3 till +5,8.
-1,3 1/3|-1,1 6/3|-0,9 11/3|-0,3 16/3|+0,8 21/3|+2,7 26/3|+5,3 31/3|
Fasen minskar avsevärt från 93% till 1%.
Planetskivan till 75% belyst den 8/3 (avtagande).
Planetskivan till 50% belyst den 14/3 (avtagande).
Planetskivan till 25% belyst den 20/3 (avtagande).
Skenbara diametern ökar markant från 5" till 11".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Vattumannen|2/3|Fiskarna|
|prodgrad fram till den 22/3 kl. 18 - då stillastående, därefter retrograd|
Merkurius passerar +0,12° norr om vårdagjämningspunkten den 6/3 kl. 09.14
Merkurius passerar himmelsekvatorn norrut den 6/3 kl. 05.
Deklinationen ökar från -5° i början av månaden till +9,7° kring den 24/3 och minskar till +8° fram till slutet av månaden.
Merkurius passerar ekliptikan norrut den 5/3 kl. 20.
Merkurius når dess största nordliga ekliptikala läge den 26/3 kl. 08 med +3,44°.
Merkurius står som närmast solen den 10/3 kl. 12 med 0,3075 astronomiska enheter.

Merkurius bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Merkurius bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Merkurius skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i mars 2018

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i mars 2018

Diagrammet för att snabbt kunna se om planeten i fråga är synlig för blotta ögat (grönt) eller inte (rött). Grafiken gäller för en månad och för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet även syns på dina breddgrader om du nu inte råkar bo just i Norrköping. Titta längs breddgraden du bor på. Merkurius bjuder på en kort men förhållandevis bra kvällsvisibilitet denna månad. Det är årets enda chans att kunna se solsystemets innersta planet på kvällen i år. För oss nordbor är det en av Merkurius bästa kvällsapparitioner – så den får 10 av 10 stjärnor – trots att visibiliteten bara klassas som halvbra i jämförelse med andra planeter.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i mars 2018

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i mars 2018

Grafiken visar Merkurius position på himlen i mars 2018 vid den borgerliga skymningens slut (ca 40 minuter efter solnedgången). Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan. Merkurius når som bäst lite drygt 10 grader över horisonten i mitten av månaden. Den syns dock som bäst några dagar innan för att den är ljusare då. Jag ska uppmärksamma alla observatörer redan här att Merkurius inte är ensam på kvällsscenen. Den får sällskap av Venus – som underlättar att hitta den svår observerbara planeten.

Visibilitetsdiagram för Merkurius i mars 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Merkurius i mars 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen går ner (röda pilar) och när Merkurius går ner (ljusblå pilar). Den solnära planeten går ner efter solnedgången under hela månaden. Som senast går Merkurius ner strax efter kl. 20 kring den 18 mars. De ovala och lite ljusare ytorna anger när Merkurius ska kunna ses dålig eller halvbra med blotta ögat. Dålig betyder att Merkurius är svårt att hitta för nybörjare och halvbra att den hittas lätt av vana observatörer. Ungefär mellan den 3:e och 20:e syns solsystemets innersta planet med blotta ögat. Det kan dock i början och slutet vara bra att ha med sig en kikare. 9:e till 16:e syns Merkurius förhållandevis bra. Bästa tidpunkten är den 10:e vid 19-tiden, den 13:e kl. 19:15 och den 16:e ca 19:25.

Merkurius visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Åter till toppen


Planetduon Merkurius och Venus

I mars 2018 visar sig både Merkurius och Venus på kvällshimlen under drygt två veckor tillsammans. Solsystemets innersta planeter befinner sig närmare en 5 grader ifrån varandra i nästan en månad.

Vinkelavståndet i grader mellan planeterna Merkurius och Venus i slutet på februari och nästan hela mars 2018

Vinkelavståndet i grader mellan planeterna Merkurius och Venus i slutet på februari och nästan hela mars 2018

Vinkelavståndet mellan Merkurius och Venus minskar snabbt i slutet på februari och når sitt minimum med lite drygt 1 grad kring den 4 mars. Därefter ökar avståndet nästan lika snabbt till omkring 4 grader i mitten på mars. Sedan minkar vinkelavståndet tillfälligt en aning innan det börjar öka mycket snabbt i slutet på månaden.

Det kanske lite märkliga utseendet av kurvan orsakas av speciella förhållanden när Merkurius och Venus möter varandra.

Merkurius rörelse relativ till Venus i mars 2018 (ekvatorialt koordinatsystem, dvs. norr är uppe)

Merkurius rörelse relativ till Venus i mars 2018 (ekvatorialt koordinatsystem, dvs. norr är uppe)

Merkurius är snabbare än Venus och den kör om aftonstjärnan i början på mars. I konjunktion står båda med varandra runt den 6:e. Men då har avståndet mellan dem redan ökat till ungefär 1,5 grader för att de stod som närmast varandra redan kring den 4:e. efterhand bromsas dock Merkurius skenbara rörelse upp – den blir långsammare än Venus och så lyckas Venus vartefter sluta upp igen. Båda hamnar på nytt i konjunktion (i rektascension) kring den 18:e. Denna gång befinner sig Merkurius en bra bit nordligare än Venus. Ringarna anger avståndet mellan dem.

På himlen vid den borgerliga skymningens slut ser det hela lite annorlunda ut.

Merkurius position relativ till Venus i mars 2018 (horisontalt koordinatsystem, dvs. zenit är uppe)

Merkurius position relativ till Venus i mars 2018 (horisontalt koordinatsystem, dvs. zenit är uppe)

Grafiken visar Merkurius position på himlen i förhållande till Venus (sedd från Norrköping vid den borgerliga skymningens slut). Merkurius finns hela tiden till höger om aftonstjärnan. Som närmast varandra står båda på kvällen den 4 mars. Vinkelavståndet är då ungefär 66 bågminuter eller lite drygt två måndiametrar. Utsnittet motsvarar 5 grader – vilket motsvarar ungefär synfältet i en vanlig kikare.

Merkurius nära Venus sedd från Norrköping på kvällen den 4 mars 2018 kl. 17:40

Merkurius nära Venus sedd från Norrköping på kvällen den 4 mars 2018 kl. 17:40

Merkurius nära Venus sedd från Norrköping på kvällen den 19 mars 2018 kl. 18:40

Merkurius nära Venus sedd från Norrköping på kvällen den 19 mars 2018 kl. 18:40

Merkurius och Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i mars 2018

Merkurius och Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i mars 2018

Grafiken visar Merkurius och Venus position på himlen i mars 2018 vid den borgerliga skymningens slut (ca 40 minuter efter solnedgången). Merkurius syns som bäst veckan runt den 12 mars. Medan Venus sakta utvidgar sin kvällsvisibilitet så hinner Merkurius både påbörja och avsluta sin kvällsvisibilitet under samma månad. Eftersom aftonstjärnan är mycket ljusare än Merkurius så fungerar den denna gång alldeles utmärkt för att visar dig vägen till den svår observerade planeten.

Merkurius och Venus på kvällshimlen i mars 2018 när solen befinner sig 9 grader under horisonten (ungefär lite drygt en timme efter solnedgången)

Merkurius och Venus på kvällshimlen i mars 2018 när solen befinner sig 9 grader under horisonten (ungefär lite drygt en timme efter solnedgången)

Animationen visar hur himlen ser ut mot väster ungefär lite drygt en timme efter att solen har gått ner. Solen befinner sig då ca 9 grader under horisonten. Medan Venus sakta är på väg allt högre upp över horisonten så strävar Merkurius snabbt upp och ner igen. Dessutom blir den mycket ljussvagare i slutet av månaden vilket är anledningen till att den bleknar ganska snabbt i skymningsljuset efter mitten av månaden. Det blir säkert spännande att kunna följa dessa två planeter. Och för dig som aldrig lyckades hitta Merkurius förut – ta chansen denna månad!

Åter till toppen


Venus

Elongationen ökar från 12°Ö till 20°Ö.
Ljusstyrkan ligger runt mag -3,9.
Fasen minskar från 98% till 94%.
Skenbara diametern ökar något från 10" till 11".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Vattumannen|3/3|Fiskarna|12/3|Valfisken|14/3|Fiskarna|30/3|Väduren|
|prograd|
Venus passerar -1,39° söder om vårdagjämningspunkten den 6/3 kl. 14.06
Venus passerar himmelsekvatorn norrut den 9/3 kl. 06.
Deklinationen ökar avsevärt från -4° till +11°.

Venus bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Venus bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Venus skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat i mars 2018

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat i mars 2018

Grafiken visar om Venus är synlig för blotta ögat eller inte i norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Venus förbättrar sin kvällsvisibilitet i mars till bra med början i landets södra del.

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i mars 2018

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i mars 2018

Grafiken visar himlen mot väster vid den borgerliga skymningens slut, ca 40 minuter efter solnedgången. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan. Aftonstjärnan hamnar sakta men säkert allt längre upp över horisontlinjen.


Visibilitetsdiagram för Venus i mars 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Venus i mars 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen går ner (röda pilar som pekar neråt) och när Venus går ner (ljusblå pilar som pekar neråt). Venus går ner lite senare än solen – i slutet på månaden ungefär två timmar. I början på månaden är den bästa observationstiden ungefär 30 minuter efter att solen har gått ner (gula prickar). I slutet på månaden syns Venus då redan bra (den ljusa ytan som tillhör de gröna prickarna). Största kontrasten till himlen blir det den 31:e strax före kl. 21 när vi har gått över till sommartid (grön prick=bästa observationstid – bra synlighet). Bästa observationstid ska tolkas som tidpunkten då kontrasten mellan Venus och himlen är som störst, dvs. planeten framhävs som tydligast mot bakgrunden.

Venus visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Merkurius, Venus och månskärans position på himlen mot väster på kvällen den 18 mars 2018 kl. 18:45 (sedd från Norrköping)

Merkurius, Venus och månskärans position på himlen mot väster på kvällen den 18 mars 2018 kl. 18:45 (sedd från Norrköping)

På kvällen den 18 mars 2018 syns Venus rätt bra på himlen mot väster kl. 18:45. Vid denna tidpunkt ska man också kunna hitta Merkurius snett ovanför till höger om aftonstjärnan. Månens tunna skära står snett nedanför till vänster om Venus. Den är troligtvis lite svårare att hitta – en kikare rekommenderas. Men vid mycket bra förhållanden syns den även med blotta ögat.

Åter till toppen


Mars

Elongationen ökar från 80°V till 93°V.
Ljusstyrkan ökar avsevärt från mag +0,8 till +0,3.
Fasen minskar något från 89% till 88%.
Skenbara diametern ökar en aning från 7" till 8".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Ormbäraren|11/3|Skytten|
|prograd|
Deklinationen minskar i början på månaden bara lite till -23,6° kring den 27/3 och ökar en aning fram till slutet av månaden.
Mars passerar ekliptikan söderut den 16/3 kl. 19.

Mars bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Mars bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Mars skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat i mars 2018

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat i mars 2018

Grafiken visar om Mars är synlig för blotta ögat eller inte från norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Mars syns halvbra upp till södra Norrland i början på månaden. Förhållanden försämras dock gradvis. I slutet av månaden blir det svårt att se Mars från norra Svealand. Längre norrut blir förhållanden allt sämre och redan från södra Norrland är den osynlig för att den står alldeles för sydlig på himlen. Samtidigt förbättras förhållanden över Centraleuropa, vilket beror på att Mars sakta blir ljusare.

Mars och Saturnus position på morgonhimlen vid den nautiska gryningens början sedd från Norrköping i mars 2018

Mars och Saturnus position på morgonhimlen vid den nautiska gryningens början sedd från Norrköping i mars 2018

Grafiken visar morgonhimlen mot sydsydost och söder i mars 2018 vid den nautiska gryningens början. Det är tidpunkterna som markerats med mellanblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan. Mars befinner sig lågt över horisonten och hamnar allt lägre under månadens lopp. Avståndet till Saturnus minskar (den syns till vänster om vår röda grannplanet i grafiken). Ringplaneten är sakta på väg lite högre upp över horisonten.

Visibilitetsdiagram för Venus i mars 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Mars i mars 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när Mars (ljusblå pilar) och när solen (röda pilar) går upp denna månad. Mars går upp strax före kl. 03:30 i början på månaden och strax före kl. 04 i slutet när vi har gått över till sommartid. Ungefär 20 minuter efter att den har gått upp kan man börja leta efter den. 45 minuter efter dess uppgång ska det inte vara några problem att kunna hitta den. Bästa tiden (gula prickar->halvbra) är vid 05-tiden i början på månaden och strax före 05-tiden i slutet när vi har sommartid. Mars når som högst över horisonten strax före soluppgången – ca 8 grader i början på månaden. De svarta prickarna antyder när Mars når 5 grader över horisonten. Ungefär lite drygt 1 timme före soluppgången börjar den sakta blekna i gryningen och ungefär 30-40 minuter före soluppgången (vid den borgerliga gryningens början) blir den osynlig.

Mars visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mars, Saturnus och månens position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 10 mars 2018 kl. 05:00 (sedd från Norrköping)

Mars, Saturnus och månens position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 10 mars 2018 kl. 05:00 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Mars, Saturnus och månskärans position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 10 mars 2018 kl. 05:00. Månen hittar du snett ovanför till vänster om Mars. Saturnus står en bra bit längre åt vänster och lite lägre över horisonten. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Jupiter

Elongationen ökar märkbart från 107°V till 139°V.
Ljusstyrkan ökar från mag -2,2 till -2,4.
Fasen ligger runt 99%.
Skenbara diametern ökar från 39" till 43".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Vågen|
|prodgrad fram till den 9/3 kl. 11 - då stillastående, därefter retrograd|
Deklinationen minimal -17,4° kring den 6/3.

Jupiters bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Jupiters bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Jupiters skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat i mars 2018

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat i mars 2018

Grafiken visar om Jupiter är synlig för blotta ögat eller inte i norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Jupiter syns i stort sett bra från hela landet och upp till Svealand efterhand mycket bra.

Jupiters position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i mars 2018

Jupiters position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i mars 2018

Grafiken visar himlen mot sydsydväst vid den borgerliga gryningens början. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan (ca 40 minuter innan solen går upp). Jupiter hamnar lite lägre över horisonten under månadens gång – den är på väg ner på morgonen.

Visibilitetsdiagram för Jupiter i mars 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Jupiter i mars 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när när Jupiter går upp (ljusblå pilar som pekar uppåt) och solen går upp (röda pilar som pekar uppåt). Solsystemets största planet går upp strax före kl. 00:45 i början på månaden och strax före kl. 23:45 i slutet när vi har gått över till sommartid. Bästa tiden för att se Jupiter är runt 04:30-tiden i början på mars och vid kl. 03:30 sommartid i slutet. Men solsystemets största planet kan ses från strax efter att den har gått upp fram till soluppgången. Den passerar som högst ca 14 grader över horisonten i söder ungefär vid den astronomiska skymningens början.

Jupiters visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Jupiters och månens position på himlen mot söder på morgonen den 7 mars 2018 kl. 04:30 (sedd från Norrköping)

Jupiters och månens position på himlen mot söder på morgonen den 7 mars 2018 kl. 04:30 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Jupiters och månens position på himlen mot söder på morgonen den 9 mars 2018 kl. 04:30. Jupiter lyser ganska starkt mitt i Vågen. Lite snett ovanför till höger om den hittar du månen. Snett nedanför till vänster om dem syns Antares – Skorpionens ljusaste stjärna. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Saturnus

Elongationen ökar avsevärt från 63°V till 92°V.
Skenbara diametern ökar en aning från 16" till 17".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Skytten|
|prograd|
Deklination runt -22°.
Saturnusringarnas öppning ligger runt +25,6°.

Saturnus bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Saturnus bana framför stjärnhimlen i mars 2018

Saturnus skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat i mars 2018

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat i mars 2018

Grafiken visar om Saturnus är synlig för blotta ögat i norra Europa eller inte. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Saturnus förblir i stort sett osynlig från norra Svealand och södra Norrland och norrut. I södra Sverige är förhållanden halvbra.

Saturnus och Mars position på himlen när solen befinner sig 9 grader under horisonten sedd från Norrköping i mars 2018

Saturnus och Mars position på himlen när solen befinner sig 9 grader under horisonten sedd från Norrköping i mars 2018

Grafiken visar Saturnus position på himlen mot sydsydost när solen befinner sig fortfarande 9 grader under horisonten (alltså ungefär lite drygt en timme före soluppgången). Saturnus hamnar sakta lite högre upp på himlen och Mars närmar sig från höger (västerifrån).

Visibilitetsdiagram för Saturnus i mars 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Saturnus i mars 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när Saturnus (ljusblå pilar) och solen (röda pilar) går upp i mars. Ringplaneten går upp ca kl. 04:30 i början på månaden och ungefär kl. 03:45 sommartid i slutet. Solen går upp strax före kl. 07 i början på månaden och strax före kl. 06:30 i slutet. Ca 20 minuter efter att Saturnus har gått upp börjar den synas lågt över horisonten och den bleknar ungefär vid den borgerliga gryningens början.

Saturnus visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mars, Saturnus och månens position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 11 mars 2018 kl. 05:00 (sedd från Norrköping)

Mars, Saturnus och månens position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 11 mars 2018 kl. 05:00 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Mars, Saturnus och månskärans position på himlen mot sydsydost och sydost på morgonen den 11 mars 2018 kl. 05:00. Månen hittar du snett ovanför till vänster om Saturnus. Mars står en bra bit längre åt höger och lite högre över horisonten. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid/normaltid beroende på vilken som gäller.


Hitta rätt direkt

| Månens och planeternas färd på stjärnhimlen | Stjärnkarta | Solen | Skymning och gryning | Månen | Månen ockulterar Aldebaran | Merkurius | Planetduon Merkurius och Venus | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus och Neptunus | Planeternas utseende och lysande |

1 svar

 1. Jakob Nagy skriver:

  En fantastisk klar kväll. Fann vår måne kl 18.36 i kikare och 4 minuter senare lyckades jag se den för blotta ögat. 19.03 var scenen fulländad då Venus och Merkurius syntes väldigt bra.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.