På himlen i oktober 2018

Hitta rätt direkt

| Månens och planeternas färd på stjärnhimlen | Stjärnkarta | Solen | Skymning och gryning | Månen | Månen nära planeterna och ljusa stjärnor | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus och Neptunus | Planeternas utseende och lysande |


Månens och planeternas färd på stjärnhimlen

Fyra stjärnkartor visar himlens stjärnbilder en bit söder och norr om himmelsekvatorn med deras officiella gränser (streckade linjer). Det används astronomernas koordinatsystem med rektascension (avståndet från vårdagjämningspunkten – motsvarande longitud på jorden och avståndet från nollmeridianen) och deklination (avståndet från himmelsekvatorn, motsvarande latitud på jorden och avståndet från ekvatorn). Projektionen motsvarar den som används i en del kartböcker med himlens stjärnbilder.

Varje stjärnkarta täcker ett område som månen passerar under 8 dygn. På detta sätt kan hela månens färd framför stjärnhimlen under hela månaden visas med fyra kartor.

Månens position har ritats in för varje dag. Den gäller antingen på kvällen (k), på natten (dubbla datum), på morgonen (m) eller mitt på dagen – beroende på när månen skulle kunna ses som bäst. Positionerna för de ljusa planeterna och solen har ritats in för hela månaden. Den aktuella positionen då månen står som närmast en planet har ritats in med en tjockare prick och har försetts med namnet på planeten. Det är just då det kan bli vackra konjunktioner.

Lite mer info

 • Kartorna har försetts med olika bakgrundsfärger. De blir därmed en kombination av himmelskarta och visibilitetsdiagram. Stjärnor och stjärnbilder på mörkgrå bakgrund syns definitivt inte och befinner sig för nära eller under horisonten när solen står under horisonten. Även skymningen och gryningen antyds genom ljusa färger. Stjärnor som syns bra ska finnas framför en mörkblå bakgrundsfärg.
 • Kartorna är en kompromiss. De ska gälla i en månad – men observationsmöjligheterna variera förstås en del under månadens gång. Bakgrundsfärgen, som står för visibiliteten, gäller exakt vid det datumet som anges intill månen (alltså i en smal lodrätt remsa runt månen).
 • Även det grå/svarta området är en kompromiss - den gäller för rätt ljusa stjärnor. De allra ljusaste objekten (som månen och Venus) syns ibland även när de befinner sig i det grå/svarta området. För svaga stjärnor skulle det grå/svarta området vara ännu större.

[minimera]

 

Månens och planeternas rörelse 1/10-8/10 2018

Månens och planeternas rörelse 1/10-8/10 2018

1–8 oktober: Månen rör sig från djurkretsens norra del i Oxen söderut mot Jungfrun och avtar.

Månens och planeternas rörelse 9/10-16/10 2018

Månens och planeternas rörelse 9/10-16/10 2018

9–16 oktober: Månen rör sig söderut från Jungfrun till Skytten och tilltar. Den passerar en bra bit norr om Venus på kvällen den 10:e. Den 11:e finns månens skära nära Jupiter. Den 14:e och 15:e kan du se månen nära Saturnus.

Månens och planeternas rörelse 17/10-24/10 2018

Månens och planeternas rörelse 17/10-24/10 2018

17–25 oktober: Månen rör sig norrut från Stenbocken till Valfisken och är efterhand ganska full belyst. Den passerar nära Mars på kvällen den 18:e.

Månens och planeternas rörelse 24/10-31/10 2018

Månens och planeternas rörelse 24/10-31/10 2018

24-31 oktober: Månen rör sig norrut från Valfisken till Tvillingarna och söderut till Kräftan. Jorddrabanten är ganska full belyst till en början och avtar.


Planeternas rörelse nära solen – dag för dag

Månens och planeternas rörelse nära solen i oktober 2018

Månens och planeternas rörelse nära solen i oktober 2018

Den animerade grafiken visar hur det egentligen skulle se ut om man gjorde en karta för varje dag under hela månaden. Här ser du hur det grå/svarta området flyttas tillsammans med solen och hur månen och planeterna rör på sig. Alla objekt till höger om solen syns på morgonen och de till vänster på kvällen. Du ser hur stjärnorna försvinner i skymningsljuset och hur de dyker upp i gryningen.

Planeternas rörelse mittemot solen – dag för dag

Månens och planeternas rörelse mittemot solen i oktober 2018

Månens och planeternas rörelse mittemot solen i oktober 2018

Den animerade grafiken visar hur det ser ut mittemot solen. Det som syns mitt i grafiken passerar himlen i söder precis när solen står som lägst under horisonten i norr mitt i natten. Allt i den vänstra delen av grafiken syns bättre på efternatten och morgonen och allt i den högra delen syns bäst på kvällen och förnatten.

Åter till toppen


Stjärnkarta i mitten av månaden mitt i natten

 

Stjärnkartan är en så kallad fisheye-projektion – den visar alltså hela himlen på en gång. Kanten motsvarar horisonten och mittpunkten motsvarar punkten på himlen som befinner sig rakt över ditt huvud (zenit). Vid kanterna visas väderstreck – norr (N), öster (Ö), söder (S) och väster (V). Så som kartan publiceras här visar den stjärnhimlen mot söder – precis så som du ser himlen när du tittar mot söder. Tittar du mot väster så måste du rotera kartan ett kvarts varv medsols så att ”V” hamnar i underkanten av grafiken.

Lite mer info

 • Kartan gäller egentligen för en viss tidpunkt och en viss plats. Den kan dock i många fall användas även en bit norr och söder om platsen som den egentligen är avsedd för.
 • Den kan också användas i början på månaden fast då en timme senare och i slutet på månaden fast då en timme tidigare.
 • Kom ihåg att månens och planeternas positionerna bara gäller för det datumet som anges i grafiken

[minimera]

Längre ner finns ytterligare två stjärnkartor - en som gäller på kvällen vid den astronomiska skymningens slut och den andra vid den astronomiska gryningens början. Kartorna fattas dock under de ljusa månaderna då solen inte når 18 grader under horisonten. Då visas istället kartor för tidpunkten då den borgerliga skymningen slutar och då den borgerliga gryningen börjar.

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden mitt i natten

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden mitt i natten

Mitt i natten hittar du Pegasuskvadraten rätt högt mot sydväst. I väster dominerar Sommartriangeln med Deneb i Svanen, Vega i Lyran och Altair i Örnen - men sistnämnda (Sommartriangelns södra spets) är på väg ner och håller snart på att försvinna i horisontdiset. När du tittar mot norr, så får du vrida kartan med 180 grader. Karlavagnen står rätt lågt i norr snett nedan för Polstjärnan. Cassiopeja eller himlens ”W” finns rakt över ditt huvud (i mitten av stjärnkartan). Den röda linjen föreställer ekliptikan. Ekliptikan är jordens omloppsbana projicerad på himlen. Längs den rör sig solen (skenbar) och i dess närhet hittar du planeterna. Ekliptikan sträcker sig genom 13 stjärnbilder varav tolv är de kända stjärntecken som används inom astrologin. I regel finns ungefär sex av ekliptikans stjärnbilder över horisonten. Vattumannen med sina mest svaga stjärnor nedanför Pegasus håller på att försvinna i horisontdiset i sydväst. Stjärnbilderna Fiskarna och Väduren finns i söder och nedanför hittar Valfisken – en rätt stor stjärnbild. Rätt högt över horisonten mot öster eller sydost hittar du Oxens stjärnbild med Aldebaran – Oxens öga. Nedanför dyker Orion upp och ovanför ser du Kusken med ljusa Capella. På himlen mot öster finns Tvillingarna med de ljusa stjärnorna Castor och Pollux.

Planeter som befinner sig över horisonten mitt i natten:
Månen över horisonten mitt i natten: 1:e till 4:e och 19:e till 31:e – se även under rubrik månen.

 

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska skymningens slut

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska skymningens slut

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska gryningens början

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska gryningens början

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter till toppen


Solen

Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Jungfrun|31/10|Vågen|
|prograd|
Deklinationen minskar från -3° till -14°.

Solens bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Solens bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Solen skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i oktober 2018

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i oktober 2018

I slutet av månaden når solen bara 17 grader över horisonten vid lunchtid. Soluppgångarna ändras från strax före kl. 07 till strax efter kl. 07 och detta tack vare tidsomställningen i slutet på månaden. Däremot blir det mera drastiskt på kvällarna. Solnedgångarna tidigareläggs från ca kl. 18:30 till strax efter kl. 16 (!).

Solens visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Åter till toppen


Här hittar du animerade kartor för innevarande månad

Vill du kunna se hur tiderna för soluppgången eller solnedgången ändras under pågående månad? Grafiska animationer på solens uppgångar, solens nedgångar, dagens längd och antal timmar med dagsljus för norra Europa för den aktuella månaden finns här (sidan öppnas i en ny flik).
Vill du se en grafisk animation för en särskild månad får du än så länge gå in på de särskilda månadstexterna för 2017 där de gamla ligger kvar – och de skiljer sig inte mycket från år till år.

Här hittar du kartor för innevarande dag:
Kartor som visar dagens soluppgång och solens nedgång över norra Europa

Kartor som visar dagens månuppgång och månens nedgång över norra Europa
Kartor som visar dagens och nattens längd samt dagsljus i norra Europa
Kartor som visar dagen tidpunkter för gryningen och skymningen över norra Europa

Du hittar även tabeller för ett stort urval av platser runtom i Sverige med
Solens upp- och nedgångar för hela året
Månens upp- och nedgångar för hela året
Väderstreck för månens upp och nedgång för hela året
Vinkeln (azimut) för månens upp och nedgång för hela året
Tider för den borgerliga gryningen och skymningen för hela året
Tider för den nautiska gryningen och skymningen för hela året
Tider för den astronomiska gryningen och skymningen för hela året

Åter till toppen


Skymning, gryning och månsken

Ibland är det viktigt att kunna bedöma om det är ljust eller mörkt ute, om månen lyser upp natthimlen eller inte. Det kan du ta reda på här.

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken i oktober 2018

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken i oktober 2018

Skymning, gryning, månljus och mörka nätter: Diagrammet visar när solen går ner (röda pilar neråt) och hur himlen blir mörkare under kvällen. Tidpunkterna för den borgerliga/nautiska/astronomiska skymningen har markerats med ljusblå/mellanblå/mörkblå punkter. Man ser också vilka nätter som är helt mörka och vilka nätter som lyses upp av månen. Mest påtagligt blir det förstås vid fullmåne. Diagrammet visar också hur det blir ljusare på morgonen – när den astronomiska, nautiska och borgerliga gryningen börjar och när solen slutligen går upp (röda pilar uppåt). Månens upp- och nedgångar har markerats med vita pilar. Månens faser har ritats in för varannan dag just vid tidpunkten då den passerar i söder. Dagarna däremellan anges istället höjden över horisonten när den passerar som högst i söder.
Mer om hur du tolkar diagrammet kan du få reda här.

Månens visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Skymningen och gryningen varar olika länge beroende på årstid – det har du säkert lagt märke till. Speciellt på våren och hösten blir det mörkt ganska fort efter solnedgången medan det dröjer mycket längre på Sommaren och faktiskt lite längre även på vintern. Det hela beror på hur pass brant solen går ner vid horisonten – alltså vinkeln mellan solens dagliga bana på himlen och horisonten.

Skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping i oktober 2018

Skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping i oktober 2018

Skymningens och gryningens varaktighet: Diagrammet visar skymningens och gryningens varaktighet i timmar och minuter och gäller för Norrköpings breddgrad, dvs. ungefär 58,6 grader nordlig latitud för en månad åt gången. Datum anges uppe och nere i grafiken och timmar och minuter till höger och vänster. Man skiljer mellan den borgerliga, nautiska och astronomiska skymningen / gryningen. Den borgerliga skymningen slutar ca 40 minuter efter solnedgången och är därmed som kortast precis som på våren. Den nautiska skymningen slutar ungefär 1 timmar och 30 minuter efter solnedgången. Den astronomiska skymningen slutar ca 2 timmar och 15 minuter efter att solen har gått ner.

Här hittar du skymningens och gryningens varaktighet för hela året
Diagrammet som visar skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping under hela året har flyttats till en annan sida. Där det finns liknande diagram för ett antal olika breddgrader – från ekvatorn ända upp till jordens norra pol.
Följ denna länk och så öppnas sidan med skymningens och gryningens varaktighet på norra halvklotet i en ny flik.

Åter till toppen


Månen

Månens faser

Månens extrema avstånd till jorden

2018-10-06 kl. 00:28* 366.394,1 km närmast (32,61')
2018-10-17 kl. 21:19* 404.229,1 km fjärmast (29,56')
2018-10-31 kl. 21:27 370.208,6 km närmast (32,28')

(geocentriska värden, dvs. för en fiktiv observatör i jordens centrum)

Månens skenbara diameter:

Månens geocentriska och lokala diameter (sedd från Norrköping) i oktober 2018

Månens geocentriska och lokala diameter (sedd från Norrköping) i oktober 2018

Mer information om månens skenbara diameter

Grafiken visar månens skenbara diameter sedd från jordens centrum (vit linje) och från Norrköping (gul linje).
Det geocentriska värdet nämns i så gått som alla sammanhang när det skrivs om månens skenbara diameter på himlen. Men detta värde gäller för en fiktiv observatör i jordens centrum. För alla observatörer på jordytan varierar månens skenbara diameter en hel del under dygnets lopp. För ibland befinner vi oss närmare månen och ibland fjärmare – jämförd med den fiktiva observatören i jordens centrum. Befinner sig månen långt norr om himmelsekvatorn då hamnar vi närmare månen större delen av dygnet. Det är tvärtom när månen drar en låg bana över himlavalvet för då är dess skenbara diameter mindre än för en fiktiv observatör i jordens centrum. Hamnar månen nordlig samtidigt som den står som närmast jorden (eller sydlig när den är fjärmast jorden) – får månens lokala skenbara diameter de största extremvärdena.

[minimera]

 

Månens första visibilitet på kvällen

Månens sista visibilitet på morgonen

 

Månkalendern – (nästan) allt om månen dag för dag

Månens faser, upp- och nedgångar samt åt vilket håll den gör det, när månen passerar söder och hur högt den då står över horisonten, belyst andel och skenbar diameter samt vilken stjärnbild den befinner sig i det är sammanfattningsvis det som ingår i kalendern. Grafiken visar förstås också månens fas för varje dag i månaden. Alla uppgifter i denna grafik exakt för Norrköping. Längre ner kan du dock hämta kalendern för ett antal andra platser runtom i landet.

Månen sedd från Norrköping i oktober 2018

Månen sedd från Norrköping i oktober 2018

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mer om månkalendern
Lite mer information om månkalendern
 • Datum anges uppe till vänster i varje ruta.
 • Månens fas och lutning gäller exakt när månen passerar söder. Klockslag till det anges nedanför månen.
 • Till höger om denna uppgift nämns månens höjd över horisonten och till vänster stjärnbilden som månen befinner sig i. Det används av platsskäl de latinska förkortningarna - som t.ex. Gem för Gemini - Tvillingarna. Månen hamnar inte bara i de 12 kända djurkretstecken utan även i en del kanske mer udda stjärnbilder som t.ex. Sextanten (Sex), Orion (Ori) - men bara i dess allra nordligaste del), Ormbäraren (Oph) eller Valfisken (Cet).
 • Månens belysta andel i procent anges ovanför månen.
 • Månens skenbara diameter vid denna tidpunkt anges längst uppe till höger i rutan.
 • När månen går upp och ner anges längre ner i rutan. Då visas också hur månen lutar just när den går upp eller ner. Nedanför bilderna ser du var månen kommer att gå upp eller ner - väderstreck och azimut i grader (N:-180°/180°, Ö:-90°, S:0°,V:90°).

Åtminstone en gång i månaden passerar månen inte söder under ett helt dygn och vid andra tillfällen sker ingen upp- eller nedgång under ett dygn. Då visas förstås inte detta fenomen och så står det i stället att fenomenet ej inträffar. När det gäller solen är vi vana vid att den först går upp på morgonen, därefter passerar söder på dagen och slutligen går ner på kvällen (i regel i alla fall). Månen gör det vissa dagar. Men eftersom den rör sig runt jorden så sker passagen i söder ungefär 50 minuter senare för varje dag. Detta har till följd att månen kan gå ner först, går upp senare på dagen och inte hinner passera söder alls. Eller så passerar den först söder, går ner och går upp sedan. Längre norrut kan månen till och med går upp eller ner två gånger om dagen men det sker bara ytterst sällan. Månen kan alltså gott och väl gå ner först och upp sedan. Tidpunkten för månens uppgång anges alltså alltid till vänster, tidpunkten för månens nedgång till höger och passagen i söder däremellan ovanför båda dessa uppgifter. Det gäller sedan bara att kolla tiderna och ordna dessa i kronologisk ordning. Det är det fenomenet som sker först med det tidigaste klockslag osv. Diagrammet tar dessutom hänsyn till om himlen i verkligheten är ljus eller mörk. Så ska du enkelt kunna se om månen är lätt eller svårt att hitta. En smal skära syns svårt på dagen eller månen är svårare att upptäcka när den går upp eller ner när himlen är ljus. Däremot syns även månens tunna skära bra när himlen är mörk och då kan du dessutom se jordskenet på månen - jorden reflekterade ljus som lyser upp månens mörka del - liksom fullmånen lyser upp våra mörka nätter.

[minimera]


[minimera]

Månens position på himlen under hela dygnet

Vill du veta om och var du kan hitta månen? Här får du svaret. Ett diagram som anger för varje dag och klockslag var månen finns (åt vilket väderstreck den står och hur högt över horisonten den befinner sig och vilken månfas vi har). Datum anges till höger och vänster och klockslag ovanför och nedanför i svensk sommartid.

Månens position på himlen under hela dygnet i oktober 2018

Månens position på himlen under hela dygnet i oktober 2018

Grafiken visar månfaserna för varannan dag precis vid tidpunkten då månen passerar i söder och numera även vid dess uppgång och nedgång. Dagarna däremellan anges höjden över horisonten när den står mot söder – 0 grader skulle betyda att månen då står precis vid horisonten och 90 grader att den skulle befinner sig rakt ovanför ditt huvud. Månen når dock inte dessa extremvärden i Norrköping när den passerar i söder, som du kan se. Värdena pendlar mellan ca 10 och 51 grader – så ibland drar månen ungefär samma bana på himlen som solen på sommaren och ibland samma bana som solen på vintern – fastän allt detta under en månad. Siffrorna 5, 10 och 15 anger när månen når just denna höjd över horisonten.
Det du kan se är att månen passerar ungefär 50 minuter senare i söder varje dag och att den då också kan luta en del – beroende på om den är på väg mot nordligare eller sydligare trakter i djurkretsen.

Månens position på kvällshimlen

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i oktober 2018

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i oktober 2018

Månens position efter solnedgången: Grafiken visar månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut. Höjden över horisonten anges i grader till vänster i grafiken och väderstrecken hittar du längs horisonten. En höjd på 10 grader uppfattas i allmänhet som en bra bit över horisonten, 30 grader som halvhögt på himlen och 60 grader som mycket högt. I norra Sverige står månen i vanliga fall lägre över horisonten (gäller väderstreck från öster över syd till väst) och för platser söder om Norrköping gäller att månen står i regel något högre över horisonten.

Månens position mitt i natten

Månens position på himlen mitt i natten i oktober 2018

Månens position på himlen mitt i natten i oktober 2018

Månens position när det är som mörkast mitt i natten: Grafiken visar månens position på himlen när det är som mörkast, dvs. när solen står som djupast under horisonten i norr mitt i natten – om du skulle vara vaken då…

Månens position på morgonhimlen

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i oktober 2018

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i oktober 2018

Månens position före soluppgången: Grafiken visar månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början. Du ser hur månen hamnar en bra bit längre åt vänster (österut) på himlen morgon efter morgon.

Åter till toppen


Månen nära planeterna och ljusa stjärnor

Här nämns tillfällen då månen passerar rätt nära ljusa stjärnor eller planeter. Avståndet ska då i regel vara mindre än 4-5 grader. Passerar månen en planet på lite större avstånd nämns det för det mesta sist under rubriken för involverade planeten.
Mer information

Det visas ett utsnitt runt månen som motsvarar 5 grader vilket i sin tur motsvarar synfältet på en bra kikare.
Väderstreck anges ovan och nedan i den blå cirkeln och höjd över horisonten till höger och vänster. Observationsplats och tidpunkt som avses hittar du längst ner i grafiken. De streckade cirklarna anger avståndet från synfältets mittpunkt - 1 och 2 grader har ritats in. Månens diameter och avståndet till de andra objekt visas skalenlig.

[minimera]

Månen nära Regulus

2018-10-06 kl. 03:00 Månen nära Regulus (sedd från Norrköping)

2018-10-06 kl. 03:00 Månen nära Regulus (sedd från Norrköping)

Månen passerar nära Regulus på morgonen den 6 oktober 2018. Båda hittar du mot ostnordost strax efter att de har gått upp. Avståndet mellan dem håller på att öka då. Båda syns förstås bättre senare men då har avståndet mellan dem ökat ännu mer. Månens diameter och avståndet till Mars visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare.

Månen nära Mars

2018-10-18 kl. 18:00 Månen nära Mars (sedd från Norrköping)

2018-10-18 kl. 18:00 Månen nära Mars (sedd från Norrköping)

Månen passerar nära Mars på kvällen den 18 oktober 2018. Båda hittar du mot sydsydost ungefär 7 grader över horisonten. Avståndet mellan dem håller på att öka då. Månens diameter och avståndet till Mars visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare.

Åter till toppen


Merkurius

Elongationen ökar från 8°Ö till 23°Ö.
8°Ö 1/10|11°Ö 6/10|14°Ö 11/10|17°Ö 16/10|19°Ö 21/10|21°Ö 26/10|22°Ö 31/10|
Ljusstyrkan avtar från mag -0,9 i början av månaden till -0,2 kring den 25/10 och ökar något fram till slutet av månaden.
Fasen minskar från 98% till 74%.
Planetskivan till 75% belyst den 31/10 (avtagande).
Skenbara diametern ökar bara lite från 5" till 6".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Jungfrun|15/10|Vågen|31/10|Skorpionen|
|prograd|
Deklinationen minskar markant från -6° till -23°.
Merkurius passerar ekliptikan söderut den 6/10 kl. 01.
Merkurius står som fjärmast solen den 16/10 kl. 10 med 0,4667 astronomiska enheter.

Merkurius bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Merkurius bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Merkurius skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i oktober 2018

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i oktober 2018

Diagrammet för att snabbt kunna se om planeten i fråga är synlig för blotta ögat (grönt) eller inte (rött). Grafiken gäller för en månad och för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet även syns på dina breddgrader om du nu inte råkar bo just i Norrköping. Titta längs breddgraden du bor på. Merkurius är osynlig från norra Europa.

Visibilitetsdiagram för Merkurius i oktober 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Merkurius i oktober 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen (röda pilar) går ner och när Merkurius (ljusblå pilar) går ner. Den solnära planeten går ner strax efter solnedgången (ca 10 minuter) under hela månaden. Det är förstås alldeles för kort för att kunna se den med blotta ögat.

Merkurius visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Åter till toppen


Venus

Elongationen minskar från 33°Ö i början av månaden till 6,2° kring den 27/10 (i samband med undre konjunktionen med solen) och ökar till 10°V fram till slutet av månaden.
33°Ö 1/10|29°Ö 6/10|24°Ö 11/10|18°Ö 16/10|11°Ö 21/10|6°V 26/10|9°V 31/10|
Ljusstyrkan avtar från mag -4,8 i början av månaden till -4,2 kring den 20/10 (i samband med undre konjunktionen med solen) och ökar en aning fram till slutet av månaden.
Fasen minskar från 17% i början av månaden till 0,6% kring den 27/10 (i samband med undre konjunktionen med solen) och ökar bara lite fram till slutet av månaden.
Skenbara diametern ökar från 46" i början av månaden till 61,3" kring den 27/10 (i samband med undre konjunktionen med solen) och minskar en aning fram till slutet av månaden.
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Jungfrun|1/10|Vågen|8/10|Jungfrun|
|prodgrad fram till den 5/10 kl. 05 - då stillastående, därefter retrograd|
Venus i undre konjunktion med solen den 25/10 kl. 03.12 men passerar -6,94° söder om den.
Venus står som närmast jorden den 27/10 kl. 13 med +0,2721 astronomiska enheter.
Deklinationen minskar i början på månaden något till -22,0° kring den 8/10 och ökar till -16° fram till slutet av månaden.
Venus når dess största sydliga ekliptikala läge den 13/10 kl. 00 med -7,45°.

Venus bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Venus bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Venus skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat i oktober 2018

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat i oktober 2018

Grafiken visar om Venus är synlig för blotta ögat eller inte i norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Venus förblir osynlig denna månad.

2018-10-01 Venus och solens skenbara bana på himlen

2018-10-01 Venus och solens skenbara bana på himlen

Animationen visar varför Venus inte syns som aftonstjärna trots att den befinner sig drygt 30 grader ifrån solen. Problemet är dess sydliga läge. Den drar en betydligt lägre bana över himlen än solen. Därför går den upp senare än solen och ner före solen – trots att den passerar söder nästan två timmar senare.
Därför visas denna månad inga visibilitetsdiagram.

Åter till toppen


Mars

Elongationen minskar från 118°Ö till 103°Ö.
Ljusstyrkan sjunker avsevärt från mag -1,3 till -0,6.
Fasen minskar från 88% till 86%.
Skenbara diametern minskar från 16" till 12".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Stenbocken|
|prograd|
Deklinationen ökar från -23° till -17°.
Vintersolstådet på Mars - vintern börjar på Mars norra halvklot den 16/10.

Mars bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Mars bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Mars skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat i oktober 2018

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat i oktober 2018

Grafiken visar om Mars är synlig för blotta ögat eller inte från norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Mars syns bra upp till mellersta Norrland i början på månaden och bra enda upp till Treriksröset i slutet.

Mars position på kvällshimlen när solen befinner sig 9 grader under horisonten sedd från Norrköping i oktober 2018

Mars position på kvällshimlen när solen befinner sig 9 grader under horisonten sedd från Norrköping i oktober 2018

Grafiken visar kvällshimlen mot sydsydost när solen befinner sig 9 grader under horisonten (ungefär vid kl. 19:30 i början på månaden och strax efter kl. 17:15 i slutet när vi har gått över till normaltid eller vintertid). Mars står då nära horisonten men kommer allt högre upp mot under månadens gång.

Visibilitetsdiagram för Mars i oktober 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Mars i oktober 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen (röda pilar) går ner och när Mars (ljusblå pilar) går ner denna månad. Mars passerar som högst ca 9 grader över horisonten mot söder strax före kl. 21:00 i början på månaden och nästan 15 grader strax före kl. 19:00 i slutet när vi har gått över till normaltid. Det är samtidigt också den bästa tiden (gröna prickar->bra) för att se Mars – men du kan se den ungefär från den borgerliga skymningens slut fram till ungefär 20-30 minuter innan den går ner. Vår röda grannplanet går ner strax efter midnatt i början på månaden och vid 23-tiden i slutet när vi har ställt om klockorna till vintertid. De svarta prickarna antyder när Mars når 5 respektive 10 grader över horisonten.

Mars visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mars och månens position på kvällshimlen den 18 oktober kl. 20:00 (sedd från Norrköping)

Mars och månens position på kvällshimlen den 18 oktober kl. 20:00 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Mars och månens position på himlen mot söder på kvällen den 18 oktober 2018 kl. 20:00. Månen står snett ovanför till vänster om vår röda grannplanet. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Jupiter

Elongationen minskar från 44°Ö till 20°Ö.
Fasen ligger runt 100%.
Skenbara diametern minskar från 33" till 31".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Vågen|
|prograd|
Deklinationen minskar lite grann från -18° till -19°.

Jupiters bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Jupiters bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Jupiters skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat i oktober 2018

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat i oktober 2018

Grafiken visar om Jupiter är synlig för blotta ögat eller inte i norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Jupiter blir osynlig även från Götaland under månadens lopp.

Jupiters position på himlen strax efter solnedgången sedd från Norrköping i oktober 2018

Jupiters position på himlen strax efter solnedgången sedd från Norrköping i oktober 2018

Grafiken visar himlen mot sydväst strax efter solnedgången. Jupiter hamnar allt lägre över horisonten under månadens gång och blir osynlig. Alldeles i början kan planetjägare fortfarande spåra den med hjälp av en kikare.

Visibilitetsdiagram för Jupiter i oktober 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Jupiter i oktober 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen går ner (röda pilar som pekar neråt) och när Jupiter går ner (ljusblå pilar som pekar neråt). Solsystemets största planet går ner strax efter kl. 19:30 i början på månaden och redan en bit före kl. 17 i slutet när vi har gått över till normaltid. Bästa tiden för att se Jupiter är ungefär kl. 19:00 alldeles i början på månaden (dålig – orange prickar).

Jupiters visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Jupiters och månskärans position på kvällshimlen den 11 oktober och 12 oktober kl. 18:30 (sedd från Norrköping)

Jupiters och månskärans position på kvällshimlen den 11 oktober och 12 oktober kl. 18:30 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Jupiters och månens position på himlen mot sydväst på kvällen den 11:e och 12 oktober 2018 kl. 18:30. Jupiter syns troligen enbart med hjälp av en kikare. Månen finns snett ovanför den – ena kvällen till höger och andra kvällen till vänster om den. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Saturnus

Elongationen minskar markant från 85°Ö till 56°Ö.
Skenbara diametern är runt 16".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Skytten|
|prograd|
Deklinationen minimal -22,8° kring den 21/10.
Saturnusringarnas öppning ligger runt +26,6°.

Saturnus bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Saturnus bana framför stjärnhimlen i oktober 2018

Saturnus skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat i oktober 2018

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat i oktober 2018

Grafiken visar om Saturnus är synlig för blotta ögat i norra Europa eller inte. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Saturnus förblir i stort sett osynlig från norra Svealand och södra Norrland och norrut. I södra Sverige är förhållanden i stort sett halvbra.

Saturnus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i oktober 2018

Saturnus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i oktober 2018

Grafiken visar Saturnus position på himlen mot söder och sydsydväst vid den borgerliga skymningens slut. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan (alltså ca 45 minuter efter att solen har gått ner). Det är ungefär då ringplaneten börjar synas framför en allt mörkare himmel.

Visibilitetsdiagram för Saturnus i oktober 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Saturnus i oktober 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen (röda pilar) går ner och när Saturnus (ljusblå pilar) går ner. Ringplaneten går ner strax efter kl. 21:30 i början på månaden och strax före kl. 19:00 i slutet när vi har gått över till vintertid. Som tydligast syns ringplaneten ungefär vid kl. 20:15 i början på månaden och strax före kl. 18:00 vintertid i slutet. Saturnus börjar bli synlig ungefär vid den borgerliga skymningens slut och den syns fram till ca 30 minuter innan den går ner.

Saturnus visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Saturnus och månens position på kvällshimlen den 14 oktober och 15 oktober kl. 19:30 (sedd från Norrköping)

Saturnus och månens position på kvällshimlen den 14 oktober och 15 oktober kl. 19:30 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Saturnus och månens position på himlen mot sydsydväst på kvällen den 14:e och 15 oktober 2018 kl. 19:30. Månen står till höger om ringplaneten den 14:e och snett ovanför till vänster om den kvällen därpå. Kom ihåg att månen är förstorad en del på bilden.

Åter till toppen


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid/normaltid beroende på vilken som gäller.


Hitta rätt direkt

| Månens och planeternas färd på stjärnhimlen | Stjärnkarta | Solen | Skymning och gryning | Månen | Månen nära planeterna och ljusa stjärnor | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus och Neptunus | Planeternas utseende och lysande |

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.