På himlen i september 2018

Hitta rätt direkt

| Månens och planeternas färd på stjärnhimlen | Stjärnkarta | Solen | Skymning och gryning | Månen | Månen nära planeterna och ljusa stjärnor | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus och Neptunus | Planeternas utseende och lysande |


Månens och planeternas färd på stjärnhimlen

Fyra stjärnkartor visar himlens stjärnbilder en bit söder och norr om himmelsekvatorn med deras officiella gränser (streckade linjer). Det används astronomernas koordinatsystem med rektascension (avståndet från vårdagjämningspunkten – motsvarande longitud på jorden och avståndet från nollmeridianen) och deklination (avståndet från himmelsekvatorn, motsvarande latitud på jorden och avståndet från ekvatorn). Projektionen motsvarar den som används i en del kartböcker med himlens stjärnbilder.

Varje stjärnkarta täcker ett område som månen passerar under 8 dygn. På detta sätt kan hela månens färd framför stjärnhimlen under hela månaden visas med fyra kartor.

Månens position har ritats in för varje dag. Den gäller antingen på kvällen (k), på natten (dubbla datum), på morgonen (m) eller mitt på dagen – beroende på när månen skulle kunna ses som bäst. Positionerna för de ljusa planeterna och solen har ritats in för hela månaden. Den aktuella positionen då månen står som närmast en planet har ritats in med en tjockare prick och har försetts med namnet på planeten. Det är just då det kan bli vackra konjunktioner.

Lite mer info

 • Kartorna har försetts med olika bakgrundsfärger. De blir därmed en kombination av himmelskarta och visibilitetsdiagram. Stjärnor och stjärnbilder på mörkgrå bakgrund syns definitivt inte och befinner sig för nära eller under horisonten när solen står under horisonten. Även skymningen och gryningen antyds genom ljusa färger. Stjärnor som syns bra ska finnas framför en mörkblå bakgrundsfärg.
 • Kartorna är en kompromiss. De ska gälla i en månad – men observationsmöjligheterna variera förstås en del under månadens gång. Bakgrundsfärgen, som står för visibiliteten, gäller exakt vid det datumet som anges intill månen (alltså i en smal lodrätt remsa runt månen).
 • Även det grå/svarta området är en kompromiss - den gäller för rätt ljusa stjärnor. De allra ljusaste objekten (som månen och Venus) syns ibland även när de befinner sig i det grå/svarta området. För svaga stjärnor skulle det grå/svarta området vara ännu större.

[minimera]

 

Månens och planeternas rörelse 1/9-8/9 2018

Månens och planeternas rörelse 1/9-8/9 2018

1–8 september: Månen rör sig norrut från Valfisken till Tvillingarna och söderut mot Lejonet och avtar.

Månens och planeternas rörelse 9/9-16/9 2018

Månens och planeternas rörelse 9/9-16/9 2018

9–16 september: Månen rör sig söderut från Lejonet till Ormbäraren. Månen avtar till en början och tilltar undra andra halvan av perioden. På kvällen den 12:e finns den norr om Venus – kikare behövs nog. På kvällen den 13:e och 14:e står månen nära Jupiter.

Månens och planeternas rörelse 16/9-24/9 2018

Månens och planeternas rörelse 16/9-24/9 2018

16–24 september: Månen rör sig genom djurkretsens södra del från Ormbäraren till Vattumannen och tilltar. Den passerar nära Saturnus på kvällen den 17:e. Den passerar ovanför Mars på kvällen den 19:e och 20:e.

Månens och planeternas rörelse 24/9-30/9 2018

Månens och planeternas rörelse 24/9-30/9 2018

24-30 september: Månen rör sig norrut från Vattumannen till Oxen. Jorddrabanten är ganska full belyst och avtar efterhand.


Planeternas rörelse nära solen – dag för dag

Månens och planeternas rörelse nära solen i september 2018

Månens och planeternas rörelse nära solen i september 2018

Den animerade grafiken visar hur det egentligen skulle se ut om man gjorde en karta för varje dag under hela månaden. Här ser du hur det grå/svarta området flyttas tillsammans med solen och hur månen och planeterna rör på sig. Alla objekt till höger om solen syns på morgonen och de till vänster på kvällen. Du ser hur stjärnorna försvinner i skymningsljuset och hur de dyker upp i gryningen.

Planeternas rörelse mittemot solen – dag för dag

Månens och planeternas rörelse mittemot solen i september 2018

Månens och planeternas rörelse mittemot solen i september 2018

Den animerade grafiken visar hur det ser ut mittemot solen. Det som syns mitt i grafiken passerar himlen i söder precis när solen står som lägst under horisonten i norr mitt i natten. Allt i den vänstra delen av grafiken syns bättre på efternatten och morgonen och allt i den högra delen syns bäst på kvällen och förnatten.

Åter till toppen


Stjärnkarta i mitten av månaden mitt i natten

 

Stjärnkartan är en så kallad fisheye-projektion – den visar alltså hela himlen på en gång. Kanten motsvarar horisonten och mittpunkten motsvarar punkten på himlen som befinner sig rakt över ditt huvud (zenit). Vid kanterna visas väderstreck – norr (N), öster (Ö), söder (S) och väster (V). Så som kartan publiceras här visar den stjärnhimlen mot söder – precis så som du ser himlen när du tittar mot söder. Tittar du mot väster så måste du rotera kartan ett kvarts varv medsols så att ”V” hamnar i underkanten av grafiken.

Lite mer info

 • Kartan gäller egentligen för en viss tidpunkt och en viss plats. Den kan dock i många fall användas även en bit norr och söder om platsen som den egentligen är avsedd för.
 • Den kan också användas i början på månaden fast då en timme senare och i slutet på månaden fast då en timme tidigare.
 • Kom ihåg att månens och planeternas positionerna bara gäller för det datumet som anges i grafiken

[minimera]

Längre ner finns ytterligare två stjärnkartor - en som gäller på kvällen vid den astronomiska skymningens slut och den andra vid den astronomiska gryningens början. Kartorna fattas dock under de ljusa månaderna då solen inte når 18 grader under horisonten. Då visas istället kartor för tidpunkten då den borgerliga skymningen slutar och då den borgerliga gryningen börjar.

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden mitt i natten

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden mitt i natten

Mitt i natten hittar du Pegasuskvadraten högt i söder. Stjärnbilderna Fiskarna och Vattumannen i närheten består av mestadels svaga stjärnor. De tillhör djurkretsen, alltså stjärnbilderna, som planeterna och solen färdas genom längs en tänkt linje – ekliptikan – som markerats med röda prickar. Stenbocken håller precis att försvinna i horisontdiset i sydväst. Mot sydost kan du försöka att hitta Valfisken – en ganska stor stjärnbild. Ekliptikan fortsätter genom Väduren som finns högt över horisonten mot sydost. Lägre mot öster syns Oxen och i nordost har Tvillingarna Castor och Pollux precis dykt upp över horisonten. När du tittar mot norr, så får du vrida kartan med 180 grader. Du ser att Karlavagnen intar sin lägsta position i norr nedanför Polstjärnan (dit pilen pekar). I väster dominerar sommartriangeln. Det består av stjärnorna Deneb i Svanen, Vega i Lyran och Altair i Örnen. Cassiopeja eller himlens ”W” finns nästan rakt över ditt huvud.

Planeter som befinner sig över horisonten mitt i natten:
Månen över horisonten mitt i natten: 1:e till 6:e och 20:e till 30:e – se även under rubrik månen.

 

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska skymningens slut

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska skymningens slut

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska gryningens början

Stjärnkarta som gäller i mitten på månaden vid den astronomiska gryningens början

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter till toppen


Solen

Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Lejonet|17/9|Jungfrun|
|prograd|
Solen passerar +0,00° söder om höstdagjämningspunkten den 23/9 kl. 02.54
Solen passerar himmelsekvatorn söderut den 23/9 kl. 02.
Deklinationen minskar från +8° till -3°.

Solens bana framför stjärnhimlen i september 2018

Solens bana framför stjärnhimlen i september 2018

Solen skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i september 2018

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i september 2018

Solens deklination ändras från drygt 8 grader norr om ekvatorn till ca 3 grader söder om den. Som följd hamnar den allt lägre över horisonten – i början på september når den nästan 40 grader upp på himlen, i slutet inte ens 30 grader. Solnedgångarna tidigareläggs från kl 20 till kl 18:30 och soluppgångarna förskjuts från strax före kl 06 till strax före kl 07.

Solens visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Åter till toppen


Här hittar du animerade kartor för innevarande månad

Vill du kunna se hur tiderna för soluppgången eller solnedgången ändras under pågående månad? Grafiska animationer på solens uppgångar, solens nedgångar, dagens längd och antal timmar med dagsljus för norra Europa för den aktuella månaden finns här (sidan öppnas i en ny flik).
Vill du se en grafisk animation för en särskild månad får du än så länge gå in på de särskilda månadstexterna för 2017 där de gamla ligger kvar – och de skiljer sig inte mycket från år till år.

Här hittar du kartor för innevarande dag:
Kartor som visar dagens soluppgång och solens nedgång över norra Europa

Kartor som visar dagens månuppgång och månens nedgång över norra Europa
Kartor som visar dagens och nattens längd samt dagsljus i norra Europa
Kartor som visar dagen tidpunkter för gryningen och skymningen över norra Europa

Du hittar även tabeller för ett stort urval av platser runtom i Sverige med
Solens upp- och nedgångar för hela året
Månens upp- och nedgångar för hela året
Väderstreck för månens upp och nedgång för hela året
Vinkeln (azimut) för månens upp och nedgång för hela året
Tider för den borgerliga gryningen och skymningen för hela året
Tider för den nautiska gryningen och skymningen för hela året
Tider för den astronomiska gryningen och skymningen för hela året

Åter till toppen


Skymning, gryning och månsken

Ibland är det viktigt att kunna bedöma om det är ljust eller mörkt ute, om månen lyser upp natthimlen eller inte. Det kan du ta reda på här.

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken i september 2018

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken i september 2018

Skymning, gryning, månljus och mörka nätter: Diagrammet visar när solen går ner (röda pilar neråt) och hur himlen blir mörkare under kvällen. Tidpunkterna för den borgerliga/nautiska/astronomiska skymningen har markerats med ljusblå/mellanblå/mörkblå punkter. Man ser också vilka nätter som är helt mörka och vilka nätter som lyses upp av månen. Mest påtagligt blir det förstås vid fullmåne. Diagrammet visar också hur det blir ljusare på morgonen – när den astronomiska, nautiska och borgerliga gryningen börjar och när solen slutligen går upp (röda pilar uppåt). Månens upp- och nedgångar har markerats med vita pilar. Månens faser har ritats in för varannan dag just vid tidpunkten då den passerar i söder. Dagarna däremellan anges istället höjden över horisonten när den passerar som högst i söder.
Mer om hur du tolkar diagrammet kan du få reda här.

Månens visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Skymningen och gryningen varar olika länge beroende på årstid – det har du säkert lagt märke till. Speciellt på våren och hösten blir det mörkt ganska fort efter solnedgången medan det dröjer mycket längre på Sommaren och faktiskt lite längre även på vintern. Det hela beror på hur pass brant solen går ner vid horisonten – alltså vinkeln mellan solens dagliga bana på himlen och horisonten.

Skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping i september 2018

Skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping i september 2018

Skymningens och gryningens varaktighet: Diagrammet visar skymningens och gryningens varaktighet i timmar och minuter och gäller för Norrköpings breddgrad, dvs. ungefär 58,6 grader nordlig latitud för en månad åt gången. Datum anges uppe och nere i grafiken och timmar och minuter till höger och vänster. Man skiljer mellan den borgerliga, nautiska och astronomiska skymningen / gryningen. Den borgerliga skymningen slutar ca 40 minuter efter solnedgången och är därmed som kortast precis som på våren. Den nautiska skymningen slutar ungefär 1 timmar och 30 minuter efter solnedgången. Den astronomiska skymningen slutar ca 2 timmar och 45 minuter efter att solen har gått ner i början på månaden (2 timmar och 15 minuter i slutet av månaden).

Här hittar du skymningens och gryningens varaktighet för hela året
Diagrammet som visar skymningens och gryningens varaktighet i Norrköping under hela året har flyttats till en annan sida. Där det finns liknande diagram för ett antal olika breddgrader – från ekvatorn ända upp till jordens norra pol.
Följ denna länk och så öppnas sidan med skymningens och gryningens varaktighet på norra halvklotet i en ny flik.

Åter till toppen


Månen

Månens faser

Månens extrema avstånd till jorden

2018-09-08 kl. 03:20* 361.350,6 km närmast (33,07')
2018-09-20 kl. 02:55* 404.876,9 km fjärmast (29,51')

(geocentriska värden, dvs. för en fiktiv observatör i jordens centrum)

Månens skenbara diameter:

Månens geocentriska och lokala diameter (sedd från Norrköping) i september 2018

Månens geocentriska och lokala diameter (sedd från Norrköping) i september 2018

Mer information om månens skenbara diameter

Grafiken visar månens skenbara diameter sedd från jordens centrum (vit linje) och från Norrköping (gul linje).
Det geocentriska värdet nämns i så gått som alla sammanhang när det skrivs om månens skenbara diameter på himlen. Men detta värde gäller för en fiktiv observatör i jordens centrum. För alla observatörer på jordytan varierar månens skenbara diameter en hel del under dygnets lopp. För ibland befinner vi oss närmare månen och ibland fjärmare – jämförd med den fiktiva observatören i jordens centrum. Befinner sig månen långt norr om himmelsekvatorn då hamnar vi närmare månen större delen av dygnet. Det är tvärtom när månen drar en låg bana över himlavalvet för då är dess skenbara diameter mindre än för en fiktiv observatör i jordens centrum. Hamnar månen nordlig samtidigt som den står som närmast jorden (eller sydlig när den är fjärmast jorden) – får månens lokala skenbara diameter de största extremvärdena.

[minimera]

 

Månens första visibilitet på kvällen

Månens sista visibilitet på morgonen

 

Månkalendern – (nästan) allt om månen dag för dag

Månens faser, upp- och nedgångar samt åt vilket håll den gör det, när månen passerar söder och hur högt den då står över horisonten, belyst andel och skenbar diameter samt vilken stjärnbild den befinner sig i det är sammanfattningsvis det som ingår i kalendern. Grafiken visar förstås också månens fas för varje dag i månaden. Alla uppgifter i denna grafik exakt för Norrköping. Längre ner kan du dock hämta kalendern för ett antal andra platser runtom i landet.

Månen sedd från Norrköping i september 2018

Månen sedd från Norrköping i september 2018

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mer om månkalendern
Lite mer information om månkalendern
 • Datum anges uppe till vänster i varje ruta.
 • Månens fas och lutning gäller exakt när månen passerar söder. Klockslag till det anges nedanför månen.
 • Till höger om denna uppgift nämns månens höjd över horisonten och till vänster stjärnbilden som månen befinner sig i. Det används av platsskäl de latinska förkortningarna - som t.ex. Gem för Gemini - Tvillingarna. Månen hamnar inte bara i de 12 kända djurkretstecken utan även i en del kanske mer udda stjärnbilder som t.ex. Sextanten (Sex), Orion (Ori) - men bara i dess allra nordligaste del), Ormbäraren (Oph) eller Valfisken (Cet).
 • Månens belysta andel i procent anges ovanför månen.
 • Månens skenbara diameter vid denna tidpunkt anges längst uppe till höger i rutan.
 • När månen går upp och ner anges längre ner i rutan. Då visas också hur månen lutar just när den går upp eller ner. Nedanför bilderna ser du var månen kommer att gå upp eller ner - väderstreck och azimut i grader (N:-180°/180°, Ö:-90°, S:0°,V:90°).

Åtminstone en gång i månaden passerar månen inte söder under ett helt dygn och vid andra tillfällen sker ingen upp- eller nedgång under ett dygn. Då visas förstås inte detta fenomen och så står det i stället att fenomenet ej inträffar. När det gäller solen är vi vana vid att den först går upp på morgonen, därefter passerar söder på dagen och slutligen går ner på kvällen (i regel i alla fall). Månen gör det vissa dagar. Men eftersom den rör sig runt jorden så sker passagen i söder ungefär 50 minuter senare för varje dag. Detta har till följd att månen kan gå ner först, går upp senare på dagen och inte hinner passera söder alls. Eller så passerar den först söder, går ner och går upp sedan. Längre norrut kan månen till och med går upp eller ner två gånger om dagen men det sker bara ytterst sällan. Månen kan alltså gott och väl gå ner först och upp sedan. Tidpunkten för månens uppgång anges alltså alltid till vänster, tidpunkten för månens nedgång till höger och passagen i söder däremellan ovanför båda dessa uppgifter. Det gäller sedan bara att kolla tiderna och ordna dessa i kronologisk ordning. Det är det fenomenet som sker först med det tidigaste klockslag osv. Diagrammet tar dessutom hänsyn till om himlen i verkligheten är ljus eller mörk. Så ska du enkelt kunna se om månen är lätt eller svårt att hitta. En smal skära syns svårt på dagen eller månen är svårare att upptäcka när den går upp eller ner när himlen är ljus. Däremot syns även månens tunna skära bra när himlen är mörk och då kan du dessutom se jordskenet på månen - jorden reflekterade ljus som lyser upp månens mörka del - liksom fullmånen lyser upp våra mörka nätter.

[minimera]


[minimera]

Månens position på himlen under hela dygnet

Vill du veta om och var du kan hitta månen? Här får du svaret. Ett diagram som anger för varje dag och klockslag var månen finns (åt vilket väderstreck den står och hur högt över horisonten den befinner sig och vilken månfas vi har). Datum anges till höger och vänster och klockslag ovanför och nedanför i svensk sommartid.

Månens position på himlen under hela dygnet i september 2018

Månens position på himlen under hela dygnet i september 2018

Grafiken visar månfaserna för varannan dag precis vid tidpunkten då månen passerar i söder och numera även vid dess uppgång och nedgång. Dagarna däremellan anges höjden över horisonten när den står mot söder – 0 grader skulle betyda att månen då står precis vid horisonten och 90 grader att den skulle befinner sig rakt ovanför ditt huvud. Månen når dock inte dessa extremvärden i Norrköping när den passerar i söder, som du kan se. Värdena pendlar mellan ca 10 och 51 grader – så ibland drar månen ungefär samma bana på himlen som solen på sommaren och ibland samma bana som solen på vintern – fastän allt detta under en månad. Siffrorna 5, 10 och 15 anger när månen når just denna höjd över horisonten.
Det du kan se är att månen passerar ungefär 50 minuter senare i söder varje dag och att den då också kan luta en del – beroende på om den är på väg mot nordligare eller sydligare trakter i djurkretsen.

Månens position på kvällshimlen

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i september 2018

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i september 2018

Månens position efter solnedgången: Grafiken visar månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut. Höjden över horisonten anges i grader till vänster i grafiken och väderstrecken hittar du längs horisonten. En höjd på 10 grader uppfattas i allmänhet som en bra bit över horisonten, 30 grader som halvhögt på himlen och 60 grader som mycket högt. I norra Sverige står månen i vanliga fall lägre över horisonten (gäller väderstreck från öster över syd till väst) och för platser söder om Norrköping gäller att månen står i regel något högre över horisonten.

Månens position mitt i natten

Månens position på himlen mitt i natten i september 2018

Månens position på himlen mitt i natten i september 2018

Månens position när det är som mörkast mitt i natten: Grafiken visar månens position på himlen när det är som mörkast, dvs. när solen står som djupast under horisonten i norr mitt i natten – om du skulle vara vaken då…

Månens position på morgonhimlen

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i september 2018

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i september 2018

Månens position före soluppgången: Grafiken visar månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början. Du ser hur månen hamnar en bra bit längre åt vänster (österut) på himlen morgon efter morgon.

Åter till toppen


Månen nära planeterna och ljusa stjärnor

Månen nära Aldebaran

2018-09-03 kl. 03:00 Månen nära Aldebaran (sedd från Norrköping)

2018-09-03 kl. 03:00 Månen nära Aldebaran (sedd från Norrköping)

Månen nära Saturnus

Månen nära Saturnus den 17 september 2018 kl. 19:50

Månen nära Saturnus den 17 september 2018 kl. 19:50

Månen passerar nära Saturnus på kvällen den 17 september 2018. Båda hittar du mot söder ungefär 8 till 9 grader över horisonten. Avståndet mellan dem håller på att öka då. Månens diameter och avståndet till Saturnus visas skalenlig. Vyn motsvarar 5 grader i diameter, vilket är ungefär det som syns i en kikare.

Månen nära Merkurius (troligen inte synlig)

Månen nära Merkurius den 9 september 2018 kl. 05:20

Månen nära Merkurius den 9 september 2018 kl. 05:20

 

Åter till toppen


Merkurius

Elongationen minskar från 17°V i början av månaden till 1,5° kring den 21/9 (i samband med övre konjunktionen med solen) och ökar till 8°Ö fram till slutet av månaden.
17°V 1/9|14°V 6/9|9°V 11/9|5°V 16/9|2°Ö 21/9|4°Ö 26/9|8°Ö 1/10|
Ljusstyrkan ökar från mag -0,8 i början av månaden till -1,8 kring den 20/9 (i samband med övre konjunktionen med solen) och avtar till -0,9 fram till slutet av månaden.
Fasen ökar från 65% i början av månaden till 99,9% kring den 21/9 (i samband med övre konjunktionen med solen) och minskar till 98% fram till slutet av månaden.
Planetskivan till 75% belyst den 3/9 (tilltagande).
Skenbara diametern minskar från 6" i början av månaden till 4,8" kring den 28/9 (i samband med övre konjunktionen med solen) och ökar lite grann fram till slutet av månaden.
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Lejonet|18/9|Jungfrun|
|prograd|
Merkurius i övre konjunktion med solen den 20/9 kl. 08.03 men passerar 1,69° norr om den.
Merkurius passerar +1,58° norr om höstdagjämningspunkten den 21/9 kl. 20.22
Merkurius passerar himmelsekvatorn söderut den 23/9 kl. 20.
Deklinationen minskar tydligt från +15° till -6°.
Merkurius når dess största nordliga ekliptikala läge den 13/9 kl. 06 med +1,81°.
Merkurius står som närmast solen den 2/9 kl. 11 med 0,3075 astronomiska enheter.

Merkurius bana framför stjärnhimlen i september 2018

Merkurius bana framför stjärnhimlen i september 2018

Merkurius skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i september 2018

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i september 2018

Diagrammet för att snabbt kunna se om planeten i fråga är synlig för blotta ögat (grönt) eller inte (rött). Grafiken gäller för en månad och för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet även syns på dina breddgrader om du nu inte råkar bo just i Norrköping. Titta längs breddgraden du bor på. Merkurius är synlig i början på månaden – fast särskilt för nybörjare blir det ganska svårt att hitta den.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i augusti/september 2018

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i augusti/september 2018

Grafiken visar himlen mot ostnordost 40-50 minuter före solnedgången. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan. Merkurius är till en början ganska ljussvag och kom i slutet på augusti ganska snabbt högre upp på himlen. I början på september är den redan på väg ner igen men det kompenseras inledningsvis genom att Merkurius blir ljusstarkare.

Visibilitetsdiagram för Merkurius i september 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Merkurius i september 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när Merkurius går upp (ljusblå pilar) och när solen går upp (röda pilar). Den solnära planeten går upp före solen fram till den 21:e. Alldeles i början på månaden går den solnära planeten upp vid 04-tiden. Ungefär 20 minuter senare kan man börja leta efter den (helst med hjälp av en liten kikare). Bästa tiden är ungefär kl. 04:45 (orange cirkel – vilket betyder att den syns ändå ganska dålig). En bit efter kl. 05 bleknar den i gryningsljuset. Ungefär fram till den 9:e kan man försöka att hitta Merkurius. Då är den bästa tiden ungefär vid den borgerliga gryningens början – vilket är ungefär kl. 05:30 sedd från Norrköping.

Merkurius visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Merkurius och månskärans position på himlen mot ostnordost på morgonen den 9 september 2018 kl. 05:30 (sedd från Norrköping)

Merkurius och månskärans position på himlen mot ostnordost på morgonen den 9 september 2018 kl. 05:30 (sedd från Norrköping)

Månskäran finns förhållandevis nära Merkurius på morgonen den 9 september. Merkurius hittar man troligen fortfarande med hjälp av en kikare men månens mycket tunna skära är i praktiken osynlig.

Åter till toppen


Venus

Elongationen minskar från 45°Ö till 33°Ö.
45°Ö 1/9|44°Ö 6/9|43°Ö 11/9|42°Ö 16/9|39°Ö 21/9|37°Ö 26/9|33°Ö 1/10|
Ljusstyrkan ökar i början på månaden lite grann till mag -4,8 kring den 25/9 och avtar bara lite fram till slutet av månaden.
Fasen minskar från 40% till 17%.
Planetskivan till 25% belyst den 22/9 (avtagande).
Skenbara diametern ökar markant från 29" till 46".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Jungfrun|
|prograd|
Deklinationen minskar från -12° till -21°.
Venus står som fjärmast solen den 5/9 kl. 09 med 0,7282 astronomiska enheter.

Venus bana framför stjärnhimlen i september 2018

Venus bana framför stjärnhimlen i september 2018

Venus skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat i september i 2018

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat i september i 2018

Grafiken visar om Venus är synlig för blotta ögat eller inte i norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Venus blir även från södra Sverige osynlig vartefter – trots att Venus vinkelavstånd till solen var som störst i augusti och trots att Aftonstjärnan lyser som klarast efter den 20:e.

Att Venus blir osynlig beror på att den rör sig mycket sydligare än solen – den 8 september 2018 hela 20,72 grader! Därmed drar Venus nu samma bana på himlen som solen i början på november. Detta värde ligger ganska nära ett av de största värdena som nåddes 1994 med hela 20,78 grader. Tabellen nedan visar den maximala differensen mellan Venus och solens deklination. Var 8:e år upprepas dessa extrema värden som bara sakta varierar med tiden.

datum deklinationsdifferens
1986-09-13 -20°46′16″
1994-09-12 -20°46′44″
2002-09-11 -20°46′39″
2010-09-10 -20°45′36″
2018-09-08 -20°43′37″
2026-09-07 -20°40′58″
Venus position på himlen vid solnedgången sedd från Norrköping i september 2018

Venus position på himlen vid solnedgången sedd från Norrköping i september 2018

Grafiken visar himlen mot västsydväst och sydväst når solen precis har gått ner. Aftonstjärnan står nära horisonten alldeles i början på månaden och till mitten av månaden har den då redan gått ner.

Visibilitetsdiagram för Venus i september 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Venus i september 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen går ner (röda pilar som pekar neråt) och när Venus går ner (ljusblå pilar som pekar neråt). Venus går ner vid kl. 20:15 i början på månaden och redan strax efter kl. 18 i slutet – det sker alltså redan före solnedgången under andra halvan av månaden. Bästa tiden för att hitta Venus är vid kl. 19:40 (alltså strax före solnedgången) alldeles i början av månaden och vid 19-tiden runt den 10:e. Bästa observationstid ska tolkas som tidpunkten då kontrasten mellan Venus och himlen är som störst, dvs. planeten framhävs som tydligast mot bakgrunden. Men det blir inte lätt att hitta Venus –särskilt för att man måste hålla utkik efter den innan solen går ner. I fall du letar med kikaren efter aftonstjärnan – se till att solen täcks av ett föremål (t.ex. ett hus) så att du inte råkar få den i synfältet! Mot slutet av månaden är Venus så pass ljus att den skulle kunna hittas även mitt på dagen. Men försvårande är att solen drar en högre bana och att det alltid är riskabelt att leta efter objekt när solen finns över horisonten.

Venus visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Venus, Jupiters och månskärans position på himlen mot sydväst på kvällen den 12 september 2018 kl. 18:55 (sedd från Norrköping)

Venus, Jupiters och månskärans position på himlen mot sydväst på kvällen den 12 september 2018 kl. 18:55 (sedd från Norrköping)

På kvällen den 12 september 2018 kl. 18:55 syns Venus inte för blotta ögat men med hjälp av en kikare kan du försöka att leta upp den snett nedanför månens skära. Var försiktigt med kikaren så att solen inte råka hamna i synfältet!

Åter till toppen


Mars

Elongationen minskar från 140°Ö till 118°Ö.
Ljusstyrkan sjunker märkbart från mag -2,1 till -1,3.
Fasen minskar från 94% till 88%.
Skenbara diametern minskar avsevärt från 21" till 16".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Skytten|1/9|Stenbocken|
|prograd|
Deklinationen ökar från -26° till -23°.
Mars står som närmast solen den 16/9 kl. 14 med 1,3814 astronomiska enheter.

Mars bana framför stjärnhimlen i september 2018

Mars bana framför stjärnhimlen i september 2018

Mars skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat i september i 2018

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat i september i 2018

Grafiken visar om Mars är synlig för blotta ögat eller inte från norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Mars syns bra från södra Sverige upp till sydligaste Norrland i början på månaden och upp till mellersta Norrland i slutet, vilket beror på att Mars nu lämnar de sydligaste himmelstrakterna.

Mars position på kvällshimlen när solen befinner sig 9 grader under horisonten sedd från Norrköping i september 2018

Mars position på kvällshimlen när solen befinner sig 9 grader under horisonten sedd från Norrköping i september 2018

Grafiken visar kvällshimlen mot sydsydost när solen befinner sig 9 grader under horisonten (ungefär vid kl. 21:15 i början på månaden och strax efter kl. 19:30 i slutet). Mars står då nära horisonten men kommer lite högre upp mot slutet av månaden.

Visibilitetsdiagram för Mars i september 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Mars i september 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen (röda pilar) går ner och när Mars (ljusblå pilar) går ner denna månad. Mars passerar som högst lite drygt 5 grader över horisonten mot söder strax efter kl. 22:00 i början på månaden och nästan 9 grader vid kl. 21 i slutet. Det är samtidigt också den bästa tiden (gröna prickar->bra) för att se Mars – men du kan se den ungefär från den borgerliga skymningens slut fram till ungefär 20-30 minuter innan den går ner. Vår röda grannplanet går ner strax före kl. 01 i början på månaden och strax efter midnatt i slutet. De svarta prickarna antyder när Mars når 5 grader över horisonten.

Mars visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Mars och månens position på himlen mot söder på kvällen den 19 september och 20 september kl. 21:00 (sedd från Norrköping)

Mars och månens position på himlen mot söder på kvällen den 19 september och 20 september kl. 21:00 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Mars och månens position på himlen mot söder på kvällen den 19 september och 20 september 2018 kl. 21:00. Månen står snett ovanför vår röda grannplanet, ena kvällen till höger och andra kvällen till vänster om Mars. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Jupiter

Elongationen minskar markant från 69°Ö till 44°Ö.
Ljusstyrkan sjunker från mag -2,0 till -1,8.
Fasen ligger runt 99%.
Skenbara diametern minskar från 35" till 33".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Vågen|
|prograd|
Deklinationen minskar från -16° till -18°.

Jupiters bana framför stjärnhimlen i september 2018

Jupiters bana framför stjärnhimlen i september 2018

Jupiters skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat i september i 2018

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat i september i 2018

Grafiken visar om Jupiter är synlig för blotta ögat eller inte i norra Europa. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Jupiter syns till en början halvbra från södra Götaland men även här blir förhållanden dåliga vartefter. Från Svealand och norrut är Jupiter osynlig.

Jupiters position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i september 2018

Jupiters position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i september 2018

Grafiken visar himlen mot sydväst vid den borgerliga skymningens slut. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan (ca 45 minuter efter att solen har gått ner). Jupiter hamnar allt lägre över horisonten under månadens gång och syns allt sämre.

Visibilitetsdiagram för Jupiter i september 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Jupiter i september 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen går ner (röda pilar som pekar neråt) och när Jupiter går ner (ljusblå pilar som pekar neråt). Solsystemets största planet går ner strax före kl. 21:30 i början på månaden och redan strax efter kl. 19:30 i slutet. Bästa tiden för att se Jupiter är ungefär kl. 20:45 i början på månaden (halvbra – gula prickar) och vid kl. 19 i slutet (dålig – orange prickar).

Jupiters visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Jupiters och månens position på himlen på kvällen den 13 september och 14 september 2018 kl. 20:15 (sedd från Norrköping)

Jupiters och månens position på himlen på kvällen den 13 september och 14 september 2018 kl. 20:15 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Jupiters och månens position på himlen mot sydväst på kvällen den 13 september och 14 september 2018 kl. 20:15. Jupiter syns nog ganska dålig och månen finns snett ovanför den – ena kvällen till höger och andra kvällen till vänster om den. Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Åter till toppen


Saturnus

Elongationen minskar märkbart från 114°Ö till 85°Ö.
Ljusstyrkan sjunker bara lite från mag +0,4 till +0,5.
Skenbara diametern minskar bara lite från 17" till 16".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Skytten|
|retrograd fram till den 6/9 kl. 11 - då stillastående, därefter prograd|
Deklination runt -23°.
Saturnusringarnas öppning maximal +26,60° kring den 1/9.

Saturnus bana framför stjärnhimlen i september 2018

Saturnus bana framför stjärnhimlen i september 2018

Saturnus skenbara bana framför stjärnhimlen denna månad.

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat i september i 2018

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat i september i 2018

Grafiken visar om Saturnus är synlig för blotta ögat i norra Europa eller inte. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Saturnus förblir i stort sett osynlig från norra Svealand och södra Norrland och norrut. I södra Sverige är förhållanden i stort sett halvbra.

Saturnus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i september 2018

Saturnus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sedd från Norrköping i september 2018

Grafiken visar Saturnus position på himlen mot söder vid den borgerliga skymningens slut. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan (alltså ca 45 minuter efter att solen har gått ner). Det är ungefär då ringplaneten börjar synas framför en allt mörkare himmel.

Visibilitetsdiagram för Saturnus i september 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Saturnus i september 2018 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när solen (röda pilar) går ner och när Saturnus (ljusblå pilar) går ner. Ringplaneten går ner ungefär kl. 23:30 i början på månaden och vid kl. 21:45 i slutet. Som tydligast syns ringplaneten ungefär vid kl. 22 i början på månaden och strax efter kl. 20:15 i slutet. Saturnus börjar bli synlig ungefär vid den borgerliga skymningens slut och den syns fram till ca 30 minuter innan den går ner. Som högst passerar den ca 9 grader över horisonten strax efter solnedgången i början i månaden och vid solnedgången i slutet.

Saturnus visibilitetsdiagram för ett antal andra platser runtom i landet:

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Saturnus och månens position på himlen mot söder den 17 september 2018 kl. 20:15 (sedd från Norrköping)

Saturnus och månens position på himlen mot söder den 17 september 2018 kl. 20:15 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Saturnus och månens position på himlen mot söder och sydsydväst på kvällen den 17 september 2018 kl. 20:15. Månen står ganska nära snett ovanför till vänster om ringplaneten. Kom ihåg att månen är förstorad en del på bilden.

Åter till toppen


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid/normaltid beroende på vilken som gäller.


Hitta rätt direkt

| Månens och planeternas färd på stjärnhimlen | Stjärnkarta | Solen | Skymning och gryning | Månen | Månen nära planeterna och ljusa stjärnor | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus och Neptunus | Planeternas utseende och lysande |

2 svar

 1. Jakob Nagy skriver:

  Den 26 Augusti kl 4.53 observerades Merkurius för blotta ögat från de östra delarna av Helsingborg. Höstkylan var påtaglig vilket gjorde luften klar och fin. Merkurius var lätt att se.

 2. Jakob Nagy skriver:

  Merkurius fick jag korn på torsdag morgon genom cirrusmoln den 5 september kl 5.19 Morgonen var disig vilket gjorde att planeten trots sin ljusstyrka på -1,0 inte var så lätt att se som min senaste obs av Merkurius den 26 augusti.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.