2009 ganska förmörkelsefattig för svenskarna

Sammanlagt 6 förmörkelser inträffar under 2009, varav 2 solförmörkelser och 4 månförmörkelser. Nästan alla är osynliga från Sverige och den enda förmörkelsen som kan ses inträffar bara några timmar innan året är slut.

h2. 26 januari

Första förmörkelsen, som är en ringformad solförmörkelse, äger rum den 26 januari och kan observeras från trakterna kring Indiska oceanen ner till Antarktis.
Vid månförmörkelsen den 9 februari når månen bara en bit in i jordens halvskugga mitt på dagen och därför blir denna förmörkelse inte heller observerbar från Sverige.

h2. 7 juli

Den 7 juli är bara en teoretisk månförmörkelse, där bara 18% av månens diameter når in i halvskuggan, vilket definitivt inte skulle märkas vid observationer gjorda med blotta ögat. Dessutom står månen under horisonten när den äger rum…

h2. 22 juli

Den 22 juli är det dags för årets andra solförmörkelse. Den kan inte heller observeras från Sverige. Men denna förmörkelse drar ändå mycket uppmärksamhet på sig. Den är total och solen förmörkas helt i som mest 6 minuter och 39 sekunder, vilket är nära det maximalt möjliga värdet på lite drygt 7 ½ minuter. Förmörkelser med en varaktighet på totaliteten i över 7 minuter är mycket sällsynta. Den sista ägde rum 1973 och nästa inte förrän 2150 (!).
Det som anses förmånligt i samband med denna förmörkelse är att den kan ses från Shanghai, där totaliteten kommer att vara i drygt 5 minuter.

h2. 6 augusti

Redan den 6 augusti är det då dags för månens nästa halvskuggeförmörkelse. Även om fullmånen står över horisonten under hela förmörkelseförloppet (gäller i stort sätt hela Sverige utom norra Norrland) så kommer du inte märker något av den. Bara 43% av månens diameter når in i halvskuggan och för att det ska ge en märkbar effekt krävs det ca 70% täcks av halvskuggan för att man ska kunna ana en viss skymning i ena kanten.

h2. 31 december

Så kommer vi till slut till årets sista förmörkelse, även detta en månförmörkelse och denna gången passerar månen till och med en bit av jordens helskugga. Detta blir alltså årets höjdpunkt, när det gäller förmörkelser 2009. En måne, som når med 8% av diametern in i jordens helskugga. Tacksamt nog står fullmånen högt över horisonten och hela förmörkelseförloppet kan ses från alla delar av landet. Fler informationer senare under året.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer