2021-06-10 Partiell solförmörkelse

Partiell solförmörkelse

Den 10 juni 2021 inträffar en solförmörkelse mitt på dagen. Förmörkelsen kan ses från hela Sverige som en partiell solförmörkelse. Som mest skyms ungefär 50% av solytan i alla nordligaste Sverige. Solförmörkelsen är som bäst i ett smalt stråk från norra Kanada över nordvästligaste Grönland och jordens norra pol till ostligaste Russland en ringformad solförmörkelse.

Kom ihåg att vara rädd om dina ögon. Titta aldrig direkt in i solen och absolut inte med en kikare! Använd förmörkelseglasögon eller helst projektionsmetoden, som är säkrast.

Här syns förmörkelsen

2021-06-10 Ringformad solförmörkelse - området där förmörkelsen kan ses

2021-06-10 Ringformad solförmörkelse – området där förmörkelsen kan ses

Grafiken visar var på jorden denna solförmörkelsen kan ses. Kartan ger en överblick och anger ”hur stor” förmörkelsen är – hur mycket av solens diameter som skyms av månen. Som störst är den i den mörkaste remsan med upp till 0,9435 vilket motsvarar 89% av solytan. Observerar att andelen som skyms av solens diameter för det mesta är större än andelen som skyms av solens yta.

Så syns förmörkelsen från Sverige

Partiell solförmörkelse den 10 juni 2021 sedd från Sverige. I grafen anges tidpunkten då solförmörkelsen är som störst (i svensk sommartid) och hur mycket av solens yta som skyms av månen

Partiell solförmörkelse den 10 juni 2021 sedd från Sverige. I grafen anges tidpunkten då solförmörkelsen är som störst (i svensk sommartid) och hur mycket av solens yta som skyms av månen

Grafiken visar hur förmörkelsen ser ut sedd från Sverige. De små bilderna visar hur solen ser ut när förmörkelsen är som störst. De nästan horisontella linjerna visar hur många procent av solytan kommer att täckas av nymånens skiva. De andra linjerna anger tidpunkten då förmörkelsen är som störst. Vid Västkusten inträffar solförmörkelsens maximum kl. 12:42 svensk sommartid. I Haparanda-trakten är förmörkelsen som störst ungefär kl. 13.03 svensk sommartid. I Malmö skymmer månen ca 20% av solytan, i Göteborg och Norrköping drygt 25%, i Stockholm mellan 26 och 27%, i Gävle 30%, i Östersund 37%, i Piteå ca 41% och i Kiruna nästan 47%. Som mest blir det vid Treriksröset med nästan 50%.

Solförmörkelsens början

Partiell solförmörkelse den 10 juni 2021 sedd från Sverige. I grafen anges tidpunkten då solförmörkelsen börjar (i svensk sommartid)

Partiell solförmörkelse den 10 juni 2021 sedd från Sverige. I grafen anges tidpunkten då solförmörkelsen börjar (i svensk sommartid)

Solförmörkelsen börjar som tidigast vid Bohuskusten vid kl. 11:31 och som senast kl. 11:49 i Haparanda.

Solförmörkelsens slut

Partiell solförmörkelse den 10 juni 2021 sedd från Sverige. I grafen anges tidpunkten då solförmörkelsen slutar (i svensk sommartid)

Partiell solförmörkelse den 10 juni 2021 sedd från Sverige. I grafen anges tidpunkten då solförmörkelsen slutar (i svensk sommartid)

Solförmörkelsen slutar som tidigast i Falsterbo-trakten vid kl. 13:51 och som senast kl. 14:17 i södra delen av Tornedalen.

Solförmörkelsens varaktighet

Partiell solförmörkelse den 10 juni 2021 sedd från Sverige. I grafen anges varaktigheten i timmar och minuter

Partiell solförmörkelse den 10 juni 2021 sedd från Sverige. I grafen anges varaktigheten i timmar och minuter

Som kortast varar solförmörkelsen i sydligaste Sverige med ca 2 timmar och 17 minuter. Som längst varar den i Lapplandsfjällen – ca 2 ½ timmar.

Solförmörkelsen sedd från Malmö

2021-06-10 kl. 12:42 Maximal solförmörkelse sedd från Malmö

2021-06-10 kl. 12:42 Maximal solförmörkelse sedd från Malmö

Grafiken ovan visar hur solförmörkelsen ser ut från Malmö.

Solförmörkelsen sedd från Kiruna

2021-06-10 kl. 13:00 Maximal solförmörkelse sedd från Kiruna

2021-06-10 kl. 13:00 Maximal solförmörkelse sedd från Kiruna

Grafiken ovan visar hur solförmörkelsen ser ut från Kiruna.


Nästa solförmörkelse över Sverige

Det dröjer bara drygt ett år tills vi kan få uppleva nästa partiella solförmörkelse över Sverige. Den 25 oktober 2022 kommer månskivan att skymma mellan 36 och 58% av solytan.

2022-10-25 Nästa partiella solförmörkelse över Sverige

2022-10-25 Nästa partiella solförmörkelse över Sverige

Förmörkelsen är därmed en bit större. Hur mycket större den är – det framgår av nästa grafik:

Så mycket större är förmörkelsen den 25 oktober 2022 jämförd med förmörkelsen den 10 juni 2021

Så mycket större är förmörkelsen den 25 oktober 2022 jämförd med förmörkelsen den 10 juni 2021

I fjällen är nästa solförmörkelse lite drygt 5-10% större, på Gotland lite drygt 22% större.

Åter till toppen

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer