Jupiters stora månar

Galileiska månar

Enligt Wikipedia är de galileiska månarna ett samlingsnamn för Jupiters fyra stora månar CallistoGanymedesEuropa och Io, vilka beskrevs av Galileo Galilei i början av 1600-talet under namnet de ”Mediceiska stjärnorna”.

Ljusa månar

De fyra stora månarna är rätt ljusa, så att de egentligen skulle kunna ses med blotta ögat. Vid oppositionen i september 2022 nådde Io (I) 4.8m, Europa (II) 5.0m, Ganymede (III) 4.4m, Callisto (IV) 5.4m enligt programmet Occult 4.2023.11.30, vilket är betydligt ljusare än de svagaste stjärnorna som syns vid total mörker. Men månarna bleknar så att säga i närheten av strålande Jupiter och våra ögon förmår inte att skilja åt dem. Men redan i en kikare syns de bra och Jupiters stora månar är lätta objekt att börja med när man själv ska starta utforska solsystemet.

Månar i rörelse

Det som gör månarna intressanta är dess förhållandevis snabba rörelse kring solsystemets största planet. Io (I) behöver mindre än två dagar för att färdas ett varv runt gasjätten, Europa (II) ca 3½, Ganymede (III) ca en vecka och Callisto (IV) ca 16,7 dagar enligt uppgifterna från Wikipedias webbsida. Det gör det därför spännande att följa månarna för att det ser annorlunda ut natt för natt.

Grafer som visar månarnas position

Många har troligen redan sett graferna som visar månarnas position i förhållande till Jupiter för att kunna identifiera dem och att kunna ta reda på vilken som är vilken. Problemet med dessa ”vanliga” grafer är att man inte kan se när Jupiter syns överhuvudtaget. Befinner sig Jupiter över eller under horisonten, är himlen tillräckligt mörk för att kunna se månarna eller är det för ljust?

Jupiters stora månar och deras position - vanliga diagrammet och Astroinfos specialare.

Jupiters stora månar och deras position – vanliga diagrammet och Astroinfo:s specialare.

I exemplet ovan visas det klassiska diagrammet till vänster och Astroinfo:s specialversion till höger. Tanken med den är att man fortfarande ska kunna få en känsla för månens rörelser runt Jupiter men samtidigt direkt ska kunna se vilka konstellationer som observerbara och vilka inte. Ljusbrun Jupiter och vita banor anger den synliga delen medan det som är ritat i svart inte är observerbar. Är bakgrundsfärgen grå, så befinner sig Jupiter under horisonten (sedd från Norrköping) och den andra färgen antyder himlens ljushet (ljusblå= ljus himmel dagtid, mörkblå= mörk himmel nattetid).

Förklaring till Jupiters månar och dess synlighet

Förklaring till Jupiters månar och dess synlighet

Här hittar du diagrammen på webbsidan:

 

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer