Så syns planeterna 2024

Planeter på morgonhimlen

Diagrammen nedan visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga gryningens början. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var (åt vilket väderstreck) du kan hitta en planet. Den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står i ljusa gryningen. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt. Malmö och Kiruna valdes för att visa de stora skillnaderna på himlen i vårt avlånga land.

 

Södra Sverige (Malmö)

Från landets södra del syns Venus i början av året som morgonstjärna, från sydligaste Sverige även Merkurius alldeles i början på året. Från sommaren syns de flesta planeter utan Venus tidvis men det är Mars och Jupiter som dominerar.

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2024

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2024

Norra Sverige (Kiruna)

När Venus har tagit farväl alldeles i början på året, är det planetfri till augusti. Därefter ger Saturnus och Merkurius ett kort gästspel. Förövrigt är det Mars och Jupiter som drar uppmärksamheten på sig.

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2024

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2024

Åter till toppen


Planeter på kvällshimlen

Grafiken visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga skymningens slut. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var (åt vilket väderstreck) du kan hitta en planet. Den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står i ljusa skymningen. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt.

 

Södra Sverige (Malmö)

Saturnus syns i början på året, Merkurius i Mars och Jupiter fram till månadsskiftet april/ maj. På hösten återkommer Saturnus och mot slutet av året även Venus och Jupiter.

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2024

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2024

Norra Sverige (Kiruna)

För landets norra del blir det ungefär samma sak i början på året, bara att planeterna står lägre över horisonten. Efter de ljusa sommarnätterna har planeterna det svårt på kvällen. Först alldeles av slutet av året syns Venus, Jupiter och Saturnus bättre.

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2024

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2024

Observera
att dessa grafer avser gryningen och skymningen. För de inre planeterna (Merkurius och Venus) visar de när dessa syns bäst. För de yttre planeterna går det bara att se om de syns men inte när de syns som bäst överlag – för de syns i regel som bäst när de befinner sig i opposition till solen och då passerar de som regel som högst på himlen mitt i natten – och inte i gryningen eller skymningen. Ett bra exempel är Jupiter i år. Den försvinner i gryningen i augusti och dyker då upp i skymningen (sedd från södra Sverige). Men den syns just i augusti som bäst – nämligen hela natten! För de yttre planeterna är då graferna längre ner mera lämpliga för att kunna bedöma när de syns som bäst.

Åter till toppen


Merkurius

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2024

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2024

Ett diagram för att snabbt kunna avgöra om planeten det är frågan om är synlig för blotta ögat (ljusblått) eller inte (mörkblått) – alltså ju ljusare färg, ju lättare syns den. Grafiken gäller för hela året för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet syns på dina breddgrader genom att titta på färgen som visas längs breddgraden du bor på.
Det betyder alltså att Merkurius förblir osynlig i hela landet för det mesta – bortsett från några kortare perioder – i mitten och slutet på mars och i september syns den från hela landet. Ju längre norrut man kommer ju kortare och sämre syns Merkurius. En sämre möjlighet blir det alldeles i början på året från sydligaste Sverige och en något bättre även i slutet på året.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

 

I januari på morgonen – svår för nybörjare

Malmö – sydligaste Sverige

Alldeles i början på året finns det en liten chans för att kunna se Merkurius från sydligaste Sverige på morgonhimlen. Andra veckan i januari hittar du den (bäst med hjälp av en kikare) lågt över himlen mot sydost.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i januari 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i januari 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Jag bifogar denna gång även visibilitetsdiagrammet för Malmö för att du ska kunna lista ut bästa tiden. Här ser man att det handlar om ett fåtal dagar mellan den 4:e och 12:e och att bästa tiden är vid eller strax före kl. 07:30 i Malmö-trakten.

Merkurius visibilitetsdiagram för januari 2024 (gäller exakt Malmö)

Merkurius visibilitetsdiagram för januari 2024 (gäller exakt Malmö)

I diagrammet hittar du datumet till vänster och höger på bilden och klockslagen längst uppe och nere. De ljusblå pilarna anger när Merkurius går upp och de röda pilarna när solen går upp. De blå punkterna som bildar parallela linjer med soluppgången står för den borgerliga och nautiska gryningen, dvs. solen befinner sig 6 respektive 12 grader under horisonten. Femmorna anger tidpunkterna då Merkurius har kommit 5 grader upp över horisonten. De tjocka blå punkterna anger bästa tidpunkt för observationer och det ljusblå området i diagrammet markerar tiden då Merkurius skulle kunna vara synlig för blotta ögat – vid bra förhållanden. De vita siffrorna i diagrammet anger Merkurius skenbara ljusstyrka (magnitud).

Kiruna – nordligaste Sverige

I Kiruna når Merkurius knappt över horisonten. Därför saknas grafik.

• • •

I mars på kvällen – årets enda och bästa på kvällen

Malmö – sydligaste Sverige

Merkurius bjuder på en enda men bra kvällsvisibilitet i mars. Enklast hittar du solsystemets innersta planet ungefär under perioden 16/3 till 26/3. Som högst når Merkurius ca 11 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 25 mars. Därefter bleknar Merkurius snabbt i skymningsljuset.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i mars 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i mars 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Kiruna – nordligaste Sverige

Längre norrut hamnar Merkurius en bit lägre på en ljusare himmel – men ändå når den fortfarande nästan 9 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 25 mars. Lägg märke till att det är bara två grader lägre än i Malmö – trots att Kiruna ligger typ 12 grader nordligare. Som bäst syns Merkurius från nordligaste Sverige i några dagar kring vårdagjämnigen.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i mars 2024 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i mars 2024 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

• • •

I september på morgonen – årets bästa på morgonen

Malmö – sydligaste Sverige

I september bjuder Merkurius på årets bästa föreställning på morgonhimlen. Från runt den 2 september fram till den 19 september kan man hitta den över horisonten mot öster. Som bäst når den 9 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 7 september. Som bäst syns den ungefär under perioden 7/9-11/9.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i september 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i september 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Kiruna – nordligaste Sverige

Även uppe i Kiruna går det att se Merkurius under perioden 5/9-17/9. Den når ca 6½ grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 8 september. Det är alltså bara 2,5 grader mindre än i Malmö trots att Kiruna ligger typ 12 grader nordligare. Som enklast hittar du Merkurius ungefär mellan den 10 september och 15 september.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i september 2024 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i september 2024 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

• • •

I december på morgonen – på morgonen

Malmö – sydligaste Sverige

I slutet på december bjuder Merkurius åter på en föreställning på morgonhimlen. Från runt den 16 december fram till den 31 december kan man hitta den över horisonten mot sydost. Som bäst når den ca 7,5 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 20 december. Som bäst syns den ungefär under perioden 21/12-26/12.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i december 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i december 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Kiruna – nordligaste Sverige

I Kiruna når Merkurius ebart 2 ½ grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 18 december, vilket är för lågt för att kunna hitta den.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i december 2024 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i december 2024 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Åter till toppen


Venus

Diagrammet nedan avslöjar direkt att 2024 är ett ganska dålig år för Venus. Morgonstjärnan tar farväl i början på året och har svårt att återkomma som aftonstjärna sedd från norra Europa. Det är inte förrän i slutet av året som den gör comeback på riktigt.

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2024

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2024

Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Venus som morgonstjärna

Malmö – sydligaste Sverige

Venus tar farväl som morgonstjärna i början på året. Redan i februari blir det svårt för många att hitta grannplaneten.

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Kiruna – nordligaste Sverige

Sedd från nordligaste Sverige befinner sig Venus närmare horisonten och morgonstjärnan försvinner där ännu snabbare.

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2024 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2024 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

• • •

Venus som aftonstjärna

Malmö – sydligaste Sverige

Sedd från södra Sverige befinner sig Venus nära horisonten i ljusa skymningen från juli månad och framåt. Men först mot slutet av året når den högre upp över horisonten så att den kan bli hittad lättare.

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2024 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Kiruna – nordligaste Sverige

Sedd från nordligaste Sverige dyker Venus upp först i december igen.

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2024 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2024 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Åter till toppen


Mars

Efter drygt ett års frånvaro dyker Mars upp på himlen igen efter midsommar med början i södra Sverige. Från och med september syns den bra från hela landet.

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2024

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2024

Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Sedd från Sverige dyker Mars upp på morgonhimlen i slutet på juni. Den når snabbt högre upp på himlen och mot slutet av året syns den större delen av natten.

Så syns Mars på himlen under året 2024 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Mars på himlen under året 2024 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Kiruna – nordligaste Sverige

I norra delen av landet dröjer det längre innan Mars visar sig igen – någon gång mot slutet av augusti kan man börja leta efter den.

Så syns Mars på himlen under året 2024 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Mars på himlen under året 2024 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

En allmän förklaring till grafiken hittar du här.

Åter till toppen


Jupiter

Jupiter blir osynlig i april. I landets södra del dyker den sakta upp i mot slutet av juni. I norr får man vänta till juli eller augusti. Som bäst syns den från augusti eller september och året ut.

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2024

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2024

Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Solsystemets största planet försvinner i april snabbt i nordväst i skymningsljuset. Den dyker upp i gryningsljuset mot nordost i slutet på juni i sydligaste Sverige. Den syns då bäst på morgonhimlen och efternatten fram till hösten. Gasjätten går upp allt tidigare och står i opposition i början på december, vilket betyder att den går upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. Den befinner sig rätt så högt på himlen mitt i natten.

Så syns Jupiter på himlen under året 2024 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Jupiter på himlen under året 2024 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Kiruna – nordligaste Sverige

För norra Sveriges del är förhållanden ungefär detsamma, bortsett från att Jupiter dyker upp senare på morgonhimlen.

Så syns Jupiter på himlen under året 2024 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Jupiter på himlen under året 2024 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

En allmän förklaring till grafiken hittar du här.

Åter till toppen


Saturnus

Saturnus blir osynlig i början på året. Den återkommer i Juni i södra Sverige medan man får vänta till augusti i norr. Som bäst syns den i september men den blir rätt bra synlig året ut.

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2024

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2024

Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Från landets södra del syns ringplaneten i skymningen alldeles i början på året. Den försvinner i början på februari. I gryningen dyker Saturnus upp i juni. En bit in på sommaren syns den även på efternatten. Saturnus står mittemot solen i början på september och syns då hela natten, dvs. den går upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. Därefter går den upp och ner allt tidigare och ringplaneten drar sig tillbaka på morgonsidan. Mot slutet av året syns den bäst på kvällen.

Så syns Saturnus på himlen under året 2024 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Saturnus på himlen under året 2024 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Kiruna – nordligaste Sverige

Sedd från nordligaste Sverige tar ringplaneten också farväl i början på februari. Saturnus dyker dock upp först på sensommaren och du kan hitta den mot söder mitt i natten ca 10 grader över horisonten. Mot slutet av året passerar den söder redan på kvällen.

Så syns Saturnus på himlen under året 2024 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Saturnus på himlen under året 2024 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

En allmän förklaring till grafiken hittar du här.

 

Åter till toppen


Så syns planeterna från hela jorden

Här följer visibilitetsdiagram för samtliga 5 ljusa planeter. Det är särskilt intressant för dig som ska resa till eller befinner sig vid andra breddgrader. Om en planet är synlig eller ej beror till största del på var du befinner dig på jorden – alltså på vilken breddgrad du befinner dig. I allmänhet är observationsförhållanden mycket mer gynnsam från sydligare breddgrader – alltså breddgraderna runt ekvatorn. Vid ekvatorn är visibiliteten i stort sett bara en funktion av objektets ljushet (och i viss mån även en funktion av vinkelavståndet till solen när elongationen blir liten). På nordliga (och förstås sydliga) breddgrader beror visibiliteten mycket mer på hur objektet står i förhållandet till solen – om det står nordligare eller sydligare än solen.

Merkurius

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2024

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2024

Merkurius bjuder växelvis på ett antal morgon- (M) och kvällsvisibiliteter (K) under året. Det finns korta halvbra visibiliteter som varar i typ 2-3 veckor och långa bra visibiliteter som varar i princip upp till drygt 1½ månader. Det är tyvärr alltid bara de korta visibiliteterna som sträcker sig förhållandevis norrut. Vill man kunna ta del av alla Merkuriusvisibiliteter ska man helst befinner sig mellan 10 graders sydlig latitud och 25 graders nordlig latitud. De bästa visibiliteter har dock tyngdpunkten klart på södra halvklotet – som morgonvisibiliteten i maj och kvällsvisibiliteten i både juli och november.


Venus

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2024

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2024

Venus är morgonstjärna fram till maj och aftonstjärna från slutet av juni. 2024 ser det för det mesta bättre ut på södra halvklotet än på norra. Till och med nere vid jordens södra pol syns Venus både som afton- och morgonstjärna medan den förblir osynlig vid jordens norra pol. Kortast uppehåll blir det runt ekvatorn där Venus byter förhållandevis snabbt från morgonsidan till kvällssidan i i slutet på maj och början på juni.


Mars

Medan Mars blir synlig vid eller söder om ekvatorn redan i januari, så lyser den med sin frånvaro norr om 50 graders nordlig latitud fram till sommaren. Mot slutet av året blir den osynlig söder om 60 graders sydlig latitud men syns däremot ända upp till jordens norra pol.

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2024

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2024


Jupiter

Jupiter försvinner vid månadsskifte april/ maj och dyker upp i början på juni igen. Kortast är frånvaron mellan 30 graders sydlig och 30 graders nordlig latitud. I och med att Jupiter når djurkretsens nordligaste delar syns den tidvis riktig bra enda upp till jordens norra pol medan den hamnar under horisonten söder om 65 graders sydlig latitud.

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2024

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2024


Saturnus

Saturnus står fortfarande söder om himmelsekvatorn och därmed förblir ringplaneten osynlig norr om 80 graders nordlig latitud medan den syns rätt bra i flera månader från Antarktis. Den är osynlig från hela jorden från början av februari till mitten av mars.

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2024

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2024

Åter till toppen

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer