2018-08-11 Partiell solförmörkelse

Partiell solförmörkelse

Den 11 augusti 2018 inträffar en partiell solförmörkelse på sena förmiddagen. Förmörkelsen kan ses från mellersta och norra Sverige. Det är dock en ganska liten förmörkelse. Som mest skyms ungefär 17% av solytan i alla nordligaste Sverige.

Här syns förmörkelsen

2018-08-11 Partiell solförmörkelse - området där förmörkelsen kan ses

2018-08-11 Partiell solförmörkelse – området där förmörkelsen kan ses

Grafiken visar var på jorden denna solförmörkelsen kan ses. Kartan ger en överblick och anger hur många procent av solskivans diameter täcks av månen. Som mest skyms ungefär 74% av soldiametern. Observerar att andelen som skyms av solens diameter för det mesta är mindre än andelen som skyms av solens yta.

Så syns förmörkelsen från Sverige

2018-08-11 Solförmörkelsens storlek och tidpunkt för maximal förmörkelse över Sverige

2018-08-11 Solförmörkelsens storlek och tidpunkt för maximal förmörkelse över Sverige

Grafiken visar hur förmörkelsen ser ut sedd från Sverige. De små bilderna visar hur solen ser ut när förmörkelsen är som störst. De nästan horisontella linjerna visar hur många procent av solytan kommer att täckas av nymånens skiva. De andra linjerna anger tidpunkten då förmörkelsen är som störst. Vid Västkusten inträffar solförmörkelsens maximum kl. 11:01 svensk sommartid. Över Tornedalen är förmörkelsen som störst ungefär kl. 11.18 svensk sommartid. Från Götaland är förmörkelsen praktiskt tagit osynlig. I Norrköping täcks ungefär 0,6% av solytan, vilket bara kan upptäckas med en bra fågelkikare eller ett teleskop och båda måste förstås vara utrustade med ett godkänt solfilter! Har du solförmörkelseglasögon kan du från norr om Mälardalen se att det fattas en liten bit av solytan.

Solförmörkelsens början

2018-08-11 Solförmörkelsens början (tidsangivelser i svensk sommartid)

2018-08-11 Solförmörkelsens början (tidsangivelser i svensk sommartid)

Som tidigast börjar solförmörkelsen ungefär kl. 10:30 i västra Lapplandsfjällen, som senast strax efter kl. 11 på norra Gotland.

Solförmörkelsens slut

2018-08-11 Solförmörkelsens slut (tidsangivelser i svensk sommartid)

2018-08-11 Solförmörkelsens slut (tidsangivelser i svensk sommartid)

Solförmörkelsen slutar redan kl. 11:15 runt södra Vänern och på norra Gotland och först vid kl. 12:00 i Tornedalen.

Solförmörkelsens varaktighet

2018-08-11 Solförmörkelsens varaktighet i timmar och minuter

2018-08-11 Solförmörkelsens varaktighet i timmar och minuter

Längs den södra gränsen varar solförmörkelsen i praktiken 0 minuter och som längst pågår den partiella solförmörkelsen vid Treriksröset där den varar i 1 timme och 28 minuter.

Solförmörkelsen sedd från Norrköping

2018-08-11 kl. 11:08 Maximal solförmörkelse sedd från Norrköping

2018-08-11 kl. 11:08 Maximal solförmörkelse sedd från Norrköping

Grafiken ovan visar hur solförmörkelsen ser ut från Norrköping.

Solförmörkelsen sedd från Kiruna

2018-08-11 kl. 11:15 Maximal solförmörkelse sedd från Kiruna

2018-08-11 kl. 11:15 Maximal solförmörkelse sedd från Kiruna

Grafiken ovan visar hur solförmörkelsen ser ut från Kiruna.


Nästa solförmörkelse över Sverige

Det dröjer några år tills man får uppleva nästa partiella solförmörkelse om man befinner sig i Sverige. Den 10 juni 2021 (alltså om ca 3 år) kommer månskivan att skymma mellan 19 och 49% av solytan.

2021-06-10 Nästa partiella solförmörkelse över Sverige

2021-06-10 Nästa partiella solförmörkelse över Sverige

Förmörkelsen är därmed en bit större än denna. Hur mycket större den är – det framgår av nästa grafik:

Så mycket större är förmörkelsen den 10 juni 2021 jämförd med förmörkelsen den 11 augusti 2018

Så mycket större är förmörkelsen den 10 juni 2021 jämförd med förmörkelsen den 11 augusti 2018

Åter till toppen

1 svar

  1. 9 augusti, 2018

    […] Kolla vid rätt tidpunkt. Månens kan når solens kant redan kl 10:30 sett från Norrbottens gräns till Norge, och sista sucket syns från norra Lappland några minuter efter kl 12. Störst är förmörkelsen mellan 11:00 och 11:15. André Frankes Astroinfo.se har hålltider och kartor för hela landet. […]

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer