2019-07-16 Partiell månförmörkelse

Partiell månförmörkelse

Det är fullmåne natten mellan den 16 och 17 juli 2019 och exakta tidpunkten för fullmånen är kl. 23:38 den 16 juli. Vid denna fullmåne hamnar månen delvis i jordens helskugga och det inträffar en partiell månförmörkelse.

2019-07-16 Månförmörkelse (schematiskt)

2019-07-16 Månförmörkelse (schematiskt)

Viktiga hålltider för förmörkelsen:

händelse tidpunkt kommentar
månen når jordens halvskugga kl. 20:44 osynlig
70% av månens diameter i halvskuggan kl. 21:32 förmörkelsen syns
månen når jordens helskugga kl. 22:02 partiell förmörkelse börjar
förmörkelsen maximal kl. 23:31 storlek 1,197
månen lämnar jordens helskugga kl. 01:00* partiell förmörkelse slutar
70% av månens diameter i halvskuggan kl. 01:29* förmörkelsen syns inte mer
månen lämnar jordens halvskugga kl. 02:18* osynlig

Tidpunkterna kan varierar med en eller annan minut beroende på vilka antaganden som görs om bland annat jordskuggans form och storlek. Inträde i och utträde från jordens halvskugga kan aldrig observeras på grund av dess diffusa och svaga rand. Klockslag med * avser den 17 juli.

Månen går upp under förmörkelsens gång över norra Europa. Ju längre västerut och norrut du befinner dig, ju mer går du miste om.


Månens uppgång över norra Europa den 16 juli

2019-07-16 månens uppgång över norra Europa (svensk sommartid)

2019-07-16 månens uppgång över norra Europa (svensk sommartid)

Månen går upp som tidigast strax före kl. 21:30 på Gotland. I Dalafjällen sker uppgången först runt 22:30-tiden. Uppe i Kiruna når månen knappt över horisonten och längre norrut förblir den under horisonten.
Med andra ord kan du följa i princip hela förmörkelsen på Gotland, Blekinge och östra Skåne. Vill du kunna se hela förmörkelseförloppet i helskuggan – alltså hela partiella månförmörkelsen – ska du befinna dig sydost om en tänkt linje från ungefär Gävle – Ludvika – Karlstad – Åmål – Vänersborg.


Så syns månförmörkelsen över norra Europa

2019-07-16 kl. 21:32 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen blir synlig för blotta ögat

2019-07-16 kl. 21:32 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen blir synlig för blotta ögat

2019-07-16 kl. 22:02 Månförmörkelsen över norra Europa när fullmånen når jordens helskugga och den partiella förmörkelsen börjar

2019-07-16 kl. 22:02 Månförmörkelsen över norra Europa när fullmånen når jordens helskugga och den partiella förmörkelsen börjar

2019-07-16 kl. 23:31 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen är som störst

2019-07-16 kl. 23:31 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen är som störst

2019-07-17 kl. 01:00 Månförmörkelsen över norra Europa när fullmånen lämnar jordens helskugga och den partiella förmörkelsen slutar

2019-07-17 kl. 01:00 Månförmörkelsen över norra Europa när fullmånen lämnar jordens helskugga och den partiella förmörkelsen slutar

2019-07-17 kl. 01:29 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen blir osynlig för blotta ögat

2019-07-17 kl. 01:29 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen blir osynlig för blotta ögat

2019-07-17 kl. 02:18 Fullmånen över norra Europa när månförmörkelsen officiellt är över

2019-07-17 kl. 02:18 Fullmånen över norra Europa när månförmörkelsen officiellt är över


Månen och gasjätterna

Det blir en vacker vy mitt under månförmörkelsen när himlen har blivit mörkare. Saturnus och Jupiter syns lågt över himlen mot söder och sydost. Månen finns snett nedanför till vänster om ringplaneten.

Månens position på himlen den 16 juli 2019 kl. 23:31 - just när månförmörkelsen är som störst (sedd från Norrköping)

Månens position på himlen den 16 juli 2019 kl. 23:31 – just när månförmörkelsen är som störst (sedd från Norrköping)


Förmörkelseförloppet (sedd från Norrköping)

Största förmörkelsen inträffar kl. 23:31 – lite tidigare än tidpunkten för själva fullmånen (kl. 23:38). Detta beror på att månens bana lutar mot jordens omloppsbana.

2019-07-16 Partiell månförmörkelse sedd från Norrköping

2019-07-16 Partiell månförmörkelse sedd från Norrköping

Så ungefär kommer månförmörkelsen att se ut från Norrköping (och på ett liknande sätt även från många andra håll i landet).

Månen nära Jupiter på sena kvällen den 13 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Norrköping)

Månförmörkelsen börjar i skymningen när månen är på väg upp över horisonten mot sydost. Himlen blir mörkare under förmörkelsens gång och fullmånen kommer sakta lite högre upp på himlen. När förmörkelsen slutar befinner sig månen mot söder på en fortfarande inte helt mörk himmel. Kom ihåg att månen är förstorad en hel del.


Månförmörkelsen sedd från olika platser runtom i landet

Malmö

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Malmö)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Malmö)

Göteborg

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Göteborg)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Göteborg)

Visby

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Visby)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Visby)

Stockholm

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Stockholm)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Stockholm)

Idre

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Idre)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Idre)

Umeå

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Umeå)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Umeå)

Luleå

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Luleå)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Luleå)


Senaste månförmörkelsen över Sverige

De två senaste månförmörkelserna var båda totala och gick att observera från Sverige. Den ena ägde rum för ett halvt år sedan (2019-01-21 Total månförmörkelse) och den andre får nästan ett år sedan (2018-07-27 Total månförmörkelse). Den senare syntes bäst från landets södra del och var mycket speciellt på grund att grannplaneten Mars lyste starkt i närheten.

Nästa månförmörkelse över Sverige

Den 10 januari 2020 är det dags för nästa månförmörkelse. Den kan också observeras från norra Europa – men det är ”bara” en förmörkelse i jordens halvskugga. Denna förmörkelse blir inte särskilt speciell och många kommer inte ens att reagera på den.

Vill du veta mer om framtida månförmörkelser över Sverige så finns det en extra artikel om detta här på Astroinfo.se:
Månförmörkelser över Sverige 2020-2029

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer