2018-07-27 Total månförmörkelse

Hitta rätt direkt

| Månen hamnar i jordens helskugga… | När går månen upp? | Viktiga hålltider | Månförmörkelsen sedd från norra Europa | Månförmörkelsen sedd från olika platser runtom i landet | Månförmörkelsen sedd från Norrköping | Månförmörkelsen sedd från Visby | Så hittar du månen | Tre planeter och månförmörkelsen | Nästa totala månförmörkelse över Sverige |


Månen hamnar i jordens helskugga…

…samtidigt som vår grannplanet Mars hamnar i opposition till solen.
Detta betyder i praktiken att vi kan se en röd måne ovanför en strålande röd planet.
Missa inte detta unika tillfälle då Mars befinner sig nära jorden samtidigt som jordens skugga förmörkar fullmånen.

Natten mellan den 27 juli och 28 juli 2018 är det fullmåne. Liksom sommarsolståndet är även fullmåne inte en natt utan en väl definierad tidpunkt och den inträffar exakt kl. 22:20 svensk sommartid. Då står månen nästan exakt mittemot solen.

Det som väl ingen annan nämner är att denna fullmåne också är årets minsta fullmåne.

Årets superfullmåne och årets minifullmåne

Till skillnad från årets superfullmåne i januari råkar minifullmånen hamna i jordens helskugga vilket betyder att en total månförmörkelse äger rum. Månljuset försvagas en hel del och den annars grå-vita fullmånen blir mer gul-brun-kopparfärgad. Även om tiderna kan beräknas långt i förväg, så vet man aldrig hur ljus eller mörk förmörkelsen kommer att vara – för mycket beror på jordens atmosfär och hur mycket solljus den släpper in i skuggan.

2018-07-27 Månförmörkelse ( schematiskt)

2018-07-27 Månförmörkelse (schematiskt)

Den totala månförmörkelsen är som störst ungefär när fullmånen inträffar. Dock stämmer detta inte exakt för att månens omloppsbana lutar lite mot jordens banplan. Därför inträffar den största förmörkelsen för det mesta några minuter före eller efter tidpunkten för fullmåne. Denna gång befinner sig fullmånen som djupast inne i helskuggan kl. 22:22 svensk sommartid och den förblir sammanlagd nästan 1 timme och 43* minuter i den. Därmed är denna förmörkelse en av de längsta och det blir inte någon längre mer under detta seklet – för totalitetens varaktighet är den längsta mellan åren 2001 och 2100. *Enligt NASA varar totaliteten i 1 timme 42 minuter och 57 sekunder. Programmet Occult 4.5.5 anger 1t43m47s. Det skiljer sig alltså en minut vilket troligen beror på antaganden om jordskuggans storlek.  ”Eclipse Predictions by Fred Espenak and Jean Meeus (NASA’s GSFC) ”

Det skrivs mycket om att detta är seklets (2001-2100) längsta totala månförmörkelse, vilket i och för sig är sant. Och för att kunna uppleva en längre total månförmörkelse får man vänta till juni 2123 – vilket då är samtidigt nästa seklets (2101-2200) längsta totala månförmörkelse. Blickar man dock tillbaka i tiden så behöver man bara gå tillbaka till juli 2000 för att hitta en längre total månförmörkelse. Enligt Espenak and Meeus är den längsta varaktigheten nästan 1t47m under perioden -1999 till 3000.

Där hittar du också följande grafik som ger en bra översikt över förmörkelsen:

Månförmörkelsen den 27 juli 2018

Grafiken visar i den övre delen hur månen rör sig genom jordens skugga och i den nedre delen var månförmörkelsen är synlig (vit – hela förmörkelsen är synlig, grått – förmörkelsen är osynlig för att månen befinner sig under horisonten). Eftersom förmörkelsen varar i flera timmar så finns det ett stort område där delar av förmörkelsen kan ses (övergången mellan det vita och det grå området). Tidpunkten för den maximala förmörkelsen anges uppe till höger. Observera att det handlar om den dynamiska tiden, som skiljer sig 2 timmar och ca 1 minut från den svenska sommartiden.


Månens uppgång på kvällen den 27:e

För att kunna se en månförmörkelse krävs det inte bara att det är fullmåne och att den hamnar i jordens skugga utan det krävs förstås ytterligare (en kanske ganska trivial) sak – nämligen att månen måste befinna sig över horisonten hos dig som ska observerar händelsen.

2018-07-27 Månens uppgång över norra Europa

2018-07-27 Månens uppgång över norra Europa

Som tidigast går månen upp över sydöstra Gotland – nämligen ungefär kl. 21:00. I Malmö och Stockholm går månen upp en kvart senare – kl. 21:15. I Göteborg får man vänta till kl. 21:30, i Umeå nästan till kl. 21:45. I Östersund når jorddrabanten över horisonten kl. 22:00 och sist ute är man vid Treriksröset strax efter kl. 23:00 svensk sommartid. Månen hinner därmed går upp över hela Sverige innan den totala månförmörkelsen slutar.

Åter till toppen


Viktiga hålltider i svensk sommartid

Som jag nämnde ovan så inträffar den maximala förmörkelsen kl. 22:22 svensk sommartid. Den totala förmörkelsen varar i 1 timme och 44 minuter och den börjar kl. 21:30 och slutar kl. 23:14.

2018-07-27 Månens rörelse genom jordens skugga

2018-07-27 Månens rörelse genom jordens skugga

Grafiken (som baseras på en bild skapat med hjälp av programmet occult 4.5.5) visar förmörkelseförloppet. Det går inte att observerar när månen når eller lämnar jordens halvskugga för att dess rand är ljus och diffus. Det är bara rent teoretiska tidpunkter som begränsar månförmörkelsen. När månen når helskuggan vid kl. 20:24 har den inte gått upp någonstans i Sverige. När totaliteten börjar kl. 21:30 har månen gått upp sydost om en linje Gävle–Göteborg.

27/7 2018
kl. 19:14 månen når jordens halvskugga
kl. 20:24 månen når jordens helskugga (partiell förmörkelse börjar)
kl. 21:11 månen går upp i sydost (sedd från Norrköping)
kl. 21:28 solen går ner i Norrköping
kl. 21:30 månen helt inne i jordens helskugga (total månförmörkelse börjar)

Totaliteten börjar - mer information
Fullmånen befinner sig nu helt inne i jordens helskugga och den totala månförmörkelsen börjar.Månen har gått upp sydost om en linje Gävle-Göteborg. Den total förmörkade fullmånen kan vara svårt att hitta eller den kan till och med vara osynlig framför en ljus himmel.

kl. 22:22 förmörkelsen maximal

Förmörkelsen maximal - mer information
Fullmånen befinner sig som djupast inne i jordens helskugga. Månens nedre del befinner sig till och med mitt i helskuggan.Månen har gått upp över stora delar av landet. I landets nordvästra del kan det vara svårt till nästan omöjligt att se fullmånen framför en ljus himmel. Från landets sydöstra del blir vyn troligtvis rätt imponerande. Mycket hänger som sagt på jordskuggans mörkret. Slukar den mycket solljus blir fullmånen ganska ljussvag och då syns den med stor sannolikhet inte framför en ljus himmel.

kl. 22:24 Mars går upp
kl. 22:26 solen 6° under horisonten – den borgerliga skymningen slutar
kl. 22:46 Saturnus i söder
kl. 23:14 total förmörkelse slutar
kl. 23:41 Jupiter går ner
28/7 2018
kl. 00:06 Mars 5 grader över horisonten
kl. 00:19 partiell månförmörkelse slutar
kl. 00:39 solen 12° under horisonten – den nautiska skymningen slutar
kl. 00:43 70% av månens diameter kvar i halvskuggan (förmörkelsen blir osynlig)
kl. 01:25 solen 12° under horisonten – den nautiska gryningen börjar
kl. 01:29 förmörkelsen slutar (ej synlig)
kl. 04:11 månen går ner i sydväst (sedd från Norrköping)

Förmörkelsens storlek är 1,61 – vilket betyder att det som mest ryms 0,61 gånger av månens diameter mellan månens rand som ligger närmast helskuggans begränsning och själva begränsningen densamma. Det är alltså ett mått på hur djupt månen når in i jordens skugga.
Uppgifterna kommer från programmet Occult 4.5.5

Åter till toppen


Månförmörkelsen sedd från norra Europa

 

2018-07-27 Månförmörkelsen sedd från norra Europa

2018-07-27 Månförmörkelsen sedd från norra Europa

Animationen ovan visar hur månförmörkelsen syns från norra Europa. Leta upp den observationsplats på kartan och titta på månens bilder i dess närhet. Längst uppe anges tiden i svensk sommartid. Bakgrundsfärgen antyder hur ljus eller mörk himlen är. Medan månen går upp som tidigast på Gotland vid kl. 21, så dröjer det ungefär till kl. 23 tills den går upp vid Treriksröset. Det är den tjocka svarta linjen som visar var månen går upp just vid det klockslaget som visas i rubriken. Den följs av en tjock gul linje som anger var solen precis går ner just då. Du ser alltså att fullmånen går upp lite tidigare än solen går ner. Dessa linjer följs av en tunnare svart linje, som anger var månen befinner sig 5 grader över horisonten och en ljusblå linje, som visar var solen står 6 grader under horisonten (borgerliga skymningens slut). Även den nautiska och astronomiska skymningen antyds med ytterligare två blå linjer.
Observera att den ljusa orangeaktiga färgen alldeles i början och i slutet på animationen inte har någonting med förmörkelsen att göra. Det ska bara antyda att månen befinner sig nära horisonten där den ofta får en gul, orange eller till och med röd färg på grund av atmosfären.
På de platser där fullmånen går upp helt förmörkad kan det vara svårt att hitta den så länge himlen är ljus. Mycket beror på hur mörk själva förmörkelsen är, det vill säga hur stark eller svag fullmånen lyser när den befinner sig inne i jordens helskugga.

Åter till toppen


Månförmörkelsen sedd från olika platser runtom i landet

Här hittar du en del bilder som visar hur månförmörkelsen (ungefär) kommer att se ut. För ett antal städer runtom i landet visas månens position på himlen och Mars position (varje kvart, ungefär mellan kl. 21:30 och kl. 01:00 svensk sommartid)

Malmö

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Malmö

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Malmö

Göteborg

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Göteborg

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Göteborg

Visby

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Visby

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Visby

Stockholm

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Stockholm

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Stockholm

Borlänge

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Borlänge

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Borlänge

Umeå

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Umeå

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Umeå

Luleå

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Luleå

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Luleå

Kiruna

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Kiruna

2018-07-27 Totala månförmörkelsen sedd från Kiruna

Åter till toppen


Månförmörkelsen sedd från Norrköping

 

2018-07-27 Fullmånen i jordens helskugga och Mars i opposition

2018-07-27 Fullmånen i jordens helskugga och Mars i opposition

När fullmånen går upp i sydost är månförmörkelsen redan igång. Senare dyker även Mars upp. Ju högre upp den hamnar på himlen ju ljusare strålar den. Samtidigt som mörkret faller börjar månen lämna jordens skugga och lysa upp himlen. Animationen ovan visar himlen mot sydsydost sedd från Norrköping på sena kvällen den 27 juli 2018 mellan kl. 22:20 och kl. 00.10 den 28/7.

Total månförmörkelse sedd från Norrköping på kvällen den 27 juli 2018

Total månförmörkelse sedd från Norrköping på kvällen den 27 juli 2018

Animeringen visar månförmörkelsens förlopp sedd från Norrköping. Det visas en bild för var 10:e minut. Månens höjd över horisonten (utan refraktion) syns till höger och vänster i grafiken. Överst och nederst anges väderstrecket åt vilket månen syns på himlen. Utsnittet diameter motsvarar ungefär 2,5 grader. Månens diameter är något mindre än 0,5 grader och fullmånen är därmed mindre än i vanliga fall.

Total månförmörkelse sedd från Norrköping på kvällen den 27 juli 2018

Total månförmörkelse sedd från Norrköping på kvällen den 27 juli 2018

Animeringen visar månförmörkelsens förlopp sedd från Norrköping. Utsnittet motsvarar 1 grad i diameter. Efter att månen har gått upp blir himlen sakta mörkare och den helt förmörkade månen syns vartefter. Det kan vara ganska svårt att hitta den till en början. Mycket beror på hur mörk själva förmörkelsen blir. Men troligen försvagas månljuset så pass mycket att den är osynlig till en början när himlen fortfarande är ganska ljus. Sent på kvällen lämnar månen jordens helskugga och du kan beskåda hur månen ”tilltar” när den kommer fram allt mer. En stund efter midnatt lyser fullmånen som vanligt. Det speciella med denna månförmörkelse är att månen befinner sig nästan samtidigt mittemot solen som vår röda grannplanet Mars. Mars ser du lite senare nedanför vår röda jorddrabant. Den strålar ganska ljust vilket blir säkert en vacker vy!

Mars och fullmånens position på himlen mot sydsydost på sena kvällen den 27 juli kl. 23:00 (sedd från Norrköping)

Mars och fullmånens position på himlen mot sydsydost på sena kvällen den 27 juli kl. 23:00 (sedd från Norrköping)

Grafiken visar Mars och månens position på himlen mot sydsydost på sena kvällen den 27 juli 2018 kl. 23:00. Fullmånen är då fortfarande helt förmörkad – det pågår en total månförmörkelse. Månen står ovanför Mars som just då befinner sig mittemot solen – alltså i opposition till den. Säkert en häftig vy – en av årets höjdpunkter – om inte årets höjdpunkt! Kom ihåg att månen i grafiken är förstorad en hel del.

Mars och fullmånens position på himlen mot sydsydost på sena kvällen den 27 juli kl. 23:00 (sedd från Norrköping)

Mars och fullmånens position på himlen mot sydsydost på sena kvällen den 27 juli kl. 23:00 (sedd från Norrköping)

Samma som ovan men denna gång visas månens storlek och avståndet till Mars skalenlig.
Åter till toppen


Månförmörkelsen sedd från Visby

 

2018-07-27 Månförmörkelsen sedd från Visby

2018-07-27 Månförmörkelsen sedd från Visby

Animeringen visar månförmörkelsens förlopp sedd från Visby. Eftersom Gotland ligger så långt åt sydost går månen upp här som tidigast i Sverige. Detta medför att månen inte har hunnit helt in helskuggan när den går upp. Troligtvis syns någon slags ”tjockare månskära” när fullmånen går upp mot sydost. Det lilla som finns kvar av fullmånen försvinner dock ganska snabbt när månen reser sig sakta och det ska bli spännande att kunna få se några bilder på det.Mars ser du lite senare nedanför vår röda jorddrabant. Den strålar ganska ljust vilket blir säkert en vacker vy!

Åter till toppen


Så hittar du månen

Som jag nämnde tidigare, så kan det vara svårt att hitta den helt förmörkade månen på en relativ ljus himmel. Det finns ett litet knep som kan hjälpa dig att hitta rätt så att du letar vid rätt ställe på himlen. Det du kan göra är att observera månens uppgång kvällen innan. Då tar månen en lite flackare bana, ca 2,5 måndiametrar lägre än vid själva förmörkelsen. Månen går upp lite tidigare på de flesta håll den 26:e.

2018-07-26 Månens uppgång över norra Europa

2018-07-26 Månens uppgång över norra Europa

Grafiken ovan visar när månen går upp över norra Europa på kvällen den 26 juli.

Om man jämför banorna som månen drar den 26:e och den 27:e så drar den alltså en ca 2,5 måndiametrar högre bana vid själva förmörkelsen. Som exempel visas månens skenbara rörelse sedd från Norrköping.

2018-07-26 och 2018-07-27 Jämförelse mellan månens positioner på himlen

2018-07-26 och 2018-07-27 Jämförelse mellan månens positioner på himlen

Här kan du jämföra månens position på kvällen den 26:e kl. 20:55 och den 27:e kl. 21:45.

Månens position på kvällen den 26:e och 27:e
2018-07-26 kl. 20:55 Månens position på himlen mot sydost
2018-07-27 kl. 21:45 Månens position på himlen mot sydost

 

Åter till toppen


Se tre planeter och månförmörkelsen

Från södra Sverige är det möjligt att se tre planeter samtidigt när månförmörkelsen pågår. Men det krävs att man har en bra horisont, dvs. fri sikt mot såväl sydost och söder som sydväst. När Mars har kommit just över horisontlinjen mot sydsydost är Jupiter på väg ner mot horisonten i sydväst. Saturnus finns en bit över horisonten mot söder.

2018-07-27 kl. 23:15 Fullmånens, Mars, Saturnus och Jupiters på himlen

2018-07-27 kl. 23:15 Fullmånens, Mars, Saturnus och Jupiters på himlen

Åter till toppen


Nästa totala månförmörkelse över Sverige

 

Nästa månförmörkelse som inträffar är den på tidiga morgonen den 21 januari 2019. Den är både total och synlig från Sverige – under förutsättning att vädret också är bra…

2019-01-21 kl. 06:12 Total månförmörkelse när månen står som djupast inne i jordens helskugga (sedd från Norrköping)

2019-01-21 kl. 06:12 Total månförmörkelse när månen står som djupast inne i jordens helskugga (sedd från Norrköping)


Hitta rätt direkt

| Månen hamnar i jordens helskugga… | När går månen upp? | Viktiga hålltider | Månförmörkelsen sedd från norra Europa | Månförmörkelsen sedd från olika platser runtom i landet | Månförmörkelsen sedd från Norrköping | Månförmörkelsen sedd från Visby | Så hittar du månen | Tre planeter och månförmörkelsen | Nästa totala månförmörkelse över Sverige |

6 svar

 1. Stargazer skriver:

  FANTASTISKT!

  Jag finner knappt ord men det är en helt fantastisk sida och sajt, och så mycket och så värdefull information!

  Jag hoppas att ni orkar fortsätta i samma stil, det är till ovärderlig hjälp för alla astronomiskt intresserade som vill försöka vara på plats när ”Betlehemsstjärnan” dyker upp nästa gång 😀

  Skämt åsido, STORT tack till alla inblandade för ett storartat och väl utfört arbete.

  Hälsar
  Baltazar, Melchior och Potifar

 2. Rolf Olausson skriver:

  Tack för gedigen information om månförmörkelsen!

 3. Linus skriver:

  Sitter och väntar uppe i Östersund nu. Hade inte gjort det om jag inte hittat denna sida med sån utförlig information tack!!

 1. 26 juli, 2018

  […] Fullmånen inträffar exakt klockan 22.20 – och två minuter senare, klockan 22.22, befinner sig fullmånen djupast inne i helskuggan, skriver sidan astroinfo.se. […]

 2. 26 juli, 2018

  […] 1 Räkna med att vara uppe, och ute, sent på kvällen fredagen den 27 juli. Skådespelet inleds när månen går upp över horisonten sett från sydligaste Sverige (kl 21:15 i Malmö) och slutar när jordens skugga lämnar månen kl 01:30. Månen är helt förmörkad – och därmed häftigast – mellan 21:30 och 23:14, med mittpunkt kl 22:22. André Franke har hålltider för hela landet (och snygga animationer!) på astroinfo.se. […]

 3. 28 juli, 2018

  […] Fullmånen inträffar exakt klockan 22.20 – och två minuter senare, klockan 22.22, befinner sig fullmånen djupast inne i helskuggan, skriver sidan astroinfo.se. […]

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer