På himlen i juli 2019 – en överblick


Några höjdpunkter på himlen i juli 2019

Vilka planeter syns denna månad överhuvudtaget?

Månadens visibilitetsdiagram ger ett snabbt svar på frågan:

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i juli 2019

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i juli 2019

Merkurius förblir osynlig och även Venus är i praktiken osynlig. Den syns i och för sig dålig från landets södra del och det är nog upp till experterna att jaga morgonstjärnan in i det sista. Mars lyser med sin frånvaro. Jupiter syns bra i stort sett upp till Svealand och är osynlig från mellersta Norrland och norrut. Saturnus förblir osynlig från mellersta Norrland och norrut. Söder därom syns den allt bättre, upp till mellersta Götaland syns den till och med bra i slutet av månden.

Visibilitetsdiagram för alla planeter – lite mer info
Diagrammet är till för att du snabbt ska kunna se om en planet är synlig för blotta ögat eller inte. Det framgår däremot inte var och när (på kvällen, natten, eller morgonen) en planet syns. Grafiken gäller för en månad och alla fem ljusa planeter och den är avsedd för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Varje planet har sin egen kolumn och vilken planet som avses ser du ovanför och nedanför varje kolumn. Sverigekartan till höger ska underlätta för att hitta sig till rätta. Du kan kolla enkelt om en planet även syns från dina breddgrader. Titta längs breddgraden du bor på och leta upp planeten som du är intresserad i. Varje kolumn presenterar hela månaden från vänster till höger (alltså med månadens första dagarna till vänster i kolumnen och månadens sista dagar till höger i varje kolumn. Diagrammets färg tala då om för dig om det är lätt eller svårt att hitta den.

Vill du veta t.ex. om Venus syns från Blekingekusten i slutet på månaden, så kollar du färgen i den högra delen i andra kolumnen i höjd med linjen som går till Blekingekusten på Sverigekartan.

Har du sett någonting ljusstarkt på himlen – ta en titt på grafiken: Visar den att ett objekt syns dålig eller inte alls, så kan du vara säkert på att det inte var just den där planeten som du har sett …


Månen nära Venus

Månen nära Venus på morgonen den 1 juli 2019 kl. 03:30 (sedd från Norrköping)

Månen nära Venus på morgonen den 1 juli 2019 kl. 03:30 (sedd från Norrköping)

Månen nära Jupiter

Konjunktionen kan bara ses från södra Sverige.

Månen nära Jupiter på sena kvällen den 13 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

Månen nära Jupiter på sena kvällen den 13 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

Månen nära Jupiter på sena kvällen den 13 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

Månen nära Jupiter på sena kvällen den 13 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

Månen mellan Jupiter och Saturnus

Konjunktionen kan bara ses från södra Sverige.

Månen mellan Jupiter och Saturnus på sena kvällen den 14 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

Månen mellan Jupiter och Saturnus på sena kvällen den 14 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

Månen i närheten av Saturnus

Konjunktionen kan bara ses från södra Sverige.

Månen nära Saturnus på sena kvällen den 15 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

Månen nära Saturnus på sena kvällen den 15 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

Partiell förmörkad fullmåne nära Saturnus

Konjunktionen kan bara ses från södra Sverige.

Partiell förmörkad fullmåne nära Saturnus på sena kvällen den 15 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

Partiell förmörkad fullmåne nära Saturnus på sena kvällen den 15 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)


Partiell månförmörkelse

Det är fullmåne natten mellan den 16 och 17 juli 2019.
Exakta tidpunkten för fullmånen är kl. 23:38 den 16 juli.

Viktiga hålltider för förmörkelsen:

händelse tidpunkt kommentar
månen når jordens halvskugga kl. 20:44 osynlig
70% av månens diameter i halvskuggan kl. 21:32 förmörkelsen syns
månen når jordens helskugga kl. 22:02 partiell förmörkelse börjar
förmörkelsen maximal kl. 23:31 storlek 1,197
månen lämnar jordens helskugga kl. 01:00* partiell förmörkelse slutar
70% av månens diameter i halvskuggan kl. 01:29* förmörkelsen syns inte mer
månen lämnar jordens halvskugga kl. 02:18* osynlig

Tidpunkterna kan varierar med en eller annan minut beroende på vilka antaganden som görs om bland annat jordskuggans form och storlek. Inträde i och utträde från jordens halvskugga kan aldrig observeras på grund av dess diffusa och svaga rand. Klockslag med * avser den 17 juli.


Månens uppgång över norra Europa den 16 juli

2019-07-16 månens uppgång över norra Europa (svensk sommartid)

2019-07-16 månens uppgång över norra Europa (svensk sommartid)

Månen går upp som tidigast strax före kl. 21:30 på Gotland. I Dalafjällen sker uppgången först runt 22:30-tiden. Uppe i Kiruna når månen knappt över horisonten och längre norrut förblir den under horisonten.


 

2019-07-16 kl. 21:32 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen blir synlig för blotta ögat

2019-07-16 kl. 21:32 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen blir synlig för blotta ögat

2019-07-16 kl. 22:02 Månförmörkelsen över norra Europa när fullmånen når jordens helskugga och den partiella förmörkelsen börjar

2019-07-16 kl. 22:02 Månförmörkelsen över norra Europa när fullmånen når jordens helskugga och den partiella förmörkelsen börjar

2019-07-16 kl. 23:31 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen är som störst

2019-07-16 kl. 23:31 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen är som störst

2019-07-17 kl. 01:00 Månförmörkelsen över norra Europa när fullmånen lämnar jordens helskugga och den partiella förmörkelsen slutar

2019-07-17 kl. 01:00 Månförmörkelsen över norra Europa när fullmånen lämnar jordens helskugga och den partiella förmörkelsen slutar

2019-07-17 kl. 01:29 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen blir osynlig för blotta ögat

2019-07-17 kl. 01:29 Månförmörkelsen över norra Europa när förmörkelsen blir osynlig för blotta ögat

2019-07-17 kl. 02:18 Fullmånen över norra Europa när månförmörkelsen officiellt är över

2019-07-17 kl. 02:18 Fullmånen över norra Europa när månförmörkelsen officiellt är över


Månen och gasjätterna

Det blir en vacker vy mitt under månförmörkelsen när himlen har blivit mörkare. Saturnus och Jupiter syns lågt över himlen mot söder och sydost. Månen finns snett nedanför till vänster om ringplaneten.

Månens position på himlen den 16 juli 2019 kl. 23:31 - just när månförmörkelsen är som störst (sedd från Norrköping)

Månens position på himlen den 16 juli 2019 kl. 23:31 – just när månförmörkelsen är som störst (sedd från Norrköping)


Förmörkelseförloppet (sedd från Norrköping)

Största förmörkelsen inträffar kl. 23:31 – lite tidigare än tidpunkten för själva fullmånen (kl. 23:38). Detta beror på att månens bana lutar mot jordens omloppsbana.

2019-07-16 Partiell månförmörkelse sedd från Norrköping

2019-07-16 Partiell månförmörkelse sedd från Norrköping

Så ungefär kommer månförmörkelsen att se ut från Norrköping (och på ett liknande sätt även från många andra håll i landet).

Månen nära Jupiter på sena kvällen den 13 juli 2019 kl. 23:55 (sedd från Norrköping)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Norrköping)

Månförmörkelsen börjar i skymningen när månen är på väg upp över horisonten mot sydost. Himlen blir mörkare under förmörkelsens gång och fullmånen kommer sakta lite högre upp på himlen. När förmörkelsen slutar befinner sig månen mot söder på en fortfarande inte helt mörk himmel. Kom ihåg att månen är förstorad en hel del.


Månförmörkelsen sedd från olika platser runtom i landet

Malmö

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Malmö)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Malmö)

Göteborg

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Göteborg)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Göteborg)

Visby

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Visby)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Visby)

Stockholm

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Stockholm)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Stockholm)

Idre

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Idre)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Idre)

Umeå

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Umeå)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Umeå)

Luleå

2019-07-16 Partiell månförmörkelse - månens position på himlen (sedd från Luleå)

2019-07-16 Partiell månförmörkelse – månens position på himlen (sedd från Luleå)


Månen nära Aldebaran

Månen nära Aldebaran på morgonen den 28 juli 2019 kl. 02:00 (sedd från Norrköping)

Månen nära Aldebaran på morgonen den 28 juli 2019 kl. 02:00 (sedd från Norrköping)


På himlen i juli – ännu mer information

Mycket av materialet som jag publicerat i tidigare artiklar ”På himlen i månad mm år 20yy” finns nu även uppdaterad för 2019.

Där hittar du bl. a. följande:

  • Stjärnkartor
  • Månens och planeternas rörelse framför stjärnhimlen
  • Solens skenbara färd, samt dess upp- och nedgångar
  • Gryning, skymning och månsken
  • (Nästan) allt om månens positioner, faser och extremvärden
  • Månens första och sista synlighet
  • Konjunktioner med planeter
  • Mycket information om de fem ljusa planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus

På himlen i juli 2019

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer