2013-04-25 Minimånförmörkelse

h1. Partiell månförmörkelse av minsta laget

Denna förmörkelse är en av de minsta helskuggsförmörkelser. Senaste minimala månförmörkelse hade vi dn 4 april 1958 som var en aning större än den här (0,016) och nästa miniförmörkelse äger rum den 28 september 2038 (storlek 0,014) och är således minimal mindre än denna. Nästa totala månförmörkelse kan ses från Sverige den 28 september 2015.

h1. Förmörkelsens storlek är 0,015

Vad betyder egentligen en förmörkelsestorlek på 0,015?
1.5% av månens diameter kommer att hamna i jordens helskugga – det motsvarar 0.3% (eller 3 promille) av månens yta.

h1. Så syns förmörkelsen

Månförmörkelsen kan ses från hela landet men de allra bästa förhållanden har man i sydöstra Sverige (på Gotland). Fullmånen går upp i sydost när solen går ner i nordväst. I sydöstra Sverige står månen högre över horisonten på en mörkare himmel.

h1. Månförmörkelsens början

Månförmörkelsen *börjar kl 20.03 svensk sommartid* med att månen rör sig in i jordens halvskugga. *Detta kan dock ej observeras* för att halvskuggans yttre kant är ljus och diffus.

h1. kl 21.06 befinner sig 70% av månens diameter inne i jordens halvskugga


Vid ungefär denna tidpunkt ska man kunna ana att det är någon månförmörkelse på gång. Månförmörkelsens storlek är då 0.7 i halvskuggan, viket betyder att 70% av månens diameter har hamnat i jordens halvskugga. Detta är ett teoretiskt gränsvärde som man har kommit fram till genom observationer. Månen har vid denna tidpunkt gått upp på de flesta håll – utom i nordvästligaste Sverige. På Gotland står månen redan 5 grader över horisonten (svarta linjen) och solen befinner sig 6 grader under horisonten (ljusblå linje). Månens övre kant till vänster är en aning mörkare än resten av månen.

h1. kl 21.55 Månen når jordens helskugga – den partiella månförmörkelsen börjar


Månen har nu kommit så långt i jordens skugga att den börjar tränga in i jordens helskugga. Månens skiva uppe till vänster är nu betydligt mörkare än den delen nere till höger. Månen står nu i hela landet över horisonten och befinner sig i södra Sverige mer än 5 grader över horisonten.
Hur mörkt eller ljust himlen är antyds genom bakgrundsfärgen. Den gula linjen anger var solen precis håller på att gå ner. Den tjocka svarta linjen anger var månen precis går up. Det syns också en ljusblå linje: Här står solen redan 6 grader under horisonten – den borgerliga skymningen slutar vid dessa platser i detta ögonblick. På alla platser längs den mindre tjocka svarta linjen står månen 5 grader över horisonten. Den mellanblå linjen anger var solen befinner sig 12 grader under horisonten – alltså var den nautiska skymningen slutar vid denna tidpunkt. Den mörkblå linjen (nere till höger) anger var solen befinner sig 18 grader under horisonten och den astronomiska skymningen slutar – här är himlen redan helt mörk.

h1. kl 22.08 Månförmörkelsen maximal

Förmörkelsen är som störst, dvs. månen är inne som djupast i jordens helskugga.

Nu har månen gått upp och solen gått ner i hela landet. I norr är himlen fortfarande rätt ljus och månen står lågt över horisonten mot sydost. Över landets södra del är himlen redan ganska mörk och månen står en bit över horisonten.

h1. En vacker triangel med Spica och Saturnus


Den förmörkade månen bildar en vacker triangel tillsammans med ringplaneten Saturnus och Jungfruns ljusaste stjärna Spica.

h1. kl 22.20 Månen börjar lämna helskuggan – helskuggsförmörkelsen slutar

Månen har nu lämnat jordens helskugga helt å hållet men dess övre kant är fortfarande mörkare än det brukar vara vid en vanlig fullmåne.

Samtidigt som månen blir allt ljusare så blir himlen allt mörkare.

h1. kl 23.09 – 70% av Månens diameter täcks av jordens halvskugga

Nu ska du inte längre kunna se att det har varit en månförmörkelse på gång. Möjligen är månens skiva längst uppe fortfarande en aning mörkare än den brukar vara vid en vanlig fullmåne. Nu finns enbart 0,7 gånger av månens diameter kvar i halvskuggan. Detta är ett teoretiskt värde och man bruka säga att en förmörkelse måste nå åtminstone 0.7 i halvskuggan för att den ska kunna noteras på himlen.

h1. kl 00.11 den 26 april slutar förmörkelsen rent matematiskt

Denna tidpunkt är bara av astronomiskt intresse och har ingen betydelse i praktiken. Månen lämnar nu även jordens halvskugga helt å hållet men detta kan inte observeras för att halvskuggans yttre kant är ljus och diffus.
Nu är det verkligen fullmåne – precis som vanligt.

h1. Anmärkningar

Observera att tiderna kan skilja sig någon minut hit eller dit beroende på vilka källor du använder. Detta beror främst på olika antaganden vad som gäller skuggans form och storlek.
Skuggan är nämligen inte helt rund eftersom jorden inte heller är en ideal klot…den liknar ju snarare ett päron…
*Leta upp din plats på kartorna vid de olika tidpunkterna och så får du en uppfattning om hur månen ser ut, hur högt den står över horisonten och hur ljust det är ute hos dig.*

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer