2014-02-26 Månens skära mycket nära Venus

h1. Månen mycket nära på morgonen den 26:e


Grafiken visar månen och Venus på morgonen den 26 februari – ca 40-50 minuter före soluppgången mot sydost. Denna bild visar en förstoring – hur det ser ut i kikaren – för att kunna visa månens storlek på himlen och avståndet till Venus skalenlig. Som du ser så är avståndet till morgonstjärnan mindre en månens diameter – en mycket trångt konjunktion – och kanske den vackraste av alla konjunktioner mellan en planet och månen i år!

h1. Vyn från mellersta Sverige


Grafiken visar Venus och månens position på himlen från mellersta Sverige vid den borgerliga gryningens början (solen 6 grader under horisonten – ungefär 45 minuter före soluppgången). Grafiken gäller egentligen exakt för Borlänge men kan användas på många håll i Svealand och södra Norrland.

h1. Så här blir det i norra Sverige


Grafiken visar Venus och månens position på himlen mot sydost eller sydsydost från norra Sverige ca 1 timme före soluppgången. Grafiken gäller egentligen exakt för Kiruna men kan användas på många håll i norra Norrland. Som du ser, så syns Venus och månen sämre – de står lägre över horisonten på en ljusare himmel.

h1. Så här blir det i södra Sverige


Grafiken visar Venus och månens position på himlen från södra Sverige ca 1 timme före soluppgången. Grafiken gäller egentligen exakt för Malmö men kan användas på många håll i Götaland. Som du ser, så syns Venus och månen bättre – de står högre över horisonten på en mörkare himmel.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.