2015-09-28 Total månförmörkelse på efternatten och morgonen

h1. Total månförmörkelse som är extra speciell

Denna förmörkelse är en av de mindre djupa och kortare totala månförmörkelser. Månen tränger inte så särskilt djupt in i jordens helskugga. Den del av månen, som tränger in djupast i helskuggan, når inte ens skuggans mitt. Totaliteten varar sammanlagt ca 72 minuter – vilket kan jämföras med över 100 minuter som en total månförmörkelse kan vara i bästa fall.
Men det speciella i år är att månen befinner sig extra nära jorden denna gång. En fullmåne som är större än vanligt och som kallas av många för ”superfullmåne”.

h1. Förmörkelsens storlek

Vad betyder egentligen en förmörkelsestorlek på 1,28? Att 128% av månens yta kommer att täckas av jordens skugga betyder det förstås inte. Det täcks 100% av månen men 1,28 gånger månens diameter. Detta innebär att man skulle får plats med ytterligare 0,28 gånger av månens diameter mellan månens kant som ligger närmast den yttre begränsningen av jordens helskugga och just begränsningen av jordens helskugga. Alltså mellan jordens helskuggans begränsning och månens kant ryms ungefär en fjärdedels måne vid tidpunkten då förmörkelsen är som störst kl. 04:47. Eftersom de största förmörkelserna kan ha en storlek på 1,88 så inser man snabbt att fullmånen denna gång inte hamnar särskilt djupt i jordens helskugga. Ingen del av månen når den centrala delen som du kan se på grafiken.

h1. Så syns förmörkelsen

Förmörkelsen kan observeras från hela Sverige tidigt måndag morgon den 28 september. Månen står till en början högt på en mörk himmel. Under själva förmörkelsen är månen på väg ner i sydväst eller väster och mot slutet blir dessutom himlen allt ljusare.

Månen hittar du i västsydväst medan strålande Venus syns i öster. I dess närhet finns även ljusa Jupiter och Mars. Orion står mot söder.

Som alltid inträffar även denna månförmörkelse vid fullmåne – det är liksom en av förutsättningarna för att en månförmörkelse kan äga rum. Men det som krävs ytterligare är att månen inte befinner sig för långt norr eller söder om jordens banplan för då missar fullmånen jordens skugga.

Denna gång inträffar det ännu fler spännande saker just vid fullmåne:
Månen passerar ganska nära jorden – under perioden 1990 till 2020 kommer månen bara närmare vid 17 andra tillfällen.
Betraktar man bara jordnära fullmånar så hamnar denna superfullmåne till och med på en hederlig 14:e plats.

Tidsuppgifterna är hämtade från astronomiprogrammet GUIDE 9.0. Beroende på källa och antaganden om jordskuggans diameter och form (cirkulär eller oval) kan uppgifterna skiljer sig med någon enstaka minut hit och dit.

Tiderna anges i svensk sommartid

27/9
kl. 18:28
fullmånen går upp (sedd från Norrköping)
kl. 19:21 den borgerliga skymningen slutar
kl. 20:08 den nautiska skymningen slutar
kl. 20:58 den astronomiska skymningen slutar
kl. 00:37 månen rakt i söder (sedd från Norrköping) 31,3 grader över horisonten
månen som störst 33,79′ och ljusast ca mag -12.7 (sedd från Norrköping)
kl. 02:11 fullmånen når jordens halvskugga (inte synlig med blotta ögat)
kl. 02:53 70% av månens diameter är inne i halvskuggan – förmörkelsen syns
kl. 03:06 fullmånen når jordens helskugga (den partiella förmörkelsen börjar)
kl. 03:38 50% av månens diameter är inne i jordens helskugga
kl. 03:48 månen som närmast jorden(s centrum) perigeum; 356876 km
kl. 04:10 fullmånen förmörkas helt (totaliteten börjar)
kl. 04:35 den astronomiska gryningen börjar
kl. 04:47 förmörkelsen som störst – fullmånen som djupast inne i jordens helskugga
kl. 04:51 exakt fullmåne
kl. 05:25 fullmånen når helskuggans gräns (totaliteten slutar)
kl. 05:28 den nautiska gryningen börjar
kl. 05:55 50% av månens diameter kvar i jordens helskugga
kl. 06:12 den borgerliga gryningen börjar
kl. 06:28 fullmånen lämnar jordens helskugga (den partiella förmörkelsen slutar)
kl. 06:42 70% av månens diameter är inne i halvskuggan – förmörkelsen syns inte längre
kl. 06:53 Solen går upp (sedd från Norrköping)
kl. 07:03 fullmånen går ner (sedd från Norrköping)
kl. 07:24 fullmånen lämnar jordens halvskugga (inte synlig med blotta ögat)

Åter till toppen

h1. Anmärkningar

Observera att tiderna kan skilja sig någon minut hit eller dit beroende på vilka källor du använder. Detta beror främst på olika antaganden vad som gäller skuggans form och storlek.
Skuggan är nämligen inte helt rund eftersom jorden inte heller är en ideal klot…den är ju snarare som ett päron…

h1. Nästa månförmörkelse

Den 23 mars är det dags för nästa månförmörkelse men då hamnar månen bara i halvskuggan och dessutom händer det hela mitt på dagen när månen befinner sig under horisonten hos oss.

h1. Nästa månförmörkelse som är synlig från Sverige

Om ett år kan vi observerar en månförmörkelse – men även denna är bara en, där månen hamnar i jordens halvskugga. Strax före kl. 21 på kvällen hamnar drygt 90% av månens diameter inne i jordens halvskugga och månens övre kant kommer att vara något mörkare. Inget speciellt spektakulärt.

h1. Nästa totala månförmörkelse som är synlig från Sverige

På kvällen den 27 juli 2018 kan vi se slutet på en total månförmörkelse lagom på en sen sommarkväll. Månen står då lågt över horisonten mot sydost på en fortfarande rätt så ljus himmel nära vår röda grannplanet Mars som lyser ganska starkt.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer