2016-03-29 Månen i närheten av Mars och Saturnus

På tidiga morgonen den 29 mars befinner sig månen nära både Mars och Saturnus. Alla tre bildar tillsammans en fin triangel. Morgonen den 28:e finns månen snett till höger om Mars och morgonen den 30:e snett till vänster om Saturnus.
Från södra Sverige syns detta mycket bra – trots att de ljusa planeterna inte står särskilt högt över horisonten – så kan du inte missa dem nära månen. Ju längre norrut i landet du befinner dig ju svårare syns både Mars och Saturnus – gränsen går ungefär vid 66 graders nordlig latitud för Saturnus och 67,5 grader nordlig latitud för Mars – norr därom syns enbart månen – se även grafiken för Kiruna. Antares, Skorpionens ljusaste stjärna, som står nedanför Mars syns ungefär upp till 61 grader nordlig latitud – alltså ungefär upp till Mora.

h1. Månen passerar både Mars och Saturnus sedd från Malmö


Grafiken visar månens, Mars och Saturnus position på himlen mot söder på morgonen kl. 04:30 svensk sommartid den 28:e, 29:e och 30:e sedd från Malmö. Månen passerar först Mars och därefter Saturnus. Den 29:e är dock kanske mest spännande när månen bildar en fin triangel med de båda planeterna. Mars är ljusare än Saturnus och är alltså den högra av de ljusa prickarna.

h1. Månen passerar både Mars och Saturnus sedd från Borlänge


Grafiken visar månens, Mars och Saturnus position på himlen mot söder på morgonen kl. 04:30 svensk sommartid den 28:e, 29:e och 30:e sedd från Borlänge. Antares syns just strax ovanför horisonten (möjligen behövs kikare för att kunna se den). Mars och Saturnus kan du däremot knappast missa.

h1. Månen passerar både Mars och Saturnus sedd från Luleå


Grafiken visar månens, Mars och Saturnus position på himlen mot söder på morgonen kl. 04:30 svensk sommartid den 28:e, 29:e och 30:e sedd från Luleå. Himlen är ljusare och Mars och Saturnus hamnar betydligt närmare horisonten så att de är svårare att hitta än i södra Sverige. Redan här kan det vara svårt att upptäcka Saturnus.

h1. Månen passerar både Mars och Saturnus sedd från Kiruna


Grafiken visar månens, Mars och Saturnus position på himlen mot söder på morgonen kl. 04:30 svensk sommartid den 28:e, 29:e och 30:e sedd från Kiruna. Som du ser är himlen inte bara ljusare längst i norr utan Mars och Saturnus hamnar nära horisonten att de inte längre syns.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer