2016-09-16 Liten månförmörkelse

*En liten förmörkelse lagom på kvällen*

h1. Förmörkelsens storlek är 0,908 (i halvskuggan)

Vad betyder egentligen en förmörkelsestorlek på 0,908?
90.8 % av månens diameter kommer att hamna i jordens halvskugga – det motsvarar ungefär 95 % av månens yta. Men det ska tilläggas att halvskuggans yttre begränsning är diffus och i praktiken osynlig – till skillnad från jordens helskugga, som har en ganska markant begränsning.

h1. Så syns fullmånen på kvällen den 16:e (och natten)

Fullmånen står mittemot solen och går upp i öster när solen går ner i väster sydväst på kvällen den 16:e. Den står som högst över horisonten i söder mitt i natten när solen befinner som djupast under horisonten i norr. Detta är först en bit efter midnatt för att vi fortfarande har sommartid. Den drar en lite lägre bana över himlavalvet på natten än solen på dagen. Slutligen går månen ner i väster när solen går upp i öster på morgonen den 19:e.


Grafiken visar när månen går upp över norra Europa. För Sveriges del går månen upp som tidigast vid 19-tiden på Gotland och i nordöstra Norrland. Den går upp som senast runt kl. 19:30 i Dala- och Jämtlandsfjällen.

h1. Så syns förmörkelsen

Eftersom månförmörkelsen äger rum på kvällen, så kan den observeras från hela Sverige. Månen står en bit över horisonten mot ostsydost. Problemet är dock att det handlar om en ganska liten förmörkelse. Man brukar säga att en månförmörkelse i jordens halvskugga enbart kan observeras om månförmörkelsens storlek är större än 0,7 och denna förmörkelse är större men det är helt enkelt ingen förmörkelse i helskuggan.

h1. Månförmörkelsens början

Månförmörkelsen *börjar kl. 18.55 svensk sommartid* med att månen rör sig in i jordens halvskugga. *Detta kan dock ej observeras* för att halvskuggans yttre kant är ljus och diffus. Dessutom befinner sig månen fortfarande under horisonten på de allra flesta håll. Tidpunkten anges bara för fullständighetens skull.

h1. kl. 20.02: 70% av månens diameter inne i jordens halvskugga

Vid ungefär denna tidpunkt ska det teoretiskt överhuvudtaget vara möjligt att ana att det är någon månförmörkelse på gång. Månförmörkelsens storlek är då 0.7 i halvskuggan, viket betyder att 70% av månens diameter har hamnat i jordens halvskugga. Detta är ett teoretiskt gränsvärde som man har kommit fram till genom observationer. Men blir inte besviken om du inte ser något (bortsedd från en vanlig fullmåne) vid det här laget. Det var nämligen vid en månförmörkelse för ungefär tre år sedan där man inte ens vid en förmörkelsestorlek på nästan 0,76 kunde se något…

h1. kl. 20.54 Månförmörkelsen maximal

Förmörkelsen är som störst, dvs. månen är inne som djupast i jordens halvskugga.

Nu ska man kunna se att fullmånen är lite mörkare längst uppe.


Grafiken visar hur mörkt himlen är kl. 20:54 när förmörkelsen är som störst. Mörkast är himlen på Gotland och ljusast är den fortfarande i västra fjällen – för hör dröjer sig skymningen kvar som längst. De tre blå linjerna anger hur pass djupt solen befinner sig under horisonten – 6, 12 respektive 18 grader. Nordväst om Sverige – ute på Norska havet – står månen exakt 10 grader över horisonten (svarta heldragna linjen). I Sverige står den en bra bit högre upp på himlen.


Så ser himlen ut sedd från Norrköping strax före kl. 21 på kvällen den 16 september 2016. Grafiken visar himlen mot söder (från öster till sydväst). Månen befinner sig en bit över horisonten mot ostsydost medan mars och Saturnus håller på att gå ner i sydväst. Grafiken kan användas i större delen av landet. Längst i söder står Mars och Saturnus högre upp på himlen medan de är osynliga från norra Sverige.

h1. kl 21.47: 70% av Månens diameter täcks av jordens halvskugga

Nu ska du definitivt inte längre kunna se att det har varit en månförmörkelse på gång. Nu finns enbart 0,7 gånger av månens diameter kvar i halvskuggan. Och detta är som sagt ett teoretiskt värde och man bruka säga att en förmörkelse måste nå åtminstone 0.7 i halvskuggan för att den överhuvudtaget ska kunna noteras på himlen. *Senast nu är fullmånen en ”vanlig” fullmåne för alla igen…*

h1. kl 22.54 slutar förmörkelsen rent matematiskt

Denna tidpunkt är bara av astronomiskt intresse och har ingen betydelse i praktiken. Månen lämnar nu även jordens halvskugga helt å hållet men detta kan inte observeras – för att halvskuggans yttre kant är ljus och diffus.
Nu är det verkligen fullmåne – precis som vanligt.

h1. Anmärkningar

Observera att tiderna kan skilja sig någon minut hit eller dit beroende på vilka källor du använder. Detta beror främst på olika antaganden vad som gäller skuggans form och storlek.
Skuggan är nämligen inte helt rund eftersom jorden inte heller är en ideal klot…den liknar ju snarare ett päron…

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer