Merkurius på morgonhimlen i september 2017

Merkurius på morgonhimlen

Merkurius bjuder i vanliga fall på en bra morgonvisibilitet på hösten. Ibland blir det också två tillfällen, som är hyfsat bra – varav en inträffar på sensommaren och en i början på vintern. En morgonvisibilitet upprepas påföljande år ungefär 14 dagar tidigare och efter 13 år ungefär vid samma datum.

Om man undersöker hur pass högt Merkurius kan befinna sig över horisonten vid den borgerliga gryningens början (alltså när solen befinner sig 6 grader under horisonten) så kommer man fram till följande:
Sedd från Norrköping så befinner sig Merkurius vid den borgerliga gryningens början aldrig över horisonten under perioden slutet av februari till ca 10 juli. Som mest kan den nå ca 9,6 grader över horisonten i slutet på oktober. En av de mest gynnsamma morgonvisibiliteter som uppfyller just detta kommer vi att ha till exempel 2021.

Merkurius höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Norrköping)

Merkurius höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Norrköping)

Grafiken visar höjden över horisonten under årets lopp. Till höger och vänster anges Merkurius höjd över horisonten i grader (just vid den borgerliga gryningens början) och tidsaxeln hittar du längst nere. Den gula linjen representerar ett år i taget och årtal (gul) hittar du uppe till höger. Jag har gjort en animering av åren 2015 till 2021. 2017 ser du en spetsig gul kurva, som i mitten på september når ungefär 8,7 grader som mest. Året därpå flyttas samma kurva en liten bit åt vänster – ungefär 14 dagar tidigare; men då når Merkurius som mest bara ca 7,7 grader över horisonten. Samtidigt dyker det upp en morgonvisibilitet i december som med åren därpå blir allt bättre. Binder man ihop alla toppar så får man fram den tjocka vita linjen. Den representerar Merkurius maximala höjd som kan uppnås vid ett viss datum. I grafiken representerar den vita linjen alla år under perioden 2015 till 2102 för att få en snygg jämn linje.

Det är så man kommer fram till när en morgonapparition blir bra eller inte och hur högt över horisonten Merkurius kan visa sig i bästa fall.

Hur ser det ut på andra breddgrader kan man ju undra. I Kiruna till exempel är det högsta värdet ungefär 7,7 grader i mitten på oktober medan man i Malmö kan komma upp till 10 grader i slutet på oktober.

Ju längre söderut man befinner sig, ju bättre blir det. Som bäst blir det på breddgraderna runt omkring 25 grader söder om ekvatorn. Där kan Merkurius vid bra tillfällen hamna nästan 22 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början. Detta händer dock inte på hösten utan på våren.

I tabellen nedan kan du se hur högt Merkurius kan hamna över horisonten vid den borgerliga gryningen sedd från 85 graders nordlig latitud till 85 graders sydlig latitud och när på året detta maxvärde kan nås. Samtidigt anges också Merkurius ljusstyrka. Vid de bästa tillfällen för den nordliga breddgraderna brukar den vara lite ljusare men eftersom den solnära planeten hamnar lägre över horisonten så förverkas även denna fördel…

      datum   höjd  mag   |         datum   höjd  mag
85°n 10-okt   3,7° -0,6   |   85°s 04-apr   8,7  +0,2
80°n 10-okt   5,0° -0,6   |   80°s 03-apr  10,6  +0,2
75°n 14-okt   6,2° -0,6   |   75°s 03-apr  12,4  +0,2
70°n 14-okt   7,3° -0,6   |   70°s 03-apr  14,1  +0,2
65°n 16-okt   8,3° -0,5   |   65°s 05-apr  15,7  +0,3
60°n 22-okt   9,2° -0,5   |   60°s 05-apr  17,1  +0,3
55°n 29-okt  10,1  -0,5   |   55°s 05-apr  18,4  +0,3
50°n 08-nov  10,9  -0,5   |   50°s 05-apr  19,4  +0,3
45°n 14-nov  11,6  -0,5   |   45°s 04-apr  20,3  +0,3
40°n 27-nov  12,4  -0,4   |   40°s 04-apr  21,0  +0,3
35°n 11-dec  13,2  -0,4   |   35°s 02-apr  21,5  +0,3
30°n 21-dec  14,0  -0,3   |   30°s 02-apr  21,7  +0,3
25°n 28-dec  14,8  -0,3   |   25°s 30-mar  21,8  +0,3
20°n 14-jan  15,6  -0,1   |   20°s 30-mar  21,6  +0,3
15°n 24-jan  16,5  -0,1   |   15°s 23-mar  21,2  +0,3
10°n 01-feb  17,4  +0,0   |   10°s 21-mar  20,6  +0,3
 5°n 11-feb  18,2  +0,1   |    5°s 09-mar  19,9  +0,2
 0°  01-mar  19,1  +0,2

Även i fiktiva Anti-Norrköping, som befinner sig drygt 58 grader söder om ekvatorn, är förhållanden fortfarande mycket mer gynnsamm än på våra nordliga breddgrader.

Merkurius höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Anti-Norrköping)

Merkurius höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Anti-Norrköping)

Grafiken visar hur det ser ut drygt 58 grader söder om ekvatorn – i fiktiva Anti-Norrköping. Förhållanden är som bäst i början på april då Merkurius i bästa fall kan nå nästan 18 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början. En del av förklaringen är att solsystemets innersta planet kan komma mycket längre ifrån solen på våren än på hösten.

Merkurius vinkelavstånd från solen (elongation) på morgonhimlen

Merkurius vinkelavstånd från solen (elongation) på morgonhimlen

Grafiken visar Merkurius västliga vinkelavstånd (elongation) till solen – alltså de tillfällen då Merkurius skulle kunna ses på morgonhimlen. Den gula linjen gäller för 2017 och den vita linjen har knutit ihop alla största elongationer under åren 2015 till 2102. Når Merkurius sin största västliga elongation på hösten så kan den i värsta fall bara hamna som mest inte ens 18 grader ifrån solen. På våren däremot kan den största elongationen uppnå nästan 28 grader.
Detta beror på hur Merkurius mycket elliptiska bana ligger i förhållande till jordens omloppsbana.

Merkurius minimala och maximala största elongation på våren respektive hösten

Merkurius minimala och maximala största elongation på våren respektive hösten

Solsystemet sett uppifrån. Jordens och Merkurius position ritats ut den 5 april 2026 och den 1 oktober 2016. Detta för att visa att Merkurius största elongation blir bara ca 18 grader på våren (alltså dess minimala största vinkelavstånd till solen) och att elongationen kan nå upp till 28 grader på hösten (maximala största vinkelavstånd till solen). Allt detta för morgonapparitioner. I utkanten (mörkblå band) visas solens och Merkurius position framför stjärnhimlen. Den röda cirkeln föreställer ekliptikan och den vita cirkeln (som bara syns delvis) är himmelsekvatorn.
På hösten befinner sig solen betydligt sydligare på himlen än Merkurius vilket är mycket gynnsam för nordliga latituder; men problemet är att vinkelavståndet till solen då bara kan uppnå 18 grader. På våren däremot befinner sig Merkurius betydligt sydligare på himlen – vilket är till stor fördel för sydliga breddgrader. dessutom hamnar den solnära planeten då upp till 28 grader ifrån solen vilket förklarar att den kan befinna sig upp till 22 grader över horisonten när solen befinner sig 6 grader under horisonten (6°+22°=28°).

Merkurius sedd från norra Europa i september 2017

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i september 2017

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat i september 2017

Diagrammet ska kunna ger dig ett snabbt svar på frågan om Merkurius är synlig eller ej för blotta ögat. Grafiken gäller för en månad och för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet även syns på dina breddgrader. Titta längs breddgraden du bor på. Merkurius bjuder denna månad på årets bästa morgonvisibilitet. Upp till mellersta Sverige syns den halvbra (gul färg) – vilket i Merkurius fall betyder att den går ganska enkelt att hitta för vana observatörer men att även nybörjare kan hitta den.

Merkurius och Venus position på morgonhimlen när solen befinner sig 9 grader under horisonten sedd från Norrköping i september 2017

Merkurius och Venus position på morgonhimlen när solen befinner sig 9 grader under horisonten sedd från Norrköping i september 2017

Grafiken visar Merkurius och Venus position på himlen mot öster eller ostnordost när solen befinner sig 9 grader under horisonten, dvs. ungefär drygt en timme innan solen går upp. Venus kan du inte missa. Samtidigt vet du då ungefär var Merkurius håller till. Den finns snett nedanför till vänster om morgonstjärnan och des höjd över horisonten motsvarar ungefär en tredjedel av Venus höjd. Som bäst syns solsystemets innersta planet kring och strax efter mitten av månaden.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i september 2017

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Norrköping i september 2017

Grafiken visar Merkurius position på himlen mot öster vid den borgerliga gryningens början. Det är tidpunkterna som markerats med ljusblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan – ca 40 minuter innan solen går upp. Som högst når den svår observerbara planeten 8,7 grader den 14/9, vilket är ungefär en grad lägre än vid de bäst möjliga förhållanden vid andra tillfällen. Men i år är det Merkurius bästa morgonvisibilitet.

Visibilitetsdiagram för Merkurius i september 2017 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Merkurius i september 2017 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när Merkurius går upp (ljusblå pilar) och när solen går upp (röda pilar). Den solnära planeten går upp tidigare än solen under hela månaden. Som tidigast går solsystemets innersta planet upp  strax före kl. 04:30 kring den 11:e. De färgglada prickarna (röd, orange, gul) anger bästa observationstiden och färgarna matchar visibilitetsdiagrammet för norra Europa. Ungefär mellan den 9:e och 26:e går det att se Merkurius med blotta ögat – för det mesta syns den dock ”dålig” – vilket ska tydas som att den är svårt att hitta för nybörjare. Förhållanden blir ”halvbra” 15:e till 17:e och bästa observationstiden är då strax efter kl. 05. Det är främst då även mer ovana observatörer har större chanser att hitta Merkurius.

Vi tar en närmare titt på hur det ser ut på morgonen den 15:e. Titta på raden 2017-09-15. Den astronomiska gryningen börjar kl. 04:00 – du hittar en mörkblå prick just där (). Vid kl. 04:30 hittar du en ljusblå pil som pekar uppåt – Merkurius går upp. Kl. 04:15 blir bakgrundsytan mellanblå – Merkurius har nu kommit upp tillräckligt högt över horisonten för att den ska kunna hittas vid bra förhållanden av mer erfarna observatörer; det kan vara bra att ha en kikare till hands för att hitta den. Den nautiska gryningen börjar kl. 04:55 – du hittar en mellanblå prick just där (•). Strax efter kl. 05:00 blir bakgrundsytan ännu ljusare – Merkurius syns nu ”halvbra” – ganska lätt för vana observatörer; men även om du är ganska ny så ska du nu ta chansen. Bästa observationstiden ungefär kl. 05:10 markeras med en gul prick () (gult=halvbra). Det är tidpunkten då Merkurius (i alla fall rent teoretiskt) har mest kontrast mot himmelsbakgrunden. Innan dess var himlen mörkare men även Merkurius blekare – för att den stod närmare horisonten. Senare lyser Merkurius lite starkare – för att den har kommit upp högre upp på himlen som dock i sin tur blir allt ljusare. Därmed minskar kontrasten igen – Merkurius syns åter sämre. Kl. 05:15 hittar du en svart prick som antyder att Merkurius nu befinner sig 5 grader över horisonten. Lite senare slutar den ljusa bakgrundsfärgen för att antyda att det blir svårare att se solsystemets innersta planet. Kl. 05:44 börjar den borgerliga gryningen (•) och ca 10 minuter senare hittar du ännu en mörk prick – nu befinner sig den solnära planeten 10 grader över horisonten. För de flesta bleknar nu Merkurius i ljusa gryningen. Ungefär kl. 06:10 blir den osynlig även för vana observatörer – Merkurius står då förövrigt praktiskt tagit rakt mot öster – notera ”O” i de angränsande raderna. Kom ihåg att tidsuppgifterna och bedömningar för visibiliteten beror mycket på de atmosfäriska förhållanden som råder och din erfarenhet att observera.

 Merkurius sedd från Kiruna

Visibilitetsdiagram för Merkurius i september 2017 (gäller exakt för Kiruna)

Visibilitetsdiagram för Merkurius i september 2017 (gäller exakt för Kiruna)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Kiruna i september 2017

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Kiruna i september 2017

 Merkurius sedd från Malmö

Visibilitetsdiagram för Merkurius i september 2017 (gäller exakt för Malmö)

Visibilitetsdiagram för Merkurius i september 2017 (gäller exakt för Malmö)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Malmö i september 2017

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början sedd från Malmö i september 2017

Merkurius nära Regulus

Den solnära planeten passerar varje år nära Regulus – för det mesta en gång under sensommaren (konjunktioner i rektascension brukar inträffa under perioden 26 juli till 10 september). Var sjunde eller 13:e år passerar Merkurius till och med tre gånger Regulus.
Solen passerar Regulus kring den 22 eller 23 augusti. Passerar Merkurius Regulus innan dess, så skulle båda finnas på kvällshimlen – men då syns varken Merkurius eller Regulus från våra nordliga breddgrader. Äger konjunktionen däremot rum en bit in i september så finns i alla fall från södra Sverige chansen att kunna se både Merkurius och Regulus – men det är ett gränsfall. Längre ner hittar du ett avsnitt om Regulus och hur den dyker upp i gryningsljuset i början på september.

Nedanför finns två tabeller. I den första listas alla tillfällen då Merkurius och Regulus befinner sig högre än tre grader över horisonten när solen samtidigt befinner sig 9 grader under horisonten. Dessutom ska separationen mellan båda inte vara större än 5 grader.
I tabellen anges datum, tid (svensk sommartid, UTC+2 timmar), Merkurius och Regulus höjd över horisonten, Merkurius vinkelavstånd till solen (elongation), distans (separation) mellan Merkurius och Regulus och Merkurius ljusstyrka. Regulus har mag +1.4.
I den andra tabellen sattes lite lägre krav: Båda planeter minst 3 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början (alltså solen bara 6 grader under horisonten), vilket genererar fler tillfällen. Men då är det ännu mer troligt att Regulus inte syns med blotta ögat.
Närmast varandra vid dessa tillfällen stod Merkurius och Regulus 2004 och det är nog också det tillfället, Regulus kunde ses enklast.

Tillfällen med solen 9 grader under horisonten, samtidigt som Merkurius och Regulus befinner sig mer än 3 grader över horisonten under perioden 1998-2038:

datum      tid          höjd     elong     sep     mag
1998-09-08 kl. 05:01 |3,6° 3,3°| 15,2° V |0,88° | -1,0
2004-09-10 kl. 05:08 |5,4° 5,3°| 18,0° V |0,11° | -0,5
2011-09-09 kl. 05:04 |4,4° 3,9°| 16,3° V |0,68° | -0,9
2017-09-10 kl. 05:07 |4,7° 5,1°| 17,6° V |0,66° | -0,0
2024-09-09 kl. 05:06 |5,0° 4,4°| 17,2° V |0,59° | -0,8
2030-09-10 kl. 05:07 |3,1° 4,8°| 16,2° V |1,72° | +0,7
2037-09-10 kl. 05:08 |5,3° 5,0°| 17,7° V |0,36° | -0,6

Tillfällen med solen 6 grader under horisonten, samtidigt som Merkurius och Regulus befinner sig mer än 3 grader över horisonten under perioden 1998-2038:

datum      tid          höjd     elong     sep     mag
1998-09-08 kl. 05:27 |6,8° 6,5°| 15,2° V |0,89° | -1,0
2004-09-10 kl. 05:33 |8,5° 8,5°| 18,0° V |0,10° | -0,5
2005-09-05 kl. 05:20 |4,3° 4,3°| 12,0° V |1,39° | -1,2
2011-09-09 kl. 05:29 |7,6° 7,1°| 16,3° V |0,67° | -0,9
2017-09-10 kl. 05:32 |7,9° 8,3°| 17,6° V |0,66° | -0,0
2018-09-06 kl. 05:22 |5,5° 4,8°| 13,5° V |1,00° | -1,1
2024-09-09 kl. 05:31 |8,2° 7,6°| 17,2° V |0,57° | -0,8
2030-09-10 kl. 05:32 |6,3° 8,0°| 16,2° V |1,72° | +0,7
2031-09-07 kl. 05:24 |6,5° 5,4°| 14,9° V |1,12° | -1,1
2037-09-10 kl. 05:33 |8,5° 8,2°| 17,7° V |0,34° | -0,6
2038-09-04 kl. 05:18 |3,9° 3,2°| 11,5° V |1,12° | -1,3

13 år senare än det mycket bra tillfället 2004 – passerar Merkurius förhållandevis nära Regulus – Lejonets ljusaste stjärna den 10 september 2017. Merkurius är ljusare med mag -0.0 än Regulus med mag +1.4, vilket betyder att Regulus är svårare att hitta. Troligen är den fortfarande osynlig för blotta ögat men man kan ju alltid kolla…

Merkurius passerar nära Regulus kring den 10 september 2017

Merkurius passerar nära Regulus kring den 10 september 2017

Grafiken visar en förstoring på ett utsnitt på himlen mot ostnordost runt Regulus på morgonen den 8 till 12 september. Utsnittets diameter motsvarar 5 grader. Merkurius passerar förhållandevis nära Regulus och står som närmast på morgonen den 10:e. Det ryms ungefär 1,3 fullmånar mellan Merkurius och Regulus. Båda ryms mycket väl i en vanlig kikares synfält.

 


Regulus sedd från norra Europa

Så syns Regulus från norra Europa med blotta ögat i september 2017

Så syns Regulus från norra Europa med blotta ögat i september 2017

Grafiken visar om Regulus är synlig för blotta ögat i norra Europa eller inte. Rött betyder nej, grönt betyder ja. Någon gång runt den 10:e dyker Regulus upp med början i söder och förhållanden förbättras snabbt under månadens lopp.

Regulus position på himlen vid den nautiska gryningens början sedd från Norrköping i september 2017

Regulus position på himlen vid den nautiska gryningens början sedd från Norrköping i september 2017

Grafiken visar Regulus position på himlen mot öster vid den nautiska gryningens början i september 2017. Det är tidpunkterna som markerats med mellanblå prickar i visibilitetsdiagrammet nedan (ca 1 timme och 30 minuter innan solen går upp). Fram till mitten av månaden kan det vara svårt att får syn på Lejonets ljusaste stjärna. Men förhållanden förbättras snabbt och i slutet på månaden är det inga problem att hitta den.

Visibilitetsdiagram för Regulus i september 2017 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Regulus i september 2017 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagrammet visar när Regulus (ljusblå pilar) och när solen (röda pilar) går upp denna månad. Regulus går upp vid kl. 05:00 i början på månaden och redan vid 03-tiden i slutet. Det är ungefär 1 timme före solen i början på månaden och ca 4 timmar före solen i slutet. Med andra ord blir förhållanden ganska snabbt gynnsammare för att kunna hitta Lejonets ljusaste stjärna. Runt den 10:e kan man försöka att leta upp den. Bästa tiden är då vid 05-tiden. Redan den 20:e ska det inte vara några problem längre att hitta den. Merkurius visar vägen till Regulus runt den 10:e och Venus visar vägen runt den 20:e.

Åter till toppen

Merkurius, Venus, Mars och Regulus position på himlen den 10 och 11 september 2017 kl. 05:00.

Merkurius, Venus, Mars och Regulus position på himlen den 10 och 11 september 2017 kl. 05:00.

Grafiken visar Venus och Merkurius position på himlen på morgonen den 10 och 11 september 2017 kl. 05:00. Ena dagen finns Regulus snett ovanför till vänster om Merkurius, andra dagen nästan rakt ovan för den. Regulus kan dock vara svårt att se med blotta ögat. Mars position anges också men vår röda grannplanet är fortfarande osynlig (men kanske kan hittas med kikare med lite tur).

Merkurius passerar Mars

Merkurius, Venus, Mars och Regulus position på himlen den 16 och 17 september 2017 kl. 05:15.

Merkurius, Venus, Mars och Regulus position på himlen den 16 och 17 september 2017 kl. 05:15.

Animeringen består utav fyra bilder. Två för den 16:e och två för den 17:e. Alla visar himlen mot öster och ostnordost kl. 05:15 då du kan se Venus och Merkurius och däremellan även Regulus. Mars syns troligen inte för blotta ögat. Därför har ljusstyrkan ”skruvats upp” lite grann i varannan bild – så att det går att se även Mars. I verkligheten kan detta uppnås antingen genom extrem bra väderförhållanden eller genom en liten kikare…

Merkurius passerar nära Mars kring den 16 och 17 september 2017

Merkurius passerar nära Mars kring den 16 och 17 september 2017

Grafiken visar en förstoring på ett utsnitt på himlen mot öster eller ostnordost runt Mars på morgonen den 14 till 18 september. Utsnittets diameter motsvarar 5 grader. Merkurius passerar mycket nära Mars och står som närmast på morgonen den 17:e. Det ryms då inte ens en fullmåne mellan Merkurius och Mars. Båda ryms mycket väl i en vanlig kikares synfält. Medan Merkurius syns för blotta ögat så är det ganska tveksamt att Mars gör det. Men i kikaren syns den definitivt.

Merkurius, Venus, Mars, månskärans och Regulus position på himlen den 19 september 2017 kl. 05:30.

Merkurius, Venus, Mars, månskärans och Regulus position på himlen den 19 september 2017 kl. 05:30.

Grafiken visar himlen mot öster på morgonen den 19 september 2017 kl. 05:30. Månens tunna skära hittar du ganska nära horisonten snett nedanför till vänster om Merkurius. Mars, som befinner sig lite snett ovanför till höger om Merkurius, kan vara svårt att se – troligen behövs en kikare. Längre upp till höger finns strålande Venus som närmar sig Regulus. I deras närhet stod månens skära på morgonen dagen före.

Åter till toppen

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer