Vilken information kan du hitta här?

På himlen i månad x år 20yy: Här hittar du en utförlig beskrivning om solen, månen och alla planeter för en månad i taget. Ibland tas även ljusa kometer med. Beräkningar görs för Norrköping.

Så syns planeterna år 20yy: Artikeln ger en kort beskrivning över hur de ljusa planeterna (Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus) syns under årets lopp och avser hela landet. Länk till artikeln finns längre ner i listan på denna sida.

Extra information om planeterna år 20yy: Artikeln ger mer information om planeterna – t.ex. deras utseende i ett teleskop, deras skenbara diameter, deklination, Saturnus ringar och mycket mer.

Uranus och Neptunus år 20yy: Sedan något år tillbaka finns inte de ljussvaga planeterna Uranus och Neptunus med i månadsöversikterna. de har fått sin egen sida.

 

När uppdateras sidan?

Artikeln Så syns planeterna år 20yy läggs ut i regel i december året innan den börja gälla.
Artiklarna På himlen i månad x 20yy läggs ut i regel i mitten på månaden innan den börjar gälla.

André Franke