Extra information om planeterna 2018

Hitta rätt direkt
Planeternas ljusstyrka | Planeternas skenbara diameter | Planeternas deklination | Saturnus ringar | Planeternas utseende


Planeternas ljusstyrka

Planeternas ljusstyrka 2018

Planeternas ljusstyrka 2018

Planeternas ljusstyrka anges i så kallade magnituder. Det handlar om en logaritmisk skala och ju lägre värdet är desto ljusare är objektet. Solen har en magnitud på runt –26m , fullmånen nära –13m och de svagaste objekten som vi kan se med blotta ögat har ungefär +6m. Inne i städerna ligger gränsen oftast snarare vid +4m medan man i fjällen kan se objekt till nästan +7m vid mycket bra förhållanden enligt en del rapporter. Du ser att Uranus just ligger vid den teoretiska gränsen mellan synligt och icke synligt för blotta ögat. Den är lite ljusare på hösten i samband med oppositionen. Neptunus är ännu svagare och syns bara med hjälp av en bra kikare eller ett mindre teleskop. Mars ljusstyrka stiger snabbt från +1,5m till -2,8m i år, alltså till och med ljusare än Jupiter. Men mot slutet av året avtar ljusstyrkan nästan lika snabbt igen. Saturnus ljusstyrka ligger mellan +0,5m och +0,0m i år och den är därmed ljusare än de flesta stjärnor. Merkurius ljusstyrka varierar mest bland alla planeter. Den kan blir ljusare än alla stjärnor men också så svagt att den inte ens skulle kunna ses med blotta ögat även om den befann sig över horisonten vid total mörker. Jupiter är den näst ljusaste planeten och dess ljusstyrka pendlar i år kring –2,2m. Ljusast av alla planeter är så klart morgon- och aftonstjärnan Venus med en magnitud omkring -4m och ibland upp till nästan -5m – som på hösten i år. Längst ner anges datum och till höger och vänster ljusstyrkan i magnituder.
Åter till toppen


Planeternas skenbara diameter

Planeternas skenbara diameter 2018

Planeternas skenbara diameter 2018

Grafiken anger planetskivornas skenbara diametrar – alltså hur stora de är sedd från jorden. 60” (bågsekunder) motsvarar en bågminut. Ögats upplösningsförmåga går just vid en bågminut – en storlek som Venus når i slutet på oktober i år när den blir som störst. Då kan observatörer med bra syn se att Venus just då är en smal skära. Planeternas skenbara diameter varierar med avståndet mellan jorden och planeten. Planetskivorna blir som störst när planeten befinner sig som närmast jorden. Detta brukar vara fallet i samband med oppositionen för de yttre planeterna (Mars-Neptunus) och när det gäller Merkurius och Venus i samband med den nedre eller undre konjunktionen. Mars kan i bästa fall bli 25” i diameter (som 2003) men även i år når den faktiskt lite drygt 24”. Jupiter blir i bästa fall upp till omkring 50” stor – men i år når den inte ens 45”. Nederst i grafiken anges datum och till höger och vänster planetskivans storlek i bågsekunder. I Jupiters och Saturnus fall avses ekvatorns diameter.

Åter till toppen


Planeternas deklination

Planeternas deklination 2018

Planeternas deklination 2018

Grafiken visar hur planeternas och solens deklination varierar under årets lopp. Deklinationen är avståndet från himmelsekvatorn – positiv norr om den och negativ söder om den. Deklinationen står i direkt samband med hur högt ett objekt passerar som högst över horisonten i söder. På 60 graders nordlig latitud når ett objekt med en deklination på -30 grader precis upp till horisonten i söder, ett objekt med -20 grader når som bäst 10 grader över horisonten och så vidare. Objektens maximala höjd över horisonten beräknas i det här fallet enligt formeln: 90 grader minus breddgraden där du befinner dig plus objektens deklination.

Åter till toppen


Saturnus ringar

Saturnusringarnas öppning 2018

Saturnusringarnas öppning 2018

Grafiken visar ringarnas öppning i grader. Ringarna ligger exakt i samma plan som Saturnus ekvator och den lutar i sin tur nästa 27 grader mot ringplanetens omloppsbana. Eftersom rotationsaxeln pekar åt samma håll hela tiden, blir ibland ringens norra och ibland ringens södra sida belyst – precis som årstiderna på jorden. Så ser vi ibland ringarna nästan från sidan och ibland är de nästan 27 grader öppnade. När ringarnas öppning är ungefär 24 grader, kommer den yttersta begränsningen av ringen precis fram bakom Saturnusskivan. I år pendlar ringarnas öppning bara lite – ungefär mellan 25,5 och 26,6 grader. Sett från solen minskar ringarnas öppning stadigt (gul kurva) från lite drygt 26,5 grader till 25,4 grader. Sedd från jorden blir det lite mer komplicerad (rosa kurvan) – för att vi på jorden färdas runt solen medan vi tittar på Saturnus som i sin tur rör sig betydligt långsammare. Detta innebär att vi ibland tittar lite snett mot Saturnus jämförd med en fiktiv observatör på solen. Sedd från jorden når öppningsvinkeln ett minimum i mitten på april (18-19 april: 25,48°) och ett maximum i mitten på september (19 september: 26,63°). Ringarnas öppning i grader anges till höger och vänster och datum hittar du längst ner i grafiken.

Saturnusringarnas öppning mellan 2016 och 2026

Saturnusringarnas öppning mellan 2016 och 2026

Grafiken visar Saturnusringarnas öppning sedd både från solen och från jorden. 2017 är vinkeln som störst och därefter blir den allt mindre. 2025 ser vi rak på Saturnusringarna från sidan så att de blir osynliga. Det är då höstdagjämningen inträffar på Saturnus norra halvklot.

Åter till toppen


Planeternas utseende i ett teleskop

Merkurius

Merkurius faser 2018

Merkurius faser 2018

Merkurius visar liksom månen faser – om man tittar på den med hjälp av ett större teleskop. Grafiken visar Merkurius fas för ett antal speciella dagar, nämligen när den ungefär är till 25, 50 eller 75 procent belyst och när den i princip är full eller ny.

Venus

Venus faser 2018

Venus faser 2018

Även Venus visar liksom månen faser. Venusskivan blir tillräcklig stor när den blir en smal skära och vissa lyckas då även med blotta ögat att kunna se att det inte längre handlar om en punkt utan snarare om en banan. Med hjälp av en kikare eller ett mindre teleskop kan du följa faserna. Grafiken visar Venus fas för ett antal speciella dagar, nämligen när den ungefär är till 10, 25, 50, 65, 75, 80, 85, 90 eller 95 procent belyst och när den i princip är full eller ny (inte alla faser behöver inträffar under ett år).

Mars

Mars 2018

Mars 2018

Marsskivan har ritats ut för den 1:e varje månad plus den 31 juli då Marsskivan är som störst med ca 24,3 bågsekunder. Det som syns på Marsytan är bara symboliskt – det varierar förstås med tiden eftersom planeten roterar.

Jupiter

Jupiter 2018

Jupiter 2018

Jupiterskivan visas kring det datum den befinner sig som närmast och fjärmast jorden. Det som syns på Jupiter varierar med tiden på grund av planetens rotation och är här bara symboliskt.

Saturnus

Saturnus 2018

Saturnus 2018

Saturnus visas liksom Jupiter kring det datumen den står som närmast och fjärmast jorden plus när ringarnas öppning når ett minimum eller maximum under året. Ringarnas öppning är som minst i april och som störst i september. Saturnus står som närmast jorden i slutet på juni och blir då som störst. Minst var den i slutet på 2017 och kommer att vara det i början på 2019 igen.


Hitta rätt direkt

Planeternas ljusstyrka | Planeternas skenbara diameter | Planeternas deklination | Saturnus ringar | Planeternas utseende

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer