Så syns planeterna 2018

Hitta rätt direkt
Planeter på morgonhimlen | Planeter på kvällshimlen | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Så syns planeterna från hela jorden |

 


Planeter på morgonhimlen

Diagrammen nedan visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga gryningens början. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var du kan hitta en planet – den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt. Malmö och Kiruna valdes för att visa de stora kontrasterna i vårt avlånga land.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö)

Från södra Sverige syns ljusa Jupiter fram till slutet av maj på morgonhimlen. Merkurius ger ett kort gästspel för experter alldeles i början på januari. När Merkurius försvinner dyker Saturnus upp och den kan hittas fram till sommaren inte särskilt högt över horisonten. Även Mars syns på morgonhimlen, där den sakta blir ljusare innan den försvinner i juli. Venus blir morgonstjärna i slutet av året – i november och december. I slutet på augusti och början på september ger Merkurius en rätt bra föreställning och den dyker upp en tredje gång i december. När den håller på avsluta sin morgonvisibilitet dyker Jupiter upp igen.

 

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna)

Från norra Sverige syns i princip enbart Jupiter under de första månaderna fram tills sommarnätterna blir alldeles för ljusa. Möjligen hinner du se Mars alldeles i början på året. Merkurius syns även längst i norr vid månadsskifte augusti/september. Venus som dominerar morgonhimlen i slutet på året medan Merkurius tredje morgonvisibilitet inte riktigt bli av. Saturnus syns inte alls från landets norra del.
Åter till toppen

 


Planeter på kvällshimlen

Grafiken visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga skymningens slut. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var du kan hitta en planet – den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö)

Venus dyker upp som aftonstjärna i slutet på februari och den får sällskap av Merkurius i mars. Venus syns bäst i början på maj och den drar sig därefter sakta tillbaka. Jupiter dyker upp på kvällshimlen mittemot solen i maj och syns bäst på kvällarna i juni. Saturnus träder fram på scenen lagom till midsommar och lämnar den i början på december, två månader efter Jupiter. I augusti dyker Mars upp ungefär mittemot solen och den syns året ut på kvällarna.

 

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna)

Från landets nordligaste del syns Venus i mars och april som aftonstjärna. Även här får den sällskap av Merkurius i mars. Jupiter syns lite kort i början på maj innan dagsljuset tar över. På höstsidan är det ont om planeter. Först under andra novemberhalvan dyker Mars upp.
Åter till toppen


Merkurius

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2018

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2018

Ett diagram för att snabbt kunna avgöra om planeten det är frågan om är synlig för blotta ögat (grönt) eller inte (rött). Grafiken gäller för hela året för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet syns på dina breddgrader genom att titta på färgen som visas längs breddgraden du bor på.
Det betyder alltså att Merkurius förblir osynlig i hela landet för det mesta – bortsett från tre kortare perioder i mars, vid månadsskifte augusti/september och i december. Tredje gången blir dock inte av i landets nordligaste del. Alldeles i början på året avslutas en visibilitet längst i söder.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

December 2017/januari 2018 på morgonen

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början vid årsskifte 2017/2018 sedd från Malmö

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början vid årsskifte 2017/2018 sedd från Malmö

Alldeles i slutet på december 2017 dök Merkurius upp på morgonhimlen. Vid eller strax efter jul och några dagar in i det nya året kan man, med lite tur, hitta solsystemets innersta planet. En kikare kan vara bra att ha till hands.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början vid årsskifte 2017/2018 sedd från Kiruna

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början vid årsskifte 2017/2018 sedd från Kiruna

Från nordligaste Sverige förblir Merkurius osynlig. Den når knappt över horisonten vid den borgerliga gryningens början i slutet av 2017.

 

I mars på kvällen – årets bästa

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i mars 2018 sedd från Malmö

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i mars 2018 sedd från Malmö

Årets bästa kvällsvisibilitet för Merkurius. Den solnära planeten dyker upp kring den 1 mars och syns som bäst mellan den 10:e och 15:e. Merkurius försvinner kring eller några dagar efter den 18 mars i skymningsljuset. Som högst når den 10,6 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 16 mars.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i mars 2018 sedd från Kiruna

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i mars 2018 sedd från Kiruna

Längst i norr dyker den svår observerbara planeten upp någon dag senare än i sydligaste Sverige – runt den 4 mars. Även här syns Merkurius som bäst mellan den 10:e och 15 mars. Som högst över horisonten når den solnära planeten den 16 mars med 8,5 grader vid den borgerliga skymningens slut. Några dagar senare blir den osynlig för blotta ögat.

September på morgonen

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på augusti / början på september 2018 sedd från Malmö

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på augusti / början på september 2018 sedd från Malmö

Merkurius dyker upp på morgonhimlen kring den 24 augusti och syns i ungefär två veckor. Det är årets bästa morgonvisibilitet. Som bäst syns den mellan den 30 augusti och 5 september och som högst över horisonten vid den borgerliga gryningens början når Merkurius den 29 augusti med 8,4 grader.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på augusti / början på september 2018 sedd från Kiruna

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på augusti / början på september 2018 sedd från Kiruna

Även från nordligaste Sverige syns Merkurius vid månadsskifte augusti/september. I ungefär 10 dagar kan du se den och som högst når den 6,3 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 31 augusti.

December 2018 på morgonen

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i december 2018 sedd från Malmö

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i december 2018 sedd från Malmö

I december dyker Merkurius upp på morgonhimlen ännu en gång. Runt den 8:e fram till julhelgen kan man hitta den lågt över horisonten mot sydost. Som bäst når den 8,1 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 12:e.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i december 2018 sedd från Kiruna

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i december 2018 sedd från Kiruna

Från nordligaste Sverige förblir Merkurius osynlig. Den når knappt 4 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början kring den 10:e.
Åter till toppen


Venus

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2018

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2018

Venus syns bra som aftonstjärna på våren och den drar sig sakta tillbaka till sommaren i landets norra del och under sommaren i landets södra del. I november dyker den snabbt upp som morgonstjärna och man kan då inte gå miste om den var än du befinner dig i landet.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Venus som aftonstjärna

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut under året 2018 sedd från Malmö

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut under året 2018 sedd från Malmö

Sedd från södra Sverige syns Venus som aftonstjärna hyfsat bra från slutet av februari till augusti. Som högst når den 14,1 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut i början på maj.

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut under året 2018 sedd från Kiruna

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut under året 2018 sedd från Kiruna

Sedd från norra Sverige hamnar Venus något lägre över horisonten. Här syns den ganska bra från början på mars till en bit in i maj.

Venus som morgonstjärna

Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på 2018 sedd från Malmö

Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på 2018 sedd från Malmö

Sedd från södra Sverige dyker morgonstjärnan snabbt upp i november och förblir mycket bra synlig året ut. Som högst når den drygt 21 grader vid den borgerliga gryningens början.

Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på 2018 sedd från Kiruna

Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på 2018 sedd från Kiruna

Sedd från nordligaste Sverige dyker Venus upp på morgonhimlen i november. I början på december når den drygt 12 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början. Du kan inte gå miste om den då.
Åter till toppen


Mars

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2018

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2018

Mars står i opposition till solen i slutet på juli och blir då ljusare än Jupiter. Så egentligen skulle den vara mycket bra synlig. Men dess sydliga position på himlen gör att den just då inte alls syns från norra Sverige. Förhållanden är komplicerade. Rent allmänt syns Mars bättre under andra halvan av året och bäst från södra Sverige. I norr blir den osynlig under längre perioder.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Så syns Mars på himlen under året 2018 sedd från Malmö

Så syns Mars på himlen under året 2018 sedd från Malmö

Mars syns på morgonen i början på året. Den finns i gryningen lågt över horisonten mot sydsydost (månadssiffrorna 1 till 6).
Det är positionerna på himlen som Mars intar vid den borgerliga gryningens början den 1:e i varje månad. Ett kort streck däremellan anger positionen var 15:e i månaden.
Prickarna blir tjockare – det vill säger att Mars blir ljusare och syns allt bättre (vi går ju mot grönt i visibilitetsdiagrammet i juni).
Därefter (fram till slutet av året) kan du se Mars när den passerar som högst i söder när solen står djupare än 6 grader under horisonten. I början på juli sker detta på efternatten, i slutet på juli – i samband med oppositionen – vid lokal midnatt, alltså när solen befinner sig som djupast under horisonten i norr. Senare på aret passerar Mars allt tidigare på kvällen söder. Just på sommaren når Mars inte särskilt högt över horisonten – inte ens 10 grader – vilket beror på dess mycket sydliga position på himlen. Vår röda granne befinner sig långt söder om himmelsekvatorn, sydligare än solen kan hamna vid vintersolstånd. Men i december når den efterhand till och med 30 grader över horisonten, vilket beror på att Mars är på väg mot nordligare trakter. Samtidigt avtar dock ljusstyrkan -prickarna blir mindre. Båda effekter jämnar dock ungefär ut varandra – så att vår röda grannplanet fortfarande syns bra.
Mer information om denna typ av diagram hittar du här.

Så syns Mars på himlen under året 2018 sedd från Kiruna

Så syns Mars på himlen under året 2018 sedd från Kiruna

Sedd från Kiruna så försvinner Mars snabbt mot horisonten mot söder i januari. Den syns inte större delen av året och den dyker upp igen i oktober och hamnar därefter allt högre över horisonten samtidigt som den blir ljussvagare.
En förklaring till grafiken hittar du här.

Vid oppositionen ska en planet i vanliga fall kunna ses som bäst – men så är ofta inte fallet i norra Europa – just som i år för planeten Mars.

Mars position på himlen mot söder från olika breddgrader natten mellan den 27 och 28 juli 2018

Mars position på himlen mot söder från olika breddgrader natten mellan den 27 och 28 juli 2018

Grafiken visar Mars position en natt i slutet på juli i samband med oppositionen när den passerar som högst över horisonten i söder. På 50 graders nordlig latitud når Mars nästan 15 grader högt över horisonten och himlen är dessutom då helt mörkt. Ju längre norrut man kommer ju lägre hamnar Mars över horisonten samtidigt som himlen också blir ljusare. Någonstans vid 64 graders nordlig latitud hamnar Mars så nära horisonten att den blir osynlig och längre norrut står den till och med under horisonten. Då hjälper det inte ens att Mars egentligen strålar ljusare än Jupiter denna gång…och så lyser den med sin frånvaro i landets norra del istället.

Åter till toppen


Jupiter

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2018

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2018

Jupiter är bra eller mycket bra synlig i början på året. Den blir osynlig i norr under senvåren eller till sommaren och i söder under sensommaren eller till hösten. Jupiter blir synlig igen alldeles i slutet på året i landets södra del.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Så syns Jupiter på himlen under året 2018 sedd från Malmö

Så syns Jupiter på himlen under året 2018 sedd från Malmö

Solsystemets största planet lyser ganska starkt och syns bäst på natten eller efternatten i början på året. Den går dock upp allt tidigare och står i opposition i början på maj, vilket betyder att den går upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. Därefter går den ner allt tidigare och den syns enbart på kvällen i juni och längre fram. Mot oktober blir den osynlig i skymningsljuset. Gasjätten dyker upp på morgonen i mitten på december och syns där fram till årsskifte.

Så syns Jupiter på himlen under året 2018 sedd från Kiruna

Så syns Jupiter på himlen under året 2018 sedd från Kiruna

I norra Sverige märks det tydligt att Jupiter strävar mot allt sydligare trakter på himlen. Detta innebär att den drar en inte särskild hög bana på himlen. Jupiter syns bäst mot söder på efternatten i början på året. I början på maj blir nätterna allt ljusare och Jupiter bleknar i gryningsljuset.
En förklaring till grafiken hittar du här.
Åter till toppen


Saturnus

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2018

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2018

Saturnus står ganska sydligt på himlen och kan observeras enbart upp till mellersta Sverige, möjligen upp till sydligaste Norrland. I januari och december är den osynlig även i söder.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Så syns Saturnus på himlen under året 2018 sedd från Malmö

Så syns Saturnus på himlen under året 2018 sedd från Malmö

Från landets södra del syns ringplaneten på morgonhimlen i början på året. På senvåren syns den även på efternatten. Saturnus står mittemot solen i slutet på juni och syns då hela natten. På sensommaren och tidiga hösten kan man se Saturnus fortfarande från södra Sverige på kvällarna. Ringplaneten bleknar i skymningsljuset mot december.
En förklaring till grafiken hittar du här.

Så syns Saturnus på himlen under året 2018 sedd från Kiruna

Så syns Saturnus på himlen under året 2018 sedd från Kiruna

Saturnus står under horisonten sedd från norra Sverige.

Åter till toppen


Så syns planeterna från hela jorden

Här följer visibilitetsdiagram för samtliga 5 ljusa planeter. Det är särskilt intressant för dig som ska resa till andra breddgrader. För om en planet är synlig eller ej beror till största del på var du befinner dig på jorden – alltså på vilken breddgrad du befinner dig. I allmänhet är observationsförhållanden mycket mer gynnsam från sydligare breddgrader – alltså breddgraderna runt ekvatorn. Vid ekvatorn är visibiliteten i stort sett bara en funktion av objektets ljushet (och i viss mån även en funktion av vinkelavståndet till solen när elongationen blir liten). På nordliga (och förstås sydliga) breddgrader beror visibiliteten mycket mer på hur objektet står i förhållandet till solen – om det står nordligare eller sydligare än solen. Du ser t.ex. hur Mars lyser med sin frånvaro längst i norr medan den strålar på sommaren över Antarktis som har polarnatt just då.

Merkurius

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2018

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2018

Merkurius bjuder växelvis på ett antal morgon- (M) och kvällsvisibiliteter (K) under året. Det finns korta halvbra visibiliteter som varar i typ 14 dagar och långa bra visibiliteter som varar i princip upp till 1½ månader. Det är tyvärr alltid bara de korta visibiliteterna som sträcker sig förhållandevis norrut. Vill man kunna ta del av alla Merkuriusvisibiliteter ska man helst befinner sig mellan ekvatorn och 20 graders nordlig latitud. De bästa visibiliteter har dock tyngdpunkten klart på södra halvklotet – som den i april/maj.


Venus

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2018

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2018

Venus är aftonstjärna fram till slutet på oktober, därefter morgonstjärna. Men det är inte ett så där jätte bra år för Venus för nordliga trakter.


Mars

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2018

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2018

Mars lyser med sin frånvaro längst i norr medan den strålar på sommaren enda ner till Antarktis som har polarnatt just då.


Jupiter

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2018

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2018

I och med att Jupiter hamnar allt sydligare på himlen så syns den inte alls på mycket nordliga breddgrader. Däremot strålar den på himlen enda ner till Antarktis.


Saturnus

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2018

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2018

För Saturnus del är det ännu lite mer illa för oss som bor på höga nordliga breddgrader. Eftersom ringplaneten står så pass sydlig syns den inte alls längst i norr och bra enda ner till sydpolen.

Åter till toppen


Hitta rätt direkt
Planeter på morgonhimlen | Planeter på kvällshimlen | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Så syns planeterna från hela jorden |

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer