Så syns planeterna 2019

Hitta rätt direkt
Planeter på morgonhimlen | Planeter på kvällshimlen | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Så syns planeterna från hela jorden |

 


Planeter på morgonhimlen

Diagrammen nedan visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga gryningens början. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var du kan hitta en planet – den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt. Malmö och Kiruna valdes för att visa de stora skillnaderna på himlen i vårt avlånga land.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2019

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2019

Inte ens från södra Sverige når någon planet särskilt högt upp över horisonten på morgonhimlen. Högst står faktiskt strålande Venus med ca 18 grader i början på året. Morgonstjärnan hamnar dock snabbt allt lägre över horisonten och försvinner mot våren. Ljusa Jupiter syns under första halvan av året på morgonhimlen, som bäst dock bara ca 12 grader över horisonten. Saturnus dyker sakta upp under våren och når sin högsta position i början på juni men försvinner därefter rätt snabbt. Merkurius ger ett kort gästspel för vana observatörer i mitten på augusti. Den ger dessutom en rätt bra föreställning i slutet på november och början på december. Vår grannplanet Mars visar sig först mot slutet av året – inte heller särskilt högt över horisonten.

 

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2019

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2019

Från norra Sverige syns i princip enbart Venus alldeles i början av året på morgonhimlen. I november syns Merkurius och Mars. Ingen planet når 10 grader över horisonten.
Åter till toppen


Planeter på kvällshimlen

Grafiken visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga skymningens slut. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var du kan hitta en planet – den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2019

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2019

Fram till sommaren dominerar Mars kvällshimlen sedd från södra Sverige. Vår röda granne står rätt högt över horisonten och når sin högsta position i februari med ca 43 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut. Mars blir dock allt ljussvagare. Den får lite sällskap nära horisonten i slutet på februari och i början på mars. Det är då Merkurius ger ett litet gästspel och det blir årets bästa på kvällen. Experter kan försöka jaga den svår observerade planeten än en gång i början på juni – just när Mars har avslutat sin kvällsföreställning och gasjätten Jupiter dyker upp mittemot vid horisonten. Gasjätten drar en låg bana över horisonten och försvinner mot vintern. Jupiter får sällskap av ringplaneten Saturnus som dyker upp i juli och som syns i princip året ut. I slutet på året startar Venus sin roll som aftonstjärna – lagom när de två stora planeterna Jupiter och Saturnus lämnar scenen.

 

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2019

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2019

Från landets nordligaste syns Mars i början på året och den står förhållandevis högt på himlen. Mars bleknar när de ljusa sommarnätterna tar över. Även Merkurius kan ses från landets norra del i slutet på februari och i början på mars. I slutet på sommaren och på hösten syns inga planeter på kvällarna från norra Sverige. Det är först alldeles mot slutet av året aftonstjärnan Venus dyker upp.
Åter till toppen


Merkurius

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2019

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2019

Ett diagram för att snabbt kunna avgöra om planeten det är frågan om är synlig för blotta ögat (grönt) eller inte (rött). Grafiken gäller för hela året för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet syns på dina breddgrader genom att titta på färgen som visas längs breddgraden du bor på.
Det betyder alltså att Merkurius förblir osynlig i hela landet för det mesta – bortsett från tre kortare perioder – en under andra februarihalvan och alldeles i början på mars, en mindre bra i augusti och en i slutet på november och början på december. I juni når visibilitetsområdet inte upp till Sverige. Ju längre norrut man kommer ju kortare och sämre syns Merkurius.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

 

Andra februarihalvan och i början på mars på kvällen – årets bästa

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet på februari och början på mars 2019 (sedd från Malmö)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet på februari och början på mars 2019 (sedd från Malmö)

Årets bästa kvällsvisibilitet för Merkurius. Den solnära planeten dyker upp i mitten på februari och syns som bäst mellan den 20:e och 28:e. Merkurius försvinner i början på mars i skymningsljuset. Som högst når den 10 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 28 februari.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet på februari och början på mars 2019 (sedd från Kiruna)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet på februari och början på mars 2019 (sedd från Kiruna)

Längst i norr dyker den svår observerbara planeten upp ett par dagar senare än i sydligaste Sverige – runt den 18 februari. Här syns Merkurius som bäst runt den 23:e men inte så bra som från södra Sverige. Som högst över horisonten når den solnära planeten även här den 28:e men med 7,9 grader vid den borgerliga skymningens slut. Några dagar senare blir den osynlig för blotta ögat.

Juni på kvällen – med kikare från sydligaste Sverige

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i juni 2019 (sedd från Malmö)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i juni 2019 (sedd från Malmö)

Merkurius bjuder på en ganska dålig kvällsvisibilitet söder om Sverige. Från sydligaste Götaland kan man försöka att hitta solsystemets innersta planet med hjälp av en kikare mellan den 10:e och 15:e. Som bäst når Merkurius inte ens 5 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i juni 2019 (sedd från Stockholm)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i juni 2019 (sedd från Stockholm)

Redan på Stockholms breddgrad finns Merkurius knappt längre över horisonten vid den borgerliga skymningens slut. Längre norrut blir det ännu sämre förhållanden.

Augusti på morgonen – inte ens lätt från södra Sverige

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i augusti 2019 (sedd från Malmö)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i augusti 2019 (sedd från Malmö)

Merkurius dyker upp på morgonhimlen kring den 10 augusti och syns i ungefär två veckor dock ganska dålig. En kikare rekommenderas. Som högst över horisonten vid den borgerliga gryningens början når Merkurius den 14 augusti med 7 grader.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i augusti 2019 (sedd från Kiruna)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i augusti 2019 (sedd från Kiruna)

Från nordligaste Sverige syns inte Merkurius. Chanser har man möjligen upp till mellersta Norrland och då med hjälp av en kikare i några dagar kring den 19:e. Sedd från Kirunas breddgrad når Merkurius som bäst inte ens 3 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 18 augusti.

November / december 2019 på morgonen – morgonens bästa

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på november och i början på december 2019 (sedd från Malmö)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på november och i början på december 2019 (sedd från Malmö)

I november och december bjuder Merkurius på årets bästa morgonvisibilitet. Runt den 20 november fram till den 10 december kan man hitta den lågt över horisonten mot sydost. Som bäst når den 9,3 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 26 november. Som bäst syns den under perioden 24/11-4/12.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på november och i början på december 2019 (sedd från Kiruna)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på november och i början på december 2019 (sedd från Kiruna)

Även uppe i Kiruna går det att se Merkurius vid bra förhållanden eller med hjälp av en kikare under perioden 23/11-1/12. Den når 5,6 4 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början kring den 25 november.
Åter till toppen


Venus

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2019

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2019

Diagrammet ovan avslöjar direkt att 2019 inte är ett bra år för morgon- och aftonstjärnan. Från norra Europa är den osynlig för det mesta. Venus syns mycket bra som morgonstjärna alldeles i början på året men möjligheterna att se den försämras ganska snabbt. Snabbast går det i norra Sverige där Venus kommer att vara osynlig nästan enda fram till slutet av året. I södra Sverige kommer de flesta att förlora morgonstjärnan ur ögonsiktet under månaden mars. Venus försöker att göra lite ”comeback” efter midsommar för experter innan den blir helt osynlig som morgonstjärna för att den hamnar för nära solen. Experter kan hitta Venus som aftonstjärna från sydligaste Sverige kanske redan i oktober. De flesta kommer att reagera på den först i december – och mot årsskifte till och med längst i norr.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Venus som morgonstjärna

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig 3 grader under horisonten i början på 2019 (sedd från Malmö)

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig 3 grader under horisonten i början på 2019 (sedd från Malmö)

Sedd från södra Sverige närmar sig Venus horisonten ganska snabbt i början på året. Redan i mars blir det svårt att få syn på morgonstjärnan. Venus håller sig lågt över horisonten strax före soluppgången enda fram till en bit in i juli men är svårt att se.

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig 3 grader under horisonten i början på 2019 (sedd från Umeå)

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig 3 grader under horisonten i början på 2019 (sedd från Umeå)

Eftersom det är svårt att definiera ”strax före soluppgång” i nordligaste Sverige kring vintersolståndet (för att solen befinner sig under horisonten en längre period) visas i stället diagrammet för Umeå. Här försvinner morgonstjärnan snabbare än i södra Sverige. Redan under februari blir den osynlig eller svårt att hitta.

Venus som aftonstjärna

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig 3 grader under horisonten i slutet på 2019 (sedd från Malmö)

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig 3 grader under horisonten i slutet på 2019 (sedd från Malmö)

Sedd från södra Sverige börjar Venus sin kvällsföreställning i slutet på oktober eller i början på november. I december förbättras förhållanden snabbt och mot årsskiftet blir det svårt att missa den.

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig 3 grader under horisonten i slutet på 2019 (sedd från Umeå)

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig 3 grader under horisonten i slutet på 2019 (sedd från Umeå)

Även här visas diagrammet för Umeå i stället för Kiruna för att det är svårt att definierar ”strax efter solnedgång” när solen befinner sig under horisonten i flera dygn. Sedd från Umeås breddgrad påbörjar Venus sin föreställning som aftonstjärna först i december men även här förbättras förhållanden ganska snabbt.

Åter till toppen


Mars

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2019

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2019

Mars blir osynlig under våren – och som så ofta blir den snabbare osynlig i norr än i söder. Den är osynlig på sommaren och en bit in i hösten. Vår röda grannplanet återkommer under hösten men inte lika fördelaktig.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Så syns Mars på himlen under året 2019 (från Malmö)

Så syns Mars på himlen under året 2019 (från Malmö)

Från södra Sverige kan du se Mars när den passerar som högst i söder när solen står djupare än 6 grader under horisonten i början på året. Den står då 30-40 grader över horisonten. På våren hittar man Mars först åt sydväst, senare i väster vid den borgerliga skymningens slut. Den hamnar allt lägre och blir osynlig mot sommaren. I slutet på året dyker Mars upp på morgonhimlen lågt i sydost. Men den når inte speciellt högt upp vid den borgerliga gryningens början. dessutom är vår röda grannplanet förhållandevis ljussvag.
Mer information om denna typ av diagram hittar du här.

Så syns Mars på himlen under året 2019 (från Kiruna)

Så syns Mars på himlen under året 2019 (från Kiruna)

Sedd från Kiruna liknar diagrammet och därmed observationsmöjligheterna dem i Malmö. Mars hamnar lägre över horisonten, försvinner tidigare på våren från kvällshimlen och har svårt att visa sig på morgonhimlen i slutet på året.
En förklaring till grafiken hittar du här.

Åter till toppen


Jupiter

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2019

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2019

Jupiter syns i stort sett bra större delen av året upp till mellersta Sverige. Från mellersta Norrland och norrut syns gasjätten inte alls.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Så syns Jupiter på himlen under året 2019 (från Malmö)

Så syns Jupiter på himlen under året 2019 (från Malmö)

Solsystemets största planet lyser ganska starkt och syns bäst på morgonen och efternatten i början på året. Den går dock upp allt tidigare och står i opposition i juni, vilket betyder att den går upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. Därefter går den ner allt tidigare och den syns enbart på kvällen på sensommaren och på hösten. I december blir den osynlig i skymningsljuset.

Så syns Jupiter på himlen under året 2019 (från Kiruna)

Så syns Jupiter på himlen under året 2019 (från Kiruna)

I norra Sverige märks det att Jupiter börjar når djurkretsens sydligaste delar. Teoretiskt kommer den lite upp över horisonten i gryningen alldeles i början på året, men i praktiken blir den osynlig hela året. Den lyser alltså med sin frånvaro.
En förklaring till grafiken hittar du här.
Åter till toppen


Saturnus

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2019

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2019

Saturnus står ganska sydligt på himlen och kan observeras enbart upp till mellersta Sverige, under sensommaren och hösten även upp till södra Norrland. I början och i slutet på året är den osynlig även i söder.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Så syns Saturnus på himlen under året 2019 (från Malmö)

Så syns Saturnus på himlen under året 2019 (från Malmö)

Från landets södra del syns ringplaneten i gryningen från någon gång i februari. På senvåren syns den även på efternatten. Saturnus står mittemot solen i början på juli och syns då hela natten. Den går då upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. På sensommaren och tidiga hösten kan man se Saturnus fortfarande från södra Sverige på kvällarna. Ringplaneten bleknar i skymningsljuset mot december.
En förklaring till grafiken hittar du här.

Så syns Saturnus på himlen under året 2019 (från Kiruna)

Så syns Saturnus på himlen under året 2019 (från Kiruna)

Saturnus står under horisonten sedd från norra Sverige och syns därmed inte alls på grund av dess sydliga läge.

Åter till toppen


Så syns planeterna från hela jorden

Här följer visibilitetsdiagram för samtliga 5 ljusa planeter. Det är särskilt intressant för dig som ska resa till andra breddgrader. För om en planet är synlig eller ej beror till största del på var du befinner dig på jorden – alltså på vilken breddgrad du befinner dig. I allmänhet är observationsförhållanden mycket mer gynnsam från sydligare breddgrader – alltså breddgraderna runt ekvatorn. Vid ekvatorn är visibiliteten i stort sett bara en funktion av objektets ljushet (och i viss mån även en funktion av vinkelavståndet till solen när elongationen blir liten). På nordliga (och förstås sydliga) breddgrader beror visibiliteten mycket mer på hur objektet står i förhållandet till solen – om det står nordligare eller sydligare än solen. Du ser t.ex. hur Mars lyser med sin frånvaro längst i norr medan den strålar på sommaren över Antarktis som har polarnatt just då.

Merkurius

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2019

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2019

Merkurius bjuder växelvis på ett antal morgon- (M) och kvällsvisibiliteter (K) under året. Det finns korta halvbra visibiliteter som varar i typ 14 dagar och långa bra visibiliteter som varar i princip upp till 1½ månader. Det är tyvärr alltid bara de korta visibiliteterna som sträcker sig förhållandevis norrut. Vill man kunna ta del av alla Merkuriusvisibiliteter ska man helst befinner sig mellan ekvatorn och 20 graders nordlig latitud. De bästa visibiliteter har dock tyngdpunkten klart på södra halvklotet – som morgonvisibiliteten i april och kvällsvisibiliteten i oktober.


Venus

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2019

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2019

Venus är morgonstjärna fram till juli, och aftonstjärna från september fram till slutet på oktober. Norr om 60 graders nordlig latitud blir det inte mycket Venus i år medan den kan ses ner till sydpolen i april. Bäst och längst syns Venus från 10 grader nord till 40 grader syd.


Mars

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2019

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2019

Mars lyser med sin frånvaro söder om 60 grader syd. I början på året syns den enda upp till jordens norra pol, till sommaren blir den osynlig från hela jorden för att den hamnar för nära solen. Först i slutet på oktober dyker vår röda grannplanet upp igen.


Jupiter

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2019

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2019

I och med att Jupiter hamnar allt sydligare på himlen så syns den inte alls på mycket nordliga breddgrader. Däremot strålar den på himlen enda ner till Antarktis. Gasjätten är osynlig från hela jorden i slutet av året.


Saturnus

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2019

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2019

För Saturnus del är det lika illa för oss som bor på höga nordliga breddgrader. Eftersom ringplaneten står så pass sydlig syns den inte alls längst i norr. Däremot syns även ringplaneten enda ner till sydpolen. Den är osynlig jorden runt i början på året och alldeles i slutet på året.

Åter till toppen


Hitta rätt direkt
Planeter på morgonhimlen | Planeter på kvällshimlen | Merkurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Så syns planeterna från hela jorden |

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer