Så syns planeterna 2020


Planeter på morgonhimlen

Diagrammen nedan visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga gryningens början. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var (åt vilket väderstreck) du kan hitta en planet. Den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står i ljusa gryningen. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt. Malmö och Kiruna valdes för att visa de stora skillnaderna på himlen i vårt avlånga land.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2020

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2020

Inte ens från södra Sverige når någon planet särskilt högt upp över horisonten på morgonhimlen fram till sommaren. Högst står faktiskt vår röda grannplanet Mars med ca 14 grader alldeles i början på året. Den hamnar dock allt lägre över horisonten och i stället dyker Jupiter och Saturnus upp på morgonscenen under våren. Båda försvinner dock ganska rask under sommaren medan Mars och Venus tar över. Under andra halvåret är det just Mars och Venus som dominerar i gryningen. Vår röda granne lämnar dock morgonscenen redan i oktober medan strålande morgonstjärnan håller ut året ut. Merkurius ger två korta gästspel under andra halvåret varav det första vid månadsskifte juli/augusti är ganska dålig. Det andra i november är däremot förhållandevis bra.

 

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2020

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2020

Från norra Sverige syns bara aftonstjänan Venus i gryningen i april. Det blir lite upp och ner för att aftonstjärnan just då kommer att hamna mycket nordligt så att den även syns på morgonhimlen. Efter sommaren syns både Mars och Venus i gryningen. Även i norr försvinner vår röda granne i oktober från morgonhimlen medan morgonstjärnan syns nästan året ut. I november syns Merkurius gästspel även från nordliga breddgrader.
Åter till toppen


Planeter på kvällshimlen

Grafiken visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga skymningens slut. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var (åt vilket väderstreck) du kan hitta en planet. Den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står i ljusa skymningen. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2020

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2020

Fram till sommaren dominerar aftonstjärnan Venus kvällshimlen. Den får sällskap av Merkurius i februari och även i slutet av maj, fast vid det senare tillfälle syns den knappast. Efter midsommar dyker Jupiter och Saturnus upp på kvällshimlen och de kan beskådas i skymningen fram till slutet av året. Mars dyker upp under hösten på kvällsscenen.

 

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2020

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2020

Även från landets nordligaste syns Venus mycket bra i skymningen tills de ljusa sommarnätterna tar över. Aftonstjärnan får sällskap av Merkurius i början på februari. I augusti syns morgonstjärnan Venus kortvarigt redan vid den borgerliga skymningens slut. När de ljusa sommarnätterna klingar ut är det bara Mars som står ganska lågt över horisonten.

Kom ihåg att dessa grafer avser gryningen och skymningen. För de inre planeterna (Merkurius och Venus) visar de när dessa syns bäst. För de yttre planeterna går det bara att se om de syns men inte när de syns som bäst överlag – för de syns ju som bäst för de mesta när de befinner sig i opposition till solen och då passerar de som regel som högst på himlen mitt i natten – och inte i gryningen eller skymningen. Ett bra exempel är Mars i år. Den försvinner i gryningen i mitten på oktober och dyker då upp i skymningen (sedd från södra Sverige). Men den syns just i mitten av oktober som bäst – nämligen hela natten! För de yttre planeterna är då graferna längre ner mera lämpliga för att kunna bedöma när de syns som bäst.

Åter till toppen


Merkurius

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2020

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2020

Ett diagram för att snabbt kunna avgöra om planeten det är frågan om är synlig för blotta ögat (grönt) eller inte (rött). Grafiken gäller för hela året för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet syns på dina breddgrader genom att titta på färgen som visas längs breddgraden du bor på.
Det betyder alltså att Merkurius förblir osynlig i hela landet för det mesta – bortsett från några kortare perioder – under första februarihalvan och i november syns den från hela landet, i maj och vid månadsskifte juli/augusti möjligen från sydligaste Sverige. Ju längre norrut man kommer ju kortare och sämre syns Merkurius.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

 

I februari på kvällen – årets bästa

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i februari 2020 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i februari 2020 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Det här är årets bästa kvällsvisibilitet för Merkurius. Den solnära planeten dyker upp vid månadsskifte januari/februari och syns som bäst mellan den 3:e och 12:e. Merkurius försvinner i mitten på februari i skymningsljuset. Som högst når den 9 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 12 februari.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i februari 2020 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i februari 2020 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Längst i norr dyker den svår observerbara planeten upp ett par dagar senare än i sydligaste Sverige – runt den 4 februari. Här syns Merkurius som bäst runt den 9:e men inte så bra som från södra Sverige. Som högst över horisonten vid den borgerliga skymningens slut når den solnära planeten den 13:e med 6,6 grader . Några dagar senare blir den osynlig för blotta ögat.

I maj på kvällen – från södra Sverige

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i maj 2020 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i maj 2020 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius bjuder på en ganska dålig kvällsvisibilitet i södra Sverige. Från Götaland kan man försöka att hitta solsystemets innersta planet med hjälp av en kikare mellan den 15:e och 31:e. Som bäst når Merkurius 7 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut.

Längre norrut hamnar Merkurius ännu lägre på en ännu ljusare himmel och redan i höjd med Stockholm är det ganska meningslöst att hålla utkik efter den – fast man kan lyckas med kikare förstås.

Vid månadsskifte juli/augusti på morgonen – inte ens lätt från sydligaste Sverige

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början vid månadsskifte juli/augusti 2020 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början vid månadsskifte juli/augusti 2020 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Ännu sämre är morgonvisibiliteten vid månadsskifte juli/augusti. Merkurius dyker upp på morgonhimlen kring den 25 juli och syns i ungefär 10 dagar – dock ganska dålig. En kikare är nog ett måste. Som högst över horisonten vid den borgerliga gryningens början når Merkurius den 30 juli med 5 grader.

Längre norrut blir förållanden ännu mer ogynnsamma.

I november på morgonen – morgonens bästa

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i november 2020 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i november 2020 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

I november bjuder Merkurius på årets bästa morgonvisibilitet. Från runt den 5 fram till den 25 november kan man hitta den lågt över horisonten mot sydost. Som bäst når den 10 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 10 november. Som bäst syns den under perioden 9/11-19/11.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i november 2020 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i november 2020 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Även uppe i Kiruna går det att se Merkurius vid bra förhållanden eller med hjälp av en kikare under perioden 8/11-19/11. Den når 7 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 9 november.
Åter till toppen


Venus

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2020

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2020

Diagrammet ovan avslöjar direkt att 2020 är ett mycket bra år för morgon- och aftonstjärnan. Från norra Europa är den mycket bra synlig för det mesta. Venus syns mycket bra som aftonstjärna fram till maj och som morgonstjärna under andra halvan av året.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Venus som aftonstjärna

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut år 2020 (sedd från Malmö)

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut år 2020 (sedd från Malmö)

Sedd från södra Sverige börjar Venus sin fantastiska kvällsföreställning lite drygt 10 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut. Den hamnar allt högre på himlen, som mest nästan 34 grader i slutet på mars. I maj försvinner Venus i skymningsljuset och avslutar sin spektakulära kvällsvisibilitet som vi kan uppleva igen om 8 år.

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut år 2020 (sedd från Kiruna)

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut år 2020 (sedd från Kiruna)

Trots att Kiruna ligger ca 12 grader nordligare än Malmö så står aftonstjärnan här bara 6 grader lägre vid den borgerliga skymningens slut än i sydligaste Sverige. Detta beror på att Venus står rätt fördelaktigt i förhållande till solen – aftonstjärnan befinner sig hela tiden en bra bit nordligare än den.

Venus position på himlen strax före soluppgången i mars och april 2020 (sedd från Kiruna)

Venus position på himlen strax före soluppgången i mars och april 2020 (sedd från Kiruna)

I norr syns Venus (som egentligen aftonstjärna) även strax före soluppgången på våren (eller snarare sagt du kan se aftonstjärnan enda tills solen går upp igen…)

Venus som morgonstjärna

Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början år 2020 (sedd från Malmö)

Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början år 2020 (sedd från Malmö)

Sedd från södra Sverige dyker Venus upp som morgonstjärna i slutet på juni igen. Den hamnar snabbt högre upp över horisonten – som bäst nästan 29 grader i mitten på september. Venus bjuder även på morgonhimlen på en mycket bra föreställning som varar året ut. Men den står allt lägre över horisonten i slutet av året.

Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början år 2020 (sedd från Kiruna)

Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början år 2020 (sedd från Kiruna)

Till en början står Venus sydligare än solen. Detta i kombination med korta nätter gör att morgonstjärnan dyker upp först drygt en månad senare längst i norr. Som bäst når den 23 grader över horisonten i slutet av september. I december tar den farväl från morgonscenen.

Åter till toppen


Mars

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2020

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2020

Mars syns allt sämre på morgonhimlen trots att den sakta blir ljusare. Problemet är att den står mycket sydligare på himlen än solen. I april blir den osynlig från praktiskt taget hela landet. Längst i söder hittar du den då möjligen fortfarande med hjälp av en kikare. Därefter förbättras förhållanden – först sakta med början i söder. I norr sker övergången från osynlig till att man inte kan gå miste om vår röda grannplanet inom bara några veckor. Från september till en bit in i november strålar Mars på himlen och även därefter syns den fortfarande bra trots att dess ljusstyrka avtar avsevärt.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Så syns Mars på himlen under året 2020 (från Malmö)

Så syns Mars på himlen under året 2020 (från Malmö)

Från södra Sverige syns Mars ganska dåligt eller inte alls lågt över horisonten i gryningen mot sydost. Under sommaren förbättras förhållanden snabbt och mot hösten kan du se den hela natten. I mitten på oktober står Mars i opposition till solen och passerar då som högst 40 grader över horisonten mitt i natten. den är just då till och med ljusare än Jupiter. Därefter syns den bäst på kvällarna.
Mer information om denna typ av diagram hittar du här.

Så syns Mars på himlen under året 2020 (från Kiruna)

Så syns Mars på himlen under året 2020 (från Kiruna)

Sedd från Kiruna dyker Mars upp först i augusti. Men redan i september kan du se den större delen av natten. När den står mittemot solen i mitten på oktober passerar den ca 28 grader högt över horisonten, hela 12 grader lägre än i sydligaste Sverige. Här spelar skillnaden i breddgraderna mellan Malmö och Kiruna direkt in – vilket det inte gör för Venus del mot himlen i väster eller öster i år som jag nämnde ovan.
En förklaring till grafiken hittar du här.

Åter till toppen


Jupiter

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2020

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2020

Jupiter syns i stort sett bra större delen av året upp till mellersta Sverige. Från mellersta Norrland och norrut syns gasjätten inte alls.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Så syns Jupiter på himlen under året 2020 (från Malmö)

Så syns Jupiter på himlen under året 2020 (från Malmö)

Solsystemets största planet lyser ganska starkt och syns bäst på morgonen och efternatten från februari till juni. Den går dock upp allt tidigare och står i opposition i mitten på juli, vilket betyder att den går upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. Därefter går den ner allt tidigare och den syns enbart på kvällen på sensommaren och på hösten fram till året är slut.

Så syns Jupiter på himlen under året 2020 (från Kiruna)

Så syns Jupiter på himlen under året 2020 (från Kiruna)

I norra Sverige märks det att Jupiter passerar djurkretsens sydligaste delar så att den i praktiken lyser med sin frånvaro.
En förklaring till grafiken hittar du här.
Åter till toppen


Saturnus

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2020

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2020

Saturnus står ganska sydligt på himlen och kan observeras enbart upp till mellersta Sverige, under sensommaren och hösten även upp till södra Norrland. I början och i slutet på året är den osynlig även i söder.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Så syns Saturnus på himlen under året 2020 (från Malmö)

Så syns Saturnus på himlen under året 2020 (från Malmö)

Från landets södra del syns ringplaneten i gryningen från någon gång i mars. På senvåren syns den även på efternatten. Saturnus står mittemot solen i slutet på juli och syns då hela natten. Den går då upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. På sensommaren och hösten kan man se Saturnus fortfarande från södra Sverige på kvällarna. Ringplaneten bleknar i skymningsljuset mot slutet av året.
En förklaring till grafiken hittar du här.

Så syns Saturnus på himlen under året 2020 (från Kiruna)

Så syns Saturnus på himlen under året 2020 (från Kiruna)

Saturnus står i praktiken nära eller under horisonten sedd från norra Sverige och syns därmed inte alls på grund av dess sydliga läge.

Åter till toppen


Så syns planeterna från hela jorden

Här följer visibilitetsdiagram för samtliga 5 ljusa planeter. Det är särskilt intressant för dig som ska resa till andra breddgrader. För om en planet är synlig eller ej beror till största del på var du befinner dig på jorden – alltså på vilken breddgrad du befinner dig. I allmänhet är observationsförhållanden mycket mer gynnsam från sydligare breddgrader – alltså breddgraderna runt ekvatorn. Vid ekvatorn är visibiliteten i stort sett bara en funktion av objektets ljushet (och i viss mån även en funktion av vinkelavståndet till solen när elongationen blir liten). På nordliga (och förstås sydliga) breddgrader beror visibiliteten mycket mer på hur objektet står i förhållandet till solen – om det står nordligare eller sydligare än solen.

Merkurius

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2020

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2020

Merkurius bjuder växelvis på ett antal morgon- (M) och kvällsvisibiliteter (K) under året. Det finns korta halvbra visibiliteter som varar i typ 14 dagar och långa bra visibiliteter som varar i princip upp till 1½ månader. Det är tyvärr alltid bara de korta visibiliteterna som sträcker sig förhållandevis norrut. Vill man kunna ta del av alla Merkuriusvisibiliteter ska man helst befinner sig mellan ekvatorn och 20 graders nordlig latitud. De bästa visibiliteter har dock tyngdpunkten klart på södra halvklotet – som morgonvisibiliteten i mars/april och kvällsvisibiliteten i september/oktober.


Venus

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2020

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2020

Venus är aftonstjärna fram till slutet av maj och morgonstjärna juni till slutet av året. I år syns den bra enda upp till jordens nordpol och i praktiken inte alls söder om 70 graders sydlig latitud.


Mars

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2020

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2020

Mars lyser med sin frånvaro norr om 60 grader nord fram till sommaren samtidigt som Pingvinerna kan beskåda den framförallt från mitten av april till juni. När Mars står i opposition i oktober i år så strålar den på himlen från 70 graders sydlig latitud enda upp till 80 graders nordlig latitud. Under årets sista månaderna är det till och med isbjörnarna som kan beskåda vår röda grannplanet.


Jupiter

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2020

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2020

Jupiter är osynlig från hela jorden i början på året när den befinner sig för nära solen. I och med att den står ganska sydlig på himlen så lyser den med sin frånvaro i stort sett norr om 65 graders nordlig latitud. Däremot strålar den under polarnatten över Antarktis .


Saturnus

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2020

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2020

För Saturnus del är det lika illa för oss som bor på höga nordliga breddgrader. Eftersom ringplaneten står så pass sydlig syns den inte alls längst i norr. Däremot syns även ringplaneten enda ner till sydpolen. Den är osynlig jorden runt i januari.

Åter till toppen

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer