Så syns planeterna 2021


Planeter på morgonhimlen

Diagrammen nedan visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga gryningens början. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var (åt vilket väderstreck) du kan hitta en planet. Den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står i ljusa gryningen. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt. Malmö och Kiruna valdes för att visa de stora skillnaderna på himlen i vårt avlånga land.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2021

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2021

Inte ens från södra Sverige når någon planet särskilt högt upp över horisonten på morgonhimlen fram till sommaren. Högst når faktiskt solsystemets största planet Jupiter med ca 22 grader i mitten på juli. Venus försvinner alldeles i början på året. På våren dyker Jupiter och Saturnus sakta upp på morgonscenen. Båda syns bra kring midsommar och Jupiter även en bit in i augusti när solsystemets största planet lämnar gryningshimlen. I slutet på oktober och i början på november ger Merkurius ett kort gästspel. Mars gör ett litet försök att visa sig i december.

 

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2021

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2021

Från norra Sverige syns bara Jupiter kortvarigt i augustigryningen och Merkurius i slutet på oktober och början på november. Mars, som egentligen blir osynlig i skymningen i slutet på april, finns även en kort period över horisonten i gryningen innan de ljusa nätterna tar över helt.
Åter till toppen


Planeter på kvällshimlen

Grafiken visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga skymningens slut. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var (åt vilket väderstreck) du kan hitta en planet. Den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står i ljusa skymningen. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2021

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2021

Fram till sommaren dominerar Mars kvällshimlen. Den når som högst ca 54 grader över horisonten i slutet på februari. Jupiter och Saturnus försvinner alldeles i början på året. Merkurius ger ett kort gästspel under andra januarihalvan och ännu ett i slutet på april och i början på maj. Det är då aftonstjärnan Venus försöker att komma upp på kvällsscenen. Fast den orkar inte särskilt högt upp över horisonten och försvinner redan i juli igen. I augusti dyker Jupiter och Saturnus upp på kvällshimlen och förblir där fram till slutet av året. Mot slutet av året får de konkurrens utav Venus som startar ett kort comeback.

 

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2021

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2021

Även från landets nordligaste syns Mars bra i skymningen tills de ljusa sommarnätterna tar över. Merkurius når tillfälligt över horisonten i slutet på januari. När de ljusa sommarnätterna drar sig tillbaka är det bara Jupiter som står ganska lågt över horisonten året ut.

Kom ihåg att dessa grafer avser gryningen och skymningen. För de inre planeterna (Merkurius och Venus) visar de när dessa syns bäst. För de yttre planeterna går det bara att se om de syns men inte när de syns som bäst överlag – för de syns i regel som bäst när de befinner sig i opposition till solen och då passerar de som regel som högst på himlen mitt i natten – och inte i gryningen eller skymningen. Ett bra exempel är Jupiter i år. Den försvinner i gryningen i augusti och dyker då upp i skymningen (sedd från södra Sverige). Men den syns just i augusti som bäst – nämligen hela natten! För de yttre planeterna är då graferna längre ner mera lämpliga för att kunna bedöma när de syns som bäst.

Åter till toppen


Merkurius

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2021

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2021

Ett diagram för att snabbt kunna avgöra om planeten det är frågan om är synlig för blotta ögat (ljusblått) eller inte (mörkblått) – alltså ju ljusare färg, ju lättare syns den. Grafiken gäller för hela året för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet syns på dina breddgrader genom att titta på färgen som visas längs breddgraden du bor på.
Det betyder alltså att Merkurius förblir osynlig i hela landet för det mesta – bortsett från några kortare perioder – under andra januarihalvan och i början på maj syns den från södra och mellersta Sverige, i slutet på oktober och början på november från hela landet. Ju längre norrut man kommer ju kortare och sämre syns Merkurius.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

I januari på kvällen

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i januari 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i januari 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Det här är årets första kvällsvisibilitet för Merkurius. Den solnära planeten dyker upp mot mitten av januari och syns som bäst mellan den 18:e och 25:e. Merkurius försvinner mot slutet av månaden i skymningsljuset. Som högst når den nästan 8 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 26 januari. Eftersom Merkurius ljusstyrka avtar, syns den som bäst några dagar tidigare.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i januari 2021 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i januari 2021 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Längst i norr är Merkurius i praktiken osynlig för blotta ögat. Med lite tur hittar man den med hjälp av en kikare runt den 24:e och har man tur på riktigt så kan man kanske se den även med blotta ögat – fast det är ganska osannolikt. Som högst över horisonten vid den borgerliga skymningens slut når den solnära planeten den 28:e med nästan 5 grader.

• • •

I början på maj på kvällen – från södra Sverige

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i maj 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i maj 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius bjuder på en andra kvällsvisibilitet i södra Sverige alldeles i slutet på april och i början på maj. Något enklare blir det ungefär under perioden 6/5 till 12/5. Som högst når Merkurius 9,5 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut 13 maj.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i maj 2021 (sedd från Umeås breddgrad 63,8°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i maj 2021 (sedd från Umeås breddgrad 63,8°n)

Längre norrut hamnar Merkurius ännu lägre på en ännu ljusare himmel och från södra Norrland och norrut är det ganska meningslöst att hålla utkik efter den – fast man kan lyckas med kikare förstås.

• • •

I juli på morgonen – kanske något för kikaren från sydligaste Sverige…

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i juli 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i juli 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Denna morgon apparition nämns bara för fullständighetens skull. Skulle det vara så att du befinner dig en bit söder om Sverige i juli, så har du chansen att kunna hitta solsystemets innersta planet i gryningen. På 45°n kan du undra andra veckan i juli hitta den med lite tur. Även här rekommenderas kikare. Medan Merkurius når som bäst inte ens 3 grader över horisonten i sydligaste Sverige, så når den nästan 7 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början på 45 graders nordlig latitud.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i juli 2021 (sedd från 45°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i juli 2021 (sedd från 45°n)

• • •

I slutet på oktober/ början på november på morgonen – årets bästa

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på oktober/ början på november 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på oktober/ början på november 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

I oktober/ november bjuder Merkurius på årets bästa morgonvisibilitet. Från runt den 20 oktober fram till den 10 november kan man hitta den över horisonten mot ostsydost. Som bäst når den 10 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 25 oktober. Som bäst syns den ungefär under perioden 26/10-3/11.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på oktober/ början på november 2021 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på oktober/ början på november 2021 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Även uppe i Kiruna går det att se Merkurius vid bra förhållanden eller med hjälp av en kikare under perioden 21/10-4/11. Den når nästan 8 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 25 oktober. Det är alltså bara två grader mindre än i Malmö trots att Kiruna ligger typ 12 grader nordligare.
Åter till toppen


Venus

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2021

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2021

Diagrammet ovan avslöjar direkt att 2021 är ett ganska dålig år för Venus. Morgonstjärnan tar farväl i början på året och kommer tillbaka i april som aftonstjärna. Som ”bäst” syns den i norr i maj och i juni i söder – fast bara dålig eller halvbra. Den lyckas inte bli strålande. Den håller sig lågt över horisonten i ljusa skymningen. Läget försämras till hösten. Först mot slutet av året lyckas den att strålar ett kort tag i söder samtidigt som den syns rätt bra även längre norrut.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Venus som aftonstjärna

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Sedd från södra Sverige börjar Venus sin blyga kvällsföreställning i slutet på april. Den håller sig lågt över horisonten i ljusa skymningen året ut.

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2021 (sedd från Stockholms breddgrad 59,3°n)

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2021 (sedd från Stockholms breddgrad 59,3°n)

Redan i höjd med Stockholm avbryts kvällsföreställningen i flera månader – från mitten av augusti till november. Observera att grafiken ovan gäller strax efter solnedgång (solen 3 grader under horisonten) istället för slutet på den borgerliga skymningen (solen 6 grader under horisonten).

Nedan tar vi en titt på Malmö vid den borgerliga skymningens slut:

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut från maj till juli 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut från maj till juli 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)Venus hamnar över horisonten vid den borgerliga skymningens slut i maj. Som högst når den bara ungefär 3½ grader vid månadsskifte maj/ juni. Därefter hamnar den sakta närmare horisonten igen.

 

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut från oktober till december 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut från oktober till december 2021 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Mot slutet av året hamnar Venus kortvarigt lite högre upp över horisonten igen. Som högst når den nästan 9 grader runt den 13 december. Det är inte speciellt högt med tanke på att den kan når över 30 grader över horisonten när solen befinner sig 6 grader under horisonten. Till årsskiftet hamnar aftonstjärnan mycket snabbt allt närmare horisonten.

Åter till toppen


Mars

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2021

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2021

Mars syns bra på kvällshimlen fram till våren och den blir osynlig under våren. Den förblir osynlig året ut.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Så syns Mars på himlen under året 2021 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Mars på himlen under året 2021 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Från södra Sverige syns Mars högt på himlen i skymningen men den bleknar under våren och försvinner till sommaren. Den dyker upp mot slutet av året i gryningen men förblir osynlig för blotta ögat – den står helt enkelt för lågt på en alldeles för ljus himmel.

Kiruna – nordligaste Sverige

Så syns Mars på himlen under året 2021 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Mars på himlen under året 2021 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Sedd från Kiruna gäller i princip detsamma som för södra Sverige. Mars syns bra i skymningen och den bleknar under våren. Därefter förblir den osynlig året ut.

En förklaring till grafiken hittar du här.

Åter till toppen


Jupiter

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2021

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2021

Jupiter blir osynlig alldeles i början på året även från södra Sverige. Den dyker sakta upp i gryningen på våren med början i söder. Som bäst syns den från augusti och året ut – först hela natten och sedan enbart på kvällen.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Så syns Jupiter på himlen under året 2021 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Jupiter på himlen under året 2021 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Solsystemets största planet försvinner alldeles i början på året lågt i sydväst i skymningsljuset. Den dyker upp i gryningsljuset mot sydost i april och syns bäst på morgonhimlen och efternatten fram till juli. Gasjätten går upp allt tidigare och står i opposition under andra augustihalvan, vilket betyder att den går upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. Därefter går den ner allt tidigare och den syns på hösten och fram till slutet av året bäst på kvällshimlen.

Kiruna – nordligaste Sverige

Så syns Jupiter på himlen under året 2021 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Jupiter på himlen under året 2021 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

I norra Sverige märks det att Jupiter håller till ganska sydlig. I praktiken dyker den upp lågt över horisonten i augusti och syns mot söder året ut – först mitt i natten och mot vintern på kvällen.
En förklaring till grafiken hittar du här.

Åter till toppen


Saturnus

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2021

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2021

Saturnus står fortfarande ganska sydligt på himlen – men lite högre än ifjol. Den kan observeras åtminstone teoretiskt upp till Riksgränsen under sensommaren och hösten. Ringplaneten starta sakta på morgonhimlen på våren med början i södra Sverige och den syns som bäst från augusti och året ut – först hela natten och sedan enbart på kvällen.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Så syns Saturnus på himlen under året 2021 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Saturnus på himlen under året 2021 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Från landets södra del syns ringplaneten i gryningen från någon gång i april. Till sommaren syns den även på efternatten. Saturnus står mittemot solen i början på augusti och syns då hela natten. Den går då upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. På sensommaren och hösten kan man se Saturnus fortfarande från södra Sverige på kvällarna och en bit in i natten. Ringplaneten syns fram till slutet av året i skymningen.

Kiruna – nordligaste Sverige

Så syns Saturnus på himlen under året 2021 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Saturnus på himlen under året 2021 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Saturnus står i praktiken strax ovanför horisonten på hösten och fram til slutet av året på kvällen mot söder och kan då med lite tur hittas med hjälp av en kikare eller möjligtvis även med blotta ögat.

En förklaring till grafiken hittar du här.

 

Åter till toppen


Så syns planeterna från hela jorden

Här följer visibilitetsdiagram för samtliga 5 ljusa planeter. Det är särskilt intressant för dig som ska resa till eller befinner sig vid andra breddgrader. Om en planet är synlig eller ej beror till största del på var du befinner dig på jorden – alltså på vilken breddgrad du befinner dig. I allmänhet är observationsförhållanden mycket mer gynnsam från sydligare breddgrader – alltså breddgraderna runt ekvatorn. Vid ekvatorn är visibiliteten i stort sett bara en funktion av objektets ljushet (och i viss mån även en funktion av vinkelavståndet till solen när elongationen blir liten). På nordliga (och förstås sydliga) breddgrader beror visibiliteten mycket mer på hur objektet står i förhållandet till solen – om det står nordligare eller sydligare än solen.

Merkurius

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2021

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2021

Merkurius bjuder växelvis på ett antal morgon- (M) och kvällsvisibiliteter (K) under året. Det finns korta halvbra visibiliteter som varar i typ 14 dagar och långa bra visibiliteter som varar i princip upp till 1½ månader. Det är tyvärr alltid bara de korta visibiliteterna som sträcker sig förhållandevis norrut. Vill man kunna ta del av alla Merkuriusvisibiliteter ska man helst befinner sig mellan ekvatorn och 20 graders nordlig latitud. De bästa visibiliteter har dock tyngdpunkten klart på södra halvklotet – som morgonvisibiliteten i mars och kvällsvisibiliteten i september.


Venus

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2021

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2021

Venus är morgonstjärna fram till mars och aftonstjärna från april fram till slutet av året. I år ser det ganska mörkt up på nordliga latituder. Medan aftonstjärnan syns bra från Antarktis i augusti och september, så förblir den praktiskt osynlig för alla norr om 70 graders nordlig latitud. I år ska man befinna sig helst en bit söder om 50 graders nordlig latitud för att kunna beskåda aftonstjärnan ordentligt.


Mars

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2021

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2021

Mars lyser med sin frånvaro söder om 60 graders sydlig latitud. Längst syns den vid ekvatorn och en bit söder därom – här blir Mars först mot slutet av juli eller början på augusti osynlig. I närheten av ekvatorn dyker Mars upp på morgonhimlen i december. Mot årsskiftet syns den halvbra från 30 graders sydlig latitud till 40 graders nordlig latitud.


Jupiter

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2021

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2021

Jupiter är osynlig från hela jorden från mitten av januari fram till en bit in i februari när den befinner sig för nära solen. I och med att den står ganska sydlig på himlen så lyser den med sin frånvaro i stort sett norr om 75 graders nordlig latitud. Däremot strålar den under polarnatten över Antarktis.


Saturnus

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2021

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2021

Saturnus står ännu sydligare än Jupiter. Ringplaneten är osynlig norr om 70 graders nordlig latitud medan den syns bra i flera månader från Antarktis. Den är osynlig från hela jorden i januari och början på februari.

Åter till toppen

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer