Så syns planeterna 2022


Planeter på morgonhimlen

Diagrammen nedan visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga gryningens början. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var (åt vilket väderstreck) du kan hitta en planet. Den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står i ljusa gryningen. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt. Malmö och Kiruna valdes för att visa de stora skillnaderna på himlen i vårt avlånga land.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2022

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2022

Från södra Sverige kan planetjägare med lite tur hitta Mars lågt över horisonten i gryningen alldeles i början på året. Därefter är det strålande Venus som syns bra fram till våren. Morgonstjärnan återkommer efter midsommar fram till höstdagjämningen. I maj dyker Mars, Jupiter och Saturnus upp. Saturnus drar sig tillbaka från morgonhimlen redan i augusti, Jupiter i September och Mars i december. Merkurius ger ett kort gästspel i oktober.

 

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2022

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2022

Från norra Sverige syns bara Venus lågt över horisonten under andra halvan av januari och första halvan av februari. Annars syns inga planeter fram till de ljusa sommarnätterna. Därefter gör Venus ett kort återbesök. Jupiter syns fram till hösten och Mars året ut medan Merkurius visar sig i oktober. Saturnus förblir i praktiken osynlig.
Åter till toppen


Planeter på kvällshimlen

Grafiken visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga skymningens slut. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var (åt vilket väderstreck) du kan hitta en planet. Den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står i ljusa skymningen. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2022

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2022

Alldeles i början på året möts nästan alla planeter i skymningen över södra Sverige. Venus drar sig snabbt tillbaka under de första dygnen och Saturnus följer bara lite senare. Merkurius bjuder på en kort kvällsvisibilitet men försvinner snabbt i skymningsljuset efter mitten av januari. Jupiter syns i alla fall en bit in i februari. Bortsett från Merkurius i april förblir skymningshimlen fri från planeter fram till hösten. Först ute är då Saturnus, följt av Jupiter och i december följer även Mars. Merkurius visar sig möjligen för experter då och mot slutet av året återkommer Venus som aftonstjärna.

 

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2022

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2022

Från landets nordligaste del syns enbart Jupiter fram till mitten på februari och i april ger Merkurius ett kort gästspel innan de ljusa nätterna tar över. När de ljusa nätterna är över, så är det för det mesta Jupiter som syns i skymningen, mot slutet av året även Mars. Tidvis kan man även försöka att hitta Saturnus, fast det blir inte så lätt.

Kom ihåg att dessa grafer avser gryningen och skymningen. För de inre planeterna (Merkurius och Venus) visar de när dessa syns bäst. För de yttre planeterna går det bara att se om de syns men inte när de syns som bäst överlag – för de syns i regel som bäst när de befinner sig i opposition till solen och då passerar de som regel som högst på himlen mitt i natten – och inte i gryningen eller skymningen. Ett bra exempel är Jupiter i år. Den försvinner i gryningen i augusti och dyker då upp i skymningen (sedd från södra Sverige). Men den syns just i augusti som bäst – nämligen hela natten! För de yttre planeterna är då graferna längre ner mera lämpliga för att kunna bedöma när de syns som bäst.

Åter till toppen


Merkurius

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2022

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2022

Ett diagram för att snabbt kunna avgöra om planeten det är frågan om är synlig för blotta ögat (ljusblått) eller inte (mörkblått) – alltså ju ljusare färg, ju lättare syns den. Grafiken gäller för hela året för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet syns på dina breddgrader genom att titta på färgen som visas längs breddgraden du bor på.
Det betyder alltså att Merkurius förblir osynlig i hela landet för det mesta – bortsett från några kortare perioder – under första januarihalvan syns den från södra Sverige och i april och i oktober från hela landet. Ju längre norrut man kommer ju kortare och sämre syns Merkurius.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

I januari på kvällen – från södra Sverige

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i januari 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i januari 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Det här är årets första kvällsvisibilitet för Merkurius. Den solnära planeten dyker upp i början på januari och syns som bäst mellan den 5:e och 10:e. Merkurius försvinner redan i mitten på månaden i skymningsljuset. Som högst når den ca 6 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 11 januari. Eftersom Merkurius ljusstyrka avtar, syns den som bäst några dagar tidigare.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i januari 2022 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i januari 2022 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Längst i norr är Merkurius osynlig för blotta ögat. Den står alldeles för lågt över horisonten i skymningsljuset – som bäst når den lite drygt 2 grader över horisonten.

• • •

I april på kvällen – årets bästa på kvällen

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i april 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i april 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius bjuder på en andra kvällsvisibilitet i södra Sverige alldeles i april och alldeles i början på maj. Enklast att hitta blir solsystemets innersta planet ungefär under perioden 17/4 till 23/4. Som högst når Merkurius nästan 11 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 27 april. Därefter bleknar Merkurius snabbt i skymningsljuset.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i april 2022 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i april 2022 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Längre norrut hamnar Merkurius en bit lägre på en ljusare himmel – men ändå når den fortfarande drygt 6 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 25 april. Bäst syns Merkurius i några dagar kring den 20 april.

• • •

I oktober på morgonen – årets bästa av alla

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i oktober 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i oktober 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

I oktober bjuder Merkurius på årets bästa föreställning, denna gång på morgonhimlen. Från runt den 4 oktober fram till den 24 oktober kan man hitta den över horisonten mot ostsydost. Som bäst når den 10 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 9 oktober. Som bäst syns den ungefär under perioden 8/10-18/10.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i oktober 2022 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i oktober 2022 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Även uppe i Kiruna går det att se Merkurius under perioden 4/10-22/10. Den når nästan 8 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 9 oktober. Det är alltså bara två grader mindre än i Malmö trots att Kiruna ligger typ 12 grader nordligare. Som enklast hittar du Merkurius ungefär mellan den 9:e och 16:e.

I december på kvällen – från sydligaste Sverige

Denna kvällsföreställning är ett gränsfall. Merkurius bjuder på en blygsam kvällsvisibilitet ungefär upp till norra Tyskland. Planetjägare kan försöka spåra den svår observerbara planeten dagarna före vintersolståndet med hjälp av en kikare.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i december 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i december 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Åter till toppen


Venus

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2022

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2022

Diagrammet ovan avslöjar direkt att 202 ett sådär halvbra år för Venus. Aftonstjärnan tar farväl alldeles i början på året och kommer tillbaka som morgonstjärna bara några dagar senare. Men föreställningen blir ganska kort, särskilt i norr. Förhållanden försämras snabbt igen till försommaren. Men Venus återkommer på sommaren fast kanske inte fullt lika bra. Morgonstjärnan blir osynlig mot slutet av september eller början av oktober. Venus starta som aftonstjärna i södra Sverige mot slutet av året.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Venus som aftonstjärna

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Sedd från södra Sverige lämnar Venus kvällsscenen alldeles i början på året mycket snabbt och återkommer sakta alldeles i slutet av året. I norr syns Venus praktiskt tagit inte som aftonstjärna 2022.

• • •

Venus som morgonstjärna

 

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2022 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Från södra Sverige syns Venus större delen av året i gryningen men särskilt i maj står den ganska lågt över horisonten.

Från norra Sverige ungefär från mitten av Januari till mitten av februari samt i augusti och september igen.

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2022

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2022

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2022

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2022

Åter till toppen


Mars

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2022

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2022

Mars syns i praktiken inte alls fram till juni. Mot slutet av augusti syns den bra från hela landet. Vid månadsskifte november/december kan ingen gå miste om den.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Så syns Mars på himlen under året 2022 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Mars på himlen under året 2022 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Sedd från södra Sverige befinner sig Mars mycket lågt över horisonten i den ljusa gryningen fram till juni. Först därefter börjar den komma upp allt högre på himlen och mot slutet av året strålar vår röda grannplanet högt uppe på himlen.

Kiruna – nordligaste Sverige

Så syns Mars på himlen under året 2022 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Mars på himlen under året 2022 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Sedd från Kiruna (eller norra Sverige) förblir Mars i praktiken osynlig fram till sensommaren. Först i slutet på augusti når den mycket snabbt allt högre upp på himlen. Mot slutet av året strålar den även här högt på natthimlen.

En förklaring till grafiken hittar du här.

Åter till toppen


Jupiter

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2022

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2022

Jupiter blir osynlig i början på februari. I landets södra del dyker den sakta upp i gryningen i maj. I norr får man vänta till juli. Som bäst syns den från augusti eller september och året ut.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Så syns Jupiter på himlen under året 2022 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Jupiter på himlen under året 2022 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Solsystemets största planet försvinner i början på februari snabbt i sydväst i skymningsljuset. Den dyker upp i gryningsljuset mot öster i maj och syns bäst på morgonhimlen och efternatten fram till augusti. Gasjätten går upp allt tidigare och står i opposition i slutet på september, vilket betyder att den går upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. Därefter går den ner allt tidigare och den syns fram till slutet av året bäst på kvällen eller mitt på natten ganska högt på himlen.

Kiruna – nordligaste Sverige

Så syns Jupiter på himlen under året 2022 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Jupiter på himlen under året 2022 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

I norra Sverige märks det att Jupiter håller till ganska sydlig – i alla fall inledningsvis. Den når bara 10 grader över horisonten och försvinner snabbt i skymningen i februari. Den dyker upp i gryningen på riktigt först i augusti och syns mot söder året ut – först mitt i natten och mot vintern på kvällen.
En förklaring till grafiken hittar du här.

Åter till toppen


Saturnus

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2022

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2022

Saturnus står fortfarande ganska sydligt på himlen – men lite högre än ifjol. Den kan observeras åtminstone teoretiskt upp till nordligaste Norge under sensommaren och hösten. Ringplaneten starta sakta på morgonhimlen på senvåren med början i södra Sverige och den syns som bäst från augusti och året ut – först hela natten och sedan enbart på kvällen.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Så syns Saturnus på himlen under året 2022 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Saturnus på himlen under året 2022 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Från landets södra del syns ringplaneten i skymningen alldeles i början på året. Den försvinner mot mitten av januari. I gryningen dyker Saturnus upp i maj eller juni. På sommaren syns den även på efternatten. Saturnus står mittemot solen i mitten på augusti och syns då hela natten. Den går då upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. På sensommaren och hösten kan man se Saturnus fortfarande från södra Sverige på kvällarna och en bit in i natten. Ringplaneten syns fram mot slutet av året främst i skymningen.

Kiruna – nordligaste Sverige

Så syns Saturnus på himlen under året 2022 ​(från Kirunas breddgrad 67,4°n

Så syns Saturnus på himlen under året 2022 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Saturnus står i praktiken 6-7 grader ovanför horisonten på hösten och fram til slutet av året på kvällen mot söder och kan då hittas med lite tur med blotta ögat.

En förklaring till grafiken hittar du här.

 

Åter till toppen


Så syns planeterna från hela jorden

Här följer visibilitetsdiagram för samtliga 5 ljusa planeter. Det är särskilt intressant för dig som ska resa till eller befinner sig vid andra breddgrader. Om en planet är synlig eller ej beror till största del på var du befinner dig på jorden – alltså på vilken breddgrad du befinner dig. I allmänhet är observationsförhållanden mycket mer gynnsam från sydligare breddgrader – alltså breddgraderna runt ekvatorn. Vid ekvatorn är visibiliteten i stort sett bara en funktion av objektets ljushet (och i viss mån även en funktion av vinkelavståndet till solen när elongationen blir liten). På nordliga (och förstås sydliga) breddgrader beror visibiliteten mycket mer på hur objektet står i förhållandet till solen – om det står nordligare eller sydligare än solen.

Merkurius

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2022

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2022

Merkurius bjuder växelvis på ett antal morgon- (M) och kvällsvisibiliteter (K) under året. Det finns korta halvbra visibiliteter som varar i typ 2-3 veckor och långa bra visibiliteter som varar i princip upp till drygt 1½ månader. Det är tyvärr alltid bara de korta visibiliteterna som sträcker sig förhållandevis norrut. Vill man kunna ta del av alla Merkuriusvisibiliteter ska man helst befinner sig mellan 10 graders sydlig latitud och 25 graders nordlig latitud. De bästa visibiliteter har dock tyngdpunkten klart på södra halvklotet – som morgonvisibiliteten i februari och kvällsvisibiliteten i augusti.


Venus

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2022

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2022

Venus är aftonstjärna alldeles i början på januari. Därefter är den morgonstjärna fram till oktober och aftonstjärna igen från November fram till slutet av året. I år ser det ganska mörkt up på nordliga latituder. Medan morgonstjärnan syns bra från Antarktis från mars till maj, så förblir den praktiskt osynlig för alla norr om 70 graders nordlig latitud (bortsedd från en kort period i augusti/september). I år ska man befinna sig helst en bit söder om 50 graders nordlig latitud för att kunna beskåda morgonstjärnan ordentligt. Även som aftonstjärna hinner Venus inte komma igång ordentligt i norr.


Mars

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2022

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2022

Mars lyser med sin frånvaro söder om 60 graders nordlig latitud fram till sommaren. 40 grader norr och söder om ekvatorn syns Mars bra hela året. Enda ner till jordens södra pol syns Mars enbart i april och maj. Efter sommaren på norra halvklotet är det just alla nordbor som ligger klart bättre till. Från oktober syns Mars ända upp till jordens norra pol.


Jupiter

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2022

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2022

Jupiter försvinner i mitten på februari och dyker upp i slutet på mars igen. Kortast är frånvaron runt 35 grader norr och söder om ekvatorn. I och med att den står nära ekvatorn så syns den vartefter från i stort sett hela jorden – bortsett från områden där midnattssol råder.


Saturnus

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2022

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2022

Saturnus står fortfarande ganska sydlig och därmed förblir ringplaneten osynlig norr om 70 graders nordlig latitud medan den syns bra i flera månader från Antarktis. Den är osynlig från hela jorden från mitten i januari till månadsskifte frebruari/mars.

Åter till toppen

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer