Testsida januari 2022

 


Stjärnhimlen i mitten på månaden

Stjärnkartan är en så kallad fisheye-projektion – den visar alltså hela himlen på en gång. Kanten motsvarar horisonten och mittpunkten motsvarar punkten på himlen som befinner sig rakt över ditt huvud (zenit). Vid kanterna visas väderstreck – norr (N), öster (Ö), söder (S) och väster (V). Så som kartan publiceras här visar den stjärnhimlen mot söder – precis så som du ser himlen när du tittar mot söder. Tittar du mot väster så måste du rotera kartan ett kvarts varv medsols så att ”V” hamnar i underkanten av grafiken och så vidare.

Huvudkartan gäller i mitten av månaden mitt i natten. Längre ner kan du hitta ytterligare några stjärnkartor.  Beroende på årstid finns det kartor som gäller mitt i månaden vid den borgerliga/ nautiska/ astronomiska skymningens slut och vid den astronomiska/ nautiska/ borgerliga gryningens början. Så på vintern finns det ytterligare sex kartor, på sommaren bara två.

Lite mer info

  • Kartan gäller egentligen för en viss tidpunkt och en viss plats. Den kan dock i många fall användas även en bit norr och söder om platsen som den egentligen är avsedd för.
  • Den kan också användas i början på månaden fast då en timme senare och i slutet på månaden fast då en timme tidigare.
  • Observera att månens och planeternas positioner bara gäller det datumet och klockslaget som visas nedanför stjärnkartan.

[minimera]

Stjärnkarta som gäller i mitten på januari mitt i natten<br/>
 Stjärnhimlen den 16 januari 2022 kl. 00:05 sedd från Norrköping

Stjärnkarta som gäller i mitten på januari mitt i natten
Stjärnhimlen den 16 januari 2022 kl. 00:05 sedd från Norrköping

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.